19 editie land van heusden & altena 2013

Download 19 Editie Land van Heusden & Altena 2013

Post on 22-Mar-2016

229 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaast worden regelmatig specials uitgegeven en is de website www.hetkontakt.nl volop in ontwikkeling met dagelijkse nieuwsverversing en sinds kort ook bewegende beelden.

TRANSCRIPT

 • LLL#=:I@DCI6@I#CA

  SOOLvA mist inzicht in cijfers

  Toerist gaat beleven en geven

  Brommertoertocht door de regio

  Almkerk schiet Altena in misre

  53 13 22

  De kwaliteit van het openbaar onder-wijs in het Land van Heusden en Altena is goed, maar toezicht op de nancin van de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA) ontbreekt. Dat concludeert Deloitte Accountants in een onderzoek naar de gang van zaken bij de stichting. Deloitte stelt dat er geen toezicht op de nancile situatie van de stichting en dat er geen meerjarenperspectief is. Een duidelijk inzicht in de meerja-renrisicos ontbreekt nog.

  Twintig ondernemers hebben de han-den ineen geslagen, zodat toeristen optimaal van de Biesbosch kunnen blijven genieten. Beleef en Geef moet ervoor zorgen dat de subsidie van Staatsbosbeheer en het parkschap, die per 1 januari 2014 stopt, wordt opgevangen. Iedere bezoeker betaalt een vrijwillige bijdrage, dat gaat in een fonds en wordt ingezet om de recrea-tiemogelijkheden in goede staat te houden, legt Franska Weterings van Visserhang in Hank uit.

  Brom etsclub Het Zuigertje organi-seert zaterdag 18 mei een toertocht door het Land van Heusden en Altena en een deel van de Bommelerwaard. Bij goed weer verwachten we zon 100 man, aldus initiatiefnemers Cees van der Steenhoven en Kees Bouman. En die deelnemers komen tijdens de toer-tocht niets tekort. Voor 8 euro inschrijfgeld krijgen ze twee keer kof- e, snacks en een routeboekje, dat de rijders 65 kilometer lang door de regio voert.

  Almkerk had zaterdag eigenlijk geen kind aan Altena. Dat kwam mede, omdat Richard de Laat er al vroeg af moest vanwege een rode kaart. De Laat schoffelde eerst Michel Kooyman hard onderuit en maakte vervolgens een kopstootachtige beweging naar Melvin van Maastrigt. Op dat moment, halverwege de eerste helft, stond Alm-kerk al op 1-0, nadat Jelle Stalenhoef een voorzet van Gerben Vos hard en strak had binnen gekopt. Uiteindelijk werd het 5-0 voor de Almkerkers.

  nieuws nieuws sport

  @^cYZgZckVckZghX]^aaZcYZWVh^hhhX]daZcaZ\\ZcWadZbhij``ZcW^_]ZibdcjbZcikddg]ZiLdjYg^X]ZbhZ\ZbZZciZ]j^hi^_YZch9dYZc]ZgYZc`^c\# FOTO: TEUS ADMIRAAL

  accent

  LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA WOENSDAG 8 MEI 2013 JAARGANG 15 NO. 19

  WOON - EN SLAAPCENTRUM

  www.altijdgoedslapen.nl

  Heusden

  Laagstraat 1

  Telefoon:

  0416 - 661182

  Schreuder

  Gas Water Onderhoud Airco Renovatie Zinkwerk Ventilatie

  Kunststof & Bitumen Dakbedekkingen Elektra Centrale Verwarming

  Industrieweg 20, 4283 GZ GiessenT: 0183-301394, E: info@nuvelstijn.nl

  Al meer dan 40 jaar uw vertrouwen waard

  www.nuvelstijn.nl

  ;LS NHYHNLJKL^HHSUS

  VU[ZWHUULUVW^LN

  NIEUWE MAASDIJK 12 TE HEUSDEN

  VOOR AL UW FIETS BENODIGDHEDEN

  Dode man tocht nog in leven Een man die zaterdag dood werd aangetroffen Buiten de Waterpoort in Gorinchem bleek later toch nog in leven te zijn. Het lichaam werd gevonden op een strandje. Agen-ten probeerden de man te reanimeren en dat werd overgenomen door het ambulancepersoneel. Zij constateer-den dat verdere reanimatie geen zin meer had en dekten het lichaam af.Rechercheurs stelden even later vast dat het hart van de man toch nog klopte. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn identiteit en toestand zijn tot nu toe door de politie niet be-kendgemaakt.

