carmel magazine april 2013

Download Carmel Magazine april 2013

Post on 30-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Carmel Magazine april 2013

TRANSCRIPT

 • 1JAA

  RG

  AN

  G 1

  0 N

  UM

  ME

  R 2

  3 A

  PR

  IL 2

  01

  3

  BIJ ELKAAR KENNIS HALEN

  DE WEERBARE LEERLING

  EEN TANDJE MINDER KAN (NOG)

  NIETS ZO COOL ALS RADIO

 • 2ANDERE RUBRIEKEN

  STANDPUNT VAN EEN SCHOOLLEIDER . . . . . . . . . . .3

  BELPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

  MIJN PASSIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

  COLUMN ROMAIN RIJK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  KORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  HOE GING HET VERDER MET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  COLUMN JOS BAACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  OPMERKELIJK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  STICHTING CARMELCOLLEGE omvat 12 instellingen voor bijzonder voortgezet onderwijs. Op ruim 50 locaties verzorgen we een breed onderwijs aanbod in een kleinschalige en veilige omgeving. Zo begeleiden we onze leerlingen. Elke dag opnieuw. Onderstaande - voornamelijk brede - scholengemeenschappen zijn aan Carmel verbonden: Almelo, Pius X College, Canisius Deventer, Etty Hillesum Lyceum Eindhoven, Sg. Augustinianum Emmen, Carmelcollege Emmen Enschede, Bonhoeffer College Gouda, Carmel college Gouda Groenlo, KSG Marianum Haren, Maartenscollege, International School Groningen Hengelo, Scholengroep Carmel Hengelo Oldenzaal, Twents Carmel College Oss, Het Hooghuis Raalte, Carmel College Salland

  In dit nummer

  BIJ ELKAAR KENNIS HALENSuccesvolle samenwerking praktijkonderwijs Carmel resulteert in lespakket.

  EEN TANDJE MINDER KAN (NOG)

  DE WEERBARE LEERLINGWaarom strengere regels niet helpen tegen pesten.

  NIETS ZO COOL ALS RADIO

  4

  16

  8

  18

  pesten.

  @st

  gcarmel

  @CarmelV

  acatures

  Volg ons

  op Twitte

  r!

 • 3A P R I L 2 0 1 3

  (Standpunt) van een schoolleiderHierbij hoeft helaas niet al te veel te worden gerekend op de steun van de ouders, integendeel zou ik zeggen.Prachtig vond ik het voorbeeld van een rapport met veel onvoldoendes op een spreekavond met ouders en leerling. In 1975 vroegen de ouders woedend aan de leerling wat hij toch had uitgespookt, in 2010 werd op dezelfde woedende toon aan de docent gevraagd wat de school bezielde. Een helaas herkenbaar beeld.

  DE SCHOOL ALS KENNISINSTITUUTIntussen neemt ook de roep om kwaliteit toe. Zwaardere eisen aan taal en rekenen, een toenemend gewicht voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, meer techniek in de scholen, veel aandacht voor de Cito-toets en voor rendementen in het VO, het houdt niet op. En veel van deze eisen verdienen nog begrip ook.Natuurlijk ben ik ook van mening dat de school aandacht moet hebben voor beide bovengenoemde aspecten, maar het combineren ervan wordt steeds ingewikkelder.Wat maakt het werken in het onderwijs dan toch zo leuk? Na het noemen van deze lastige uitdagingen zou je daar toch bijna aan gaan twijfelen.

  De meerwaarde van onderwijs is evident in beide rollen. We herinneren ons allemaal docenten waaraan we veel hebben gehad. Hoeveel schrijvers noemen niet hun leraar Nederlands als bron voor inspiratie? We hebben allemaal veel geleerd op school en dan heb ik het bepaald niet alleen over het opdoen van kennis.Klagen over de jeugd van tegenwoordig doen we letterlijk al eeuwen en toch blijft het onderwijs een prachtig iets. Wat meer begrip en waardering van overheid en ouders zou het nog mooier maken.

  STANDPUNT

  Die jeugd van tegenwoordig...

  HANS BOERSRector Carmelcollege Emmen

  Leerlingen leven niet gezond, bewegen te weinig, drinken te veel, gebruiken verdovende middelen. Het gebruik van social media kent een aantal negatieve bijwerkingen, vooral het pesten van elkaar, het onderlinge respect ontbreekt, evenals het respect voor docenten, maar ook voor bijvoorbeeld politie en andere gezagsdragers. Steeds meer leerlingen hebben te maken met een moeilijke thuissituatie, het aantal leerlingen met een speci eke problematiek neemt alleen maar toe. Kortom: die jeugd van tegenwoordig...

  DE SCHOOL ALS OPVOEDERWat daarbij opvalt, is dat er vrijwel ogenblikkelijk naar het onderwijs wordt gewezen. Voor alle maatschappelijke problemen dient het onderwijs een oplossing te bieden. Kinderen naar school van 7.00 uur tot 19.00 uur, de gezonde school, maatschappelijke stages, actief burger-schap, passend onderwijs en ga zo maar door. Plannen komen en gaan.

  Gelukkig overtreft het aantal leuke leerlingen het aantal moeilijke leerlingen nog altijd aanzienlijk en als schoolleider kom je elke dag veel heel gemotiveerde medewerkers tegen. We mopperen graag even in de personeels-kamer, maar zijn tot veel bereid en in staat als het gaat om onze leerlingen.

