altena business

Download Altena Business

Post on 16-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Altens Business Mei 2011

TRANSCRIPT

 • Alles kun jeautomatischproduceren

  Laurens Buying | b3 industrie

  Exclusief uit Itali:Vrouw en onderneming

  Aan de Keukentafelmet Jan van Helden

  Theo Bakker:Altena primaondernemersklimaat

  Wim de Jong: een ondernemende wethouderOver kaas, zijn toekomst en zijn fascinaties.

  We komen nog steeds mensente kortAd Vermeer (personeelsdiensten) signaleert groeiend tekortaan vaklieden.

  Kees Timmerarchitect enuitvinderOver Cruijff, uitvindenen esthetiek. 1

  JAARGANG 1 MEI 2011

  BUSINESSALTENA

  Zakenblad voor het Landvan Heusden en Altena

 • Altena BusinesZakenblad voor het Land van Heusden

  en Altena.

  Jaargang 1, nummer 1

  Een uitgave van Lagrouw Strategische

  Communicatie, Hoogstraat 16, 4251 CL

  Werkendam en Het Kontakt Edities BV,

  Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan

  Aan dit nummer werkten mee:

  Govert Lagrouw, Pieter Verhoeve,

  Jolanda Berghoef, Tom Oostra.

  FotografieLon Kipping

  (Lagrouw Strategische Communicatie)

  VormgevingLon Kipping

  (Lagrouw Strategische Communicatie)

  Druk en verspreidingDe Groot Drukkerij, Goudriaan

  Advertentieverkoop Het Kontakt Edities bv

  Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan

  T 0183-583263

  E f.vanderwiel@hetkontakt.nl

  RedactieLagrouw Strategische Communicatie

  Hoogstraat 16, 4251 CL Werkendam

  T 0183-401078

  E info@lagrouwsc.nl

  Altena Business verschijnt in 2011 drie

  maal per jaar en wordt gratis verspreid

  onder 4.500 zakelijke beslissers in het

  Land van Heusden en Altena.

  CopyrightHet auteursrecht berust bij de uitgevers.

  Niets uit deze uitgave mag zonder

  schriftelijke toestemming van de

  uitgevers openbaar gemaakt worden

  of verveelvoudigd.

  Colofon

  ALTENA BUSINESS | 1

  We gaan het doen!Het Land van Heusden en Altena is uitgegroeid tot een gebied waar je

  succesvol kunt ondernemen. In de eerste uitgave van Altena Business

  hebben we het zakenleven in deze regio een podium geboden.

  Een platform waar ondernemers inspiratie opdoen uit elkaars verhalen en

  de kans krijgen om hun business te presenteren.

  Dat is aardig gelukt, de beschikbare advertentieruimte was in een paar

  weken uitverkocht. Maar ook als we weten dat de overhandiging van het

  eerste exemplaar uitstekend werd bezocht.

  Met veel enthousiasme brengen wij spraakmakende interviews, opvallende

  nieuwsfeiten en interessante wetenswaardigheden over het ondernemen

  in Altena. Zo sprak ik met Kees Timmer, architect en al jarenlang

  pleitbezorger van een krachtig regionaal bedrijfsleven. Nu we het toch over

  deze regio hebben: De slagader van bedrijvig Altena is de A27. Een weg

  die ons van oudsher verbindt met de buitenwereld. Met over de brug.

  En zoals dat in het zakenleven in Altena ook iedere dag gaat, willen wij in

  dit blad regelmatig bedrijven van net over die brug aan u voorstellen.

  Het leven houdt niet op bij de Gorcumse brug!

  Govert Lagrouw

  hoofdredacteur

  info@lagrouwsc.nl

 • 4De ondernemende wethouder uitWerkendam

  15Theo Bakker is optimistisch

  11Evenementenhal wordt een sprookje

  24Kees Timmer:Wij zijn geenmoraalridders

  9Italiaanse wijn uit Hank

  19Ad Vermeer mist vakmensen

  13De jongens vanDe Jong groeien goed

  31Over stroopwafels en negerzoenen

  ALTENA BUSINESS | 3

  inhoud

 • Een ontmoeten met Wim de Jong kan een gesprekspartner niet

  onberoerd laten. Zijn gedrevenheid vult de gesprekruimte, het

  enthousiasme is welhaast tastbaar. Gevoel voor decorum is

  er eveneens. Het krijtstreeppak fijngesneden, de Rotaryspeld

  zichtbaar en de schoenen gepoetst. Moeite om zelfverzekerd te

  zijn heeft hij niet. Wim de Jong is een man die weet waar hij voor

  staat, geen blad voor de mond neemt en altijd voor de troepen uit

  loopt. Een netwerker bovendien; iemand die de meeste besturen

  in de regio die er toe doen al eens als lid, en vaker als voorzitter,

  heeft gediend. Of mijn vrouw dit leuk vond? Ach, ze is nuchter.

  Ze weet dat ik graag iets om handen heb. Ze zou er zelf ook niet

  blij van worden als ik hele dagen thuis zou zitten.

  BoerenzoonOoit zat hij op de MULO. Zijn vader haalde hem van school om

  op het familiebedrijf aan de slag te gaan. Vader had een melk-

  veebedrijf en Wim was de oudste zoon. Als jonge kerel ben ik

  boter, kaas en eieren gaan verkopen langs de deuren.

  Daar leerde ik de eerste verkooptrucs. Zo ging ik achter een

  verhuiswagen aan om te kijken waar een nieuw gezin zich

  vestigde om vervolgens aan te bellen en te vragen of ik daar

  vaste leverancier kon worden. Toen ik uit militaire dienst kwam,

  ben ik gaan werken bij een kaasleverancier.

