Chuong 4-May Tiep Lieu

Download Chuong 4-May Tiep Lieu

Post on 16-Jul-2016

9 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

my tip liu

TRANSCRIPT

 • 1

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Chng 3: My v thit b phn loi

  Chng 4:

  MY TIP LIU

  Thit b tip liu l g ?

  Phm vi s dng v nguyn tc l vic ca n Cc loi tip liu thng dng

 • 2

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Chng 3: My v thit b phn loi

  nh lng vt liu trc khi a vo mt thit b gia cng x l: Nghin phi liu hay sn phm Khuy trn nguyn liu... nh lng nhin liu t (than t l quay)

  Tip liu theo khi lng

  Cc phng php tip liu chnh

  Tip liu theo th tch My tip liu a My tip liu bng My tip liu mng lc

  My tip liu vt xon My tip liu hm My tip liu trng quay

  Dng phng php cn trc tip trn bng ti

  Thit b tip liu

 • 3

  Vic la chn phng php tip liu thch hp c lin quan cht ch n phng php gia cng nguyn liu (kh hay t), kch thc vt liu, chnh xc yu cu... Trong cc nh my sn xut VLXD thng s dng ph bin phng php tip liu theo th tch. Phng php tip liu theo th tch tuy khng chnh xc hon ton, nhng thit b c cu to n gin. V vy, n c s dng rng ri n mc sai s gia cc cu t cho php 11,5 %. My tip liu th tch c nhiu loi:

  II. MY TIP LIU AII.1 Cu to v nguyn tc lm vic

  My tip liu a c dng nh hng th tch cc vt liu dng bt hoc dng ht, cn cung cp lin tc cho cc loi my nghin hay cc loi my khc.

 • 4

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Chng 3: My v thit b phn loi

  1

  R

  3

  4

  2

  7

  8

  5

  6

  r

  Hnh 4.1 S nguyn l lm vic ca my tip liu dng a

 • 5

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Chng 3: My v thit b phn loi My gm c mt ng hnh tr (1) gn di y bunke

  cha nguyn liu. a (2) quay trn nh ng c truyn chuyn ng n h bnh kha (3) qua trc (4) gn lin vi a.

  Vt liu t bunke ri xung a to thnh hnh nn. Khi a quay, vt liu nm trn a b gt ra khi a nh cnh gt (5). Lng vt liu b gt ra ngoi sau mt vng quay c th iu chnh bng 2 cch:

  - Quay v lng (6) iu chnh cnh gt (5) - Quay v lng (7) nng hay h vng (8) trt trn ng

  (1) iu chnh chiu cao vt liu trn a.

  iu kin vt liu trn a khng b vng ra xung quanh khi:

  II.2 Xc nh s vng quay ca a

  lt msP < F (4.1)

  hay 2mv mgf

  R

  2 2 2R n gf900R

  (4.2)

 • 6

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Chng 3: My v thit b phn loi

  n 30 f R [v/ph]

  16,5n R

  hay 23,5n

  D (4.2)

  Trong :f - h s ma st gia vt liu v a, thng f =

  0,3m - khi lng ca vt liu [Kg sec2/m]g - gia tc trng trng [m/sec2]R - bn knh ln nht ca nn vt liu trn a[m]n - s vng quay ca a [v/ph]

  II.3 Xc nh nng sut my tip liu a Nng sut my tip liu a ph thuc vo s vng quay

  n v th tch vt liu b ct sau mt vng quay bi cnh gt (5). Nng sut ca my tip liu a c xc nh bng cng thc

 • 7

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Chng 3: My v thit b phn loi

  2 2 2hQ 60n R r + Rr - r h3

  [T/h] (4.4a) Hoc 2h hQ 60n r -

  tg 3tg

  [T/h] (4.4b) Trong :

  R - bn knh ngoi ca vng liu b ct bng cnh gt [m]r - bn knh mp trn ca cnh gt n tm a [m]h - chiu cao ca vng liu b ct (chiu cao cnh gt) [m]n - s vng quay ca a [v/ph] - gc chy t nhin ca vt liu - Trng lng th tch ca vt liu [T/m3]

 • 8

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Chng 3: My v thit b phn loiIII. MY TIP LIU VTTrong cng nghip VLXD my tip liu vt c s dng

  rng ri. N c tc dng va tip liu, va trn, va vn chuyn.III.1 Cu to v nguyn l lm vic

  S

  Hnh 4.2 S nguyn l my tip liu vt

  123 4 69

  58

  7

 • 9

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Chng 3: My v thit b phn loiMy gm c mng hay ng kim loi (1). Trc quay (2) xuyn

  qua ng kim loi (1) v ta trn 2 trc (3). Trn trc c lp vt xon (4). v tr c l tho (5) c on vt xon (6) lp theo chiu ngc, vi mc ch bo v cho vt liu khi b kt. Trc vt quay nh ng c (7) truyn chuyn ng n h bnh kha (8), vt liu c np qua ca np liu (9).

  Khi trc vt quay, vt liu di chuyn dc theo mng m khng quay theo cnh vt (ging nh vn -cu vo ren), l do ma st gia vt liu v thnh my.

