carmel magazine december 2012

Download Carmel Magazine december 2012

Post on 11-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Carmel Magazine december 2012

TRANSCRIPT

 • 1JAA

  RG

  AN

  G 9

  NU

  MM

  ER

  22

  DE

  CE

  MB

  ER

  20

  12

  SCHOOLVOORBEELDEN VAN INNOVATIE

  EEN SCHAT AAN ERVARING

  CARMEL PARTICIPEERT IN DATA-ANALYSE

  MINDER ROMPSLOMP, MEER VOORDEEL

 • 210DIALOOG ALS SLEUTEL TOT GOED WERKGEVERSCHAPEindconferentie GWGW voelt als begin van iets moois

  ANDERE RUBRIEKEN

  STANDPUNT VAN EEN SCHOOLLEIDER .........................3

  COLUMN JOS BAACK ............................................................7

  BELPANEL ....................................................................................8

  MIJN PASSIE .............................................................................9

  COLUMN ROMAIN RIJK ...................................................13

  NIEUWS ....................................................................................16

  NIEUWS VERVOLG ..............................................................19

  DE BUITENWACHT ..............................................................20

  HOE GING HET VERDER MET ........................................21

  QUICKSCAN ............................................................................22

  SCHOOLVOORBEELDEN VANINNOVATIEDrie inspirerende verhalen

  14

  In dit nummer

  MINDER ROMPSLOMP, MEER VOORDEELCarmelscholen hebben baat bij gezamenlijke inkoop

  17STICHTING CARMELCOLLEGE omvat 12 instellingen voor bijzonder voortgezet onderwijs. Op ruim 50 locaties verzorgen

  we een breed onderwijs aanbod in een kleinschalige en veilige

  omgeving. Zo begeleiden we onze leerlingen. Elke dag opnieuw.

  Onderstaande - voornamelijk brede - scholengemeenschappen

  zijn aan Carmel verbonden:

  Almelo, Pius X College, Sg. St.-Canisius Deventer, Etty Hillesum

  Lyceum Eindhoven, Sg. Augustinianum Emmen, Carmelcollege

  Emmen Enschede, Bonhoeffer College Gouda, Carmel college

  Gouda Groenlo, KSG Marianum Haren, Maartenscollege,

  International School Groningen Hengelo, Scholengroep Carmel

  Hengelo Oldenzaal, Twents Carmel College Oss,

  Het Hooghuis Raalte, Carmel College Salland

  DATA-ANALYSE ALS BASIS VOOR OPLOSSING ONDERWIJSPROBLEMENCarmel participeert in wetenschappelijke onderzoeksmethode

  4Eindconferentieiets moois

  @st

  gcarmel

  @CarmelV

  acatures

  Volg ons

  op Twitte

  r!

 • 3D E C E M B E R 2 0 1 2

  (Standpunt) van een schoolleiderDat hoeft geen overheid of werkgever voor ons te doen. Tot nu toe heeft een schamele 5% van de Nederlandse docenten zich geregistreerd. Hoe is dat bij Carmel? Al sinds de Commissie Van Es (Toekomst leraarschap, 1993) spreken we over de professionalisering van het leraarsberoep en de docent als professional. Er moest een krachtige en trotse beroepsgroep komen die haar eigen kwaliteitsstandaarden opstelt en bewaakt. Meer rapporten met dezelfde strekking verschenen er: Optrekkende krijtdampen(1997), Tekenen voor kwaliteit (1998), Maatwerk voor morgen (1999), LeerKracht van Nederland (2007). De SBL kwam er, een wet BIO en een heus Actieplan Leraar 2020. Na twintig jaar praten is die beroepsgroep er eindelijk. Registreren dus!En hoe is het met die andere professional: de schoolleider? Is dat nog steeds die omhooggevallen leraar, de regelneef of manager die samen met zijn staf een veel te grote overhead vormt? Deze beelden zijn er nog steeds en zeer ten onrechte. Lees maar eens het prachtige proefschrift van Bas de Wit: Loyale leiders (Utrecht 2012). Hij laat geen spaan heel van het beeld dat managers er de schuld van zijn dat docenten geen ruimte hebben om hun werk te doen. Schoolleider zijn is ondertussen een heus vak geworden, waar gedegen opleidingen voor zijn. Carmel heeft uitge-sproken dat binnen een aantal jaren elke schoolleider zon opleiding hoort te hebben afgerond. En ook voor schoolleiders is er een beroepsgroep en register in de maak. Ga maar eens naar www.vo-academie.nl.

  STANDPUNT

  We zijn professional aan

  het wordenHENRI HAMMINKVoorzitter Centrale Directie Scholengroep Carmel Hengelo

  Er moet een professionele dialoog komen tussen docent en schoolleider Ik hoor en lees het steeds vaker in het onderwijsdiscours. Dialoog: samenspraak tussen twee personen. Daar kom ik nog wel uit. En dat het nodig is: daar ben ik van overtuigd. Er dient meer begrip te komen voor elkaars professie. Die dialoog wordt gevoerd tussen professionals. Maar zijn we dat?Even een check bij de docenten onder ons. Bent u al ingeschreven in het lerarenregister? In dit voorjaar werd door de gezamenlijke onderwijsberoepsverenigingen de Onderwijscoperatie opgericht. Docenten die zich aan-sluiten schrijven zich in in een register. Daarin laat je zien hoe je je eigen professie op peil houdt. De boodschap: wij docenten bewaken onze eigen kwaliteitsstandaard.

