8484352412 avaluacio matematiques 1

Download 8484352412 Avaluacio Matematiques 1

Post on 17-Nov-2015

45 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Taula de contingutsUnitat 1 ................................................................. 3Unitat 2 ................................................................. 5Unitat 3 ................................................................. 7Unitat 4 ................................................................. 9Unitat 5 ............................................................... 11Avaluaci primer trimestre ................................... 13Registre de seguiment del primer trimestre .......... 15

  Unitat 6 ............................................................... 16Unitat 7 ............................................................... 18Unitat 8 ............................................................... 20Unitat 9 ................................................................ 22Unitat 10 ............................................................. 24Avaluaci segon trimestre .................................... 26Registre de seguiment del segon trimestre ........... 28

  Unitat 11 ............................................................. 29Unitat 12.............................................................. 31Unitat 13 ............................................................. 33Unitat 14 ............................................................. 35Avaluaci tercer trimestre ..................................... 37Registre de seguiment del tercer trimestre ........... 39

  Prim

  ria

  1AvaluaciMatemtiques 1

  Grup PromotorSantillana

  743875p01a40.qxd 6/4/04 02:40 Pgina 1

 • 743875p01a40.qxd 6/4/04 02:40 Pgina 2

 • 3

  2

  004

  Gru

  p P

  rom

  oto

  r / S

  anti

  llan

  a Ed

  uca

  ci

  n, S

  . L.

  AvaluaciFitxa

  1

  Nom Data

  2. Compta i elaciona cada grupamb un nombe.

  6 7 8 9

  Unitat 1

  1. Quants >ens i >e>es hi ha?Compta i escriu.

  743875p01a40.qxd 6/4/04 02:40 Pgina 3

 • 4

  2

  004

  Gru

  p P

  rom

  oto

  r / S

  anti

  llan

  a Ed

  uca

  ci

  n, S

  . L.

  Unitat 1

  AvaluaciFitxa

  1

  3. U>eix cada obece amb la eva forma.

  4. Quanes erso>es hi ha? Suma i escriu.

  Hi ha >ens.

  Hi ha >ens.

  Hi ha >ens.

  Hi ha >ens.

  743875p01a40.qxd 6/4/04 02:40 Pgina 4

 • 5

  2

  004

  Gru

  p P

  rom

  oto

  r / S

  anti

  llan

  a Ed

  uca

  ci

  n, S

  . L.

  AvaluaciFitxa

  2

  Unitat 2

  Nom Data

  1. Compta i pinta tanes caelescom corespongui.

  3. Compta i competa.

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  En dibuixa .Nhi havia . Nhi ha .

  Nhi havia . En posa . Nhi ha .

  2. Escriu els nombes el 0 al 9.

  743875p01a40.qxd 6/4/04 02:40 Pgina 5

 • 6

  2

  004

  Gru

  p P

  rom

  oto

  r / S

  anti

  llan

  a Ed

  uca

  ci

  n, S

  . L.

  Unitat 2

  AvaluaciFitxa

  2

  5. Mira la lnia i dibuixan una e s llarga.

  6. Pinta i competa es sues.

  2 2 3 3 4 4

  2 3 3 4 4 5

  4. Dibuixa una >ena amb els caells sllargs i els pantalons s curts.

  743875p01a40.qxd 6/4/04 02:40 Pgina 6

 • 7

  2

  004

  Gru

  p P

  rom

  oto

  r / S

  anti

  llan

  a Ed

  uca

  ci

  n, S

  . L.

  AvaluaciFitxa

  3

  Unitat 3

  Nom Data

  1. Enercla el nombe s etit i orenalsel s etit al s gran.

  2. Enercla el nombe s gran i orenalsel s gran al s etit.

  5 938 40

  7 29 4 56

  # %

  Nhi havia . Sen van . En qeen .

  Nhi havia . Sen van . En qeen .

  3. Compta i competa.

  743875p01a40.qxd 6/4/04 02:40 Pgina 7

 • 8

  2

  004

  Gru

  p P

  rom

  oto

  r / S

  anti

  llan

  a Ed

  uca

  ci

  n, S

  . L.

  Unitat 3

  AvaluaciFitxa

  3

  5. Dibuixa, ratlla i competa es eses.

  5 2

  4 3

  8 4

  6 3

  7 4

  9 6

  4. Pinta es jogui>es qe hi ha a la detael casell.

  743875p01a40.qxd 6/4/04 02:40 Pgina 8

 • 9

  2

  004

  Gru

  p P

  rom

  oto

  r / S

  anti

  llan

  a Ed

  uca

  ci

  n, S

  . L.

  AvaluaciFitxa

  4

  Unitat 4

  Nom Data

  2. Compta i escriu els esultats.

  6 1 4 2 7 3

  3 3 5 3 8 1

  4 3 6 3 5 5

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Hi ha eena

  i unitatfi.

  Hi ha eena

  i unitatfi.

  Hi ha eena

  i unitatfi.

  1. Quants nhi ha? Fixa-thi i competa.

  743875p01a40.qxd 6/4/04 02:40 Pgina 9

 • 10

  2

  004

  Gru

  p P

  rom

  oto

  r / S

  anti

  llan

  a Ed

  uca

  ci

  n, S

  . L.

