avaluacio competencial 2010

Download Avaluacio competencial 2010

Post on 14-May-2015

23.109 views

Category:

Technology

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.AVALUACI COMPETENCIAL 1 SE Prat (Equips Coordinaci Pedaggica i Caps destudis) Nria Alart nalart@xtec.cat www.xtec.cat/~nalart Novembre 2010

2. NDEX 1. Concepte davaluaci en el marc competencial 2. La funci pedaggica 3. Criteris davaluaci i indicadors davaluaci 4. Instruments i activitats davaluaci 5. Avaluaci de les CB 3. Els criteris davaluaci i els seus indicadors sn els que orienten el procs 4. Cap estudi demostra que els resultats de lalumnat millora a partir de retornar-lis els treballs amb anotacions i puntuacions. 5. Noms el propi alumnat pot corregir els seus errors. La tasca del professorat s ensenyar-li a detectar-los i a trobar camins per superar-los 6. No hi ha temps ms intil que el que dediquem els professors a corregir els treballs i alguns exmens de lalumnat. 7. Avaluar competncies. Jos Moya:http://www.youtube.com/watch?v=S5KbyREmB7k Avaluaci competencial Laura Frade: http://www.youtube.com/watch?v=fJEjvWJyynw 8. Un procs que comporta: 1) Recollir informacions (amb instruments o no) 2) Analitzar la informaci recollida i emetre un judici 3) Prendre decisions dacord amb el judici ems De tipus pedaggic: regular el procs densenyament i aprenentatge QUALIFICACIQUALIFICACI AVALUACIAVALUACI FORMATIVAFORMATIVA--FORMADORAFORMADORA De tipus social: classificar, seleccionar, orientar QU ENTENEM PER AVALUAR? Font: N. Sanmart, 2009 Avaluar per aprendre 9. un element essencial per aprendre Regular de tot el procs densenyament i aprenentatge Decidir i adaptar les estratgies pedaggiques individuals o collectives 1. T com a funci Contrastar el grau dassoliment dels objectius de les matries i de les CB per part de lalumnat Ajustar, si escau, els processos didctics aprendre a constatar el propi progrs 2. Permet al professorat si ens autoregulem, podrem seguir aprenent per aix s ats que amb lalumnat fer-lo partcip i protagonista del seu procs daprenentatge. per Lavaluaci de les CB 3. Permet a lalumnat que permet 4. Sha de compartir per Font: Dir General dEducaci Bsica i Batxillerat del Departament dEducaci. Orientacions per al desplegament del Currulum. Juny 2009 10. Ensenyar i avaluar competncies = problemes autntics Si lavaluaci consisteix en simular una entrevista de treball, es realitzar un currculum vitae ajustat a la demanda de treball adequant-se la manera de vestir, utilitzant termes tcnics propis de lambit laboral 3. Promoure la socialitzaci de lalumnat Les CB avaluades han de ser tils per a les activitats extraescolars. Millorar el sentit de lactivitat, augmentar la motivaci perqu li servir i la podr possar a la prctica. 2. Rellevant per a lalumnat Avaluar les CB per a cuidar les plantes. Situaci real dun jard, eines reals, fang, insectes, etc, i exigir ls correcte i segur de les eines, ordre en les accions, s de productes dabonament, antiparsits, etc. 1. Realistes en relaci a lmbit avaluat Ref: Monereo, 2009 11. Orientacions per a lavaluaci Avaluar per aprendre (avaluaci com a part integral del procs densenyament- aprenentatge): Contnua i global, plantejada a partir de situacions noves on calgui transferir coneixements Constatar els avenos de l'alumnat i en detectar les dificultats (lerror com a ocasi daprenentatge) Tindr un carcter formatiu, regulador i orientador del procs educatiu Sr. ngel Domingo Servei dOrdenaci Curricular Lleida, febrer 2009 12. Inclou coneixements adquirits per experincia i de fora del centre Restringida al programa estudiat Avalua el procs i la globalitatAvalua parts o resultat del programa Observa evidnciesUtilitza exercicis Persona avaluadora activaPersona avaluadora passiva Savalua tot un procsSavalua en un moment donat Hi ha participaciNo hi ha participaci Estableix el seu nivellDescobreix qu no saben IndividualCompara persones Utilitza nivells competencialsUtilitza nmeros Avaluaci per competnciesAvaluaci per continguts TAULA COMPARATIVA ENTRE ELS DOS MODELS DAVALUACI Grup tcnic de prctica reflexiva. Departament dEducaci 13. La funci pedaggica QU AVALUAR? COM AVALUAR? QUAN AVALUAR? 1.Avaluaci dels aprenentatges (qualificadora) 2.Avaluaci per a laprenentatge (formadora) Resultats finals Progrs i procs alumnat Autoavaluaci coavaluaci Inicial Formativa Final Procs daprenentatge Algunes activitats densenyament-aprenentatge Diagnostica el grau de competncia i prendre conscincia dels punts de partida Identificar on estan les dificultats Comprendre les seves causes Identificar els aprenentatges realizats i valorar la qualitat del procs densenyament dissenyat 14. La funci pedaggica de lavaluaci AVALUAR: comprovar fins a quin punt shan assolit els objectius previstos, i per aix cal obtenir i analitzar informaci dels processos i resultats. La evaluacin competencial en el currculum de la educacin primaria. Roser Canal 15. AVALUACI INICIAL QU S IMPORTANT AVALUAR?: Qu en saben? Quines intucions tenen? Qu pensen que aprendran i com? (objectius) Quines emocions els desperta? Quina motivaci? Quin coneixement tenen? No hi ha respostes bones o dolentes: totes sn un bon punt de partida per aprendre Cal despenalitzar lerror!! Coneixements previs Ref: G. Al.ls, 2009 16. Qu aprendrem? (desprs duna presentaci del professor dun nou tema de qumica destudi, 2n ESO) A dibuixar toms A fer frmules A explicar perqu passen coses A saber teories A pensar A explicar perqu laigua i altres substncies canvien A explicar perqu laigua i altres substncies sn com sn (desprs de presentar els oficis a laula dacollida ESO. Qu en saben? MAPA MENTAL Ref: Al.ls 2009 17. 