chuong giao tiep trong quan tri.6

Download Chuong Giao Tiep Trong Quan Tri.6

Post on 16-Jul-2015

910 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1.1 Nhng yu t c ban cua qua trinh giao tipVic xem xt cc yu t c bn trong qui trnh giao tip s gip nh gi ng cc thch thc trong h thng giao tip hiu qu (Krone, Jablin & Putnam 1987). N nu bt ln cch duy nht tc ng ln nhng ngi khc l phi thng qua giao tip. Cc yu t trong quy trnh c trnh by qua bng di y Hnh 2.1: Quy trnh giao tip

Ngi gi nhiu Ngi nhn

M ha Gii m

Thng tin Trung gian Phn hi Trung gian

Gii m M ha

(Nhiu) Ngi nhn (Nhiu) Ngi gi

1.1.1 Ngi gi: co. tr thnh mt ngi giao tip tt, trc tin chng ta phi to c cho mnh s tin tng. iu ny bao gm vic th hin nhng hiu bit ca chng ta v ch , ngi tip nhn v bi cnh truyn t thng ip. Chng ta cng phi bit c ngi tip nhn ca mnh. Vic khng hiu ngi m mnh s truyn t thng ip ti s dn n vic thng ip c th b hiu sai. L ngi a ra thng tin ban u. Thng thng l s phn hi ca cc tc ng t

bn ngoi, nh mt cu hi, mt cuc hp, mt bui phng vn, mt vn hoc cc bo

1.1.2 M ha: Trc khi trao i thng tin, ngi gi bt buc phi m ha, hoc chuyn ni dung Kh nng ca ngi gi ph thuc vo cc yu t nh k thut m ha ca ngi

ca chng thnh cc vn bn hoc iu b. gi, nh gi cc kh nng hiu nhng biu tng ca ngi nhn, xem xt cc biu tng ph hp no , kinh nghim trong cc tnh hung ging nhau, tnh trng vic lm, trng thi cm xc v hc vn. 1.1.3 Thng tin: Kt qu t vic m ha l cc thng tin din t bng hnh thc ngn ng hoc hnh V d: vn bn c vit di dng s ghi nh, vn bn c truyn ti qua in

thc phi ngn ng nhm truyn ti n ngi nhn.

thoi, cc th hnh nh c trnh by di dng tng phn, iu b c ch phi c th hin trc tip trong tng tnh hung. Cc hnh thc giao tip qua vit, ni hay cc hnh thc khc u b chi phi bi ging iu ca ngi truyn t thng tin, tnh cn c ca l lun, nhng g c giao tip v nhng g khng nn c a vo, cng nh phong cch giao tip ring ca ngi gi. Thng tin lun lun c c yu t tr tu v tnh cm trong , yu t tr tu chng ta c th xem xt tnh hp l ca n v yu t tnh cm chng ta c th c nhng cun ht tnh cm, qua thay i c suy ngh v hnh ng. 1.1.4 Knh truyn t thng tin Knh truyn t thng tin l cch thc truyn ti thng tin n ngi nhn. Thng tin ca ngi gi phi cn phi c xem xt tnh ph hp i vi cc knh V d: mt cuc gi bng in thoi c th gii quyt c cc xung t nh,

truyn t.

nhng cc cuc hp c mt nhiu bn s ph hp hn v vic tha thun i vi nhng thay i chnh.

-

C hai knh chnh: Knh giao tip chnh thc:

1.1.4.1

T cp trn xung cp di : hng dn cng vic, quan h cng vic, quy trnh, phn hi, T cp di ln cp trn : bo co, ngh, Gia cc ng nghip : hp tc, gii quyt cng vic, chia s thng tin, thc hin bo co,

1.1.4.2

Knh giao tip khng chnh thc:

Cc chc nng ca knh giao tip khng chnh thc: Xc nhn thng tin. M rng thng tin. Lan truyn thng tin. Ph nhn thng tin.

B sung thng tin. 1.1.5 Ngi nhn: Ngi nhn l ngi s tip nhn thng tin m ha t ngi gi. Nu vic trao C th ch c mt ngi nhn, trong mt cuc i thoi gia hai c nhn, hoc Bn thn ngi nhn vi nhng tng v tnh cm ca c nhn c th lm nh

i khng din ra, th s khng c giao tip. nhiu ngi, khi nhiu thnh vin ca t chc cng nhn c mt bn bo co. hng n cch h hiu thng ip ca ngi gi cng nh cch h phn hi li thng ip . Do ngi gi cn cn nhc cc yu t ny trc khi thc hin vic truyn mt thng ip.

