osnovna Škola raĆe radiĆa pakra - os-brace glazbeni krug 1 : ... 8 applaus! 3 : udžbenik ......

Download OSNOVNA ŠKOLA RAĆE RADIĆA PAKRA - os-brace  GLAZBENI KRUG 1 : ... 8 APPLAUS! 3 : udžbenik ... 5253 MATEMATIKA 5 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za peti r oš,

Post on 06-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kat. Br. Naziv udbenika Autor(i) Vrsta

  izdanja

  Cijena Nakladnik Novo Razred

  5174 P KAO POETNICA : poetnica za prvi r o, (1. dio, za

  uenje tiskanih slova)

  Vesna Budinski, Marina Dikovi, Gordana Ivani, Saa Veronek Germadnikudbenik 55,00 PROFIL Novo 1. r o

  5175 P KAO POETNICA : poetnica za prvi r o (2. dio, za

  uenje pisanih slova)

  Vesna Budinski, Marina Dikovi,

  Gordana Ivani, Saa Veronek

  Germadnik

  udbenik 45,00 PROFIL Novo 1. r o

  5176 P KAO POETNICA : radna biljenica sa slovaricom za prvi r o (1. dio, za uenje tiskanih slova)Vesna Budinski, Marina Dikovi, Gordana Ivani, Saa Veronek Germadnikradna

  biljenica

  34,00 PROFIL Novo 1. r o

  5177 P KAO POETNICA : radna biljenica za prvi r o (2.

  dio, za uenje pisanih slova)

  Vesna Budinski, Marina Dikovi, Gordana Ivani, Saa Veronek Germadnikradna

  biljenica

  34,00 PROFIL Novo 1. r o

  5118 NEW BUILDING BLOCKS 1 : udbenik

  engleskoga jezika sa zvunim cd-om za prvi r o, I.

  godina uenja

  Kristina ajo Anel, Daka

  Domljan, Ankica Knezovi,

  Danka Singer

  udbenik 55,00 PROFIL Novo 1. r o

  5119 NEW BUILDING BLOCKS 1 : radna biljenica iz

  engleskoga jezika za prvi r o, I. godina uenja

  Kristina ajo Anel, Daka

  Domljan, Ankica Knezovi,

  Danka Singer

  radna

  biljenica

  57,00 PROFIL Novo 1. r o

  66 APPLAUS! 1 : udbenik njemakog jezika sa zvunim

  CD-om za 1. r o : I. godina uenja

  Gordana Barii Lazar, Danica

  Uumli

  udbenik s

  CD-om

  59,00 PROFIL 1. r o

  65 APPLAUS! 1 : radna biljenica njemakog jezika za 1. r o : I. godina uenjaGordana Barii Lazar, Danica

  Uumli

  radna

  biljenica

  49,00 PROFIL 1. r o

  5245 NOVE MATEMATIKE PRIE 1 : udbenik

  matematike za prvi r o

  Darko Cindri, Sanja Polak udbenik 54,00 PROFIL Novo 1. r o

  NJEMAKI JEZIK

  MATEMATIKA

  OSNOVNA KOLA BRAE RADIA PAKRAC Miljenje Vijea roditelja: pozitiv

  Osnovna kola - redovni program - 1. r oHRVATSKI JEZIK

  ENGLESKI JEZIK

 • 5246 NOVE MATEMATIKE PRIE 1 : radna biljenica iz matematike za prvi r oDarko Cindri, Sanja Polak radna

  biljenica

  50,00 PROFIL Novo 1. r o

  5293 POGLED U SVIJET 1 : udbenik prirode i

  drutva za prvi r o

  Sanja kreblin, Sanja Basta,

  Nataa Svoboda Arnautov

  udbenik 59,00 PROFIL Novo 1. r o

  5294 POGLED U SVIJET 1 : radna biljenica iz prirode i

  drutva za prvi r o

  Sanja kreblin, Sanja Basta, Nataa

  Svoboda Arnautov

  radna

  biljenica

  64,00 PROFIL Novo 1. r o

  5166 GLAZBENI KRUG 1 : udbenik glazbene kulture

  s tri cd-a za prvi r o

  Ruica Ambru Ki, Ana

  Jankovi, eljkica Mami

  udbenik 54,00 PROFIL Novo 1. r o

  4772 UIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : udbenik za

  katoliki vjeronauk prvoga razreda osnovne kole

  Josip Jaki, Karolina Manda

  Mianovi

  udbenik 36,00 GK Novo 1. r o

  4773 UIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : radna biljenica

  za katoliki vjeronauk prvoga razreda osnovne kole

  Josip Jaki, Karolina Manda

  Mianovi

  radna

  biljenica

  23,00 GK Novo 1. r o

  5120 NEW BUILDING BLOCKS 2 : udbenik

  engleskoga jezika sa zvunim cd-om za drugi r o, II.

