gtkd - chuong 3 nguoi giao tiep [compatibility mode]

Download GTKD - Chuong 3 nguoi giao tiep [compatibility mode]

Post on 28-Nov-2014

1.374 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. CHNG 3:NGI GIAO TIPMC TIU - UY TN
 • 2. Quy trnh giao tipNgi giPhn hiNgi nhnThng ipM hoGii mM hoGii mNhieu NhieuMI TRNG
 • 3. NI DUNGBn mun thc hiniu g?Mc tiu-phng thc-ging iu ca bni tng giao tip nhnthc bn nh th no?Uy tn nng cao uy tnca bn
 • 4. Mc tiu giao tipMc tiu ca bnPhng thc giao tipGing iu hay phong thi
 • 5. Mc tiu giao tipMc tiu l kt qu mong ica c nhn. N thng mangtnh nh lng v c thchin trong mt khang thigian nht nh.Khi nim 1.Mc tiu ca bn
 • 6. Mc tiu giao tipYu cu i vi ngi giao tip: Cnphi th hin r 2 vn S p ng m h mong mun t itng giao tip (mc tiu)Phng tin chuyn bit m h dng t c p ng (phng tin)1.Mc tiu ca bn
 • 7. Mc tiu giao tipMc tiu ca bn Mc tiu ca ngi giao tip km:Ti bit mc tiu ca ti m. Ti munk cho khch hng tng lai bit nhngc im ca sn phm ny.
 • 8. Mc tiu giao tipMc tiu ca ngi giao tip gii Ti mun thng ny c 10 khchhng mua sn phm loi ny.Phng tin p ng mc tiutrn s c nu ra nh sau:Ti s m t 7 c im ca snphm m khch hng s thy hpdn nht1.Mc tiu ca bn
 • 9. Mc tiu giao tip1.Mc tiu ca bnMc tiu ca ngi giao tip kmTi mun bo co vi gim c vnhng kh khn chng ti gp trongd n ny.
 • 10. Mc tiu giao tip1.Mc tiu ca bnMc tiu ca ngi giao tip gii:Ti mun gim c hiu l do chm tr hocTi mun gim c thay i th tc hin hnh chng ta trnh nhng chm tr trong tnglaiV phng tin p ng:Ti s bo co v bn vn c gim cquan tm nht
 • 11. Mc tiu giao tip1.Mc tiu ca bnVai tr :S xc nh r rng sgip bn tn thi gian vhnh ng s c hiu quhn.Mt mc tiu chnh xclm cho thng ip ca bnc hiu qu hn
 • 12. YucuivimctiuMc tiu phi n ginn nh thi gian c thc nh lngPh hp vi kh nng thc hinMc tiu phi quan trngMc tiu giao tip1.Mc tiu ca bn
 • 13. Nguyn l W.Pareto20%80%20%80%
 • 14. Mc tiu giao tip1.Mc tiu ca bnXc nh mc tiu trong giao tip:Mc tiu tng qut:V d:Tng s nhn vin trong t chc.T chc li ton b h thng dch vth tn trong doanh nghip.i li hng ha c khuyt im.
 • 15. Mc tiu giao tip1.Mc tiu ca bnXc nh nhng mc tiu chi tit(Mc tiu giao tip)V d:Tuyn dng thm 5 nhn vin bn hng.S dng h thng chuyn ti ch in ttrong giao dch khch hng.Xut kho 5 sn phm mi thay th cho snphm khim khuyt cho khch hng.
 • 16. Mc tiu giao tip1.Mc tiu ca bnKt qu sau thng ip ny,i tng (C ta) ca ti sMc tiu giao tipMc tiu tng qut
 • 17. Mc tiu giao tip1.Mc tiu ca bnMc tiu tng qutDch v th tn thngsut trong t chcMc tiu giao tipKt qu sau khi c bnghi nh ny, b phn chuyngiao th tn s tun hnh thtc v pht th 2 ln/ngyMc tiu tng qutTng s nhn vintrong doanh nghipMc tiu giao tipKt qu sau khi trao ik hoch nhn s, b phnbn hng s tuyn dng 5nhn vin bn hng mi.
