Chuong 8 - Ky Nang Giao Tiep Bkel 2

Download Chuong 8 - Ky Nang Giao Tiep Bkel 2

Post on 17-Sep-2015

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

career skill

TRANSCRIPT

 • Nhp mn v k thut

  K NNG GIAO TIP K NNG GIAO TIP TRONG K THUTTRONG K THUT

  Chng 8

  1

 • CHAPTER 8

  Engineering Communication

  CHAPTER 8

  Engineering Communication

  CHAPTER 8

  Engineering Communication

  CHAPTER 8

  Engineering Communication

  MC CH

  2

  Cung cp cho sinh vin nhng hiu bit c bn v cc k nng giao tip cn thit ca ngi k s trong k thut .

  Gip cho sinh vin c kh nng hon thin v ng dng cc k nng giao tip nh k nng ni, vit bo co, thuyt trnh v mt vn k thut trong qu trnh thc hin n mn hc.

  Hon thin cc k nng giao tip ngh nghip gip cho sinh vin t tin hn trong cng vic v cuc sng.

 • NI DUNG

  3

  8.1. Gii thiu chung v giao tip trong k thut

  8.2. K nng ni v thuyt trnh

  8.3. K nng vit

  8.4. K nng nghe

  8.5. Mt s k nng giao tip khc

 • 4

  "Communication - the human

  connection--is the key to personal and

  career success. Giao tip kt ni con ngi l cha kha dn n thnh cng ngh nghip v bn thn. (Paul J. Meyer)

 • 8.1. Gii thiu chung v giao tip trong k thut

  8.1.1 Khi nim giao tip

  Giao tip l g?

  Giao tip l hot ng hoc qu trnh din t tng v cm xc hoc chia s thng tin hoc kin thc vi mi ngi

  (Oxford Advanced Learners Dictionary)

  - Giao tip l qu trnh tc ng qua li gia con ngi vi con ngi nhm mc tiu trao i tng, tnh cm, vn kinh nghim, k nng v kinh nghim ngh nghip.

  5

 • Giao tip l mt chui kinh nghim ca cc hnh ng:

  Nghe Ngi

  Nhn

  Nm

  Chm

 • 8.1.2. K nng giao tip l g?

  - K nng giao tip l kh nng s dng thng tin bng ngn ng v din t (th hin)

  - K nng giao tip hiu qu l mt yu t quan trng trong cuc sng v ngh nghip ca bn.

  Thnh cng ca bn ti ni lm vic mi a dng v ton cu i hi bn phi c k nng giao tip tuyt vi!

  7

 • 8.1.3. Vai tr v ngha ca giao tip Ti sao giao tip rt quan trng

  i vi k s?

  L mt sinh vin k thut, bn cn phi hon thin k nng giao tip bng vn bn v bng li ni.

  L mt sinh vin k thut v sau l mt k s, bn cn phi bit lm th no trnh by suy ngh ca bn

  Trnh by mt khi nim cho mt sn phm hay mt dch v

  Trnh by mt phn tch k thut ca mt vn v gii php ca n, hoc ch ra cc kt qu ca bn t cng vic thc nghim

  8

 • o Bn cn phi bit lm th no truyn t tng thit k bng bn v k thut hoc m hnh k thut h tr bng my tnh

  o Hu ht cc k s c yu cu vit bo co k thut.

  9

  Ti sao giao tip rt quan trng i vi k s (2)

 • Ti sao chng ta giao tip?

  o Chuyn thng tin quan trng

  o Cung cp c s nh gi kin thc ca mt ngi

  o Truyn t s quan tm v nng lc

  o Xc nh nhng khong trng trong kin thc ca ring bn

  10

 • 8.1.4. M hnh c bn ca qu trnh giao tip

  2.

  M

  tngtrong

  thng ip

  2.

  M ha

  tng trong

  thng ip

  3.

  Thng

  ip c truyn qua cc

  3.

  Thng

  ip c truyn qua cc knh

  1.

  Ngi gi c

  tng

  1.

  Ngi gi c

  tng

  4.

  Ngi nhn gii m thng

  ip

  4.

  Ngi nhn gii m thng

  ip

  6.

  C thm

  cho

  6.