  Micha Boy de Waal vijfde in Portugal Coureur Micha Boy de Waal van het HSF Logistics Motorsport Team is in de eerste wed-strijd om het Europees Kampioen-schap MX2 in het Portugese Agueda als vijfde over de nish gekomen. In de nale wist de coureur uit Wijk en Aalburg een hele goede start te pak-ken en kwam op een zesde plaats uit de start.

  In de slotfase kreeg Tim Gajser, die op een tweede plaats reed, te kampen met mechanische problemen. De Waal kon hiervan pro teren en kwam dus op een mooie vijfde plaats over de nish.

  Zet je video of foto opwww.hetkontakt.nl

  Jouw krant heel dichtbij op www.hetkontakt.nl

  Nieuws op de vierkante kilometer

 • Woensdag 8 mei 2013 publicaties 2

  Trouwplannen

  Zuidzijde 1312977 XE GoudriaanTel. 0183-583311www.degrootfamiliedruk.nl

  Voor huwelijkskaarten,

  modern, humoristisch,

  klassiek of een eigen

  ontwerp, gifts, bedank-

  kaartjes, gastenboeken,

  fotoalbums groot en

  klein zijn jullie van

  harte welkom bij

  Tegen verspilling:Bij producenten en distributeurs worden voedingsmiddelen en producten ingeza-meld, waarvan de kwaliteit nog steeds goed is. Maar om de een of andere reden gaan deze producten niet naar de winkel, bijvoorbeeld omdat de verpakking niet klopt, of omdat het glazuur op het koekje niet precies in het midden zit. Meestal worden de voedingsmiddelen dan vernietigd of als veevoer gebruikt, terwijl het pro-duct zelf nog prima is! Het is pure verspilling. En wij willen daar iets aan doen, door ze in te zamelen en weer uit te delen. Moeder Teresa zei het al: Wat me het meest ergert is niet dat er rijken en armen bestaan, het is de verspilling.

  Tegen armoede:Helaas leven we in een samenleving, ook in Gorinchem, waarin sommige mensen niet kunnen rondkomen, onder het bestaansmininum zitten of zelfs honger lijden. Aan die mensen willen we wekelijks een voedselpakket geven, dat samengesteld is uit wat we ingezameld hebben bij producenten. De voedselpakketten zijn dus be-doeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben.

  Voorzitter Arie van Hoven, tel. 0183-581545

  E: info@voedselbankgorinchem.nlW: www.voedselbankgorinchem.nl

  STEUNPUNTVOEDSELBANK

  GORINCHEM

 • LIKE ONSLEES ONS WWW.HETKONTAKT.NLVOLG ONS BEKIJK ONS

  Dirk Jan Drost uit Sleeuwijk vertrok 28 april voor twee weken naar Kameroen om daar de korfbalsport te pro-moten. De reis is een ver-volg op een eerder bezoek van andere korfballers.

  1 Kun je uitleggen wat je in Ka-meroen gaat doen?Dirk Jan: Samen met Joost Preu-ninger en Leopold Foussom gaan we korfbal meer bekend maken bij de docenten, zodat zij korfballessen aan hun lespakket kunnen toevoe-gen. Verder verzorgen we master-classes voor korfbalcoaches en een aantal clinics voor de schoolkinde-ren. We proberen korfbal op de kaart te zetten via de partnerscho-len van de stichting Bafang Kids Steun (BKS), de stichting die Leo heeft opgericht.

