carmel magazine december 2011

Download Carmel Magazine december 2011

Post on 08-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Carmel Magazine december 2011

TRANSCRIPT

 • 3d e c e m b e r 2 0 1 1ja

  ar

  ga

  ng

  8 n

  um

  me

  r 1

  9 d

  ec

  em

  be

  r 2

  01

  1

  stichtingcarmelcollege

  ruImTe VOOr bIjZOndere KInderen

  HeT geHeIme recePT VOOr gOed lesgeVen

  culTuursHOcK als PedagOgIscHe waarde

 • 2VasTe rubrIeKen

  sTandPunT Van een scHOOlleIder ......................3

  cOlumn rOmaIn rIjK ......................................................7

  belPanel ....................................................................................8

  mIjn PassIe .............................................................................9

  HOe gIng HeT Verder meT ........................................12

  nIeuws ....................................................................................13

  nIeuws (vervolg) .................................................................16

  de buITenwacHT ..............................................................17

  cOlumn jOs baacK .........................................................21

  quIcKscan ............................................................................22

  IscHOOlCarmel en de technologische revolutie

  OnderdOmPelIng In andere Talen en culTurenInternationalisering biedt leerlingen nieuwe kansen

  HeT geHeIme recePTGoed lesgeven begint bij jezelf

  1814

  10

  In dit nummer

  sTIcHTIng carmelcOllege omvat 12 instellingen voor bijzonder voortgezet onderwijs. Op ruim 50 locaties verzorgen

  we een breed onderwijs aanbod in een kleinschalige en veilige

  omgeving. Zo begeleiden we onze leerlingen. Elke dag opnieuw.

  Onderstaande - voornamelijk brede - scholengemeenschappen

  zijn aan Carmel verbonden:

  Almelo, Pius X College, Sg. St.-Canisius Deventer, Etty Hillesum Lyceum Eindhoven, Sg. Augustinianum Emmen, Carmelcollege Emmen Enschede, Bonhoeffer College Gouda, Carmel college Gouda Groenlo, KSG Marianum Haren, Maartenscollege, International School Groningen Hengelo, Sg. De Grundel, Sg. Twickel Oldenzaal, Twents Carmel College Oss, Het Hooghuis Raalte, Carmel College Salland

  ruImTe VOOr bIjZOndere KInderen 4

 • d e c e m b e r 2 0 1 1

  3

  (stand)punt van een schoolleiderLEVE DE VRijhEiD VAN ONDERWijs!

  De afgelopen tijd is artikel 23* van de Grondwet onder-werp van een dispuut dat binnenkort zal leiden tot een advies van de Raad van State. Het verval van de verzuilde samenleving leidt binnen een groot deel van het politieke spectrum tot de wens om de overheid tot ultieme norme-rende instantie uit te roepen.Dat legt ook de bijl aan de wortel van de vrijheid van onderwijs: in plaats van binnen juridische kaders ruimte te geven aan diversiteit, lijken verschillen nog slechts te worden getolereerd voor zover de overheid die namens ie-dereen kan legitimeren. De wijze waarop de discussie over ritueel slachten is gevoerd spreekt in dezen boekdelen.Ik blijf hechten aan het vertrouwen in het individu en de kracht van gemeenschappen: wat mensen zelf of samen kunnen doen dient gerespecteerd te worden. Het aloude subsidiariteitsbeginsel uit de katholieke sociale leer is een krachtige erfenis ter ondersteuning van de vrijheid van

  onderwijs, ook anno 2011. Daarvoor is wel nodig dat het begrip richting, dat de kern uitmaakt van artikel 23, door herinterpretatie bij de tijd wordt gebracht. Door het te verbinden met een samenhangend pedagogisch concept gebaseerd op een confessionele of levensbe-schouwelijke overtuiging geeft het de ruimte die nodig is om het onderwijs bijzonder te houden waar dat gewenst is. Zo kan het onderwijs een eigentijdse spiegel worden van onze pluriforme samenhang.

  stANDpuNtLeve onze

  eigen identiteit, leve de vrijheid van onderwijs!

  Wat betekent dit voor Stichting Carmelcollege? Onze scholen laten zien dat zij hun identiteit niet kunnen ontlenen aan het enge begrip richting uit het verleden. Wel kunnen zij zich laten inspire-ren door het mensbeeld van de Karmelieten dat een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van ons erf-goed. Het zijn drie fundamenteel richtinggevende orintaties die de Carmelidentiteit schragen:* de principile aandacht voor heel de mens, vanuit

  de gedachte dat wij allen n en ondeelbaar zijn;* het bieden van geestelijke ruimte, om jezelf te

  kunnen vinden, te scherpen aan anderen en van-daaruit voortdurend te kunnen ontwikkelen; en

  * het voorhouden van de noodzaak steeds kritisch loyaal te zijn ten opzichte van elkaar en de samen-leving, om fier te kunnen staan voor eigen keuzes.

  Deze prachtige nalatenschap dienen we te beschou-wen als een permanente bron van inspiratie en ver-nieuwing, als de boom die met zijn wortels ook altijd op zoek gaat naar het water en nieuwe vertakkingen vormt als het nodig is. Alleen dan breekt er telkens weer een nieuwe lente aan, alleen dan kunnen wij ontsnappen aan een benauwde samenleving die niet kan omgaan met leven en laten leven.

  jAN G.M. put,rector Katholieke Scholengemeenschap Marianum.