1.1.6 Gii m: Khi thng tin c nhn, ngi nhn phi gii m, hoc gii thch cc biu tng

thnh mt thng tin. Vi mt giao tip t hiu qu, ngi gi v ngi nhn s c c ting ni chung. Tuy nhin, qui trnh gii m c th gp phi cc vn nu ngi nhn khng gii m ni dung ca thng tin theo nh ca ngi gi. 1.1.7 nhiu: nhiu l bt k yu t no pht sinh trong qu trnh chuyn ti thng tin v hiu nhiu bao gm nhng gin on khi ngi gi ang m ha thng tin, v d

c ni dung thng tin. ng in tn b gin on khi thng tin ang c truyn i, v s mt mi ca ngi nhn khi gii m. 1.1.8 Phn hi Phn hi chnh l s p ng c bn ca ngi nhn gii thch thng tin. y

chnh l qui trnh giao tip ngc v vy ngi gi v ngi nhn s trao i vai tr cho nhau. Vic phn hi cho thy s thnh cng bc u ca ngi gi. Khi vic giao tip khng cho php phn hi, chnh l giao tip mt chiu. Bn ghi nh, th t v cc thng bo l cc v d cho giao tip mt chiu, t nht l khi khng c cc yu cu phn hi. Khi nh qun l khng xy dng cc yu cu phn hi nhanh trong giao tip, th h s mc phi cc nguy c do vic hiu sai lch ca ngi nhn. Vi vic giao tip mt chiu, cc sai lm thng khng tm thy c t ban u m thng rt tr sau . Ngc li, khi giao tip c phn hi, nh trong hnh trn, y chnh l giao tip hai chiu. Loi giao tip ny s gip vic trao i chnh xc hn. D vy, giao tip hai chiu t hiu qu cn ch cn thn n quy trnh, c bit nu c nhiu b phn trong t chc cng tham gia truyn tin. Vic ny c hai l do, th nht, nhng lin kt thm vo s lm qu trnh m ha/gii m b sai lch thng tin. Th hai, nhng ngi cp di

thng rt min cng a ra cc thng tin ch trch tiu cc cho cp trn. V vy, ngi qun l cn phi lm vic tch cc thu thp c cc thng tin chnh xc thm ch l giao tip hai chiu.

1.2 Qu trnh nhn thc:1.2.1 Qu trnh nhn thc l g? L qu trnh m c nhn s dng nhn v hiu cc thng tin t mi trng. Qu trnh ny c th b nh hng bi mt s yu t nh: kinh nghim, nhu cu ca c nhn, trnh , vn ho, c tnh ca t chc, ln ca thng tin hay tnh hp dn mi l ca thng tin V d: i mua chocolate siu th, mt lat cc nhn hng c trng by gn nhau, qu trnh c thng tin trn cc sn phm (xut x, thnh phn, trng lng, gi c, nc sn xut) quyt nh mua mt thanh chocolate cng l qu trnh nhn thc. Hnh 2.2: Qu trnh nhn thc & cc yu t nh hng n qu trnh nhn thcTHNG TIN T MI TRNG

CON NGI La chn, t chc, gii thch v hiu cc thng tin t mi trng

Yu t nh hng: kinh nghim,trnh , vn ho c tnh ca t chc, ln ca thng tin

1.2.2 Ba giai on chnh ca qu trnh nhn thc: Qa trnh nhn thc l qu trnh phc tp, chu nh hng ca nhiu yu t v khc nhau mi ngi nhng nhn chung n tri qua 3 giai on chnh Giai oan th nht: ch v la chn thng tin (Information attention & selection) y l giai on u ca qu trnh nhn thc, l qu trnh chn lc ch yu thng qua cc gic quan ca con ngi i vi nhng thng tin gy s ch . V d: Nhn vin A c xem l nhn vin chm ch, th nhng thng tin c chn lc: chm ch lm vic, t ngh php ,i lm ng gi, ra v tr hn mi ngi khc. Giai on th hai ca qu trnh nhn thc l: T chc thng tin (Organization of information) T chc li nhng thng tin kiu mu c chn lc giai on la chn thng tin. Giai on ny, con ngi thng c khuynh hng t chc thng tin theo hng mong i ch quan. Giai on th ba: Gii ngha thng tin (Information Interpretation) Giai on ny con ngi s gii ngha nhng thng tin c la chn, t chc hai giai on trc . Ba giai an: la chn, t chc v gii ngha thng tin nh mt phn k c ca con ngi, n c lu tr li trong k c v c phc hi s dng th hin qua cch suy ngh, cch cm nhn v hnh ng ca con ngi. Nh v d trn, nhn thc v vic nhn vin chm ch l c im i lm v mun chng hn. 1.2.3 Nhng lch lc trong nhn thc: Qu trnh nhn thc ca con ngi chu nh hng ca nhiu yu t chng hn nh: kinh nghim, nhu cu, mc tiu, trnh ca c nhn; c tnh ca t chc, ln ca thng tin hay tnh hp dn mi l ca thng tinDo , mi c nhn khc nhau s c nhng nhn thc khc nhau v cng mt tnh hung, hay cng mt ni dung c truyn