  2 Wat verwacht je van de reis naar Kameroen? Dirk Jan: Ik verwacht veel indruk-ken van het Afrikaanse land op te doen. Verder hoop ik veel plezier te hebben tijdens dit avontuur.

  3 Wat is er nodig om korfbal echt van de grond te krijgen?Dirk Jan: Dat is voornamelijk een stuk organisatie. We hebben de partnerscholen van BKS als lei-draad. Verder is er een korfbalbond opgericht, die de organisatie van een korfbaltoernooi op zich heeft genomen en contact heeft met de internationale korfbalbond.

  4 Je bent op zoek geweest naar sponsoren. Tevreden?Dirk Jan: Ja. We nemen acht kor-ven, ongeveer 30 ballen, vijf korf-balboeken en honderd shirtjes mee. En we hebben ook nog wat geld om dingen te organiseren.

  5 Richt je je tijdens de reis op een specifieke doelgroep?Dirk Jan: Op basisscholen. We zien het als perfecte sport om te intro-duceren op scholen, vanwege het gemengde karakter. Zo is het ook in Nederland gentroduceerd.

  in het nieuws

  Woensdag 8 mei 2013

  3nieuws

  * 1000 fietsen direct uit voorraad leverbaar* Gratis ophaal-en bezorgservice voor uw regio

  * Specialist in elektrische fietsen* Dealer van alle grote merken, inruil mogelijk

  Merken: Gazelle-Koga-Flyer-Sparta-Batavus-Cortina

  >/& >/&

  Zadelmeetsysteem d oplossing

  voor zadelpijn !

  sD

  Dat concludeert Deloitte Ac-countants in een onderzoek naar de gang van zaken bij de stichting.

  De CITO-scores van negen scholen binnen de gemeenten Aalburg, Wer-kendam en Woudrichem liggen hoger dan het landelijk gemiddelde en voor-alsnog wordt geen van de scholen met ophef ng bedreigd. Wel zijn er wat dat betreft zorgen over De Wilgenhoek in Hank. Anderzijds stelt Deloitte dat inzicht in de nancile situatie van de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena en een meerjarenperspectief ontbre-ken. Het hebben van een duidelijke beleidslijn is sterk bepalend voor een groot aantal andere terreinen in het primaire en secundaire proces, zoals innovatie, huisvesting, ICT en nan-cin, staat in het rapport. Door het ontbreken van de richting en de hier-bij behorende doelstellingen en ambi-tie heeft ( nancile) vertaling in de meerjarenplanning nog niet plaatsge-vonden. En elders: Een duidelijk in-zicht in de meerjarenrisicos ont-breekt nog.

  Vanaf de oprichting van de stichting zijn alle jaren in nancile zin nega-tief afgesloten, met 2011 als diepte-punt. Met bijna zes ton in de rode cij-fers was het nancieel nadeel aan-zienlijk, mede door de hoge kosten voor het interim-management en de eveneens hoge materile kosten.

  De werkelijke kosten bewegen zich ook zon 125.000 euro hoger dan de begrote meerjarenbedragen per jaar. De nancile resultaten en het wegval-len van de bruidsschat na 2013 van circa 150.000 euro nopen tot maatre-gelen om de begroting structureel sluitend te krijgen, aldus Deloitte.

  ZorgwekkendHet resultaat over 2011 was voor de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem aanleiding om onder-zoek te doen naar het beleid van SOOLvA. De situatie is zorgwek-

  kend, zegt de Werkendamse wethou-der Peter van der Ven, die net als zijn collegas in Aalburg (Cees Schreuders) en Woudrichem (Renze Bergsma) de conclusies van Deloitte deelt.

  De stichting zakt nancieel gezien nog niet door de hoeven, maar het is vijf voor twaalf. De indruk bestaat de SOOLvA ad hoc beslissingen neemt.

  Bovendien is de relatie tussen het be-stuur van de stichting en gemeen-schappelijke medezeggenschapraad (GMR) niet goed. Deloitte heeft ge-

  sproken met