altena business september 2012

Download Altena Business september 2012

Post on 26-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Altena Business september 2012

TRANSCRIPT

 • Ren van ZijlRabobank Altena

  Leiderschap komt naar voren alst spannend wordt

  Ed BruningEd Makelaardij

  Dertig of veertig pandjes is genoeg

  Regionaal Economisch Platformwil Ondernemersfondsin Altena 5

  JAARGANG 2SEPTEMBER 2012

  BUSINESSALTENA

  Zakenblad voor het Landvan Heusden en Altena

  CinventoHelicopter als werktuig

  Quasar VerlichtingWeet altijd op te vallen

  WoonlinieOver het snijvlak van publiek en privaatMargret van Wijk

 • ALTENA BUSINESS | 3

  Altena BusinessZakenblad voor het Land van Heusden

  en Altena.

  Jaargang 2, nummer 5

  Een uitgave van Lagrouw Strategische

  Communicatie, Hoogstraat 16, 4251 CL

  Werkendam en Het Kontakt Edities BV,

  Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan

  Aan dit nummer werkten mee:

  Govert Lagrouw, Jolanda Berghoef,

  Tom Oostra en Rick den Besten

  FotografieGovert Lagrouw, Janneke Hermus en

  Monique Smokers

  (Lagrouw Strategische Communicatie)

  Levin de Boer

  Teus Admiraal

  VormgevingLagrouw Strategische Communicatie

  Druk en verspreidingDe Groot Drukkerij, Goudriaan

  Advertentieverkoop Peter Vos, bladmanager

  Het Kontakt Edities bv

  Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan

  T 0183-583263

  E p.vos@hetkontakt.nl

  RedactieLagrouw Strategische Communicatie

  Hoogstraat 16, 4251 CL Werkendam

  T 0183-401078

  E info@lagrouwsc.nl

  Altena Business verschijnt in 2012 drie

  maal en wordt gratis verspreid onder

  5.700 zakelijke beslissers in het Land

  van Heusden en Altena.

  CopyrightHet auteursrecht berust bij de uitgevers.

  Niets uit deze uitgave mag zonder

  schriftelijke toestemming van de

  uitgevers openbaar gemaakt worden

  of verveelvoudigd.

  Colofon

  Aan het werkWie weet er eigenlijk nog hoe zijn of haar vakantie was? Ik maar amper

  in ieder geval. Hoe meer vakanties je als ondernemer hebt meegemaakt,

  hoe eerder je ze ook weer vergeet. En dat is maar goed ook. Want je kunt

  tijdens het maken van een calculatie, het bespreken van nieuwe plannen

  of gewoon het uitvoeren van je werkzaamheden niet teveel stilstaan bij

  parelwitte stranden en trage dagen. Ledigheid is immers des duivels

  oorkussen. We moeten gewoon maar doen waar we, een beetje, goed

  in zijn. Zorgen dat er brood op de plank komt. Tegenwoordig nog meer

  dan vroeger, want langer doorwerken wordt de nieuwe trend. Er zijn dus

  meer monden te voeden. (Laat staan grotere). Wie deze Altena Business

  leest kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het bedrijfsleven in

  Altena tegen een stootje kan. Zo sprak ik met duurzaam ondernemer Wilco

  de Zeeuw die van het woord vakantie bepaald niet wakker ligt. Ren

  van Zijl daarentegen, als nieuwe directievoorzitter van Rabobank Altena,

  breekt een lans voor hard werken en hard genieten. Mooie kerel trouwens.

  Woonlinie directeur Margret van Wijk kunnen we echter maar moeilijk tot

  de mooie kerels rekenen. Maar ze lijkt weer wel geknipt voor de politiek

  getuige haar uitspraak lukt het niet linksom dan wel rechtsom.

  Govert Lagrouw

  hoofdredacteur

  info@lagrouwsc.nl

 • ALTENA BUSINESS | 5

  7Margret van Wijk over Honderd kopjes koffie

  13Ondernemen met een hexacopter

  34De Madonna van Jan des Bouvrie

  9Aan de keukentafel bij Ed Bruning

  20Leiderschap komt naar voren als t spannend wordt

  16Betere samen-werking met Ondernemers-fonds Altena

  37Meet & Greet

  inhoud

  18Winst is niet mijn drijfveer

 • W O O N L I N I E

  6 | ALTENA BUSINESS

  MakelaarMargret is na haar omzwervingen, door voornamelijk het oosten

  van Nederland, neergestreken in Woudrichem. Na haar studie

  aan de HEAO was de keuze voor de makelaardij snel gemaakt.

  Een mooi vakgebied om haar interesse in vastgoed en haar

  ondernemerschap gestalte te geven. Toch sloeg ze na een

  aantal jaren een andere richting in: In de tijd dat ik in Arnhem als

  makelaar werkte, miste ik steeds meer de persoonlijke betrok-

  kenheid bij het wonen. Het waren voor mij als makelaar koude

  transacties. De stap naar een woningcorporatie lag voor de

  hand, vanwege de meer persoonlijke touch en het werken op het

  snijvlak van publiek en privaat. Ik kan me, naast alle zakelijke

  aspecten, ook inzetten voor de meer kwetsbare groepen in de

  samenleving. Want iedereen heeft behoefte aan een prettig

  betaalbaar huis in een veilige omgeving. Inmiddels kennen we

  Margret al jaren als directeur van Woonlinie met vestigingen in

  Woudrichem en Zaltbommel.

