avaluacio continua

Download avaluacio continua

Post on 11-Feb-2016

296 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

educacio

TRANSCRIPT

 • Material fotocopiable 2012 Edicions Voramar, S. A./Santillana Educacin, S. L. 3

  Avaluaci contnua

  368855 _ 0001-0144.indd 3 27/06/12 11:12

 • 4Criteris davaluaci

  1. Reconixer i explicar, recollint dades i utilitzant aparells de mesura, les relacions entre alguns factors del medi fsic (relleu, sl, clima, vegetaci...) i les formes de vida i les actuacions de les persones, de manera que es valore ladopci dactituds de respecte per lequilibri ecolgic.

  2. Identificar i classificar animals, plantes i roques, segons criteris cientfics.

  3. Identificar i explicar les conseqncies per a la salut i el desenvolupament personal de determinats hbits dalimentaci, higiene, exercici fsic i descans.

  4. Identificar, a partir dexemples de la vida diria, alguns dels principals usos que les persones fan dels recursos naturals, assenyalar-ne els avantatges i els inconvenients, i analitzar el procs seguit per algun b o servei, des de lorigen fins al consumidor.

  5. Assenyalar algunes funcions de les administracions i dorganitzacions diverses i la seua contribuci al funcionament de la societat, de manera que es valore la importncia de la participaci personal en les responsabilitats collectives.

  6. Utilitzar les nocions espacials i la referncia als punts cardinals per a situar-se en lentorn, per a localitzar i descriure la situaci dels objectes en espais delimitats, i utilitzar plnols i mapes amb escala grfica per a desplaar-se.

  7. Explicar, amb exemples concrets, levoluci dalgun aspecte de la vida quotidiana relacionat amb fets histrics rellevants, i identificar-ne les nocions de durada, successi i simultanetat.

  8. Identificar fonts denergia comunes i procediments i mquines per a obtindren, posar exemples dusos prctics de lenergia i valorar la importncia de fer un s responsable de les fonts denergia del planeta.

  9. Analitzar les parts principals dobjectes i mquines, les funcions de cada una i planificar i seguir un procs senzill de construcci dalgun objecte mostrant actituds de cooperaci en el treball en equip i la cura per la seguretat.

  10. Obtindre informaci rellevant sobre fets o fenmens delimitats prviament, fer prediccions sobre successos naturals i socials, integrant dades dobservaci directa i indirecta a partir de la consulta de fonts bsiques, i comunicar-ne els resultats.

  368855 _ 0001-0144.indd 4 27/06/12 11:12

 • 5Lavaluaci contnua permet controlar el procs densenyament-aprenentatge, comprovant en tot moment el nivell dassoliment dels objectius, amb la finalitat de detectar els factors interns o externs que afavoreixen o dificulten el progrs de lalumnat.

  Amb la finalitat de donar suport a aquesta tasca davaluaci, sofereixen els recursos segents:

  1. Avaluaci inicial. Shi proposa una prova per a lavaluaci individual que permet fer una valoraci de la situaci de partida dels alumnes a comenament de curs. Shi inclouen tamb els criteris o indicadors per a la valoraci daquesta prova, a ms de les solucions.

  2. Avaluaci de les unitats didctiques. Aquesta secci ofereix recursos per a fer un seguiment dels alumnes al llarg de tot el curs. Per a cada unitat es proporcionen els elements segents:

  Control. s una fitxa de dues pgines amb deu activitats davaluaci sobre els continguts essencials de la unitat.

  Test. Es tracta duna fitxa duna pgina amb deu preguntes de tipus test que permet avaluar els alumnes de manera rpida i habituar-los a fer un altre tipus de proves. Com que es tracta dun test, les preguntes estan orientades als continguts conceptuals ms rellevants.

  Criteris davaluaci. Els criteris davaluaci oficials i els criteris davaluaci de cada unitat didctica es proporcionen en una taula i es relacionen amb les activitats de les proves plantejades.

  Solucions. Shi inclouen les respostes a la fitxa de control i a la prova de tipus test.

  Presentaci

  368855 _ 0001-0144.indd 5 27/06/12 11:12

 • 63. Avaluaci trimestral. Shi proporcionen recursos per a avaluar els alumnes al final de cada trimestre. Igual que en les avaluacions de les unitats didctiques, shi inclouen els apartats segents:

  Prova davaluaci trimestral. Es tracta duna fitxa de dues pgines amb qestions sobre alguns dels continguts ms importants que shan treballat en les cinc unitats didctiques del trimestre corresponent.

