preparacio avaluacio carmel

Download Preparacio avaluacio carmel

Post on 22-Jan-2017

268 views

Category:

Health & Medicine

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Promoci hbits alimentaris saludables i exercici fsic:

  Preparant lavaluaci

  Programa dirigit a nens i joves del barri de El CarmelCAP El Carmel. Barcelona

  Material de preparaci per lavaluaci CAP El Carmel. 2011

 • Metodologies de intervenci comunitriautilitzades:

  Procs de treball de lAPOC (Atenci Primria Orientada a la Comunitat)

  Plans de desenvolupament comunitari (Projecte Carmel Amunt)

  http://www.apoc-copc.org/cast/home.htm

 • Histric...1994 : Anlisi de la situaci de salut

  2001: Integraci en Pla Comunitari

  2004 : Prioritzaci: obesitat infantil

  2005: Estudi epidemiolgic detallat del problema

  2006 : Inici de la Intervenci

  2010-2012: Avaluaci

 • Resultats estudi inicial: (diagnstic zero)

  21,6% de nens tenen sobreps/ obesitat 58,7% te un estil de vida inactiu 47,7% alimentaci de baixa o mitja qualitat 20,7% no pren fruita 43,5% no pren verdura 63,3 % veuen TV o videojocs 2 o ms hores al dia.

 • Participants

  Professionals del EAP

  Els tcnics i representants dels serveis i associacions que participen en el Pla Comunitari Carmel Amunt

  Poblaci: Tots el joves menors de 16 anys, pares o cuidadors i en algunes activitats la poblaci general

 • Objectius de lintervenci

  GeneralsDisminuir la prevalena dobesitat i sobreps en la poblaci menor de 16 anysAugmentar el nombre de nens i joves que practiquen exercici fsic de forma regular i tinguin hbits alimentaris saludables

  Especfics

  Augmentar el percentatge de nens 6-9 anys amb hbits alimentaris saludables i que practiquen exercici fsic regular en un 50%

  Disminuir el percentatge de nens de 6-9 anys que no prenen fruita de forma habitual, verdura de forma habitual, i que no esmorzen en un 50%

  Reduir en un 50% el percentatge de nens de 6-9 anys que veuen la TV o videojocs ms de 2 hores diries

 • Intervenci planificada a 3 nivells

  Centre dAtenci Primria: prevenci primria, secundaria i terciria amb una estratgia informativa, deducaci per a la salut (individual, grupal) i de tractament i seguiment de casos

  Les escoles: promoci dambients saludables i educaci per a la salut

  La comunitat: Promovent e incentivant iniciatives comunitries que afavoreixin hbits alimentaris sans i facilitin el exercici fsic.

  Hi ha una participaci activa en el Pla Comunitari del barri Projecte Carmel Amunt.

 • Intervenci: algunes de les activitats previstes

  Formaci dels professionals del CAP

  Protocol de seguiment i educaci continuada dels nens amb sobreps -obesitat

  Consell individual a consulta

  Tallers deducaci grupal

  Escoles: vdeos educatius, hort comunitari, visites al mercat

  Entorn escolar: maquines expenedores, mens escolars, programes escolars

 • Intervenci: algunes activitats previstes

  Educaci i promoci de la salut a la comunitat

  Setmana de la salut (1 edici)

  Cursa popular (3 edicions)

  Salut, cam i companyia (setmanal des de fa 4 anys)

  Calendari saludable (3 edicions)

  Receptari saludable (3 edicions)

  Consells posturals

  Programa de radio local (intervencions continuades mensuals des de fa 3 anys)

 • Organitzaci de les activitats, avaluaci

  Les activitats comunitries es planifiquen a traves de la comissi de hbits saludables del pla comunitari

  (tcnics, farmacutic, associacions ciutadanes, CAP, CAS, Salut Publica, escoles )

  Es va preveure una avaluaci cada 2 anys...

  Previsi: 2010-2012

 • Avaluacio: quin tipus denfocament?

  1 y 2 generaci: lligades a la mesura i consecuci dobjectius

  Lavaluador es un tcnic

  3 generaci: incorpora judici de valor

  Lavaluador es un consultant

  4 i 5 generaci: enfocada a la millora dels programes, es responent i constructivista

  Lavaluador es un mediador

 • Avaluacio: quin tipus denfocament?

  Avaluaci participativa

  Basada en el models 4-5 generaci

  Identifica agents implicats

  Investiga les seves demandes i preocupacions

  Proporciona un context

  Assumeix que la informaci rellevant es genera a partir de la interacci i en els contexts

 • Avaluaci participativa

  Caracterstiques

  PracticaPolticaAnalticaSistemtica

 • Avaluaci participativa: 1 etapa

  Definir la unitat a avaluar i anlisi del context

  Diagnstic zero

  Anlisis de xarxes i actors

  Analitzadors de situacions

 • Actors Expectatives Valors (coneguts o terics) Relacions

  EAP CARMEL Valor afegit de qualitat del servei

  DESCONEGUTS PARCIALM

  + o respecte si es responsabilitat del EAP la salut

  de la comunitat

  Conflictes en alguns

  moments

  COSACO (comissi de

  salut comunitria del EAP

  Carmel)

  Mostrar la factibilitat

  Millorar la salut

  Treball real en equip

  multidisciplinari

  responsabilitat sobre la salut collectiva. Crear Xarxa.