  C th phn hi thm cho ngi nhn

  5.

  Phngi

  5.

  Phn hi cho ngi gi

  Giao tip l qu trnh gi v nhn thng tin gia mi ngitri qua 5 bc c bn:

 • Cc knh giao tip

  Bo co/phone/hp/email..

  Cc knh giao tip

  Bo co/phone/hp/email..

  Ngi nhn

  Nhn thng ip

  Gii m v hiu ngha

  Tr li

  Ngi nhn

  Nhn thng ip

  Gii m v hiu ngha

  Tr li

  Ngi gi

  tng trong thng ip

  M ha (bng li hoc khng bng

  li)

  Gi thng ip

  Tng tc vi s phn hi

  Ngi gi

  tng trong thng ip

  M ha (bng li hoc khng bng

  li)

  Gi thng ip

  Tng tc vi s phn hi

  Phn hi

  Phn hi

  Nhiu

  message

 • V d qu trnh giao tip

  13

  Cho Alfred!

  Ch bn c khe khng?

  Oh ch y khe. Ch y va mi sinh em b.

  Ngi gi Ngi nhn

  Phn hi

  Thng ip

 • M hnh m rng ca qu trnh giao tip

  14

 • 8.1.5. Cc cch thng dng giao tip:

  Ni

  Vit

  Hnh nh nghe

  nhn

  Ngn ng c th

 • 8.1.6. Cc hnh thc giao tip

  C nm hnh thc chnh ca giao tip: Giao tip trc din

  V d: - tr chuyn ngu nhin, phng vn chnh thc, gp g ring...

  Giao tip nhm V d: cc cuc hp, hi ngh, tho lun nhm

  Giao tip bng vn bn V d: bo co, bn ghi nh, xut, th t, e-mail

  Giao tip bng li ni V d: - cuc tr chuyn qua in thoi, tr chuyn bnh thng, tin nhn bng ging ni, vv

  Trnh by trc khn gi V d: Bi pht biu, bi ging, trnh by ming, hi tho, vv..

  16

 • Cc dng giao tip:

  Trn c s quan h t chc: Chnh thc

  Khng chnh thc

  Trn c s hng ca dng giao tip: T trn xung, t di ln: cp cao thp,

  cp thp hn cao hn

  Cho: giao tip trong 1 t chc vi nhiu hot ng khc nhau

  Ngang, ng: giao tip gia 2 hoc vi ngi

  Trn c s din t: Ni

  Vit

  C ch 17

 • 8.1.7. Tm quan trng ca vic giao tip hiu qu

  Giao tip hiu qu dn n:

  Quan h con ngi tt

  Hp tc v phi hp hot ng tt hn gia nh qun l v ngi lao ng

  Ra quyt nh chnh xc v mnh m hn

  Ci thin nng sut v hiu qu

  Ci thin tinh thn, hnh nh ngh nghip c ci thin, gim s vng mt ca nhn vin

  18

 • Giao tip hiu qu

  Giao tip 2 chiu

  Lng nghe tch cc (ch ng)

  Phn nh trch nhim ca ngi ni v ngi nghe.

  S dng thng tin phn hi.

  Khng cng thng.

  R rng.

  19

 • 20

  Giao tip hiu qu

 • Khng tp trung, b qua, hoc hiu nhm

  Lng thng tin qu nhiu hoc qu t

  Ti liu tham kho gii hn

  Thiu k nng ngn ng

  Thiu k nng nghe, k nng trnh by

  Tnh cm can thip

  Lm phin, quy nhiu

  Etc.

 • 8.2. K nng thuyt trnh

  Trong mi trng k thut ngi k s thng xuyn phi trnh by mt vn k thut trc nhiu ngi nghe.

  Vy lm th no chun b v trnh by vn mt cch hiu qu?

  C 2 dng thuyt trnh (presentation): Chnh thc: xc nh trc thi gian, c chun b

  trc, v d: meeting, hi ngh, s dng projector v my tnh v phn mm PowerPoint.

  Khng chnh thc: trnh by ngn gn, c th khng chun b trc

  22

 • 8.2. K nng ni v thuyt trnh

  "Do not say a little in many words but a great deal in a few.