55. CEIP Coves. CEIP Coves ddenen CimanyCimany El peix t pulmons (una analogia amb els humans) Necessitem entendre la seva lgica Vocabulari Font: N. Sanmart, 2009 Avaluar per aprendre Cal despenalitzar lerror!! 18. 1.Hi ha mestres i professors que pensen que ja saben quins s el punt de partida de lalumnat i que lavaluaci inicial comporta perdre temps que es pot dedicar a fer daltres activitats. Hi esteu dacord? Per qu? Reflexionem sobre lavaluaci en letapa inicial del procs de formaci Font: N. Sanmart, 2009 Avaluar per aprendre 2.Daltres pensen que s que s important, per que nhi ha prou amb una conversa amb tot el grup-classe. Hi esteu dacord? Per qu? 19. En petits grups, cooperativament, l alumnat acorda qu han de pensar i/o fer per resoldre un conjunt de tasques (a partir del qu han anat aprenent). Aquest acord cal avaluar-lo/regular-lo perqu no hi hagi errors AVALUACI FORMATIVA 20. Si reconeixen els criteris davaluaci, si els saben aplicar a lavaluaci de les seves produccions ( i de les dels companys) Qu s important avaluar abans de lexamen final? AVALUACI FINAL Reflexionem sobre lavaluaci al final del procs daprenentatge Ref: Al.ls (2009): Lavaluaci amb competncies bsiques 21. Avaluaci del qu han aprs i com ho han aprs (de grup i individual) 2n CEIP Coves den Cimany Ref: Neus Sanmart 22. All que lalumnat aprn i com ho aprn, depn de com es planteja lavaluaci i, molt especialment, dels valors que es promouen a travs della. Una reflexi 23. Avaluar per aprendre. Neus Sanmart. Departament dEducaci. Disponible a ladrea: www.xtec.cat/edubib 24. CRITERIS DAVALUACI s un enunciat que expressa el tipus i grau daprenentatge que sespera que hagin assolit els i les alumnes en un moment determinat i en relaci amb els objectius de letapa, de lrea/matria o de la unitat didctica Del Currculum a les programacions. Departament dEducaci. Disponible a ladrea: www.xtec.cat/edubib Disposa de coneixements/continguts necessaris. Activa estratgies adequades. Assoleix solucions correctes. Pren conscincia de quina manera ho aconsegueix Comprendre textos escrits expositius (notcies) per a lexpressi didees i raonament i per a lobtenci dinformaci dmbit social i cultural. Comunicativa lingstica i audiovisual (oral i escrita) Social i ciutadana Conixer,llegir, comentar i valorar diferents exemplars de premsa escrita (diaris, revistes...) en referncia a la seva funci informativa (les notcies) CRITERIS AVALUACICCBBOBJECTIUS Del Currculum a les programacions. Departament dEducaci. Disponible a ladrea: www.xtec.cat/edubib 25. Posar un com les teves propostes amb les dels teus companys de grup: Podries completar el teu text amb altres idees o solucions? Prendre conscincia dels propis encerts, oblits o errors per a esmenar i/o completar el text. Amb les dades sobre el nivell daigua dels embassaments en lmbit mediterrani, redactar un article periodstic per a conscienciar a lopini pblica sobre ls racional de laigua a partir de qestions com: Per qu disminueix laigua disponible a lestiu? Quines conseqncies t? Pot generar problemes? I tu que en penses? Qu proposaries? -Redactar un text interpretatiu estructurat i complert. -Obtenir dades dun grfic de barres i transferir la informaci a la interpretaci del problema. -Aplicar els conceptes clau del tema. -Proposar alternatives per a una gesti eficient dels recursos naturals ACTIVITATS DAVALUACICRITERIS DAVALUACI Exemple: Desenvolupar accions quotidianes per a un s racional de laigua a partir de la problemtica del nostre entorn. 26. LEXAMEN FINAL T SENTIT? S s coherent amb el procs densenyament Hi ha probabilitats de tenir xit 27. QU S IMPORTANT AVALUAR PERQU TOTS ELS ESTUDIANTS PUGUIN APRENDRE? Si identifiquen els motius i els objetius de les activitats a realitzar, si es representen all que han daprendre SI saben anticipar i planificar les operacions que han de fer per resoldre amb xit una determinada tasca, els aspectes en els quals han de pensar Si identifiquen els criteris davaluaci i, per tant, saben decidir si una tasca la realitzen adequadament Font: N. Sanmart, 2009 Avaluar per aprendre 28. Reflexionem sobre lavaluaci al final del procs daprenentatge 1. Alguns docents creuen que no cal plantejar activitats davaluaci final, que com ja han vist com ha treballat lalumnat ja tenen criteris per qualificar-los. Penseu raons per argumentar contra aquesta idea. Font: N. Sanmart, 2009 Avaluar per aprendre 2.Daltres, en canvi, creuen que s important posar exmens sovint ja que aix sesforcen