jubileum bert altena

Download Jubileum bert altena

Post on 17-Aug-2015

580 views

Category:

Spiritual

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. 1Foto:Foto:Van DichtbijVan DichtbijDvhNDvhN15 juni 201315 juni 201350 jaar50 jaar25 jaar in het ambt25 jaar in het ambtVan Harte Gefeliciteerd!Van Harte Gefeliciteerd!(wij ook)(wij ook)
 2. 2. 2Na de buluitreikingNa de buluitreiking lonkt St. Jacobiparochilonkt St. Jacobiparochiin Het Bildtin Het Bildt
 3. 3. 3De jongsteDe jongstedominee vandominee vanhet land!het land!
 4. 4. 4Kerk en pastorieKerk en pastorieen de eerste toga: van Sinterklaasen de eerste toga: van Sinterklaas
 5. 5. 5Jeugdige Bert in actieJeugdige Bert in actie
 6. 6. 6en dan naar Wijchenen dan naar Wijchen
 7. 7. 7
 8. 8. 8Druk sociaal en kerkelijk levenDruk sociaal en kerkelijk leven
 9. 9. 9
 10. 10. 10met dizze horizon verweben(?)
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14Lied voor Bert en Annette (wijze Gez. 487): 1, 2, 3, 4, 5Wij zin - gen nu voor jul - lie onverwacht,voor Bert en voor Annet heel opgeto - gen.Zij is al vijf en twintig jaar zijn kracht,als ee - ga zie je hem met an - dre o - gen.Hij preekt nog steeds, in stilte overdachten wij ne - men voor lief ons onver -mo - gen.
 15. 15. 15Lied voor Bert en Annette (wijze Gez. 487): 1, 2, 3, 4, 5Ont wik - keld heb je je als dominee.In je stu den - tentijd de laatste ka - ter.Nu work - a - ho - lic, dat valt thuis niet mee,heb jij je toch ontpopt als on - ze pa - ter.Jouw woorden, pre - ken, de homi - le - tiek,worden ge - mist door iedre kerkverla - ter.
 16. 16. 16Lied voor Bert en Annette (wijze Gez. 487): 1, 2, 3, 4, 5t Een - vou - dig - ste is vaak het moeilijkste.De wijsheid van een Abraham gezie - ne.Nu wordt je toch een beet-je n oude man,al hoef je daar toch echt niet om te grieneDe tips in Trouw van een bekende man,neem die maar aan. Hij heeft het goed gezien(e).
 17. 17. 17Lied voor Bert en Annette (wijze Gez. 487): 1, 2, 3, 4, 5Het le - ven komt voor jou zoals het komt.Je laat je, zeg je zelf, heel graag verrassen.Wat ons be - treft, we zijn je nog niet zat.Je gaat voor-lopig nog maar niet verkas - sen.Doch, hoor de wind, wie weet waarheen hij gaat.Soms valt hij stil, misschien wel hier in Assen.
 18. 18. 18Lied voor Bert en Annette (wijze Gez. 487): 1, 2, 3, 4, 5Wij zing - en in dit lied naar t einde toe.Dankbaar zijn wij, voor t kruisen onzer wegen.Voorlo - pig zijn we jul - lie nog niet moeen val je ook na elf jaar nog niet te - gen.Wij wen - sen jul - lie t al - lerbeste toeen boven - al, voor nu en straks Zijn zegen.