  Unitat 4

  AvaluaciFitxa

  4

  3. Calcula entalent i u>eix.

  4. Quina hora s? Mira cada ellot@e i escriu.

  10 4 16

  10 8 14

  10 6 18

  10 1 13

  10 3 11

  Lefi La

  Dos e e

  743875p01a40.qxd 6/4/04 02:40 Pgina 10

 • 11

  2

  004

  Gru

  p P

  rom

  oto

  r / S

  anti

  llan

  a Ed

  uca

  ci

  n, S

  . L.

  AvaluaciFitxa

  5

  Unitat 5

  Nom Data

  2. Escriu el nombe anerior i el poserior.

  3. Calcula es sues.

  10 13 15

  441 332

  *

  223

  324 545 635

  11 15

  13 17

  1. Escriu el nombe anerior e cada pgina.

  743875p01a40.qxd 6/4/04 02:40 Pgina 11

 • 12

  2

  004

  Gru

  p P

  rom

  oto

  r / S

  anti

  llan

  a Ed

  uca

  ci

  n, S

  . L.

  Unitat 5

  AvaluaciFitxa

  5

  4. Dibuixa.

  5. Compta i competa es eses.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  Ln^es cores

  Ln^es eces

  Ln^es poligonals

  6 4

  4 %, /7 3

  3

  5 3

  3

  8 5

  5

  4 3

  3

  6 4

  4

  743875p01a40.qxd 6/4/04 02:40 Pgina 12

 • 13

  2

  004

  Gru

  p P

  rom

  oto

  r / S

  anti

  llan

  a Ed

  uca

  ci

  n, S

  . L.

  Unitats 1-5

  Nom Data

  Avaluaci. Primer trimestre (unitats 1-5)

  2. Competa es r^es.

  3. Enercla el nombe s gran. Despsorenals el s gran al s etit.

  9 37 6 18

  0 !

  9 * &

  4. Suma.4 3 6 7 8 1

  1. Compta i competa.

  743875p01a40.qxd 6/4/04 02:40 Pgina 13

 • 14

  2

  004

  Gru

  p P

  rom

  oto

  r / S

  anti

  llan

  a Ed

  uca

  ci

  n, S

  . L.

  Unitats 1-5

  Avaluaci. Primer trimestre (unitats 1-5)

  5. Competa es sues.

  6. Dibuixa, ratlla i es es eses.

  7. Pinta.

  7 2 8 5

  els trianges

  els quadrats

  els erces

  els ectanges

  erell

  blau

  groc

  erd

  8. Marca els obeces qe hi ha a la deta ela >ena.

  743875p01a40.qxd 6/4/04 02:40 Pgina 14

 • 15

  2

  004

  Gru

  p P

  rom

  oto

  r / S

  anti

  llan

  a Ed

  uca

  ci

  n, S

  . L.

  Unitats 1-5

  1r

  Trim

  estr

  e

  alu

  m>e

  sR

  egis

  tre

  de s

  egui

  men

  tA

  lum

  nes

  Cri

  teri

  s d

  aval

  uaci

  sse

  mpr

  eff

  req

  entm

  ent

  dam

  b di

  ficu

  ltat

  11

  .Com

  ptar

  fins

  a 1

  9 ob

  ject

  es i

  reco

  nix

  er i

  escr

  iure

  en

  xifr

  a el

  sno

  mbr

  es fi

  ns a

  l 19.

  12

  .Rec

  oni

  xer

  el n

  ombr

  e an

  terio

  r i e

  l pos

  terio

  r i c

  ompl

  etar

  sr

  ies

  amb

  nom

  bres

  fins

  al 1

  9.

  13

  .R

  econ

  ixe

  r si

  tuac

  ions

  de

  sum

  a i r

  esta

  .

  14

  .C

  alcu

  lar

  sum

  es fi

  ns a

  l 19

  com

  ptan

  t a p

  artir

  del

  sum

  and

  ms

  gra

  n.

  15

  .C

  alcu

  lar

  rest

  es fi

  ns a

  l 19

  com

  ptan

  t a p

  artir

  del

  sub

  trah

  end.

  16

  .Rec

  oni

  xer

  cerc

  les,

  qua

  drat

  s, r

  ecta

  ngle

  s i t

  riang

  les

  i ide

  ntifi

  car-

  los

  en o

  bjec

  tes

  real

  s.

  17

  .Id

  entif

  icar

  i tr

  aar

  lni

  es r

  ecte

  s, c

  orbe

  s i p

  olig

  onal

  s.

  18

  .C

  ompa

  rar

  long

  ituds

  do

  bjec

  tes.

  19

  .Lle

  gir

  i esc

  riure

  en

  un r

  ello

  tge

  anal

  gic

  ho

  res

  en p

  unt

  i d

  osqu

  arts

  .

  10

  .R

  epre

  sent

  ar d

  ades

  en

  un g

  rfic

  .

  743875p01a40.qxd 6/4/04 02:40 Pgina 15

 • 16

  2

  004

  Gru

  p P

  rom

  oto

  r / S

  anti

  llan

  a Ed

  uca

  ci

  n, S

  . L.

  AvaluaciFitxa