kompletan udžbenik

Download Kompletan udžbenik

Post on 30-Dec-2016

247 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Jelena Glavurdi, Agnes Jelai, Lidija Kralj, Davor imi, Sanja Ujevi, Vedrana aja

  Sigurnost djece na internetu

  Modul 4udbenik za uenike7. i 8. razreda osnovne kole

  Ulaganje ubudunost.

  Europska unija

 • Sigurnost djece na internetu

  Modul 4udbenik za uenike

  7. i 8. razreda osnovne kole

  Jelena Glavurdi, Agnes Jelai, Lidija Kralj, Davor imi,Sanja Ujevi, Vedrana aja

 • Nakladnik: O Veliki BukovecDravska 42, Veliki Bukovec, Mali Bukovec

  Za nakladnika: Terezija alamon i eljka Markovi-Bili

  Urednica: Lidija Kralj

  Uredniki tim: Tea Toplak, tefanija arec, Sanja Ivai, Brankica Kovaek, Gordana Lohajner, eljka Markovi-Bili, Marina Zember, Marinka Mlinari, Daliborka Vukovi, Terezija alamon, Stela Paveti

  Recenzenti: Gordana Sokol, Viktorija Hrica, eljka Knezovi, Karl Hopwood, James Langley

  Lektorica i korektorica: Vesna ondi

  Ilustracije, dizajn, prijelom i tisak:

  CIP zapis dostupan u raunalnome katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 892038.

  ISBN 978-953-8029-09-7

  Sadraj knjige dostupan je pod Creative Commons licencom: Imenovanje Nekomercijalno Dijeli pod istim uvjetima.

  Sadraj smijete umnoavati, distribuirati, priopavati javnosti i mijenjati ga uz obvezno navoenje autorstva i samo za koritenje u nekomercijalne svrhe. Promijenjeno djelo morate dijeliti pod istom licencom.

  I. izdanje, Mali Bukovec, 2014. Sufinancira Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.

  Sadraj publikacije iskljuiva je odgovornost O Mato Lovrak, O Mladost, O Veliki Bukovec, O Gripe i O Popovaa te ne odraava stajalite Europske unije.

  Zahvala

  Koordinator projekta za Osnovnu kolu Gripe zahvaljuje lanicama projektnog tima O Gripe Agnes Jelai, Vedrani aja, Sanji Ujevi i Jeleni Glavurdi na satima samoprijegornog volonterskog rada u stvaranju kurikuluma Sigurnost na internetu.

 • SADRAJ

  Informacije

  Komunikacija

  Stvaranje sadraja

  Sigurnost

  Rjeavanje problema

  UVOD...............................................................................................................1

  1.1. Digitalna pismenost.............................................................................21.2. Pravilo triju izvora.................................................................................5

  2.1. Digitalni graanin..................................................................................62.2. Prava i odgovornosti............................................................................82.3. Privatnost i dijeljenje sadraja..........................................................102.4. Gluhi telefoni.......................................................................................122.5. Budi svoj................................................................................................14

  3.1. Moj autorski rad...................................................................................163.2. Kreativnost na djelu.............................................................................183.3. Mata je sve, A. Einstein....................................................................21

  4.1. Potujmo razliitosti...........................................................................224.2. Zna li na to pristaje?.......................................................................254.3. Upravljam svojim vremenom...........................................................284.4. Ekoprijatelji...........................................................................................30

  5.1. to uiniti?............................................................................................325.2. Nisi sam!...............................................................................................345.3. Lena je mislila da zna.........................................................................365.4. Ugroena sigurnost............................................................................385.5. Kad privatno postane javno.............................................................405.6. Ovo bi mogla biti i tvoja pria........................................................42

 • Drage uenice i uenici!

  Pred vama se nalazi udbenik Sigurnost djece na internetu, udbenik izrastao iz meusobne suradnje vaih vrnjaka, njihovih uitelja i roditelja. Nastao je iz potrebe da vam se na prihvatljiv i zabavan nain priblie opasnosti interneta te vam se omogui da se sigurno i ugodno koristite raunalom, mobitelom i internetom u svakodnevnome ivotu.

  Udbenik, koji, vjerujemo, sa zanimanjem listate, sadrava dvadeset tema koje su usmjerene na razliita podruja u upotrebi raunala, mobilnih ureaja i interneta informacije, komunikacije, stvaranje sadraja, sigurnost i rjeavanje problema. Sadrajem vas vode likovi koji ilustriraju situacije s kojima se svakodnevno susreete, a ikona arobnjaka istie sadraje na koje trebate obratiti posebnu pozornost i zapamtiti ih.

  Na kraju svake cjeline nalaze se pitanja za ponavljanje gradiva s pomou kojih ete lako uoiti koje je pojmove bitno ponoviti i usvojiti.

