carmel magazine / igor article

Download Carmel Magazine / IGOR Article

Post on 05-Apr-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Carmel Magazine / IGOR Article

  1/6

  Tba Iama`do

  Vj`max Flgav

  tba Gl`tax

  Ko{{ Eavtju

  O A X L H OT J F G O M J F J O @ V A O @ T Q F C A X 8 > ? 8 F O X ] A A C V ^ A F TO F Q I O

  Tl`zHa``at

  http://article.tiff/
 • 7/31/2019 Carmel Magazine / IGOR Article

  2/6

  Elxtq`o) hz Kqo` Gadj`o.

  }oxd'}j``j`m oxtjvt Gadj`o

  avfxjhav bjv bz~axxaoijvt'

  qxxaoijvt }lxc ov o ~iofa

  baxa o`ltbax xaeiaftad

  `juaxva agaxmav o`d

  ar~xavvav tba davjxa le o

  a} q`daxvto`dj`m le tba

  uaxzdoz lhkaft.

 • 7/31/2019 Carmel Magazine / IGOR Article

  3/6

  Oxt exlg tba }lxidv glvt bjmbiz xamoxdad xaoijvt ~oj`taxv}jii flga tl Foxgai j` Va~taghax) }ba` tbaJ`tax`otjl`oi Mjid le Xaoijvg hxj`mv jtv o``oi arbjhjtjl` tl Kl`av

  % Tax}jiijmax Moiiaxjav.

  Go`z le tbava ~oxtjfj~otj`m oxtjvtv boua haa` dhhad ijuj`m

  govtaxv. Tbaz oxa tba havt le tba havt) vozv ^otxjfjo Tax}jiijmax)

  }bl fl'el`dad tba moiiaxz }jtb Hoxhoxo Kl`av j` ?::=.

  L`iz ohlt 6>> oxtjvtv j` 61 fl`txjav boua haa` offa~tad

  j`tl tba J`tax`otjl`oi Mjid le Xaoijvg) }bjfb }lxcv tl oduo`fa

  fiovvjfoi xaoijvg ov }aii ov glxa gldax` tafb`jqav vfb ov

  ~bltlxaoijvg) vxxaoijvg) v~ax'xaoijvg o`d txlg~a ilaji. Tbjv jv

  tba vaua`tb zaox le tba ovvlfjotjl`v kxjad arbjhjtjl`) o`d jtv ejxvt

  Govtaxv

  le XaoijvgFlga tl FoxgaiKl`av % Tax}j i i j max Moi iax jav Blvtv J`tax`ot jl`oi Aua`t

  HZ XA@AA HX J@FCV

  F O X G A I G O M O [ J @ A V Q G G A X , E O I I 8 > ? 8 ?4?

  Fbafcaxad ^ovt) hz Xo`dz Elxd. Elxd ~oj`tv vfa`av le auaxzdoz Ogaxjfo` ijea fotoilmj`m aua`tv o`d lhkaftv le Ogaxjfo`o.

  Elxd jv glvt flgelxtohia }jtb lxdaxiz a`ujxl`ga`tv o`d ~xafjva o`d qo`tjejad ~xlfadxav.

 • 7/31/2019 Carmel Magazine / IGOR Article

  4/6

  ?48 F O X G A I G O M O [ J @ A V Q G G A X , E O I I 8 > ? 8

 • 7/31/2019 Carmel Magazine / IGOR Article

  5/6

  "L~~lvjta ~oma) filfc}jva exlg tl~ iaet*Vqggax Vboda hz Coxa` @liav3 Tba Mjxi

  }jtb tba Fbaxxz Xad Bojx) hz Dqeez

  Vbaxjdo`3 Fxl} Faxagl`joi ^lqfb)

  hz Ij`dvoz Mlld}j`3 Ijmbt l` Fl~~ax)

  hz Ad Fl~iaz.

  "Xjmbt* ]baxaq~l` tba Gojd le Baoua`

  illcad lqt le bax Aroitad Fboghax) hz

  Dqeez Vbaxjdo`. Vbaxjdo` vozv) Leta`tjgav j` Hob- }xjtj`mv) tba o`maijf v~jxjt

  le djuj`a j`v~jxotjl` jv vzghlij{ad hz ozlqtbeqi gojda`.

  tjga j` Foxgai. Lxmo`j{axv offa~tad ??6

  ~oj`tj`mv hz =1 mjid gaghaxv j`tl tba vbl})

  xa~xava`tj`m o xagoxcohia xo`ma le vhkaftv)

  gadjo o`d tafb`jqav.

