jr12nr1 | mtc altena clubblad januari 2009

Download Jr12Nr1 | MTC Altena Clubblad Januari 2009

Post on 18-Jun-2015

54 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MTC Altena Clubblad Jaargang 12 Nummer 1

TRANSCRIPT

Jaargang 12 Nummer 1

Ron Boterblom E-mail: ron.boterblom@mtcaltena.nl Interim Secretaris Yet Bezemer E-mail yet.bezemer@mtcaltena.nl Penningmeester Ron Boterblom E-mail: ron.boterblom@mtcaltena.nl Public Relations Yet Bezemer E-mail: yet.bezemer@mtcaltena.nl Toercommissie Voorzitter Leden

Bestuur Voorzitter

Henk van Helden E-mail: henk.vanhelden@mtcaltena.nl Ad Cadee Agnes Advocaat Arie Visser Karel van Putten Kors Sterrenburg

Clubblad Redactie Vormgeving & Eindredactie Distributie

Hugo van der Steen E-mail: hugo.vansteen@mtcaltena.nl Ester Dammers E-mail: ester.dammers@mtcaltena.nl Yvonne Groeneveld E-mail: yvonne.groeneveld@mtcaltena.nl

Kopij? Stuur een e-mail aan hugo.vansteen@mtcaltena.nl Internet Webmaster Website URL

Ester Dammers E-mail: ester.dammers@mtcaltena.nl http://www.mtcaltena.nl

Lidmaatschap Contributie bedraagt 22,50 per jaar Gezinslid met motor: 11,25 per jaar Inschrijfgeld (eenmalig): 5,00 Bankrekening: 39.87.47.741 t.n.v. MTC Altena Lid worden? Stuur een e-mail aan secretariaat@mtcaltena.nl Advertenties 2009 Full-page 50,00 en normaal formaat 30,00 per 4 nummers Adverteren? Stuur een e-mail aan secretariaat@mtcaltena.nl

Terugblik op 2008 2008 is al weer voorbij en we zijn alweer in 2009 Het gaat hard. 2008 is een mooi motorjaar geweest. Geheel in de trant van de laatste jaren is het met name in het voorjaar prima weer geweest en de rest van het jaar vaak wisselvallig.

We hebben uiteraard ook nieuwe leden gezocht via de Streekdagen in Almkerk. Tevens heeft onze vernieuwde website en bijv. een interview op Vestingstad FM hieraan bijgedragen. Ook bij de ritten is te zien dat er veel nieuwe leden aanwezig zijn. En natuurlijk is er ook altijd de 'harde kern' van Desalniettemin hebben we leden. een aantal mooie ritten gehad. Ook de opkomst bij Bestuursverkiezingen de ritten is grosso modo 2008 heeft ook nog een goed geweest. Uiteraard aantal andere wijzigingen zijn er een aantal voortgebracht. Zoals in uitschieters naar beneden mijn vorige voorwoord te (3 motoren), maar er zijn lezen was heeft Leo ook ritten geweest met 17 Groenenboom zijn taak als motoren! En dat alles voorzitter neergelegd en zonder schade waar je heb ik die overgenomen. toch altijd weer blij om mag zijn. Mirjam Visser heeft het secretariaatschap (tijdelijk) Wat ledental betreft zijn we overgedragen aan Yet in 2008 iets gegroeid: per Bezemer en Henk van 1-1-2008 stond de teller op Helden is weer voorzitter 60 en per 1-1-2009 staat van de toercommissie de teller op 62. Opvallend geworden. Voor de taak is dat er in 2007 n 2008 van penningmeester heeft veel nieuwe leden zijn zich een kandidaat aangebijgekomen maar ook veel meld: Dick van Wensveen. leden zijn vertrokken. De reden hiervoor is vaak Voor de taak van secretavelerlei: druk, werk, geen ris zoeken we nog iemand motor meer of andere in tegenstelling tot eerdere (familie) omstandigheden. berichten. Dus aan (n Maar gelukkig dus ook van) jullie de vraag of je nieuwe leden die hun vanaf volgend jaar deze hobby willen delen met taak wilt invullen. anderen.

Wat krijg/doe je er voor? Veel gezelligheid, 3-4 bestuursvergaderingen per jaar, een hoopje post en mails, het mede-organiseren van de jaarvergadering en andere activiteiten. Daarnaast maak je een aantal verslagen die uitblinken in het spaarzaam omgaan met papier. Kortom: het kost je uiteraard een aantal uur, maar over het algemeen is die tijd zelf in te delen en geldt binnen het bestuur: heb je geen tijd dan doen we het een week later. Uiteraard proberen we afspraken na te komen maar zoals alles bij de club is het vrijwilligerswerk en is het de bedoeling dat je het vooral naar je zin hebt. Zoals het conform de statuten van onze vereniging hoort, is het ook voor anderen dan Dick van Wensveen mogelijk om zich kandidaat te stellen voor het penningmeesterschap. Dan zal er in de jaarvergadering gestemd worden over wie het mag gaan doen. Dit geldt uiteraard ook als er meer dan 1 kandidaat is voor het secretariaatswerk.

1

Clubblad Als het goed is, wordt dit clubblad weer afgedrukt bij het Sovak in Sleeuwijk. Dit heeft een tijdje stilgelegen doordat de door ons geschonken PC / printer defect is geweest, maar dat is inmiddels verholpen.

zijn voorbereid. Elders in dit blad wordt dat door hen uitgebreid toegelicht. Ik heb er al zin in.