  23

 • Chun b bi thuyt trnh:

  o Trc tin cn xc nh mc ch bi thuyt trnh (bo co) l g v ngi nghe l ai?

  o Tp trung v t chc cc thng tin cn trnh by

  o To bn thuyt trnh sao cho nh hng ln nht n ngi nghe (dng PowerPoint)

  o Thc hnh thuyt trnh (c nhn v nhm) sau khi chun b xong.

  8.2. K nng thuyt trnh

  24

 • 25

  o Thi gian trnh by?

  o Mc ch v phm vi ca bi trnh by ca bn?

  o Trng tm ca vn nu c nhiu hn mt din gi?

  Bn mong i g?

 • 26

  o Khn gi mun nghe g?

  o Bao nhiu ngi?

  o Kin thc ca h?

  o Nhng ngi ng h v khng ng h ca bn l ai?

  o Nhng cu hi bn s mong i c yu cu?

  Xc nh thnh gi ca bn l ai?

 • 27

  nh dng chung ca slides trnh by

  Slide ba

  Gii thiu

  Ni dung

  M

  u

  Kt lun

  Nhn xt, ngh K

  t th

  c

  Ni dung

 • 3 yu cu bt buc cn phi c trong bi thuyt trnh l:

  1. Gii thiu v lm quen

  2. Thng bo ni dung thuyt trnh

  3. Thng bo thi gian v phng thc tin hnh

  28

 • o Mi slide trnh by mt tng chnh

  oS dng biu y mu sc, th, bng

  o S dng tng phn thch hp

  o S dng phng ch ln:

  o tiu slide: >18, trong slide: >12

  o ng qu ti "slide

  o S dng cc cm t ngn thay v cc on vn

  o S dng cc m hnh v nguyn mu, video clip v hnh nh ng nu cn.

  29

 • Font ch

  This is Arial 12

  This is Arial 18

  This is Arial 24

  This is Arial 32

  This is Arial 36

  This is Arial 44

  Qu nh

 • 31

  Khng s dng qu nhiu mu

  QuQu nhiu Fonts v Kiu S dng qui lut L2 Large ( font: 20-22 minimum) v Loud

  (dng font ch ln v ni to)

  S dng qui lut 6 x 7:

  Khng qu 6 hng trong 1 slide

  Khng qu 7 t trong 1 hng

  Vit n gin, ngn gn

  Ch s dng m thanh khi cn thit

 • o C dn tt

  o Sp xp cc phn / b phn hp l

  o Sp xp cc tng chnh trong mi phn

  o S dng hnh nh thch hp, hnh nh hoc video

  cho bi trnh by.

  32

  ngh mt s Chin lc m bn ngh rng c th lm cho mt PP c hiu qu?

 • 1. Nn, ch v hnh nh tng phn tt

  2. Khng gy mt tp trung bng qu nhiu

  th trn 1 slide

  3. S dng hnh nh trc quan (khi cn thit)

  4. Hnh nh ng c mc ch r rng

  5. Cha l hai bn slide r rng

  33

  Chin lc tng th

 • 6. Kch c ch ln

  7. Kiu ch n gin v d c

  8. Kch thc phng ch khc nhau cho thy tm quan trng tng i ca thng tin (ln hn quan trng hn)

  9. To s thng nht v kiu, kch c v mu ch

  10. th v bng biu c dn nhn r rng, n gin

  34

  Chin lc tng th (tt)

 • 35

  11. S dng t kha (ni chung)

  12. Nn cha trng dng cui trong slide

  13. Thc hin lin kt n trang khc

  14. ng chnh t v ng php

  15. Khng c slide ngu nhin

  16. Tt c cc slide theo th t

  Chin lc tng th (tt)

 • 36

  17. Nn c slide u gii thiu chung ni dung cn ni

  18. Slide phi c nh s trang

  19. Kim li thng tin gia slide u v ni dung trnh by

  20. Khng nn ch c slide

  21. Trnh qu nhiu thng tin trn bt k trang trnh by

  Chin lc tng th (tt)

 • 37

  o Thc hnh ni ln pha trc gng v s dng mt b m thi gian

  o Thc hnh m khng c ghi ch