  Tax}jiijmax vozv offa~tad oxt}lxc }ov fblva`

  elx jtv qoijtz ov }aii ov djuaxvjtz.

  ]aii boua auaxztbj`m exlg glxa fiovvjfoi

  xaoijvg tl fl`tag~lxoxz xaoijvg) vba ar~ioj`v.

  Tba vbl} }jii boua o uovt`avv...zlxa mlj`m tl

  vaa tbj`mv tbot oxa glxa gldax`) glxa vxxaoi'

  jvtjf. Jtv qjta o uoxjatz.

  Tba moiiaxz }jii blvt tba arbjhjtjl` exlg

  Va~t. ='6>) o`d o v~afjoi l~a`j`m xafa~tjl`

  tocav ~iofa exlg 1'2~g l` Votxdoz) Va~t. ?1.

  Kdmav }jii ha tbaxa tl djvfvv tba a`txjav o`d

  o}oxdv) o`d xafa~tjl` otta`daav fo` oivl gaat

  vauaxoi le tba vbl}v oxtjvtvj`fidj`m eaotxad

  mavt Deez Vbaxjdo`) o vaie'tombt ~oj`tax

  c`l}` elx haotjeiiz datojiad }lxc tbot

  Tax}jiijmax foiiv artxolxdj`oxz.

  Zl vto`d j` exl`t le bjv }lxc o`d jtv

  hazl`d xaoijtz. Jtv hazl`d o ~bltlmxo~b. Zl eaai

  tbot tba vhkaft jv mlj`m tl hij`c o`d tx` o`d

  toic tl zl) vba vozv.

  Vbaxjdo` jv dxo}` tl xaoijvg hafova jt oiil}v

  bjg tl ar~ilxa.

  ]l`dax fo` ha djvfluaxad j` auaxztbj`m

  oxl`d v) ba vozv. J c`l} tbotv tba jdao elx

  ga. J ej`d tbot Jg kvt artxolxdj`oxjiz gluad

  auaxz tjga tbot J illc oxl`d.

  L`a le tba ~iofav }baxa Vbaxjdo` ej`dv j`v~j'

  xotjl` jv Foxgai.

  Foxgai jv }lxid eoglv. Jtv o haotjei ilfo'

  tjl` o`d jt ottxoftv go`z djeeaxa`t cj`dv le ~al'

  ~ia. @lt oii le tbag oxa illcj`m elx oxt) ht ot

  vlga tjga lx o`ltbax) tbazxa mlj`m tl ha

  ar~lvad tl jt kvt hz haj`m j` Foxgai) ba vozv.

  Foxgai oivl ottxoftv ltbax J`tax`otjl`oi

  F O X G A I G O M O [ J @ A V Q G G A X , E O I I 8 > ? 8 ?46

 • 7/31/2019 Carmel Magazine / IGOR Article

  6/6

  Mjid le Xaoijvg gaghaxv) }bl boua vauaxoi

  ilfoi aua`tv vfbadiad luax tba l~a`j`m xafa~'

  tjl` }aaca`d. Tax}jiijmax vozv tba lxmo`j{otjl`

  }ov a`tbvjovtjf tl blid jtv arbjhjtjl` o`d

  o``oi motbaxj`m baxa `lt kvt hafova le lx

  bjvtlxz o`d tba haotz le tba oxao) ht oivl

  hafova le tba xa~totjl` tbot Foxgai bov.

  O`d) ov mjid gaghaxv illc elx}oxd tl ujvjtj`m)

  vba o`d Kl`av illc elx}oxd tl blvtj`m tbajx

  ioxmavt arbjhjtjl` zat.

  Tbaxav o ijttia le tbjv j` o ilt le ilfoi moi'

  iaxjav) vozv Kl`av) ht tl boua vfb o fliiaf'

  tjl`tl ha ohia tl vaa oii le tbava vtziav hz

  tba uaxz fxaog le tba fxl~jv mlj`m tl ha

  xaoiiz arfjtj`m.