  godina uenja

  Kristina ajo Anel, Daka

  Domljan, Ankica Knezovi,

  Danka Singer

  udbenik 56,00 PROFIL Novo 2. r o

  5121 NEW BUILDING BLOCKS 2 : radna biljenica iz

  engleskoga jezika za drugi r o, II. godina uenja

  Kristina ajo Anel, Daka

  Domljan, Ankica Knezovi,

  Danka Singer

  radna

  biljenica

  57,00 PROFIL Novo 2. r o

  756 APPLAUS! 2 : udbenik njemakog jezika sa zvunim

  CD-om za 2. r o : II. godina uenja

  Gordana Barii Lazar, Danica

  Uumli

  udbenik s

  CD-om

  59,00 PROFIL 2. r o

  755 APPLAUS! 2 : radna biljenica njemakog jezika za 2.

  r o : II. godina uenja

  Gordana Barii Lazar, Danica

  Uumli

  radna

  biljenica

  46,00 PROFIL 2. r o

  Osnovna kola - redovni program - 2. r o

  ENGLESKI JEZIK

  NJEMAKI JEZIK

  MATEMATIKA

  PRIRODA I DRUTVO

  GLAZBENA KULTURA

  VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

 • 5247 NOVE MATEMATIKE PRIE 2 : udbenik

  matematike za drugi r o

  Sanja Polak, Darko Cindri,

  Sanja Duvnjak

  udbenik 68,00 PROFIL Novo 2. r o

  5248 NOVE MATEMATIKE PRIE 2 : radna biljenica iz

  matematike za drugi r o

  Sanja Polak, Darko Cindri,

  Sanja Duvnjak

  radna

  biljenica

  50,00 PROFIL Novo 2. r o

  5295 POGLED U SVIJET 2 : udbenik prirode i

  drutva za drugi r o

  Sanja kreblin, Sanja Basta,

  Nataa Svoboda Arnautov

  udbenik 59,00 PROFIL Novo 2. r o

  5296 POGLED U SVIJET 2 : radna biljenica iz prirode i drutva za drugi r oSanja kreblin, Sanja Basta, Nataa Svoboda Arnautovradna

  biljenica

  66,00 PROFIL Novo 2. r o

  5167 GLAZBENI KRUG 2 : udbenik glazbene kulture

  s tri cd-a za drugi r o

  eljkica Mami, Ana Jankovi,

  Ruica Ambru Ki

  udbenik 54,00 PROFIL Novo 2. r o

  4774 RASTIMO U ZAHVALNOSTI : udbenik za

  katoliki vjeronauk drugoga razreda osnovne kole

  Josip Jaki, Karolina Manda

  Mianovi

  udbenik 36,00 GK Novo 2. r o

  4775 RASTIMO U ZAHVALNOSTI : radna biljenica za

  katoliki vjeronauk drugoga razreda osnovne kole

  Josip Jaki, Karolina Manda

  Mianovi

  radna

  biljenica

  23,00 GK Novo 2. r o

  5182 HRVATSKI NA DLANU 2 : itanka i udbenik

  hrvatskoga jezika za drugi r o

  Vesna Marjanovi, Andrea

  kribulja, Marina Gabelica,

  Renata Gredelj

  udbenik 45,00 PROFIL Novo 2. r o

  5183 HRVATSKI NA DLANU 2 : radna biljenica iz

  hrvatskoga jezika za drugi r o

  Vesna Marjanovi, Andrea

  kribulja, Marina Gabelica,

  Renata Gredelj

  radna

  biljenica

  34,00 PROFIL Novo 2. r o

  5122 NEW BUILDING BLOCKS 3 : udbenik

  engleskoga jezika sa zvunim cd-om za trei r o, III.

