altena business december 2011

Download Altena Business december 2011

Post on 28-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Altena Business december 2011

TRANSCRIPT

 • Gezocht: cultuuromslag bij Aalburgse en Veenseondernemers

  Van Noordenne wijst op bedrijfsrisicos anno nu

  Hoe hou ik mijn inkomen op peil?

  Job Verschoor: Geld heeft mij nooit genteresseerdOver de schurft aan leren en innovatief ondernemen

  Ad van Wijk(Van Wijk Werkendam)

  Eten klaar, keuken in a mess

  Proef bijzonder, dat is ons motto(Arjen Borsje, Bert de Joode Verswaren)Over positioneren en deRabobank als sparringpartner 3

  JAARGANG 1 DECEMBER 2011

  BUSINESSALTENA

  Zakenblad voor het Landvan Heusden en Altena

  Ik crer graag eensociaal moment

  Beppie Ten BohmerMet Pit / De Kruitkelder

  T

 • ALTENA BUSINESS | 1

  Altena BusinessZakenblad voor het Land van Heusden

  en Altena.

  Jaargang 1, nummer 3

  Een uitgave van Lagrouw Strategische

  Communicatie, Hoogstraat 16, 4251 CL

  Werkendam en Het Kontakt Edities BV,

  Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan

  Aan dit nummer werkten mee:

  Govert Lagrouw, Pieter Verhoeve,

  Jolanda Berghoef, Tom Oostra en Rick

  den Besten

  FotografieGovert Lagrouw

  Janneke Hermus

  (Lagrouw Strategische Communicatie)

  Tom Oostra

  VormgevingLagrouw Strategische Communicatie

  Druk en verspreidingDe Groot Drukkerij, Goudriaan

  Advertentieverkoop Het Kontakt Edities bv

  Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan

  T 0183-583263

  E f.vanderwiel@hetkontakt.nl

  RedactieLagrouw Strategische Communicatie

  Hoogstraat 16, 4251 CL Werkendam

  T 0183-401078

  E info@lagrouwsc.nl

  Altena Business verschijnt in 2011 drie

  maal per jaar en wordt gratis verspreid

  onder 5.700 zakelijke beslissers in het

  Land van Heusden en Altena.

  CopyrightHet auteursrecht berust bij de uitgevers.

  Niets uit deze uitgave mag zonder

  schriftelijke toestemming van de

  uitgevers openbaar gemaakt worden

  of verveelvoudigd.

  Colofon

  Geld moet rollen!

  Tegen de tijdstroom in ontwikkelt Altena Business zich voorbeeldig.

  Zo werd ik ongeveer bedolven onder inzendingen op de rubriek Waar

  gegeten. Zelfs vorige week ontving ik nog mailtjes. Dat betekent dat drie

  maanden na de verschijningsdatum Altena Business nummer 2 nog steeds

  op de planken ligt.

  Enfin, genoeg lofzang op onszelf. Maar wel het bewijs dat ook in deze

  tijd ruimte blijft voor nieuwe initiatieven. Laten we hopen dat meer

  ondernemers dat spoor volgen. Stilstand is achteruitgang en op de

  bank roest je geld toch weg. Wat dat betreft ben ik blij dat ons kantoor

  in Werkendam staat. Een scheepvaartnatie waar veel ondernemers de

  binnenvaartcrisis te lijf gaan met het zoeken naar nieuwe markten in de

  offshore, luxe jachten en passagiersschepen in Kazachsthan. Om maar

  eens wat te noemen.

  Kijk, je kunt veel van die Werkendammers zeggen, maar tot in Vietnam en

  Brazili kom je ze tegen. Ze zitten niet op hun geld, maar werken ermee.

  En zo moet het, met ons allemaal. Nederland is nog steeds n van de

  rijkste landen ter wereld. Heusden en Altena een regio met een veel lagere

  werkloosheid dan de rest van Brabant. Laat ons daar moed uit putten en

  niet bij de pakken neer gaan zitten. Aanpakken en zoeken naar nieuwe

  kansen. Geen land ter wereld heeft zoveel spaartegoeden.

  Doe er wat mee!

  Rest mij alle lezers van Altena Business hele fijne feestdagen toe te

  wensen.

  Govert Lagrouw

  hoofdredacteur

  info@lagrouwsc.nl

 • ALTENA BUSINESS | 3

  4Iedereen moet vriendelijk worden aangesproken, ongeacht hun afkomst

  11Ik zie nooit beren op de weg

  26De kennis tussen overheid, onder-nemers en onder-wijs moet gedeeld worden

  7Jonge mensen tot 40 jaar moeten nooit aan een vaatwasser beginnen

  19Blijf vooral met humor naar jezelf kijken

  13Problemen vooraf aan zien komen en doordenken

  29De tijd dat afne-mers binnen 30 dagen uw declara-ties betaalden, lijkt allang voorbij

  inhoud

  14Positoneren is een kwestie van durven

 • A LT E N A S L A AT A F

  4 | ALTENA BUSINESS

  Er hangt een gewoonheid op het golfpark in Almkerk. Natuurlijk,

  de grastapijten op de greens zien er onberispelijk uit en op de

  parkeerplaats staan premiumautos. Toch is de atmosfeer van de

  toenmalige boerderij niet verdwenen. De eigenaar, de gebroe-

  ders Verschoor, zijn de facto nog steeds veredelde boeren,

  inclusief ondernemingszin en familie-eer.

  Of ik inventief ben? Ja, ik heb altijd wel mijn boerenverstand ge-

  bruikt en gezocht naar nieuwe manieren om te ondernemen. Zo

  organiseren we in de winter een langlaufsessie op de golfbaan.