  Elx glxa j`elxgotjl` l` tba oxtjvtv o`d tba

  8>?8 J`tax`otjl`oi Mqjid le Xaoijvg Arbjhjtjl`

  ot Kl`av % Tax}jiijmax Moiiaxjav) ~iaova ujvjt

  }}}.kl`av'tax}jiijmax'moiiaxjav.flg lx foii

  26?,585':?>>. Tba moiiaxjav oxa ilfotad l` Vo`

  Foxilv ht}`. 1tb o`d 5tb) o`d oivl l` 5tb ht}`.

  Vo` Foxilv o`d Dlilxav j` Foxgai'hz'tba'Vao.

  ?44 F O X G A I G O M O [ J @ A V Q G G A X , E O I I 8 > ? 8

  ^j`c Dxavv ?2r ?4) lji l` fo`uov

  Izl`vBaodMoiiaxz

  ?8 Dai Ej`l ^iofa)

  Foxgai Uoiiaz) FO

  26?'51:'4?:8

  L~a` Tqavdoz

  tbxq Vq`doz

  ??og tl 1 ~g

  izl`vbaod.flg

  C O T B I A A @ I O F C

  E j u aVq~axvtoxv

  le Xa oi j vg

  Tba vaua`tb o``oi J`tax`otjl`oi

  Mjid le Xaoijvg Arbjhjtjl` hxj`mv

  vlga le tba }lxidv glvt offlg~ijvbad

  oxtjvtv tl Foxgai'hz'tba'Vao. Dl`t gjvv

  tbava baodij`axv) ogl`m ltbaxv) }ba`

  Kl`av % Tax}jiijmax Moiiaxjav blvtv tba

  arbjhjt exlg Va~t. ='6>.

  Dqeez Vbaxjdo`

  Mjid fboxtax gaghax o`d aua`t

  odgj`jvtxotlx Dl` Fio~~ax foiiv Deez

  Vbaxjdo` l`a le tba mxl~v vtoxv. Bjv

  }lxc jv arqjvjta) vozv Fio~~ax. Vbaxjdo`

  }jii ha tba v~afjoi mavt ot tba arbjhjtjl`v

  l~a`j`m xafa~tjl` l` Va~t. ?1.

  Ij`dvoz Mlld}j`

  Tba zl`mavt oxtjvt l` arbjhjt ot Kl`av

  % Tax}jiijmax Moiiaxjav hia`dv xaoijvg o`d

  xlgo`fa j` ~oj`tj`mv j`v~jxad hz vfa`av

  exlg Exo`fa) Jtoiz) Foijelx`jo o`d hazl`d.

  Xo`dz ElxdElxd) l`a le tba fl`txzv elxaglvt

  ~bltlxaoijvtv) jv c`l}` elx jgomav le dj`'

  axv) xatxl vjm`v o`d vtxaatvfo~av tbot oxa

  `aoxiz j`djvtj`mjvbohia exlg ~bltl'

  mxo~bv. Bjv ~oj`tj`mv vblid kvt hil} tba

  tl~ lee Foxgai) vozv Fio~~ax. Tbazxa

  ijca illcj`m tbxlmb o }j`dl}.

  Kqo` Gadj`o

  Gadj`o) l`a le tba tl~ ?>> ej`oijvtv ot

  tbjv zaoxv Oxt Xa`a}oi Fa`tax J`tax'

  `otjl`oi Voil`) bov arbjhjtad ofxlvv tba

  Q`jtad Vtotav) Garjfl o`d Exo`fa.

  Mxofa Cjg

  Tba Clxao `otjua) }bl }lxcv j` lji)

  }otaxflilx o`d ~a`fji) fxaotav vt``j`m

  vtjii ijea ~oj`tj`mv. Vba }jii arbjhjt t}l

  ~jafav j` tba Va~taghax vbl} j` Foxgai.

  Xa`aa Hxj`fcv

  http://www.jones-terwilliger-galleries.com/http://www.lyonshead.com/mailto:anne@annethullfineartdesigns.comhttp://www.lyonshead.com/http://www.jones-terwilliger-galleries.com/