citos tipos de hipersensibilidad existen cuatro tipos ?· hipersensibilidad de tipo ii. •...

Download citos Tipos de hipersensibilidad Existen cuatro tipos ?· Hipersensibilidad de tipo II. • Hipersensibilidad…

Post on 29-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Asig

  natu

  ra d

  e I

  nm

  unolo

  ga

  . P

  rof.

  Anto

  nio

  Dom

  nech

  26/0

  5/2

  006

  Fenm

  enos d

  e h

  ipers

  ensib

  ilidad

  1

  Fen

  m

  en

  os d

  e

  hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  Hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de t

  ipo

  I.

  Hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de t

  ipo

  II.

  Hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de t

  ipo

  III.

  Hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de t

  ipo

  IV

  .

  Tip

  os d

  e h

  ipers

  en

  sib

  ilid

  ad

  Ex

  iste

  n c

  ua

  tro

  tip

  os

  de

  hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  se

  g

  n e

  l c

  om

  po

  ne

  nte

  de

  l s

  iste

  ma

  in

  mu

  ne

  qu

  e la

  in

  icia

  y la

  na

  tura

  leza

  de

  l a

  lerg

  en

  o.

  Hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de t

  ipo

  I

  La

  hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de

  tip

  o I

  es

  t m

  ed

  iad

  a p

  or

  IgE

  qu

  e a

  cti

  va

  n a

  lo

  s

  ma

  sto

  cit

  os

  Fa

  se

  de

  se

  ns

  ibil

  iza

  ci

  n y

  de

  re

  ac

  ci

  n d

  e l

  a h

  ipe

  rse

  ns

  ibil

  ida

  d d

  eti

  po

  I

  Hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de t

  ipo

  I

  La

  s s

  us

  tan

  cia

  s l

  ibe

  rad

  as

  pro

  du

  ce

  n a

  um

  en

  to d

  el fl

  ujo

  sa

  ng

  un

  eo

  y l

  a

  pe

  rme

  ab

  ilid

  ad

  va

  sc

  ula

  r, l

  a c

  on

  tra

  cc

  in

  de

  l m

  s

  cu

  lo l

  iso

  y r

  ec

  luta

  n le

  uc

  oc

  ito

  s

  Efe

  cto

  s f

  isio

  lg

  ico

  s d

  e l

  os

  me

  dia

  do

  res

  de

  lo

  s m

  as

  toc

  ito

  s

 • Asig

  natu

  ra d

  e I

  nm

  unolo

  ga

  . P

  rof.

  Anto

  nio

  Dom

  nech

  26/0

  5/2

  006

  Fenm

  enos d

  e h

  ipers

  ensib

  ilidad

  2

  Hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de t

  ipo

  I

  Au

  nq

  ue

  sie

  mp

  re a

  ct

  an

  Ig

  Ey m

  as

  toc

  ito

  s,

  la f

  orm

  a d

  e e

  ntr

  ad

  a y

  la

  do

  sis

  de

  l a

  lerg

  en

  o d

  ete

  rmin

  an

  sin

  tom

  ato

  log

  as

  dis

  tin

  tas

  .