  godina uenja

  Kristina ajo Anel, Ankica

  Knezovi

  udbenik 56,00 PROFIL Novo 3. r o

  GLAZBENA KULTURA

  VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

  HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOST I JEZIK

  Osnovna kola - redovni program - 3. r o

  ENGLESKI JEZIK

  PRIRODA I DRUTVO

 • 5123 NEW BUILDING BLOCKS 3 : radna biljenica iz

  engleskoga jezika za trei r o, III. godina uenja

  Kristina ajo Anel, Ankica

  Knezovi

  radna

  biljenica

  57,00 PROFIL Novo 3. r o

  7 APPLAUS! 3 : radna biljenica njemakog jezika za 3. r o : III. godina uenjaDanica Uumli radna

  biljenica

  46,00 PROFIL 3. r o

  8 APPLAUS! 3 : udbenik njemakog jezika sa zvunim

  CD-om za 3. r o : III. godina uenja

  Danica Uumli udbenik s

  CD-om

  59,00 PROFIL 3. r o

  5249 NOVE MATEMATIKE PRIE 3 : udbenik

  matematike za trei r o

  Danijela Janda Abbaci, Ksenija

  osi, Nada Hiak, Edita Sudar

  udbenik 68,00 PROFIL Novo 3. r o

  5250 NOVE MATEMATIKE PRIE 3 : radna biljenica iz

  matematike za trei r o

  Danijela Janda Abbaci, Ksenija

  osi, Nada Hiak, Edita Sudar

  radna

  biljenica

  50,00 PROFIL Novo 3. r o

  5297 POGLED U SVIJET 3 : udbenik prirode i

  drutva za trei r o

  Sanja kreblin, Sanja Basta,

  Nataa Svoboda Arnautov

  udbenik 59,00 PROFIL Novo 3. r o

  5298 POGLED U SVIJET 3 : radna biljenica iz prirode i

  drutva za trei r o

  Sanja kreblin, Sanja Basta, Nataa

  Svoboda Arnautov

  radna

  biljenica

  66,00 PROFIL Novo 3. r o

  5168 GLAZBENI KRUG 3 : udbenik glazbene kulture

  s tri cd-a za trei r o

  Ana Jankovi, eljkica Mami,

  Ruica Ambru Ki

  udbenik 56,00 PROFIL Novo 3. r o

  4859 ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : udbenik

  za katoliki vjeronauk treega razreda osnovne kole

  Ivica Pain, Ante Pavlovi i drugi udbenik 36,00 KS Novo 3. r o

  4860 ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : radna

  biljenica za katoliki vjeronauk treega razreda

  osnovne kole

  Ivica Pain, Ante Pavlovi i drugi radna

  biljenica

  34,00 KS Novo 3. r o

  5185 HRVATSKI NA DLANU 3 : radna biljenica iz

  hrvatskoga jezika za trei r o

  Vesna Marjanovi, Andrea

  kribulja, Marina Gabelica,

  Renata Gredelj

  radna

  biljenica

  34,00 PROFIL Novo 3. r o

  HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOST I JEZIK

  NJEMAKI JEZIK

  MATEMATIKA

  PRIRODA I DRUTVO

  GLAZBENA KULTURA

  VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

 • 5184 HRVATSKI NA DLANU 3 : itanka i udbenik

  hrvatskoga jezika za trei r o

  Vesna Marjanovi, Andrea

  kribulja, Marina Gabelica,

  Renata Gredelj

  udbenik 45,00 PROFIL Novo 3. r o

  5251 NOVE MATEMATIKE PRIE 4 : udbenik

  matematike za etvrti r o

  Danijela Janda Abbaci, Ksenija

  osi, Nada Hiak, Edita Sudar

  udbenik 68,00 PROFIL Novo 4. r o

  5252 NOVE MATEMATIKE PRIE 4 : radna biljenica iz

  matematike za etvrti r o

  Danijela Janda Abbaci, Ksenija

  osi, Nada Hiak, Edita Sudar

  radna

  biljenica

  50,00 PROFIL Novo 4. r o

  5299 POGLED U SVIJET 4 : udbenik prirode i

  drutva za etvrti r o

  Sanja kreblin, Sanja Basta,

  Nataa Svoboda Arnautov

  udbenik 59,00 PROFIL Novo 4. r o

  5300 POGLED U SVIJET 4 : radna biljenica iz prirode i drutva za etvrti r oSanja kreblin, Sanja Basta, Nataa Svoboda Arnautovradna

  biljenica

  66,00 PROFIL Novo 4. r o

  5169 GLAZBENA ETVRTICA : udbenik glazbene

  kulture s tri cd-a za etvrti r o

  Jelena Sikirica, Snjeana

  Stojakovi, Ana Miljak

  udbenik 72,00 PROFIL Novo 4. r o

  4861 NA PUTU VJERE : udbenik za katoliki vjeronauk

  etvrtoga razreda osnovne kole