  Uz udbenik, moi ete se koristiti i mnogim multimedijskim digitalnim sadrajima dostupnima na mrenim stranicama petzanet.HR, poput raunalnih i drutvenih igara, interaktivnih kvizova, audiozapisa i videozapisa koji e vam pomoi da predviene sadraje samostalno uvjebate i usvojite, a da se pritom i zabavite. Videozapisi pred vas e staviti stvarne situacije kako biste nauili kako postupiti u slinim situacijama. Takoer, moi ete se koristiti i e-udbenikom u kojemu ete sami moi odabrati to i kako elite uiti. U e-udbeniku tako ete pronai tekstove, primjere, prezentacije, plakate, stripove, vjebe, igre i kvizove s pomou kojih ete moi samostalno uiti, vjebati i otkrivati.Kad stignete do kraja udbenika, znat ete to je to digitalna pismenost, kako razlikovati i grupirati informacije te kako otkriti vlastite digitalne tragove i neprihvatljive popraviti. Uz to, postat ete digitalni graani te sudjelovati u oblikovanju digitalnoga svijeta pisanjem bloga. Znat ete koja su vaa prava i odgovornosti te kako se odgovorno ponaati online. Uoit ete i nauiti koje su zakonske posljedice krenja tih prava te koje je informacije poeljno objaviti i stavljati online. Usvojit ete i pravila online komunikacije i suradnje. Upoznat ete i upotrijebiti razliite alate za izraavanje kreativnosti te osmisliti vlastiti autorski rad koji ete, potujui autorska prava, i objaviti online.

  Osim toga, nauit ete prepoznati situacije u kojima su ugroena ljudska prava te kako i komu takve situacije prijaviti. Usvojit ete pravila koritenja drutvenih mrea i prepoznati rizike online kupnje. Nauit ete otkrivati negativne utjecaje pretjerane upotrebe interneta na zdravlje kao i pojavu ovisnosti o raunalu, a potom i kako planirati i reorganizirati vrijeme provedeno uz raunalo. Osvijestit ete problem elektronikoga otpada te provesti akciju zbrinjavanja elektronikoga otpada u koli.

  Na podruju rjeavanja problema nauit ete koje su posljedice elektronikoga nasilja te odabrati i koristiti se najboljim nainom za njegovo rjeavanje. Prepoznat ete opasnosti komunikacije s nepoznatom osobom, razliku izmeu online i offline prijatelja, uvidjeti rizik odlaska na sastanak s nepoznatom osobom, prihvatiti vlastitu odgovornost u rjeavanju nasilja na internetu, nauiti kako mu se sigurno suprotstaviti te razviti odgovornost kao jednu od osobina digitalnoga graanina.

  elimo vam uspjeno i odgovorno snalaenje u svijetu interneta!

  UVOD

  http://petzanet.HR

 • IN

  FO

  RM

  AC

  IJ

  E

  2

  1.1. Digitalna pismenost

  U staroj Grkoj najvea je uvreda bila nekomu rei da je nepismen. Danas svi znamo itati i pisati. Znai li danas pismenost vie od itanja i pisanja?

  Informacije su svugdje oko nas. Javljaju se novi mediji kojima prenosimo informacije. U suvremenome svijetu trebamo znati pronai informaciju, prepoznati informaciju koja moe rijeiti problem, vrednovati i organizirati informacije te ih uinkovito rabiti. Ako smo sve to sposobni uiniti, onda moemo rei da smo informacijski pismeni.

  Danas se spominje i digitalna pismenost. Ona se odnosi na sposobnost itanja i razumijevanja hiperteksta ili multimedijskih tekstova, a ukljuuje razumijevanje slika, zvukova i teksta. Govorimo o informacijama dostupnima putem interneta te o digitaliziranoj grai koja je, primjerice, dostupna u knjinicama. Konkretne vjetine obuhvaene tim terminom ukljuuju donoenje suda o online izvorima, pretraivanje interneta, upravljanje multimedijskom graom, komuniciranje putem mree. Za razliku od digitalne pismenosti, informacijska pismenost podrazumijeva cjelokupan svijet informacija, obuhvaajui i one u tiskanome obliku. Stoga je ona iri pojam od digitalne pismenosti jer sve informacije jo nisu u elektronikome obliku, a opseg dostupnoga digitalnog sadraja skroman je u odnosu na koliinu tiskanih izvora.

  Promotri fotografije na radnome listu, petzanet.HR/Modul4/poveznice, imenuj izvor informacija i odredi koji izvori informacija pripadaju svijetu digitalne pismenosti. Utvrdi razlike u nainu prenoenja informacija suprotstavljenih izvora.

  Sigurnost djece na internetu Modul 4

  http://petzanet.HR/Modul4/poveznice

 • IN

  FO

  RM

  AC

  IJ

  E

  3

  Pogledaj video Pravilo triju izvora, petzanet.HR/Modul4/poveznice, koji nam daje smjernice za procjenjivanje vjerodostojnosti mrenih stranica i online izvora informacija. Tijekom gledanja valja obratiti pozornost na upute o povjerljivosti mrenih stranica te sastaviti svoju listu kriterija za odreivanje vjerodostojnosti mrene stranice.

  Internet nam omoguava pronalaenje informacija iz svih podruja ivota. Ali, ako je to objavljeno na internetu, ne znai nuno da je i istinito.

  Kao to kritiki promatram