  Ale

  rgia

  s m

  ed

  iad

  as

  po

  r Ig

  E

  Ed

  em

  a,

  vaso

  dilata

  ci

  n,

  oclu

  si

  n t

  raq

  ueal,

  co

  lap

  so

  cir

  cu

  lato

  rio

  , m

  uert

  e

  Intr

  aven

  osa

  Med

  icam

  en

  tos

  (pen

  icilin

  a),

  ven

  en

  os

  de a

  vis

  pas y

  ab

  eja

  s

  An

  afi

  laxis

  sis

  tm

  ica

  Vaso

  dilata

  ci

  nlo

  cal,

  ed

  em

  a lo

  cal

  Su

  bcu

  tn

  ea

  Pic

  ad

  ura

  s d

  e

  insecto

  s, p

  rueb

  as

  cu

  tn

  eas d

  e a

  lerg

  ia

  Infl

  am

  aci

  n lo

  cal

  V

  mit

  os, d

  iarr

  ea,

  urt

  icari

  a, p

  ruri

  toD

  igesti

  va

  Lech

  a, h

  uevo

  s,

  pescad

  o, g

  lute

  nA

  lerg

  ia a

  lim

  en

  tari

  a

  Ed

  em

  a e

  irr

  itaci

  n

  de la m

  uco

  sa n

  asal

  o b

  ron

  qu

  ial

  Resp

  irato

  ria

  Po

  len

  , re

  sto

  s d

  e

  insecto

  s o

  an

  imale

  s

  de c

  om

  pa

  a

  Rin

  itis

  al

  rgic

  a,

  asm

  a b

  ron

  qu

  ial

  Sn

  tom

  as

  Ru

  ta d

  e e

  ntr

  ad

  aT

  ipo

  de a

  lerg

  en

  oE

  nfe

  rmed

  ad

  Hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de t

  ipo

  II

  La

  hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de

  tip

  o I

  I e

  st

  me

  dia

  da

  po

  r Ig

  Gq

  ue

  re

  co

  no

  ce

  n

  ne

  oa

  nt

  ge

  no

  se

  n l

  a s

  up

  erf

  icie

  ce

  lula

  r y a

  cti

  va

  n s

  u d

  es

  tru

  cc

  in

  Me

  ca

  nis

  mo

  s c

  ito

  tx

  ico

  s d

  e t

  ipo

  II

  Hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de t

  ipo

  III

  La

  hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de

  tip

  o I

  II e

  st

  me

  dia

  da

  po

  r in

  mu

  no

  co

  mp

  lejo

  sd

  e I

  gG

  qu

  e s

  e d

  ep

  os

  ita

  n e

  n c

  iert

  os

  te

  jid

  os

  De

  po

  sic

  in

  de

  in

  mu

  no

  co

  mp

  lejo

  se

  n l

  as

  pa

  red

  es

  de

  lo

  s v

  as

  os

  sa

  ng

  un

  eo

  s

  Hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de t

  ipo

  III

  Si e

  l a

  lerg

  en

  o e

  s i

  nye

  cta

  do

  en

  la

  pie

  l, s

  e p

  rod

  uc

  e l

  a r

  ea

  cc

  in

  de

  Art

  hu

  s

  Re

  ac

  ci

  n d

  e A

  rth

  us

 • Asig

  natu

  ra d

  e I

  nm

  unolo

  ga

  . P

  rof.

  Anto

  nio

  Dom

  nech

  26/0

  5/2

  006

  Fenm

  enos d

  e h

  ipers

  ensib

  ilidad

  3

  Hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de t

  ipo

  IV

  La

  s r

  ea

  cc

  ion

  es

  de

  hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de

  tip

  o I

  V s

  on

  me

  dia

  da

  s p

  or

  lin

  foc

  ito

  s

  T y

  se

  pro

  du

  ce

  n s

  in r

  ea

  cc

  ion

  es

  hu

  mo

  rale

  s

  Lo

  s t

  res

  tip

  os

  de

  hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de

  tip

  o r

  eta

  rda

  do

  Hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de t

  ipo

  IV

  En

  la

  hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  po

  r c

  on

  tac

  to l

  os

  lin

  foc

  ito

  s T

  in

  du

  ce

  n u

  na

  re

  ac

  ci

  n

  infl

  am

  ato

  ria

  y e

  l re

  clu

  tam

  ien

  to d

  e c

  lu

  las

  Fa

  se

  s d

  e s

  en

  sib

  iliz

  ac

  in

  y r

  es

  pu

  es

  ta d

  e h

  ipe

  rse

  ns

  ibil

  ida

  d p

  or

  co

  nta

  cto

  Hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de t

  ipo

  IV

  La

  hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de

  tip

  o t

  ub

  erc

  ul

  nic

  os

  e u

  tiliza

  pa

  ra c

  om

  pro

  ba

  r s

  i u

  n

  ind

  ivid

  uo

  es

  se

  ns

  ible

  a u

  n d

  ete

  rmin

  ad

  o o

  rga

  nis

  mo

  Hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de

  tip

  o t

  ub

  erc

  ul

  nic

  o

  Hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de t

  ipo

  IV

  La

  hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  gra

  nu

  lom

  ato

  sa

  es

  de

  bid

  a a

  fa

  go

  cit

  os

  in

  ca

  pa

  ce

  s d

  e

  de

  str

  uir

  la

  s s

  us

  tan

  cia

  s f

  ag

  oc

  ita

  da

  s

  Fu

  nc

  in

  de

  lo

  s lin

  foc

  ito

  s e

  n la

  hip

  ers

  en

  sib

  ilid

  ad

  de

  tip

  o IV

 • Asig

  natu

  ra d

  e I

  nm

  unolo

  ga

  . P