avaluacio competencial

Download Avaluacio Competencial

Post on 03-Jun-2015

2.519 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. SE PRAT (mar 2010) Nria Alart

2. Ladquisici de les competncies bsiques Lalumnat esdev competent quan s capa de transferir uns determinats continguts adquirits en una o vries matries a la resoluci dun problema plantejat en qualsevol altra situaci Les fases duna acci competent sn: Font: Dir General dEducaci Bsica i Batxillerat del Departament dEducaci. Orientacions per al desplegament del Currulum. Juny 2009 3. Ensenyar i avaluar competncies = problemes autntics 1. Realistes en relaci a lmbit avaluat Avaluar les CB per a cuidar les plantes. Situaci real dun jard, eines reals, fang, insectes, etc, i exigir ls correcte i segur de les eines, ordre en les accions, s de productes dabonament, antiparsits, etc. 2. Rellevant per a lalumnat Les CB avaluades han de ser tils per a les activitats extraescolars. Millorar el sentit de lactivitat, augmentar la motivaci perqu li servir i la podr possar a la prctica. 3. Promoure la socialitzaci de lalumnat Si lavaluaci consisteix en simular una entrevista de treball, es realitzar un currculum vitae ajustat a la demanda de treball adequant-se la manera de vestir, utilitzant termes tcnics propis de lambit laboral Ref: Monereo, 2009 4. Situacions daprenentatge adients perqu lalumnat esdevingui competent Cap estudi demostra que els resultats de lalumnat millorin a partir de retornar-lis els treballs amb anotacions i puntuacions. Neus Sanmart, 2008 Parteixen de situacions significatives i funcionals adreades a generar inters mitjanant la resoluci de problemes Presenten models dactuaci que mostren com sapliquen els coneixements en situacions prctiques Proposen nivells sistemtics i graduals dexercitaci i aplicaci dels sabers en situacions tan reals com sigui possible i en contextos diferents i progressivament ms complexos Potencien progressivament la prctica autnoma, la prctica compartida i laprenentatge cooperatiu entre iguals Fomenten la reflexi sobre la prctica i sobre el propi procs daprenentatge 5. Font: C. Monereo Proximitat Llunyania Escolar Extra-escolar Rellevncia (identitari) Irrellevncia (impersonal) Projectes Simulacions Portafolis Cooperaci Casos de pensament Problemes tradicionals Exercicis Textos en collaboraci Dossiers dapunts Aprenentatge cooperatiu Casos Grau dautenticitat dactivitats davaluaci 6. Rubrica davaluaci Dossier de notes i apunts Insuficient Correcta ptima Organitzaci Estructura Professorat Agrupament continguts Estructura personalitzada Ampliaci Lectures recomanades Altres assignatures Iniciativa personal Reflexi Descripci Dubtes i preguntes Argumentaci: recerca, casos Qualitat Literals i exhaustius Sinttics i selectius Personals i selectius Font: C. Monereo 7. Autentificar les proves Investigaci del professor C. Monereo: consisteix en introduir en una prova o activitat davaluaci habitual, canvis amb la finalitat de convertir-la en ms autntica. (P. Ex. A partir dels criteris PISA) 1. Canvis en la situaci problema. Casos de la vida real. Casos rellevants a partir del quals es poden fer preguntes relacionades amb el que sha fet a classe. 2. Canvis en el tipus i la complexitat de les preguntes. Preguntes que inclouen diferents maneres de representar la informaci: grfics, smbols, mapes, ... Diferents nivells de complexitat cognitiva (Taxonomia de Bloom) 3. Canvis en els tipus dajuts i informaci addicional.Utilitzar recursos, internet, un company, successos inesperats, fer una pregunta al professor,... 4. Canvis en la valoraci de les proves. Es fan pblics els criteris de lavaluaci Ref. C. Monereo 8. Taxonomia de Benjamin Bloom, 6 nivells 9. Criteris davaluaci QU AVALUAR? COM AVALUAR? QUAN AVALUAR? 1.Avaluaci dels aprenentatges (qualificadora) 2.Avaluaci per a laprenentatge (formadora) Resultats finals Progrs i procs alumnat Autoavaluaci coavaluaci Inicial Formativa Final Procs daprenentatge Algunes activitats densenyament-aprenentatge Diagnostica el grau de competncia i prendre conscincia dels punts de partida Identificar on estan les dificultats Comprendre les seves causes Identificar els aprenentatges realizats i valorar la qualitat del procs densenyament dissenyat 10. AVALUACI INICIAL QU S IMPORTANT AVALUAR: Qu en saben? Quines intucions tenen? Qu pensen que aprendran i com? (objectius) Quines emocions els desperta? Quina motivaci? Quin coneixement tenen? No hi ha respostes bones o dolentes: totes sn un bon punt de partida per aprendre Cal despenalitzar lerror!! Coneixements previs Ref: G. Al.ls, 2009 11. Qu aprendrem? (desprs duna presentaci del professor del nou tema de qumica destudi, 2n ESO) A dibuixar toms A fer frmules A explicar perqu passen coses A saber teories A pensar A explicar perqu laigua i altres substncies canvien A explicar perqu laigua i altres substncies sn com sn (desprs de presentar els oficis a laula dacollida ESO. Qu en saben? MAPA MENTAL Ref: Al.ls 2009 12. Lavaluaci en letapa inicial PREGUNTES: Hi ha professorat que pensa que ja sap quins s el punt de partida de lalumnat i que lavaluaci inicial comporta perdre temps que es pot dedicar a fer daltres activitats. Hi esteu dacord? Per qu? Daltres pensen que s que s important, per que nhi ha prou amb una conversa amb tot el grup-classe. Hi esteu dacord? Per qu? Ref: G.Al.ls 2009 13. En petits grups, cooperativament, l alumnat acorda qu han de pensar i/o fer per resoldre un conjunt de tasques (a partir del qu han anat aprenent). Aquest acord cal avaluar-lo/regular-lo perqu no hi hagi errors AVALUACI FORMATIVA 14. Si reconeixen els criteris davaluaci, si els saben aplicar a lavaluaci de les seves produccions ( i de les dels companys) Qu s important avaluar abans de lexamen final? AVALUACI FINAL Reflexionem sobre lavaluaci al final del procs daprenentatge Ref: Al.ls (2009): Lavaluaci amb competncies bsiques 15. Avaluaci del qu han aprs i com ho han aprs (de grup i individual) 2n CEIP Coves den Cimany Ref: Neus Sanmart 16. All que lalumnat aprn i com ho aprn depn de com es planteja lavaluaci i, molt especialment, dels valors que es promouen a travs della. Orientacions per a lavaluaci Una reflexi final 17. Orientacions per a lavaluaci Avaluar per aprendre (avaluaci com a part integral del procs densenyament-aprenentatge): Contnua i global, plantejada a partir de situacions noves on calgui transferir coneixements Constatar els avenos de l'alumnat i en detectar les dificultats (lerror com a ocasi daprenentatge) Tindr un carcter formatiu, regulador i orientador del procs educatiu Sr. ngel Domingo Servei dOrdenaci Curricular Lleida, febrer 2009 18. Avaluaci per continguts Avaluaci per competncies Utilitza nmeros Utilitza nivells competencials Compara persones Individual Descobreix qu no saben Estableix el seu nivell No hi ha participaci Hi ha participaci Savalua en un moment donat Savalua tot un procs Persona avaluadora passiva Persona avaluadora activa Utilitza exercicis Observa evidncies Avalua parts o resultat del programa Avalua el procs i la globalitat Restringida al programa estudiat Inclou coneixements adquirits per experincia i de fora del centre TAULA COMPARATIVA ENTRE ELS DOS MODELS DAVALUACI Grup tcnic de prctica reflexiva. Departament dEducaci 19. AVALUACI COMPETENT Lalumnat ha de elaborar una resposta o un producte que demostri el seu coneixement i les seves habilitats. Avaluar all que poden fer. No all que saben 20. MTODES DAVALUACI AUTENTICA Observaci del professor/a Elaboraci de projectes Experiments Demostracions Productes escrits Recerques Debats Revisi i discusi de documents Observaci directa de laplicaci dels coneixements Valoraci del treball fet Autoavaluaci Rbrica davaluaci Examen oral Valoraci del dossier Portfoli, PBL, anlisi de casos, simulacions, projectes, ... 21. OBSERVACIONS Es poden realitzar en moltes situacions on lalumnat: - Treballa en petit grup - Durant el procs de soluci dun problema. - En un debat - En un anlisi de casos. - En simulacions, Consisteix en un procs de descripci del comportament de lalumnat. Amb uns criteris prviament determinats. 22. AUTOAVALUACIONS COAVALUACIONS 23. Rbriques 24. Dissenyar una grfica davaluaci entre els docents i lalumnat RBRICA DAVALUACI DE LEXPOSICI ORAL (pot ser aplicada a cada alumne individualment o al conjunt de les exposicions de tot el grup) Aspectes que s avaluen CORRECTE B EXCELLENT Preparaci Ha de fer algunes rectificacions, de tant en tant sembla dubtar Exposici fluida, molt pocs errors Es nota un bon domini del tema , no comet errors, no dubta Inters Li costa daconseguir o de mantenir l inters del pblic Interessa fora en principi per es fa una mica montona Atrau latenci del pblic i mant l inters durant tota l exposici La veu Costa dentendre alguns fragments Veu clara, bona vocalitzaci Veu clara, bona vocalitzaci, entonaci adequada, matisada, sedueix Temps Excessivament llarg o insuficient per desenvolupar correctament el tema Temps ajustat al previst, per amb un final precipitat o allargassat per manca de control del temps Temps ajustat al previst, amb un final que reprn les idees principals i arrodoneix lexposici. Suport Suport visual adequat (murals, cartells) Suports visuals adequat interessants (murals, cartells) Lexposici s acompanya dels suports visuals especialment atractius i de molta qualitat ( murals i cartells) 25. Rbrica de laplaudiment CRITERIS POC JUST B EXCELLENT VOLUMEN Molt baix. Es pot escoltar altres sorolls Baix en la major part de la sala Alt com per a no poder parlar Tant alt que no ens permet pensar. TEMPS Lent. Les mans gaireb no es tanquen, queden fregant suaument. Relaxat. Les mans piquen lentament. Rpid. Les mans piquen rpidament Molt rpid i gil. Les mans piquen molt rpidament. DINMICA Comena amb una pausa i sescolta un picar de mans i desprs desapareix. Sense intensitat ni canvis en la dinmica des del principi fins al final. Augmentant a poc a poc, fins arribar a un lmit i desprs decreix. Sinicia de sobte, intensament fins a eixordar per uns segons i desprs