manual per a la identificacio i avaluacio de riscos laborals

Download Manual Per a La Identificacio i Avaluacio de Riscos Laborals

Post on 27-Nov-2014

282 views

Category:

Documents

26 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Manual per a la identificaci i avaluaci de riscos laboralsVersi 3.1.1

Generalitat de Catalunya Departament de Treball Direcci General de Relacions Laborals

ISBN 84-393-7310-4

9

788439 373100

La publicaci de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenci de riscos laborals (LPRL) va introduir, entre altres, lobligaci de lempresari davaluar els riscos derivats del treball. Larticle 4.2 de la mateixa Llei defineix com a risc laboral la possibilitat que un treballador pateixi un dany derivat del treball. Per tal de qualificar el risc des del punt de vista de la seva gravetat, shaur de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi aquest dany i la seva severitat. En una primera aproximaci a la tcnica de lavaluaci de riscos, el mes dagost de 1996, el Departament de Treball va editar una metodologia davaluaci, la Guia davaluaci de riscos per a petites i mitjanes empreses, que, en lessencial, segueix sent vlida. Tanmateix, dacord amb la sollicitud de les organitzacions sindicals i empresarials, es van comenar els treballs delaboraci duna guia amb un abast ms ampli que inclogus metodologies per avaluar riscos de seguretat, higinics, ergonmics i psicosocials. La tasca delaboraci de la guia ha condut a la publicaci daquest Manual, que pretn ser una eina de treball per a lanlisi dels riscos laborals i, en conseqncia, per a la millora de les condicions de seguretat i salut dels treballadors.Direcci General de Relacions Laborals

Seplveda, 148-150 08011 Barcelona Tel. 93 228 57 57 Web: www.gencat.cat/treballiindustria/relacions_laborals/seguretatisalut A/e: subdireccio_scst.dti@gencat.net Barcelona 93 205 50 01 Barcelona 93 401 30 00 Girona 972 20 82 16 Girona 972 20 59 33 Lleida 973 20 04 00 Lleida 973 21 63 80 Tarragona 977 54 14 55 Tarragona 977 23 58 25Generalitat de Catalunya Departament de Treball Direcci General de Relacions Laborals

Centres de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball Inspeccions Provincials de Treball i Seguretat Social

Manual per a la identificaci i avaluaci de riscos laboralsVersi 3.1.1

Manual per a la identificaci i avaluaci de riscos laborals

Biblioteca de Catalunya. Dades CIP Manual per a la identificaci i avaluaci de riscos laborals. _ Versi 3.1 Bibliografia ISBN 84-393-7310-4 I. Catalunya. Direcci General de Relacions Laborals 1. Seguretat en el treball 331.45

Edita: Generalitat de Catalunya Departament de Treball Direcci General de Relacions Laborals Barcelona, desembre 2006 DL: B-31871-2006 ISBN 84-393-7310-4 Disseny i maquetaci: IDDIC (WWW.IDDIC.COM)

La publicaci de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenci de riscos laborals (LPRL) va introduir, entre altres, lobligaci de lempresari davaluar els riscos derivats del treball. Larticle 4.2 de la mateixa Llei defineix com a risc laboral la possibilitat que un treballador pateixi un dany derivat del treball. Per tal de qualificar el risc des del punt de vista de la seva gravetat, shaur de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi aquest dany i la seva severitat. En una primera aproximaci a la tcnica de lavaluaci de riscos, el mes dagost de 1996, el Departament de Treball va editar una metodologia davaluaci, la Guia davaluaci de riscos per a petites i mitjanes empreses, que, en lessencial, segueix sent vlida. Tanmateix, dacord amb la sollicitud de les organitzacions sindicals i empresarials, es van comenar els treballs delaboraci duna guia amb un abast ms ampli que inclogus metodologies per avaluar riscos de seguretat, higinics, ergonmics i psicosocials. La tasca delaboraci de la guia ha condut a la publicaci daquest Manual. La seva elaboraci sinscriu en un nou enfocament de les poltiques de seguretat i salut laboral, que posen laccent en una visi integrada, tant des del punt de vista del treballador pel que fa a la prevenci i a la reparaci del dany, com des del punt de vista de lempresari, com a instrument de gesti amb implicaci de tota la lnia de responsabilitat i com a requisit de qualitat. Avaluar correctament els riscos s el primer pas imprescindible per evitar-los o, almenys, minimitzar-los. Esperem que aquest treball constitueixi una eina til per fer-ho, posant a labast dels empresaris, els tcnics i els rgans de participaci dels treballadors, criteris, mtodes i suggeriments que permetin millorar la qualitat de lanlisi dels riscos i, en conseqncia, les condicions de seguretat i salut dels treballadors. Mar Serna Calvo Consellera de Treball