  Ik heb wel eens een wormenkwekerij gehad. Creativiteit is van

  blijvend belang. Geld heeft mij als zodanig nooit genteresseerd.

  Het gaat om een stuk ondernemersgeest. Men zegt ook wel dat

  ik eigenwijs ben. Zonder een zekere eigenwijsheid kun je geen

  ondernemer zijn. Een eigen visie is essentieel. Zolang een ander

  mij niet weerleggen kan, houd ik mijn standpunt vast. Maar als

  dit wel gebeurt, kan ik binnen tien minuten omdraaien. Dit weten

  intimi.

  ZonOp deze zonovergoten dag is de lucht jubelblauw. De fontein

  bij het clubhuis klatert, het verstervende blad tintelt in allerlei

  kleuren en de vlaggen op de holes wapperen zacht. Dit is het

  najaar op zijn best. De altijd even hartelijke Youri heeft zojuist

  een tintelende wijn neergezet. Klein geluk.

  Status speelt wat mij betreft geen rol zegt Job Verschoor.

  Natuurlijk zijn er mensen op de golfbaan die het breed laten

  hangen. Maar voor mij hoeft dit niet, iedereen moet vriendelijk

  worden aangesproken, ongeacht hun afkomst. Dit vertel ik ook

  Inventieve boerJob Verschoor bouwde Golfpark Almkreek eigenhandig op. Het loonbedrijf van zijn vader werd onder zijn leiding een miljoenenbedrijf. De Almkerker blijft er nuchter onder:Geld heeft mij nooit genteresseerd.

  door: Pieter Verhoeve

 • A LT E N A S L A AT A F

  ALTENA BUSINESS | 5

  tegen mijn personeel. Iedereen is gelijk en welkom.

  Ik kom uit een boerengezin. Pa had een loonbedrijf. Met mijn

  broers ben ik erin gegroeid. We hadden geen heel groot bedrijf,

  ongeveer drie hectare eigendom en wat machines. Bij de boeren

  moesten we werk halen.

  LTSZelf heb ik de LTS gedaan in Gorinchem. Ik had de schurft

  aan leren. Zo snel mogelijk wilde ik thuis aan de slag. Wel had

  ik in die tijd al een handeltje. In de klas verkocht ik als jochie

  van veertien jaar al opgevoerde motorblokjes. Later ging ik in

  militaire dienst. Dat was trouwens een prachtige tijd. We hebben

  nog geoefend in de Biesbosch en moesten overleven met alleen

  een zakmes als wapen bij je. Ik kende de streek vanzelf als mijn

  broekzak. Zo goed zelfs dat we tijdens de oefening als eenvou-

  dige soldaten van de mariniers wonnen tijdens de oefening. In

  de ogen van Job glimt het nu.

  Toen mijn vader eind jaren 70 overleed, heb ik beloofd de

  leiding over het bedrijf te nemen. Op die manier ben ik in dit

  loonbedrijf beland. Direct is de organisatiestructuur aangepakt.

  De zussen zijn uit het bedrijf gekocht en met mijn broers hebben

  we een holdingstructuur ingericht. Met elkaar hebben we gelei-

  delijk aan het geheel steeds verder opgebouwd tot de kleine 200

  hectare die het nu heeft.

  Nieuwe kansenWel kwam ik er in de jaren 80 achter dat het boeren op de tra-

  ditionele manier steeds verder onder druk kwam. Zo had in mijn

  ogen het mestsysteem van Braks weinig zin. Ik was genteres-

  seerd in nieuwe kansen. Daarom heb ik een composteerinrich-

  ting laten aanleggen. Daarmee was ik n van de eersten in

  Nederland. Helaas laten de gemeenten sinds een paar jaar nu

  het groenafval zon 40 km verderop bewerken. Milieuvoordeel

  gaat dan verloren aan transport.

  Begin jaren 90 wilde ik eigenlijk een camping aanleggen. Het

  liefst eentje met grote waterpartijen en huisjes, waaronder

  drijvende huizen. Het zand en de klei kon gebruikt worden door

  Rijkswaterstaat voor de aanleg van dijken en wegen. Dit was

  toen niet mogelijk. Wel had ik door dat de vrijetijdseconomie zou

  gaan groeien. Een ambtenaar heeft mij in 1991 gewezen op de

  mogelijkheid om een golfbaan aan te leggen. Daar ben ik me

  toen in gaan verdiepen. Nee, het was in dit geval geen idee van

  mezelf maar van een ander. Dat maakt toch niet uit?

  Het was een zware dobber om draagvlak in de omgeving voor

  een golfbaan te krijgen, ook in de buurt. Vanuit mijn christelijke

  achtergrond snapte ik ook wel de bezwaren die er bijvoorbeeld

  waren tegen de zondagsopenstelling. Ik heb echter gegaran-

  deerd aan de buurt dat de zondagsrust bewaard zou blijven en

  ben bij diverse kerkenraden geweest. Inmiddels valt er geen

  onvertogen woord meer.

  Historische identiteitDaarna heb ik samen met landschapsarchitect Loes Lijmbach

  ervoor gezorgd dat de golfbaan in het landschap werd gente-

  greerd. We hebben proberen recht te doen aan de historische

  achtergrond van het gebied. Daarom is het golfpark ook Alm-

  kreek genoemd, het ligt aan de Alm en op de oude vertakkingen

  van de Alm. Ook in de beplanting en in de doorkijkjes hebben we

  zoveel mogelijk de identiteit van het gebied willen vasthouden.

  Maar de eerste schetsen heb ik zelf op papier gezet. De grond

  heb we zelf verzet. De kosten van het aanleggen van n hole

  zijn zo honderdduizend euro. Dan is het voordeliger als je het

  zelf kunt doen.