  F= Gf (4.5)Trong : G - Trng lng vt liu

  f - h s ma st gia vt liu v thnh my.

  i vi vt liu m, dnh (t st m, vi ti) khi vn chuyn, sau mt thi gian vt liu dnh vo vt v trc, ng thi quay theo vt v trc, lm cho tc di chuyn dc chm li. V vy, ngi ta thng cu to cc cnh vt gin on:

 • 10

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Chng 3: My v thit b phn loi

  III.2 Xc nh nng sut

  Nng sut my tip liu vt c xc nh theo cng thc:

  2 DQ = 60. s.n. .4

  [T/h] (4.6)

  Trong : D - dng knh ca vt xon [m]s - bc vt [m]n - s vng quay ca trc vt [v/ph] - h s ti v y - trng lng th tch ca vt liu [T/m3]

  III.3 Xc nh cng suti vi my tip liu vt t nm ngang, cng sut ng

  c c xc nh theo cng thc:

 • 11

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Chng 3: My v thit b phn loi

  Q.L.kN270

  [ml] (4.7)

  i vi my tip liu vt t nghing, cng sut ng c c xc nh theo cng thc:

  Q.LN sin cos . K270

  [ml] (4.8)

  Trong : Q - nng sut ca my [T/h]L - chiu di vn chuyn ca trc vt [m] - gc nghing vn chuyn ca trc vtk - h s ca tr lc. k = 1,54 - h s tc dng hu ch ca ng c

 • 12

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Chng 3: My v thit b phn loi

  IV. MY TIP LIU BNGIV.1. Cu to v nguyn tc lm vic

  Cu to thit b gm bng xch (1) (c th l bng cao su, dng nh lng vt liu nh, mn). Hai bn c thnh chn (2). Thnh chn c th gn lin vi bng hoc c th gn vo my, nhm mc ch vt liu khng b vng ra ngoi. Ty theo chiu rng v kch thc vt liu m thnh chn cao hay thp

  1 2

  74

  3

  6

  Hnh 4.3 S nguyn l my tip liu bng

 • 13

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Chng 3: My v thit b phn loi

  S chuyn ng ca bng nh ng c truyn chuyn ng n trc lch tm (3). Trc lch tm lp ng vi thanh trt (4). Khi trc lch tm quay lm cho thanh trt chuyn ng qua li. Thanh trt gn lin vi m c (5) n khp vi bnh rng (6), cu to nh vy lm cho xch c chuyn ng cc. Qua iu chnh tc v nng sut ca my tip liu bng, bng c th t theo phng nm ngang hoc t nghing mt gc 1518o. Vt liu t bunke cha ri xung phu np liu (7) theo bng tip liu n cc thit b p nghin. IV.1. Xc nh nng suti vi tip liu bng khng c thnh chn, nng sut c xc nh theo cng thc:

  Q 3600.F.V. [T/h] (4.9)

 • 14

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Chng 3: My v thit b phn loi

  Trong : F - tit din lp vt liu trn bng 2F b.h3

  [m2] b - chiu rng lp vt liu nm trn bn b = B - 0,1

  [m]B - chiu rng ca bn [m]h - chiu cao lp vt liu. h = ( 1/61/8)b [m]v - vn tc ca bng [m/sec] - trng lng th tch ca vt liu [T/m3]

  hay 2Q (300 400)(B 0,1) v. [T/h] (4.10a)

  i vi my tip liu bng c thnh chn, nng sut c xc nh theo cng thc

  Q 3600.B hv. . [T/h] (4.10b)

  Trong : h - chiu cao ca thnh chn [m] - H s y vt liu, = 0,51

 • 15

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Chng 3: My v thit b phn loi

  IV.3 Xc nh cng sutCng sut my tip liu bng c xc nh theo cng thc thc nghim:

  N 0,0024.q.v.L 0,003Q(0,11L H) [Kw] (4.11) Trong :

  v vn tc ca bng [m/sec]q - trng lng 1m chiu di bng

  [KG/m] q 60B k Bng nh k = 65

  Bng trung bnh k = 80Bng ln k =100

  L - hnh chiu ngang ca ton b chiu di vn chuyn [m]H - chiu cao nng [m]Q - nng sut ca my [T/h]

 • 16

  Cng sut ng c :

  dc1,2NN

  [Kw] (4.12)

  Trong :1,2 - h s ch n tr lc ph khi m

  my - h s tc dng hu ch. = 0,6

  0,85.

 • 17

 • 18

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Chng 3: My v thit b phn loi

  Hnh 4.2 a) My tip liu dng vt xon; b) Cc loi vt xon

  3

  987

  4 21

  356

 • 19

  Hnh 4.2b H thng bm kh nn vt xon

 • 20

  Hnh 4.5 H thng vn chuyn bng kh nn

 • 21

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Chng 3: My v thit b phn loi

  Hnh 4.3a h thng tip liu bng xch (khng c thnh chn)

  1

  3

  456

  7

  IV. MY TIP LIU BNG

 • 22

  Hnh 4.3b H thng tip lip bng ti cao su

  Hnh 4.3c Ghp ni bng tI cao su

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

  Cu hi ???

  Question ??

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Gii thiu mn hc

 • 27

  Cm n cc bn ch theo di

  Merci beaucoup !!Merci beaucoup !!Thank you for your attention !!Thank you for your attention !!

  GV: BI C VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004

  My v thit b sn xut VLXD Gii thiu mn hc

  Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Slide 17Slide 18Slide 19Slide 20Slide 21Slide 22Slide 23Slide 24Slide 25Slide 26Cm n cc bn ch theo di