 • 4Waardegericht onderwijs is niet de eerste term waar mensen bij praktijkonderwijs aan denken. De meeste leerlingen in dit onderwijstype houden nu eenmaal meer van praktisch bezig zijn dan van boeken en theorie. Maar waardegericht onderwijs s ook niet abstract en theoretisch, zegt Henk Antonissen, docent praktijkonderwijs aan het Carmel College Salland in Raalte. Zeker niet de lessenreeksen die onze werkgroep heeft gemaakt. Ik begrijp het wel: waardegericht klinkt nogal vaag. Mijn eigen collegas waren het meest sceptisch van allemaal! Maar toen zij het materiaal gingen uitproberen, merkten ze dat het juist heel dicht bij de leerlingen ligt. Waardegericht onderwijs geeft levensbeschouwing handen en voeten, heel praktisch. Een van de lessen gaat bijvoorbeeld over de bio-industrie. Die les hebben we gemaakt aan de hand van materiaal van Wakker Dier. Op onze school, hartje platteland, past zon thema perfect in de belevingswereld van de leerlingen.

  FACILITEREN

  De schrijfgroep Waardegericht onderwijs bestaat uit docenten van het Carmel College Salland in Raalte (Henk Antonissen, Nicole Platzer), het Bonhoeffer College in Enschede (Aynur Orgulu en Soraya Damen) en het Twents Carmel College in Oldenzaal (Niek Schefer). Hun samenwerking past in het streven van Carmel om een kennisalliantie te zijn. In de praktijk blijkt die schoolover-stijgende samenwerking echter lastig te organiseren.Dat het bij de schrijfgroep Waardegericht onderwijs goed is gelukt, komt allereerst doordat de behoefte van onderaf

  Bij elkaar kennis halenZoeken, plakken en knippen. Voor praktijkscholen die in het kader van waardegericht onderwijsles wilden geven, zat

  er tot voor kort niets anders op. Maar binnenkort is voor alle afdelingen pro (en vmbo) binnen Carmel een lessen-

  reeks beschikbaar, geschreven door een groep docenten van diverse Carmelscholen. Wat maakte hun samenwer-

  king succesvol? En wat zit er eigenlijk in dat lespakket?

  Succesvolle samenwerking praktijkonderwijs Carmel resulteert in lespakket

  OPROEP

  Welke voorzieningen kan Carmel het beste treffen om kennisdeling te stimuleren? Mail ideen naar het bestuursbureau: hoogendijk@carmel.nl.

 • 5A P R I L 2 0 1 3

  sociale netwerk, n over omgaan met anderen en n over ethiek. De lessen kunnen als reeks gegeven worden, als een soort vak op het rooster, maar ook afzonderlijk. De structuur is zodanig dat docenten er gemakkelijk een losse les kunnen uitlichten, bijvoorbeeld rond een feestdag of een ingrijpende gebeurtenis, zoals het overlijden van een dierbare. Het materiaal is kant-en-klaar en uitgeprobeerd binnen het praktijkonderwijs. Er hoort bijvoorbeeld een didactische placemat bij die het materiaal vanuit de verschillende soorten intelligenties benadert. Ook is er een bak met opdrachtkaarten.

  Henk Antonissen is ervan overtuigd dat het materiaal tegemoetkomt aan de behoeften van zijn collegas - in het praktijkonderwijs, maar ook in het vmbo. Leerlingen vinden het vaak moeilijk om op een passende manier te reageren op gebeurtenissen. Ze hebben het hart op de tong, maar dat kan bij een ander soms storend binnenkomen. Als je veel aandacht besteedt aan het omgaan met elkaar, is dit materiaal daarvoor heel geschikt.

  Genteresseerd in de lessenreeks Waardegericht onderwijs? Mail dan naar het bestuursbureau: soepboer@carmel.nl of goossens@carmel.nl.

  kwam, vermoedt docent levensbeschouwing Peter van Lange van het Bonhoeffer College. Op een studiedag over waardegericht onderwijs werd Van Lange benaderd door twee collegas uit het praktijkonderwijs, die in hun programma aandacht voor wereldgodsdiensten en levensbeschouwing misten. Van Lange - zelf werkzaam in het havo/vwo - vroeg en kreeg van het College van Bestuur tijd en geld om een schooloverstijgend schrijfproject voor het praktijkonderwijs op te zetten en te begeleiden.Bij de beslissing van het College van Bestuur om het project te faciliteren, heeft het belang dat Carmel hecht aan waardegericht leren een belangrijke rol gespeeld, geeft Sylvia Goossens van het bestuursbureau aan. Als wij dat thema belangrijk vinden en er blijkt voor het praktijkonderwijs helemaal geen materiaal te zijn, dan ligt het voor de hand dat wij daarbij helpen.

  STERKE KANTEN

  Van Lange en de twee docenten die het onderwerp hadden aangekaart, hadden wel versterking van anderen nodig. Op een oproep binnen het Carmelnetwerk kwamen via-via reacties binnen van docenten uit het praktijkonderwijs die ook genteresseerd waren. De schrijfgroep was geboren.In twee jaar tijd kwamen de schrijfgroepleden ruim twintig keer bijeen. Eerst wilden ze de bijeenkomsten deels gebruiken als schrijftijd, maar al snel bleek het effectiever om de gezamenlijke tijd te benutten voor inspiratie en feedback en het schrijfwerk te verdelen en mee naar huis te nemen. Af en toe konden we een gastspreker uitnod

Recommended

View more >