  In de loop der jaren klom De Jong op en bracht het uiteindelijk tot

  directeur-aandeelhouder.

  PolitiekIn 1978 vestigde Wim de Jong zich met zijn gezin in Hank.

  Hij werd lid van het CDA. Ik wilde graag wat doen voor de

  gemeenschap. Al snel zat ik in het Waterschapsbestuur, het

  kerkbestuur, de Rotary en mocht ik commissaris worden bij de

  Rabobank. Als gevolg van een voorkeursactie van de

  carnavalsvereniging kwam ik met voorkeursstemmen in 1993 in

  de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Dussen. Ik heb

  mijn aandelen verkocht en ben teruggetreden uit het bedrijf.

  De keuze voor een christelijke partij was voor hem vanzelfspre-

  kend. De Bijbel en het christelijk geloof betekenen veel voor me.

  Ik ben Rooms-katholiek. Dit betekent in mijn geval dan ook dat

  ik in principe elke zondag naar de kerk ga. Daar vind ik rust en

  inspiratie voor mijn dagelijks handelen. De gehechtheid van de

  mensen in deze streek aan een wekelijkse rustdag is bijvoor-

  beeld een groot goed.

  Of het wennen was als wethouder? Jawel. In mijn gedrevenheid

  had ik vrijwel direct na mijn aantreden in de pers gezegd dat de

  meeste ambtenaren te langzaam werken. De dag er na zat ik bij

  de voorzitter van de ondernemingsraad die mij vroeg dit voortaan

  eerst intern te ventileren, voordat dit naar buiten werd gebracht.

  Ik moest veel leren, maar tegelijkertijd hoop ik nooit vastgeroest

  te raken in het politieke systeem. Als bestuurder moet je een

  zekere vrijheid hebben om datgene te zeggen dat je goed acht

  voor de gemeenschap.

  Politieke toekomstIn 2010 ben ik lijsttrekker geworden, terwijl ik eigenlijk er over

  nadacht om te stoppen. Er is een sterk appel gedaan, ook door

  de huidige burgemeester, om nog n periode door te gaan.

  Ik heb dat graag gedaan. Het was bovendien bemoedigend dat

  het CDA de grootste bleef. Van verslaggever Ton Kuppens heb

  ik toen nog een flesje champagne gekregen, omdat hij dacht dat

  we niet meer dan vijf zetels zouden halen. Dit is wel mijn laatste

  periode. Als ik 65 ben, in 2013, wil ik mijn opvolger inwerken.

  Wie dat is, kan ik u niet vertellen. Daar gaat de fractie over.

  Aan het einde van zijn loopbaan is wethouder Wim de Jong nog altijd even energiek. Vol passie vertelt hij over zijn portefeuille economie, zijn politieke toekomst en zijn gedrevenheid voorschaalvergroting. Volume is macht.

  Ondernemendewethouder

  door: Pieter Verhoeve

  [ ]Of mijn vrouw dit leuk vond? Ach, ze is nuchter.

  4 | ALTENA BUSINESS

 • P O L I T I E K E N B E D R I J F S L E V E N

  FuserenJa, ik ben voor bestuurlijke samensmelting. Toen ik in de Raad

  van Commissarissen van de Rabobank zat, waren er in het Land

  van Heusden en Altena nota bene vijftien verschillende banken.

  Inmiddels is de fusie een feit, en draait de bank goede winst.

  Ik ben niet vies van schaalvergroting. Volume is macht. Als ik 50

  kazen kocht, moest ik in verhouding meer betalen dan wanneer

  ik er 500 kocht.

  Precies daarom ben ik ook voor n Altenagemeente. En eigen-

  lijk ben ik er van overtuigd dat we met 50.000 inwoners straks

  nog te klein zijn. Het Land van Heusden en Altena is geografisch

  gezien een eiland. We zijn steeds meer op elkaar aangewezen.

  In 2013 zullen we een nieuwe stap gaan maken in de bestuur-

  lijke samenwerking tussen de drie gemeenten. Wat mij betreft

  gaan we in deze ingeslagen weg stevig verder, net als met de

  dereguleringsafspraken. De overheid kan wat mij betreft niet

  slagvaardig genoeg zijn.

  Grote projectenEr zijn genoeg grote projecten. Zo ben ik aanjager van een tun-

  nel onder de Merwede, zodat de flessenhals bij de A27 nu opge-

  lost kan worden. Of deze er komt is afhankelijk van de minister.

  Als hij budget beschikbaar stelt, dan komt de tunnel er. De regio

  zal echter ook bereid moeten zijn om te betalen. Een tunnel van

  dit kaliber kost toch al snel 800 miljoen euro. Om de exploitatie

  daarvan sluitend te maken, zou er wel eens tolheffing nodig kun-

  nen zijn, of een verhoging van de OZB. Voorlopig is dit allemaal

  nog niet aan de orde. Eerst moeten we de plannen van het

  nieuwe kabinet afwachten. De derde binnenvaarthaven van

  Werkendam is concreter. Achter de Biesboschssluis is ruimte

  voor een derde haven en wat mij betreft wordt dit geen jacht-

  haven. Er is een startnotitie in de maak en ik verwacht dat daar

  over een jaar of tien een derde haven zou kunnen liggen.

  U vraagt mij of het CDA haar verkiezingsbelofte, geen belas-

  tingverhoging, waar kan maken. Voor 2011 gaat dit zeker lukken.

  Of dit in 2012 weer lukt, is de vraag. We moeten wel met elkaar

  realiseren dat er grote korting komt o