 • 18. Mc tiu giao tip1.Mc tiu ca bnMc tiu tng quti li nhng hngha c khim khuytMc tiu giao tipKt qu sau khi trao i,ngi bn s i li 4 thnghng c khim khuyt trongtun sau.
 • 19. Mc tiu giao tip2.Phng thc giao tip ca bnMc tiu ca bnTng qutGiao tipPhng thcgiao tip
 • 20. Mc tiu giao tip2.Phng thc giao tip ca bn
 • 21. Bn lunK/ Ch dnTham gia BnPhng thcgiao tip
 • 22. Mc tiu giao tip2.Phng thc giao tip ca bnLu :S dng phng thc K/ BN khi:(1)C thng tin cn thit,(2)C th hiu thng tin khng cnc s gip ca ngi khc,(3)Ch quan tm n vic tm ra mtquyt nh hp l, rnh mch v nhanhchng.
 • 23. Mc tiu giao tip2.Phng thc giao tip ca bnLu :S dng phng thc BN BC / THAM GIAkhi(1) Cn thm thng tin,(2)Cn kin, quan im, nh gi ph bnhca ngi khc,(3)Quan tm n cm ngh ca ngi lin h vmun a ra cc quyt nh c nhiu thng tintham kho.
 • 24. Mc tiu giao tip3.Ging iu v phong cch giao tipGing iu hay phong thi l cchvit hay ni gy n tng cho itng giao tip, ci cm gic ntruyn ra, ci tm trng cn bc lra.
 • 25. Mc tiu giao tip3.Ging iu v phong cch giao tipS= f(a,b,c,d)S: Phong thi giao tipa: Ngi trnh byb: i tng giao tip (c ta)c: Vn v mc tiu giao tipd: Mi trng giao tip
 • 26. Mi trnggiao tipNgitruyn tNgi nhnthng tinMc tiuv vn Xc nhging iuv phong thi
 • 27. Bnh l gim st ti mt vn phng.Mt bui sng khi n vn phnglm vic, anh nhn thy Minh,nhn vin hnh chnh, ang chigame trn my tnh, mc d bitni quy ca cng ty l nghimcm chi tr chi trn my tronggi lm vic.Mc tiu giao tip3.Ging iu v phong cch giao tip
 • 28. Mt cu hi quan tm:mi vic u n ch?Anh thng khng chitr chi trong gi lmvic c mMt tuyn b: Ti nhnthy anh chi tr chi tronggi lm vic, iu ny viphm ni quy ca cng ty.Mt thng ip bng vnbn nhc nh: Minh v mingi khng chi tr chitrong gi lm vicMt cu hi nghim khc: Ti saocu li vi phm ni quy ca cng ty vvic cm chi tr chi trong gi lmvic, Minh?Mt mnh lnh:Hy tt ngay trchi i, Minh!
 • 29. Mc tiu giao tip3.Ging iu v phong cch giao tipBn mun mi ngiphi gi gn sch sni lm vic.
 • 30. Mt mnh lnh:Dn sch ni lmvic ca bnGing iu nh nhng: Chng tacng gip mt tay dn sch rc trongkhu lm vicGing iu theo th tc:Ti thng bo cho mingi bit rng: ai x rctrong khu vc lm vic s bpht.Ging iu trung dung: tng khnng sn xut, chng ta phi cng tc lm sch khu vc lm vic
 • 31. Mc tiu giao tip3.Ging iu v phong cch giao tipLa chn phong thi giao tip ca bn:1.Cn c theo chin lc giao tip2.Cn c trn c s ging iu to m hngnh th no?3.Trn c s thi ca ngi giao tip
 • 32. Mc tiu giao tip3.Ging iu v phong cch giao tipCh :Thnh thong bn cng c ths dng ging hi hc.
 • 33. Nhn thc ca i tng giao tipUy tn trong giao tip1.Uy tn (khi nim)Uy quynS tn nhim
 • 34. Kh nngchuynmn thcca itnggiao tipa vo cv tnhtrungthcTcphong2.Nhn tchi phiuy tn