  StoffigMijn werk geeft me nog steeds veel voldoening, onze sector is

  continu in beweging. Het imago van een woningcorporatie

  is onterecht stoffig. Ik vind het is juist inspirerend en dankbaar

  werk, waarbij ik regelmatig te maken heb met zeer diverse

  gesprekspartners: het is altijd dynamisch en afwisselend. Ik zit

  aan tafel bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, gemeenten

  en anderzijds heb ik contact met instellingen uit de zorg en het

  onderwijs.

  Honderd kopjes koffie Margret van Wijk werkt alweer zon vijftien jaar voor Woonlinie. In haar rol als directeur probeert zij haar enthousiasme en gedrevenheid over te brengen op haar medewerkers. En natuurlijk ook op de huurders. Aanpakken en vooruitkijken, dat is wat ze doet.

  door: Jolanda Berghoef

  [ ]Iedereen heeft behoefte aan een prettig betaalbaar huis

 • O P H E T S N I J V L A K VA N P u B L I E K E N P R I VA AT

  ALTENA BUSINESS | 7

  Maar het belangrijkste is het contact met bewoners. Bijvoorbeeld

  tijdens de winteravondgesprekken die wij organiseren: een

  persoonlijke ontmoeting tussen directie, medewerkers en huur-

  ders. Gelukkig bestaat Woonlinie uit een enthousiast team van

  gedreven en energieke mensen. Met zn allen krijgen we mooie,

  waardevolle dingen voor elkaar.

  In het veldMargret woont middenin haar werkgebied. Een bewuste keuze:

  ze vindt het belangrijk te wonen tussen de mensen waar ze mee

  werkt. Margret: Je moet je werkomgeving kunnen doorgronden

  en dat kan alleen als je er een onderdeel van uitmaakt. Pas als

  je betrokken bent, ziet wat er cht speelt, kun je werkelijk iets

  voor de omgeving betekenen. Verbindingen leggen doet ze dan

  ook graag. Zo deed ik een aantal jaren geleden in Woudrichem

  wat boodschappen op de markt. Ik raakte in gesprek met een

  onderneemster die dolgraag een winkel in brocante op een vaste

  locatie wilde starten. Wij hebben haar via Woonlinie en de Stich-

  ting Ontwikkeling Gemeente Woudrichem, waarin ik actief ben,

  een mooi aanbod kunnen doen. Ondertussen is de winkel

  Oude liefde in Woudrichem een begrip in de regio.

  LeefbaarWoonlinie maakt zich hard voor het betaalbaar houden van

  wonen. Daarnaast is leefbaarheid een belangrijk thema. Margret:

  Dat betekent dat je moet weten wat bewoners bezighoudt. Waar

  worden ze blij van? En zeker zo belangrijk: zijn er zaken die

  beter kunnen? Natuurlijk kun je dan een enqute aan huurders

  sturen en vervolgens antwoorden turven. Maar wij willen meer

  weten, en echt gevoel krijgen bij wat er speelt onder bewoners.

  Onze aanpak: op de koffie gaan bij bewoners. Op de vraag Tijd

  voor koffie? die Woonlinie haar huurders stelde, werd enthou-

  siast gereageerd. En zo hebben alle vijftig medewerkers van

  Woonlinie onder het genot van koffie en stroopwafels gesprek-

  ken gevoerd met huurders. Deze hernieuwde kennismaking

  leverde van beide kanten een grotere betrokkenheid op en heeft

  zaken in beweging gezet.

  Lees het vervolg op pagina 8 >>

 • AmbassadeurMargret vervolgt: Door de toegenomen individualiteit wordt

  een straat gewoon een straat. Het echte buurtgevoel verdwijnt

  hierdoor en dat is jammer. Wij zien graag dat bewoners weer met

  elkaar in gesprek raken en zich als ambassadeurs inzetten voor

  de leefbaarheid van hun omgeving.

  Je ziet het gebeuren zodra wij bijvoorbeeld onderhoud plegen.

  Mensen komen hun huis uit, vinden er wat van en raken, soms

  na jaren, weer met elkaar in gesprek. Wij proberen dat ook in

  gang te zetten door ruimte te creren om elkaar te ontmoeten.

  Dat is soms heel eenvoudig door ruimte te maken voor een

  bankje op de stoep.

  AanpakkenMargret houdt van aanpakken en zet graag dat ene stapje extra.

  Een mooi voorbeeld: in Zaltbommel is er een woningbouwproject

  van Woonlinie voor ouderen en verstandelijk beperkten. Bewo-

  ners kunnen hun maaltijden gebruiken in het eetpunt in het

  pand. En mensen met een verstandelijke beperking vinden daar

  (deels) hun dagopvang. Wat zou er mooier zijn dan dat er in het

  pand ook een winkel voor de dagelijkse boodschappen komt? Tot

  op heden blijkt dat lastig. Woonlinie, in de persoon van Margret,

  houdt vast aan het plan en haalt alles uit de kast om de winkel

  voor elkaar te krijgen. Lukt het niet linksom, dan wel rechtsom.

  [ ]Het chte buurtgevoel verdwijntToekomstDe toekomst ziet Margret met vertrouwen tegemoet: Natuurlijk

  voelen ook wij de crisis. Het heeft gevolgen voor iedereen. Maar

  we kijken ook verder. We moeten ons voorbereiden op nieuwe

  marktomstandigheden. Het is nu nog moeilijk te geloven, maar

  de markt voor huurwoningen verandert op termijn: het aanbod

  wordt groter dan de vraag. Daar moeten wij nu al op inspelen. Ik

  heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.

 • ALTENA BU