t. T xut hin nhng lch lc, bp mo trong nhn thc.Cng vic ca nh qun tr lin quan n vic ra quyt nh da trn nhng thng tin, chng c khch quan; nhng qu trnh nhn thc nhng thng tin, chng c trn li l ch quan. V tnh rp khun, d on, bo v thng c nh hng ln n khuynh hng nhn thc ca nh qun tr; do cng vic ca nh qun tr ph thuc kh nhiu vo vic gii ngha nhng thng tin ng t nhiu ngun. V vy, nhn thc r nhng lch lc trong nhn thc s gip cho nh qun tr trnh c nhiu vn chng hn nh bp mo thng tin trong qua trnh ra quyt nh.a.Rp khun (stereotype):

L khuynh hng gn nhng c trng ca mt c nhn trn c s nh gi c trng ca nhm m c nhn thuc v. Rp khun l chc nng t nhin ca con ngi nhm n gin ha cc phc tp thc t. Rp khun c hnh thnh t trung gian vn ha v thng dn n kt qu l hnh thnh nh kin, kin tiu cc v ngi khc hn l da vo kinh nghim c nhn. Tnh rp khun thng s kh thay i nu c hnh thnh v tn ti lu, bm cht vo nhn thc v hnh vi ca con ngi. V d: k ton trng ch chn nhng ng vin l n cho cuc phng vn tuyn v tr k ton tng hp do k ton trng ny cho rng nam gii khng thch hp do khng cn thn, t m, khng c t cht bng n gii Hoc khi ng trc mt bc tranh, nu bc tranh ny c gii thiu l do tng gim c chp th mi ngi s c nhng nhn nhn khc nu n do mt nhn vin bnh thng chp. Rp khun c th mang n s n gin ha cng vic cho nh qun tr nhng phn ln mang li tc dng ngc khi nhng c trng ca mt nhm i din l nhng c trng xu, khng th hin ht tnh tng qut ca nhm, hoc n s khng thc y mt c nhn lm vic, cng hin nhiu hn nu c nhn nm trong nhm a phn thnh vin c biu hin tt.b.

D on (Halo effect and projection):

L khuynh hng s dng nhng n tng, ci nhn chung tng th hoc nhng hiu bit v mt, mt vi c im nh gi, kt lun c trng v mt c nhn. V d: nhn vin X c b ngoi d thng, n mc lch s, nhng c im ny c th khin cho ngi qun l ca X a ra kt lun X thng minh, lm vic ttHoc cho rng nu mt nhn vin c i sng c nhn khng tt th kh nng lm vic ca anh ta cng khng tt trnh nhng d on khng ng, phin din nh qun tr nn thu thp nhiu thng tin t cc knh khc nhau gip cho vic phn on hp l. Tnh d on cng thng khuyn khch nh qun tr c khuynh hng giao tip mt chiu v cho rng h bit nhn vin mnh ngh g, cm nhn nh th no.

1.3 Yu t vn hoa: 1.3.1 Khi nim vn ha giao tip trong qun tr: Vn ho giao tip l mt phm tr vn ho dng biu hin c ch, hnh ng v li ni lm cho i phng c cm tnh vi mnh, t nhng cng vic m mnh hp tc mi t mc tiu thnh cng. Vn ho giao tip cng khng ch dng li ngn ng trong hnh ng, c ch, v phong cch n mc... m n cn th hin s cm nhn ca con ngi. Mt biu hin bng nh mt, bng n ci thn thin hoc thi lun tn trng, lun lng nghe s lm cho i tng cm thy thoi mi v hi lng.

1.3.1.1 Tm quan trng ca giao tip trong qun tr:Khi nh gi v tm quan trng ca truyn thng giao tip, nh hc gi ngi M, Kinixti tng ni: S thnh cng ca mt ngi ch c 15% da vo k thut chuyn ngnh, cn 85% phi da vo nhng quan h giao tip v ti nng x th ca ngi y.

Cng theo mt kt qu iu tra c gi ca Tp ch kinh doanh Havard c thc hin gn y cng a ra nhng con s rt ng lu : 100% s ngi c hi cho rng: giao tip ( trao i thng tin) c vai tr c bit quan trng. - Khong 90% s gim c ph trch nhn s c phng vn khng nh rng giao tip vn tip tc ng vai tr ch o m bo s thnh cng trong hot ng kinh doanh th k 21. - Cc nh qun tr s dng 75-80% thi gian