  Test trimestral. Sn fitxes duna pgina dextensi, amb preguntes de tipus test.

  Criteris davaluaci i solucions. Shi proporcionen els criteris davaluaci i les solucions de les dues proves anteriors.

  4. Avaluaci final. En aquesta secci sinclouen tamb dues proves, una amb activitats de plantejament divers i una altra de tipus test, les dues destinades a fer una avaluaci global en finalitzar el curs, si el professor o la professora ho considera oport. Igual que en els casos anteriors, sofereixen els criteris davaluaci i el solucionari corresponents.

  5. Quadres de registre. Shi inclouen diversos quadres de registre personal que permeten recollir la valoraci de laprenentatge dels alumnes cada trimestre.

  368855 _ 0001-0144.indd 6 27/06/12 11:12

 • 7AvAluAci contnuA

  ndex

  Avaluaci inicialProva davaluaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Criteris i solucions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Avaluaci 1r trimestreRecursos unitat 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Recursos unitat 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Recursos unitat 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Recursos unitat 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Recursos unitat 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Prova davaluaci trimestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  Avaluaci 2n trimestreRecursos unitat 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  Recursos unitat 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  Recursos unitat 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  Recursos unitat 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  Recursos unitat 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  Prova davaluaci trimestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  Avaluaci 3r trimestreRecursos unitat 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  Recursos unitat 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  Recursos unitat 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  Recursos unitat 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  Recursos unitat 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  Prova davaluaci trimestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  Avaluaci finalProva davaluaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

  Criteris i solucions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

  Registres davaluaci contnuaRegistre davaluaci 1r trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . 94

  Registre davaluaci 2n trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . 96

  Registre davaluaci 3r trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . 98

  368855 _ 0001-0144.indd 7 27/06/12 11:12

 • Material fotocopiable 2012 Edicions Voramar, S. A./Santillana Educacin, S. L.8

  Nom Data

  1 Relaciona.

  2 Quin sentit utilitza cada xiquet? Escriu.

  3 Elabora un men saludable per al dinar.

  Primer plat:

  Segon plat:

  Postres:

  4 Escriu tres coses que has de fer que siguen bones per a la salut.

  cap

  tronc

  extremitats

  trquea

  cor

  pulm

  Avaluaci inicial

  368855 _ 0001-0144.indd 8 27/06/12 11:12

 • Material fotocopiable 2012 Edicions Voramar, S. A./Santillana Educacin, S. L. 9

  Relaciona.

  Quin sentit utilitza cada xiquet? Escriu.

  Elabora un men saludable per al dinar.

  Primer plat:

  Segon plat:

  Postres:

  Escriu tres coses que has de fer que siguen bones per a la salut.

  5 Respon S o No i marca.

  Els animals sn ssers vius?

  Per qu?

  Perqu es poden moure.

  Perqu naixen, creixen, es reprodueixen i moren.

  Perqu tenen formes molt diferents.

  6 Relaciona.

  Naixen del ventre de sa mare.

  Ponen ous.

  Salimenten daltres animals.

  Tenen esquelet.

  Sn invertebrats i tenen sis potes.

  Quines daquestes parts tenen totes les plantes?

  AVALUACI INICIAL

  ovpars

  carnvors

  insectes

  vivpars

  vertebrats

  7 Escriu el nom de les parts daquesta planta i respon.

  368855 _ 0001-0144.indd 9 27/06/12 11:12

 • Material fotocopiable 2012 Edicions Voramar, S. A./Santillana Educacin, S. L.10

  8 Encercla.

  El Sol de groc.

  La Terra de blau.

  La Lluna de gris.

  Laigua s un

  Quan laigua es calfa

  Quan laigua es refreda molt

  es transforma en vapor, que s un gas.

  lquid.

  es transforma en gel, que s un slid.

  9 Relaciona.

  1. cap2. tossal3. riu4. serra5. plana6. platja7. penya-segat8. illa

  10 Escriu cada nmero al lloc corresponent.

  Nom Data

  Avaluaci inicial

  368855 _ 0001-0144.indd 10 27/06/12 11:12

 • Material fotocopiable 2012 Edicions Voramar, S. A./Santillana Educacin, S. L. 11

  11 Escriu V, si s verdader, o F, si s fals.

  Laire s una mescla de diversos gasos.

  Loxigen s un gas de laire.

  Laire s un lquid.

  Laire no e