  Professional: we zijn het aan het worden. En laten we ons ook zo gedragen. Dat wil zeggen: de ene professional gunt de ander zijn rol en ruimte. De schoolleider dient de docent te positioneren en de docent de schoolleider. De dialoog is vervolgens heel simpel. Die begint met de vraag die we aan elkaar stellen: wat heb jij van mij nodig om jouw rol goed te spelen? Als we zo eens wat beter in het spel kwamen te zitten, dan hadden we geen competentielijsten, taaktijdspreadsheets, en CAOs tot vijf cijfers achter de komma meer nodig.

 • Schoolvoorbeelden van innovatieHet bruist binnen Carmel. Op alle scholen wordt in experimenten, onderzoeken en andere initiatieven gewerkt

  aan beter onderwijs, waarin talent de ruimte krijgt. In dit nummer van Carmel Magazine nemen we drie

  inspirerende voorbeelden eens nader onder de loep.

  Joyrite is de verlengde arm van de docent

  De docent van zes miljoenSCHOOL: ETTY HILLESUM LYCEUM, DEVENTERDOCENT: DORIEN BRATTINGA, DOCENT NEDERLANDS PARTNER: JOYRITE, OPRICHTER JEROEN FRANSENINNOVATIE: EEN ONLINE PROGRAMMA DAT DOCENTEN ONDERSTEUNT BIJ HET NAKIJKWERK VOOR SCHRIJFVAARDIGHEID DOEL: TIJDWINST VOOR DOCENTEN

  Dorien Brattinga: Schrijven leer je vooral door het te doen. Iedere docent Nederlands wil zijn leerlingen dus veel laten oefenen. Maar uit onderzoek blijkt dat dit pas effect heeft als leerlingen ook goede feedback krijgen, en dat is veel werk. Met het nakijken van n schrijfopdracht voor het schoolexamen van n bovenbouwklas ben ik gemiddeld zestien uur bezig. En er zijn collegas met wel drie of vier bovenbouwklassen! Ieder hulpmiddel dat verlichting brengt,

  is welkom. Daarom heb ik me aangemeld toen Joyrite vroeg om een docent die wilde meedenken en meeontwerpen aan een ondersteunend softwareprogramma. Ik vind die nieuwe technologie bovendien heel interessant.

  VERLENGDE ARM

  Jeroen Fransen: Er bestaan nog maar weinig ICT-oplos-singen voor de talen, laat staan voor schrijfvaardigheid. Joyrite kan docenten digitale ondersteuning bieden bij het hele schrijfproces: van het geven van de schrijf-opdracht tot het nakijken en het geven van de feedback. Daarvoor gebruikt het programma protocollen die we hebben gemaakt door Dorien en andere docenten uitvoerig te ondervragen en te observeren. Vooral in routinewerk is Joyrite goed. Dat scheelt, want een docent die weinig

  omkijken meer heeft naar spel- en formulerings-fouten, houdt meer tijd over voor de feedback

  die minder gemakkelijk te automatiseren is, bijvoorbeeld op inhoud en stijl. Joyrite

  vervangt de docent dus niet, maar geeft hem of haar een verlengde arm, een verscherpte blik. (Tegen Dorien, lachend:) Joyrite maakt van jou de docent van zes miljoen. Maar jij houdt

  wel zelf de touwtjes in handen en jij kiest welke functies van het programma

  je aan zet. Er zullen in de loop der tijd trouwens meer functies bijkomen. Ook wordt

  het programma steeds beter naarmate we de protocollen verder ver jnen.

  TIJDWINST

  Brattinga: Tot nu toe heeft Joyrite mij bij het nakijken nog geen tijdwinst opgeleverd. Maar ik werkte natuurlijk met vroege versies.Fransen: Het heeft tijd nodig. De versie die er nu ligt, laten we dit jaar door zoveel mogelijk leerlingen en leraren uitproberen. Daartoe hebben we onder andere met Carmel een overeenkomst gesloten. Ik verwacht dat dit tot zodanige verbeteringen leidt dat docenten vanaf volgend jaar daadwerkelijk tijdwinst boeken. Want daar gaat het natuurlijk om. Voor mij is Joyrite geslaagd als het docenten op den duur 50 procent tijd bespaart.

  4

 • 5D E C E M B E R 2 0 1 2

  Betere resultaten dankzij leerstijlcoachingSCHOOL: AUGUSTINIANUM, EINDHOVENDOCENT: ANTOINETTE CARELS, DOCENT WISKUNDEINNOVATIE: LEERSTIJLCOACHING VOOR LEERLINGEN E&M IN 4-HAVO EN 4-VWODOEL: BETERE LEERRESULTATEN BIJ LEERLINGEN DOOR HET GEBRUIK VAN EFFECTIEVERE LEERSTRATEGIEN

  De overstap van leerjaar 3 naar 4 is altijd lastig. Of het nu gaat om havo of vwo, leerlingen die vooral gewend zijn om leerstof uit hun hoofd te leren, redden het op zeker moment niet meer. Zeker in het pro el E&M vielen de resultaten bij ons op school al een tijdje tegen. In het kader van mijn Master in Education heb ik toen met de leerstijlentest van Vermunt het leergedrag in kaart gebracht. Daar kwamen heel verrassende resultaten uit, met een zo grote statistische signi cantie dat ik kan zeggen dat ze landelijk geldig zijn voor heel 4-havo. Over de hele linie blijken meisjes meer dan jongens gericht te zijn op reproduceren. Ze benaderen de leerstof in kleine stukjes en gaan minder de diepte in. Leerlingen met de pro elen E&M en C&M zijn bovendien minder ef cint in hun leerstrategien dan anderen.

  KOERS 2014

  Het goede nieuws is dat leerstrategien volgens literatuuronderzoek met wat aandacht best veranderbaar zijn. En inderdaad: de eerste lichting aan wie ik leerstijl-coaching had gegeven, haalde da