carmel magazine december 2013

Download Carmel Magazine december 2013

Post on 26-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Carmel Magazine december 2013

TRANSCRIPT

 • 1JAA

  RG

  AN

  G 1

  0 N

  UM

  ME

  R 2

  5 D

  EC

  EM

  BE

  R 2

  01

  3

  DE DOCENT IS DE BESTE APP

  NAAR DE KERN VAN DE WAARDEN

  PROFESSIONELE BEWEGING

  SCHOOLLEIDERS IN DE GROEI

  NIEUW IN DIT MAGAZINE:

 • 2ANDERE RUBRIEKEN

  STANDPUNT VAN EEN SCHOOLLEIDER . . . . . . . . . . . 3

  BELPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  MIJN PASSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  COLUMN ROMAIN RIJK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  DE GEZONDE SCHOOLKANTINE IN BEELD . . . . . .12

  KORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

  HOE GING HET VERDER MET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

  COLUMN JOS BAACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

  OPMERKELIJK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

  STICHTING CARMELCOLLEGE omvat 12 instellingen voor bijzonder voortgezet onderwijs. Op ruim 50 locaties verzorgen we een breed onderwijs aanbod in een kleinschalige en veilige omgeving. Zo begeleiden we onze leerlingen. Elke dag opnieuw. Onderstaande - voornamelijk brede - scholengemeenschappen zijn aan Carmel verbonden: Almelo, Pius X College, Canisius Deventer, Etty Hillesum Lyceum Eindhoven, Sg. Augustinianum Emmen, Carmelcollege Emmen Enschede, Bonhoeffer College Gouda, Carmel college Gouda Groenlo, KSG Marianum Haren, Maartenscollege, International School Groningen Hengelo, Scholengroep Carmel Hengelo Oldenzaal, Twents Carmel College Oss, Het Hooghuis Raalte, Carmel College Salland

  In dit nummer

  DE DOCENT IS DE BESTE APP

  PROFESSIONELE BEWEGING IN DE SCHOLEN

  NAAR DE KERN VAN DE WAARDEN

  SCHOOLLEIDERS IN DE GROEI

  4

  16

  8

  18

  NAAR

  @stgcarmel

  @CarmelVacatures

  Volg ons

  op Twitter!

  NIEUW: LAYARDit nummer van Carmel Magazine heeft een heel leuk extraatje: Layar. Met je smartphone of tablet heb je nu nog meer plezier van dit papieren magazine! Bij de artikelen op pagina 4 en 22 zie je het Layar-logo.

  Hoe werkt Layar? Zoek met je smartphone of tablet de applicatie

  Layar (gratis) en download deze applicatie (app). Houd je smartphone of tablet boven de pagina

  met het Layar-logo. Volg de instructies op het scherm en beleef de

  extra ervaring!

 • 3D E C E M B E R 2 0 1 3

  Standpunt van een schoolleidervoldoende ruimte om als professional autonoom te kunnen handelen. Vanuit de basisbehoeften, zoals door Luc Stevens verwoord, moet je inzetten op de relatie, de competentie en autonomie. De volgende uitgangspunten over het te voeren personeelsbeleid zijn voor mij cruciaal bij het verwezenlijken van genoemde basisbehoeften en dus de benodigde professionele ruimte.

  SAMENWERKENAls mens is iedereen gelijkwaardig, maar tussen de professionals onderling zijn grote verschillen. Binnen een school, team of sectie moet het gewoon zijn dat mensen worden aangesproken op wat ze kunnen en dat ze openlijk met elkaar kunnen bespreken wat ze niet kunnen en willen.

  COMPETENTIEGEVOELBinnen het gestelde personeelsbeleid gaat een school op zoek naar en investeert zij in de kwaliteiten die iemand heeft. Dat betekent dat kwaliteiten niet worden bestreden maar juist benut. Het getuigt van kracht als je hierbij uitgaat van inzet op erkende professionele ongelijkheid tussen professionals.

  AUTONOMIEDe school geeft medewerkers binnen de kaders ruimte om autonoom te kunnen handelen en om zelfstandig keuzes te maken. Immers, de professional is vakman en is zich bewust van zijn sterke en zwakke kanten.

  De school voert dan ook een personeelsbeleid dat zorgt voor passende arbeidsvoorwaarden, goede werkomstandig-heden en een stimulerend werkklimaat en zoekt hierbinnen naar ontplooiingsmogelijkheden die bij de individuele talenten en ambities van de personeelsleden passen.

  Tot slot: Het bereiken van een dergelijk klimaat waarin de professional de ruimte krijgt, start met het opzij durven zetten van je eigen referentiekader en de ander te accepteren zoals hij is. Dan pas kan er gewerkt worden aan de uitgangspunten zoals hiervoor omschreven.

  STANDPUNT

  Betrokkenheid dwing je niet af

  MAARTEN DE VETHRector Augustinianum

  In de relatief korte periode dat ik als rector binnen Carmel werkzaam ben, ervaar ik aan den lijve wat professionele ruimte met je doet. Carmel is een stichting die voelbaar uitgaat van vertrouwen en daarmee veiligheid creert.Zij zet in op de relatie, op je competentiegevoel en geeft je binnen de gestelde kaders voldoende professionele ruimte. Wat doet dit persoonlijk met mij? In mijn werken voel ik me veilig, geniet ik vertrouwen en kan ik voor een groot deel zelf mijn koers bepalen. Dit motiveert, geeft energie en zorgt ervoor dat ik met plezier en genoegen mijn werk doe.

