avaluacio i competències

Download Avaluacio i competències

If you can't read please download the document

Post on 03-Jun-2015

3.596 views

Category:

Education

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Avaluacio i competncies

2. Avaluar competncies s avaluar processos de resoluci de problemes Antoni Zabala i Laia Arnau Cmo aprender y ensear competencias. Ed Gra: 2007 No es tracta de saber si es saben les competncies o no, es tracta desbrinar amb quin grau deficincia sapliquen. Les activitats davaluaci han de ser situacions problema que puguin ser reals. Les exposicions de coneixements i els problemes estereotipats no ens aportan informaci sobre lassoliment de les competncies. Les proves escriten aporten informaci molt limitada.Lobservaci del treball a laula tamb aporta molta informaci. Els continguts dels informes han de fer referncia a les competncies generals. 3. 4. M.Reyes Carretero 5. M.Reyes Carretero 6. M.Reyes Carretero 7. M.Reyes Carretero 8. M.Reyes Carretero 9. M.Reyes Carretero 10. Com valorarem el grau dassoliment duna competncia?

 • Lexposici per part de lalumne del coneixement que t sobre un tema i la capacitat per resoldre problemes estereotipats no sn estratgies avaluadores apropiades per a lavaluaci de les competncies.
 • Les proves escrites aporten una informaci molt limitada per a la majoria de les competncies.

PPT Ftima Romero 11. Com valorarem el grau dassoliment duna competncia?

 • La informaci per avaluar les competncies no sha de limitar als resultats obtinguts en exmens escrits, sin que sha de basar sobretot en lobservaci de les activitats que els alumnes fan a laula.

PPT Ftima Romero 12. Com valorarem el grau dassoliment duna competncia?

 • Podem elaborar una graella per les diferents activitats que fem amb indicadors que ens permetin valorar lassoliment de les diferents competncies a les quals lactivitat proposada collabora a assolir.

PPT Ftima Romero 13.

 • Sha de treballar en els centres analitzant les competncies transversals i per comprendrequ vol dir cada una.
 • Com a mnim hi ha dues maneres de fer-ho:
 • Primera:
  • Assenyalar una srie dindicadors per a cada cicle que indiquin de manera suficient i prctica si lalumne t assolida la competncia o no.
  • Treballar a laula i traslladar a les programacions el treball de les competncies.
 • Segona:
  • Elaborar les programacions i pensar el treball daula per desenvolupar les capacitats.
  • Buscar indicadors clau que assenyalin si lalumna t suficientment adquirida una competncia.
 • Un exemple de la primera:

Les competncies bsiques i els criteris de promoci:Jornada sobre lavaluaci del secretariat 14. Les competncies bsiques i els criteris de promoci:LAS COMPETENCIAS BSICAS DEL MBITO LINGUSTICO Dimensin: HABLAR Y ESCUCHAR 1 Expresar y comprender hbilmente las ideas, los sentimientos y las necesidades. 2 Ajustar el habla a las caractersticas de la situacin comunicativa. 3 Utilizar formas de discurso diversas en la comunicacin. 4 Implicarse activamente en la conversacin y adoptar una actitud dialogante. 5 Aprender a hablar diferentes lenguas y a valorar su uso y aprendizaje. Dimensin: LEER 6 Poner en prctica las destrezas necesarias para una correcta lectura expresiva. 7 Poner en prctica las destrezas necesarias para la comprensin de lo que se lee. 8 Leer textos de tipologa diversa. 9 Implicarse activamente en la lectura. Dimensin: ESCRIBIR 10 Poner en prctica las destrezas necesarias para escribir las palabras correctamente. 11 Poner en prctica las destrezas necesarias para componer un texto bien escrito. 12 Escribir textos de tipologa diversa. 13 Implicarse activamente en la escritura. Extret de Identificaci de les competncies en lEnsenyament (2000).J. Sarramona y Lpez.Jornada sobre lavaluaci del secretariat 15. Les competncies bsiques i els criteris de promoci:LAS COMPETENCIAS BSICAS DEL MBITO LINGUSTICO Dimensin: LEER Caldr treballar a laula de manera que es desenvolupin aquestes capacitats.Jornada sobre lavaluaci del secretariat CI CM CS 7 Poner en prctica las destrezas necesarias para la comprensin de lo que se lee. 8 Leer textos de tipologa diversa. 9 Implicarse activamente en la lectura.