  Visio amplia dels determinants de salut. Fomentar la

  participaci

  Participaci activa

  SAP Posar-se medalles. Presentar

  resultats. Mostrar eficincia

  DESCONEGUTS PARCIALM

  Direcci per objectius

  Element de qualitat del servei

  Esta de moda

  Participaci activa

  Comit tcnic de Carmel

  Amunt

  Dinamitzar el barri

  Participaci ciutadana

  Empoderament, autonomia

  Dinamitzar el barri

  Participaci ciutadana

  Empoderament, autonomia

  Participaci activa

  AAVV Voldrien ser els protagonistes

  DESCONEGUTS

  Contrapoder sistemtic

  DESCONEGUTS

  Poca participaci

  ALTRES SERVEIS PUBLICS

  privats o concertats (CAS,

  CSM, CSM Tres Turons)

  DESCONEGUTS Crear Xarxa. Responsabilitat sobre la salut collectiva Participaci activa la

  majoria, altres no

  integrats

  DISTRICTE DESCONEGUTS

  Justificar la inversi

  Ens de servei a la comunitat

  Afavorir la participaci ciutadana

  Poca participaci

  Serveis Socials y Centre

  Cvic

  DESCONEGUTS Poca participaci

  ESCOLES Treball en xarxa. Suport mutu per

  abordar problemes

  DESCONEGUTS PARCIALM

  Millorar la qualitat dels serveis i qualitat de vida dels

  nens

  Participaci activa

  A.S.P. Barcelona dem anterior + cobertura de

  lactivitat

  Promoci de la salut. Equitat. Participaci ciutadana Participaci activa

  EAP HORTA Participar en les activitats Assumim els mateixos que per EAP Carmel Participaci activa

  USUARIS Millorar la salut dels nens.

  Compartir experincies

  DESCONEGUTS

  Integraci. Aprenentatge. Suport social.

  DESCONEGUTS

  Poca participaci

  Associacions i Entitats del

  barri

  Poca participaci o

  participaci puntual

  Els actor implicats: expectatives, valors, relacions

 • Avaluaci participativa: 2 etapa

  Necessitats informatives i preguntes davaluaci

  Lestat de la qesti

  Els objectius i la teoria del programa

  Els diferents agents implicats

 • Els actor implicats: necessitats informativesActors Que volen saber sobre el programa?

  EAP CARMEL Evoluci de la Prev de Obes y Sobrep

  Evoluci hbits alimentaris i exercici fsic

  SAP dem + desconegut

  COSACO (comissi de salut comunitria

  del EAP Carmel)

  dem + impacte a nivell de les escoles + cobertura de les activitats

  comunitries realitzades + grau aplicaci de les activitats a nivell

  individual a la consulta + satisfacci dels professionals implicats i

  dels usuaris + activitats derivades (de les activitats previstes, efecte

  bola de neu) + el N de serveis e institucions implicades directament

  en les activitats (xarxa)

  Comit tcnic de Carmel Amunt Relacionat amb el grau de desenvolupament de la xarxa

  AAVV DESCONEGUT

  ALTRES SERVEIS PUBLICS privats o concertats

  (CAS, CSM, CSM Tres Turons)

  DESCONEGUT

  DISTRICTE Grau de participaci ciutadana

  Serveis Socials y Centre Cvic DESCONEGUT

  ESCOLES Grau de satisfacci de les AMPA

  DESCONEGUT

  A.S.P. Barcelona Cobertura de les activitats

  Indicadors de salut

  EAP HORTA DESCONEGUT

  USUARIS DESCONEGUT

  Associacions i Entitats del barri DESCONEGUT

 • Avaluaci: 3 etapa: construir la matriu davaluaci

  Area del programa

  Estructura:

  Context i Disseny

  Processos

  Resultats

 • Avaluaci: 3 etapa: transformar les necessitats informatives en preguntes davaluaci

  Area del programa Preguntes davaluaci

  Context i Disseny Sha contat amb tots els agents en el disseny del programa?Les activitats programades per als nens son divertides?Sha tingut present al dissenyar les activitats als grups mes desfavorits

  Processos La informaci ha arribat a totes les famlies?Quina carrega de treball en temps privat a significat per als professionals?

  Resultats El programa ha tingut efectes favorables no esperats?El programa ha tingut visibilitat en l'mbit sanitari?Hi ha hagut algun canvi en la demanda assistencial?En quina mesura shan aconseguit els resultats

 • Avaluaci: 4 etapa: Criteris de valor i prioritzaci*Area del programa Preguntes davaluaci Criteris

  Context i Disseny Sha contat amb tots els agentsen el disseny del programa?Les activitats programades per als nens son divertides?Sha tingut present al dissenyar les activitats als grups mes desfavorits

  Participaci

  Pertinncia

  Equitat

  Processos La informaci ha arribat a totes les famlies?Quina carrega de treball entemps privat a significat per als professionals?

  Cobertura

  Viabilitat

  Resultats El programa ha tingu