  * Hierin wordt o.a. de vrijheid van onderwijs beschreven.

 • tALE

  NtO

  ptiM

  ALis

  AtiE

  Dit verhaal gaat niet over Passend Onderwijs, rugzakjes of zorgleerlingen. Het laat twee doodgewone dertien-jarige meisjes aan het woord die aandacht en ruimte krijgen voor hun bijzondere omstandigheden. In onder-wijsjargon heet dat talentoptimalisatie. Koers 2014, het strategisch beleidskader van Stichting Carmelcollege, schrijft daarover: Het is onze opdracht om het beste uit leerlingen en medewerkers te halen. Daarbij past het ons dat we mensen stimuleren, om hen daardoor beter in staat te stellen op verschillend niveau en in verschillende vormen te excelleren.

  Dat laatste in de breedst denkbare zin. Talent, zo meldt Koers 2014 met nadruk, blijft niet beperkt tot de leer-lingen die cognitief begaafd zijn. Het woord geldt ook voor andere kwaliteiten en mogelijkheden. Voor al die verschillende soorten talent zetten de scholen van Stichting Carmelcollege zich in. Op eigen wijze, zoals de verhalen van Demi en Vajn laten zien. Maar met hetzelfde oogmerk: talent stimuleren om zo het beste naar boven te halen en grenzen te verleggen.

  KLAsLOKALEN

  In de lichte, lange gang van de nieuwbouw van Carmel College Salland in Raalte klopt co-mentor Katja Janssen van klas 2K2A op de deur van n van de lokalen. Ze steekt haar hoofd om de hoek, loopt dan naar binnen en keert terug met de dertienjarige Demi de Dahlie. Een tenger meisje met een verlegen oogopslag. Ze loopt wat moeilijk, door een licht spasme ontstaan door zuur-stoftekort bij haar geboorte. Daardoor loop ik niet zo vlot als anderen. En je hoort het aan mijn stem, ik praat

  wat moeilijker. Op de basisschool had ze een aange-paste stoel en tafel. Ze werkte met een laptop, omdat schrijven soms eveneens moeilijk kan zijn. Met gym deed ze niet altijd mee. Op het Carmel College Salland gebruikt ze de lift en draagt een andere leerling haar tas. Hoewel ik dat toch liever zelf doe, zegt ze. Katja knikt: Dat zegt iets over jou. Je wilt gewoon Demi zijn. Haar leerling knikt: Ik ben net zon leerling zoals iedereen. Hier kan dat.

  MuisstiL

  In het begin van het schooljaar heeft Demi haar klas verteld over haar ziekte. Dat was nodig omdat ze na de brugklas vrijwel allemaal nieuwe klasgenoten trof. Haar eerste klas werd na de zomer gesplitst, legt Katja uit. Daarom heeft ze deze voor haar nog onbekende groep meteen genformeerd. Helemaal alleen. Ik vond het heel knap. Demi haalt haar schouders op, als om de lof te laten afglijden. Katja vervolgt: Het was muisstil, dat viel me op. Ga daar maar eens staan voor een volle klas waarin je de meeste leerlingen nog niet kent. En vertel dan maar eens over je spierziekte en de gevolgen daarvan. Dat durft echt niet iedereen.

  Demi doet gewoon mee. Behalve, soms, in de gymlessen. Maar haar fysiotherapeut geeft tips aan haar docent LO, zodat die rekening kan houden met wat Demi kan en niet kan. Buiten school is ze vanwege haar ziekte veel tijd kwijt aan fysiotherapie en aangepast paard rijden. Ik ben daardoor soms s avonds nog laat bezig met mijn huiswerk, maar dat vind ik niet erg. Zo gemotiveerd ben ik.

  4

  Het is een bijzonder kind, onze Dik, en dat is-ie. de uitspraak van de vader van dik Trom maakt al generaties

  deel uit van het algemene spraakgebruik. Ook binnen scholen, die steeds vaker meewerken aan oplossingen voor

  kinderen die iets extras vragen. soms wat meer aandacht, soms wat meer ruimte. doorgaans kost het niet eens

  veel moeite.

  ruimte voor bijzondere kinderen

 • d e c e m b e r 2 0 1 1

  tALE

  NtO

  ptiM

  ALis

  AtiE

  5

  DANsEN

  Dan komt ter sprake dat ze graag zou dansen, maar het niet durft vanwege haar handicap. Katja heeft het van Demis moeder gehoord. We bieden hier wel mogelijkheden in dat opzicht, maar ik kan me voorstellen dat Demi daarvan liever geen gebruik maakt. Dat is te onveilig. Maar

  ik ben blij dat je ouders me dit hebben verteld, dan kan ik eens zien wat kan.

  Ik geef ook nog les in streetdance. Niet hier op school, maar we zullen kijken wat mogelijk is. Het is wel belangrijk, dat blijkt ook nu, dat jij zelf zegt wat je wilt. Als dat kan, regelen we dat voor jou. We werken handelingsgericht, we kijken wat de leerling nodig heeft. Zo wil ik het

  mentoraat invullen, zegt Katja later. Ik probeer een band op te bouwen met de

  kinderen. Bij Carmel College Salland spreken we uit dat we talenten willen ontwikkelen. Daar

  hoort dit bij. Toen ik overwoog om hier te komen werken, heb ik eerst een week meegedraaid om te zien of het iets voor me was. Ja dus; hier wordt zveel gekeken naar de leerling, naar iedere leer-ling, dat ik hier graag werk.