7

Presentaci del manual

ndex general

= TAMB INCLS EN ELS ANNEXOS DEL CD = TAMB INCLS EN ELS ANNEXOS DEL CD FORMULARI DE WORD PER A SER EMPLENAT * = NOMS INCLS EN ELS ANNEXOS DEL CDF

PRESENTACI DEL MANUALPresentaci de la Consellera ............................................................................................... ............

1. Introducci ........................................................................................................................ .......... 2. Estructura del manual ..................................................................................................... ..........2.1 Introducci, descripci de lmbit de lavaluaci de riscos ........................................... .......... 2.2 Identificaci de factors de risc/deficincies .................................................................. .......... 2.3 Valoraci dels riscos no evitables ................................................................................. .......... 2.4 Planificaci de les activitats preventives ...................................................................... .......... Annex D (fitxes de descripci) .............................................................................................. .......... Fitxa D1. Identificaci de lempresa ................................................................................. Fitxa D2. Descripci del lloc de treball .............................................................................. Fitxa D3. Identificaci de deficincies, factors de risc i riscos associats .......................... Fitxa D4. Planificaci de les mesures preventives deliminaci, control i reducci ...........

5 11 14 14 14 14 14 15 F .... 16 F .... 17 F .... 18 F .... 19

IDENTIFICACI I AVALUACI DE RISCOS DE SEGURETAT1. Introducci ........................................................................................................................ .......... 2. Identificaci dels factors de risc ................................................................................. .......... 3. Desviaci ........................................................................................................................... ..........3.1 Concepte ....................................................................................................................... .......... 3.2 Desenvolupament ......................................................................................................... .......... 3.3 Classificaci ................................................................................................................. .......... 4. Forma de contacte / tipus de lesi ............................................................................. .......... 4.1 Concepte ....................................................................................................................... .......... 4.2 Desenvolupament ......................................................................................................... .......... 4.3 Classificaci ................................................................................................................. .......... Annex S (fitxes de seguretat) ................................................................................................ .......... Fitxa S1. Identificaci de deficincies, factors de risc i riscos associats ......................... Fitxa S2. Avaluaci del grau de perillositat dels riscos no evitables ................................. Fitxa S3. Mesures preventives deliminaci, control i reducci ........................................ Bibliografia ......................................................................................................................... .......... 23 24 31 31 33 33 37 37 39 39 43F ....F

44 .... 45 F .... 46 47

IDENTIFICACI I AVALUACI DE RISCOS HIGINICS1. Introducci ........................................................................................................................ .......... 2. Identificaci de riscos .................................................................................................... ..........2.1 Identificaci de riscos per exposici a agents qumics ................................................. .......... 2.2 Identificaci de riscos per exposici a agents biolgics ................................................ .......... 2.3 Identificaci de riscos per exposici a agents fsics ..................................................... .......... 2.3.1 Soroll ................................................................................................................... .......... 2.3.2 Ambient trmic .................................................................................................... .......... 2.3.2.1 Estrs trmic per calor ............................................................................. .......... 2.3.2.2 Estrs trmic per fred .............................................................................. .......... 53 54 54 55 56 56 56 56 57

2.3.3 Radiacions .......................................................................................................... .......... 2.3.3.1 Radiacions no ionitzants ......................................................................... .......... 2.3.3.2 Radiacions ionitzants ..................................................