  Volgens mij kun je als schoolleiding dit gevoel, het geven van de benodigde professionele ruimte, alleen maar bereiken als je expliciet gericht bent op het investeren in en het blijvend stimuleren van de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk. Betrokkenheid dwing je niet af, maar stimuleer je door een omgeving te creren waar samenwerking een vanzelfsprekendheid is. Hierbij worden collegas aangesproken op hun competenties en krijgen zij

 • 4Voorbij is het beeld van de brugklasser die kromgebogen onder kilos schoolboeken door de gangen schuift. Al is het daarom niet te doen,

  het betreft een onderwijskundige keuze. De iPad biedt grotere mogelijkheden voor interactief onderwijs, vindt locatiedirecteur Gerrit Brouwer. Theo IJland, ICT-coach, docent Nederlands en toekomstgerichte vakken, geeft een aansprekend voorbeeld: De leerlingen maken hun huiswerk op de iPad. Als docent kun je dat volgen. Je krijgt inzicht in wat de leerling heeft gedaan en in wat hem of haar eventueel moeilijk afgaat. Zo kun je gemakkelijker en beter differentiren.

  Brouwer valt hem bij: Die mogelijkheid tot differentiren, ook in leerstijlen, is n van de belangrijkste argumenten

  voor deze vorm van onderwijs. Je kunt leerlingen meer kwaliteit bieden, zegt hij. En IJland: Het is de leefwereld van onze leerlingen. Wij moeten nog drempels overwinnen, voor hun is het de gewoonste zaak van de wereld. Ze zijn actiever, beter gemotiveerd.

  GENERATIEKLOOF

  De uitspraken moeten Bamber Delver, jeugdtrendwatcher en directeur van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij, als muziek in de oren klinken. Begin oktober hield hij tijdens de Carmelnetwerkdag voor teamleiders onderbouw een workshop over het gebruik van nieuwe media in het onderwijs. Vaak is sprake van een generatiekloof, meent hij. De leerling van nu kan via smartphone of iPad overal kennis en informatie halen.

  De docent is de beste appPauze op locatie Denekamp van het Twents Carmel College. Brugklassers zitten in alle rust in de gangen, de meesten

  met een iPad op schoot. Ze gamen, laten elkaar iets zien, werken Facebook bij of zitten gewoon even te lezen.

  Al beseffen ze het niet, ze zijn de voorhoede, de eerste lichting scholieren die bijna uitsluitend met de tablet werkt.

  ICT-

  COAC

  H

  Sander Fox

  SCAN MET

  KIJK OP PAGINA 2

  Filmpje kijken?Filmpje kijken?

 • 5D E C E M B E R 2 0 1 3

  WO

  RKSH

  OP

  Hij kan zelfs zijn eigen docenten toetsen. Als we daarop inspelen, geven we de leerling plezier en maken hem nieuwsgierig.

  Dat heeft gevolgen voor de leraar, erkent Delver. Die zal moeten leren met nieuwe media te werken en erop te vertrouwen. Er is geen andere keuze, zegt hij, de kinderen van nu zijn al wereldburgers. Als de school niet meegaat, wordt de schoolomgeving als een quarantaine. Dan sturen we onze kinderen naar een museum. We moeten hen op de toekomst voorbereiden, niet op het verleden. Hij ziet daarom de functie van de docent veranderen: Hij of zij is niet langer zoals vroeger de poortwachter die de wereld van kennis en informatie ontsluit. Dat is niet erg, want de leraar wordt zelfs belangrijker, als begeleider die leerlingen leert met nieuwe media en de daar verworven kennis om te gaan. Google is geen concurrent, maar een collega. Stel je leerlingen maar eens vragen die ze niet zomaar kunnen googelen.

  NIEUWE ROL

  Delver draagt zijn boodschap uit in vele scholen. Meestal gaan we daarna een paar uur oefenen, dat is vaak genoeg. Docenten zien nieuwe mogelijkheden, worden enthousiast. Ze groeien in hun nieuwe rol, waarin ze veel betekenen voor hun leerlingen. Daar doen we het immers voor.

  Brouwer en IJland knikken instemmend als ze kennisnemen van de essentie van Delvers pleidooi. Ze vertellen hoe het team, na een pilot in het schooljaar 2012-2013, besloot na de afgelopen zomervakantie de overstap te maken. We hebben een redelijk jong team, dat in de afgelopen jaren veel aan scholing heeft gedaan. Dat heeft het

  gemakkelijker gemaakt, weet Brouwer. Hij constateert een belangrijk effect: De ene docent is digitaal vaardiger dan de andere. Dus helpen we elkaar, we raken in gesprek, leren van elkaar. Ik vind het prachtig om te zien. In 36 jaar onderwijs heb ik het niet eerder zo meegemaakt.

  RANDVOORWAARDEN

  Wel vragen de randvoorwaarden grote aandacht, benadrukken Brouwer en IJland. Overal is goed wi -bereik, terwijl de lokalen zijn uitgerust met beamers, smartboards en smart tvs. Een papieren back-up is altijd beschikbaar en de school biedt leerlingen en ouders een gunstige nancieringsregeling. Die veiligheden moet je inbouwen, elke docent moet zeker weten dat hij of z