Mijn motor ook, want die draaide afgelopen weekend (medio december) nog als een zonnetje en het rijden smaakte nog steeds Zoals eerder gemeld bij de naar meer. Ook het aanvraag voor kopij heeft zonnetje aan de hemel Hugo van Steen het redac- was goed aanwezig zodat tiewerk overgenomen en het ondanks de temperaverzorgt Ester Dammers tuur van 3 graden toch de opmaak. Daarna is het heerlijk was om nog even de beurt aan Yvonne te rijden. Laat de ritten Groeneveld voor de maar komen! distributie van het blad. En zo ligt het eerste blad van Ook de BBQ en wellicht 2009 weer op de deurmat. nog een picknick staat op het programma. We zitten Vooruitblik op 2009 in 2009 sowieso in de culiIn 2009 uiteraard weer een naire hoek: pannenkoeken aantal mooie activiteiten en erwtensoep staan ook die door de toercommissie (weer) op het menu.

In 2009 natuurlijk ook weer de jaarvergadering. Deze is gepland op vrijdagavond 13 februari (we durven het aan) 20.00u in 't Wapen van Emmickhoven te Almkerk. Op deze avond uiteraard een terugblik op 2008, een vooruitblik naar 2009, de contributie en dus de verkiezingen voor penningmeester en secretaris. Reden te meer dus om te komen. Noteer hem vast in je nieuwe agenda en tot dan! Ron Boterblom Voorzitter

2

Hallo motormuizen!

Door het inroepen van de hulp van Ester Dammers voor het aanpassen van de lay-out en het samenstellen van het clubblad is Ik hoop dat ik kom te mijn taak ingrijpend veran- verzuipen in de ingezonderd. den mailtjes, reisverslagen, andere verhalen, Voorheen was Yvonne fotos, vreemde adverGroeneveld de persoon tenties, geboortes, verhuiom alle ingezonden stuk- zingen, aanschaf van een ken te verzamelen en naar nieuwe motor (vriend of mij op te sturen, waar ik vriendin is ook goed) of vervolgens een blad van andere verhalen die jullie poogde te maken. met ons kluppie willen delen. Yvonne is inmiddels gestopt met redactie werk- Dan kan Ester daar weer zaamheden, en ik heb een mooi en goed gevuld haar taak op mij genomen. blad van maken.

Namens mij en de club wordt zij bedankt voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren heeft gedaan voor het blad.

Om het volgende blad op tijd uit te laten komen is de sluiting voor ingezonden stukken op 8 maart gesteld, dus kom maar op, zet je verhalen op schrift (digitaal graag) en stuur het naar mij toe. Het e-mail adres waar je in het vervolg kopij naar kunt sturen is:hugo.vansteen@mtcaltena.nl

Veel schrijfplezier! Groetjes, Hugo van Steen

gebeuren is het voor mij niet mogelijk om de juiste tijd en aandacht, die ik zou willen, aan het clubblad te kunnen besteden. Ik heb met veel plezier de afgelopen jaren het clubblad gemaakt maar het is nu tijd voor een ander... Groetjes, Yvonne

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Vol goede moed gaan we 2009 in om er weer een mooi motorjaar van te maken.

stalen ros. Vanaf deze plek wil ik iedereen een heel gezond en gelukkig nieuw jaar wensen.

Met een nieuw jaar zijn er Vele leuke toertochten die ook altijd veranderingen; er op het programma En ervan is dat ik stop staan en hopelijk veel met de redactie. Met een mooi weer om er lekker op kleine meid in huis en alle uit te trekken met het dingen die er omheen3

kandidaat is om het over te nemen waarvan ik weet dat hij het kan. Dus wellicht staat hier de volgende keer iets van Dick van Wensveen Financieel gezien is 2008 een normaal jaar geweest voor MTC Altena. Aan de inkomstenkant is de open De laatste 'van de toertocht weer tegen penningmeester' van mijn gevallen. Wederom was hand. Jammer, want ik het weer hier spelbreker vind het erg leuk om de voor. Daarom wordt naadministratie strikt sluitend gedacht om de OTT dit bij te houden en wat te jaar in een andere periode 'kloten' met Excel. te houden. Aan de andere kant niet jammer want ik heb er iets leuks voor terug en weet ik dat er in ieder geval een Aan de uitgavenkant is het ook niet echt spectaculair. Diverse posten kennen een (forse) onderschrijding

en de overschrijdingen op de geplande budgetten zijn beperkt. Daarom is er geld 'over' ten opzichte van de begroting. E.e.a. zal uiteraard op de jaarvergadering worden toegelicht. Voorafgaand aan de jaarvergadering op 13 februari a.s., zal de Kascommissie verzocht worden de papieren weer te controleren. De resultaten daarvan horen jullie op de jaarvergadering. Ron Boterblom Penningmeester

4

Never drive faster than your angel can fly

Hallo leden van MTC Altena.

Wat ik in deze bijdrage nog even kwijt wil is mijn bewondering voor onze De toercommissie is in twee die-hards van bijna november bijeen geweest 70 en half 70. Op de om de ritten voor 2009 te vroege morgen van 9 plannen. De goed bezoch- november stonden Nel en te ritten in 2008 zijn aanlei- ik wat verloren bij het Esso ding geweest om voor tankstation in Hank te 2009 meer te plannen. Op wachten op de komst van de volgende pagina tref je onze leden. het voorlopige overzicht aan, details worden tijdens Het was best wel koud het de ledenvergadering leek er op dat we geen bekend gemaakt. motormaatjes zouden treffen. Ik moet bekennen Zoals je in het rijtje dat de gedachte bij mij motoren hierboven ziet is opkwam om lekker terug te de toercommissie comgaan naar de warme pleet met de komst van kachel. En dan.. jawel Martin de Graaf. Ik wens twee motoren komen het Martin succes en veel terrein opgereden en plezier met zijn nieuwe daarmee ging dan ook de functie toe. warme kachel in rook op. En van de zaken die mogelijk gaat wijzigen is de