matematika 1 udžbenik

Download matematika 1 udžbenik

Post on 12-Apr-2018

388 views

Category:

Documents

28 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 matematika 1 udbenik

  1/156

  OGLED

  NI

  PRIM

  JERAK

  Branimir Dakic

  Neven Elezovic

  MATEMATIKA 1

  udzbenik i zbirka zadataka

  za 1. razred gimnazija i tehnickih skola

  1. dio

 • 7/22/2019 matematika 1 udbenik

  2/156

  OGLED

  NI

  PRIM

  JERAK

  Intelektualno je vlasnistvo, poput svakog drugog vlasnistva, neotu-divo, zakonom

  za

  sticeno i mora se po

  stivati. Nijedan dio ove knjige ne smije se preslikavati nitiumnazati na bilo koji nacin, bez pismenog dopustenja nakladnika.

  CIP zapis dostupan u racunalnom kataloguNacionalne i sveucilisne knjiznice u Zagrebu pod brojem 858101.

  ISBN 978-953-197-845-3 (cjelina)ISBN 978-953-197-846-0 (Dio 1)

 • 7/22/2019 matematika 1 udbenik

  3/156

  OGLED

  NI

  PRIM

  JERAK

  BranimirDakic

  NevenElezovic

  MATEMATIKA 1

  udzbenik i zbirka zadataka

  za 1. razred gimnazija i tehnickih skola

  1. dio

  1. izdanje

  Zagreb, 2013.

 • 7/22/2019 matematika 1 udbenik

  4/156

  OGLED

  NI

  PRIM

  JERAK

  c Branimir Dakic, prof.prof. dr. sc. Neven Elezovic, 2013.

  Urednica

  Sandra Gracan, dipl. ing.

  Recenzenti

  Zeljka Frkovic, prof.

  prof. dr. sc. Ljubo Marangunic

  Lektorica

  Dunja Apostolovski, prof.

  Crtezi, slog i prijelom

  Element d.o.o., Zagreb

  Dizajn

  Edo Kadic

  Nakladnik

  Element d.o.o., Zagreb, Menceticeva 2

  tel. 01/ 6008-700, 01/ 6008-701faks 01/ 6008-799

  www.element.hrelement@element.hr

  Tisak

  STEGA TISAK d.o.o., Zagreb

 • 7/22/2019 matematika 1 udbenik

  5/156

  OGLED

  NI

  PRIM

  JERAK

  Predgovor

  Ovaj udzbenik namijenjen je vama, ucenicima 1. razreda srednje skole. Uz njegacete ponoviti i utvrditi ranija, ali i stjecati nova matematicka znanja.

  Kako je sastavljen ovaj udzbenik?

  U dvije knjige ukupno je devet poglavlja, u svakom poglavlju jedna je tematskacjelina.

  Pojedino poglavlje otvara se zanimljivim i poticajnim problemom do cijeg rjesenjadolazimo nakon obrade gradiva te cjeline. Zbog toga pozorno proucite pojediniuvodni problem i razmislite o tome kako nove matematicke spoznaje pomazu unjegovu rjesavanju.

  Novo gradivo u udzbeniku izlaze se na vama primjeren i pristupacan nacin. Potk-repljuju ga pomno odabrani i potpuno rijeseni raznovrsni primjeri od kojih je velikbroj vezan uz primjenu matematike u drugim znanostima i u svakodnevnom zivotu.Sve te primjere potrudite se pozorno i temeljito prouciti. Gotovo iza svakog prim-jera slijedi zadatak cije ce samostalno rjesavanje pridonijeti boljem razumijevanjui usvajanju gradiva.

  Velik broj ilustracija i slika podize zornost sadrzaja.

  Ova knjiga sadrzava i opseznu zbirku zadataka za vjezbu. Zadatci su razvrstani pomanjim tematskim cjelinama unutar poglavlja. Na kraju knjige njihovi su rezultati,a slozeniji zadatci imaju naveden i postupak rjesavanja.

  I imajte na umu: uspjesno ucenje matematike zahtijeva upornost i marljivost, onomora biti redovito, nikako kampanjsko. Nastojte uciti sto vise samostalno, uzpomoc udzbenika. Tako ce vase znanje biti temeljitije i trajnije.

  Ukazimo jos i na male, raznovrsne i zanimljive umetke (kutke) kojima je svrha

  unijeti zivost u proces ucenja. Ti su umetci naznaceni posebnim simbolima. Evonjihova tumacenja:

  Za radoznale

  U ovim kutcima dane su neke napomene i krace dopune neposrednopovezane s gradivom koje se upravo obra-duje. Poklonite im trenutak

  pozornosti, nece to zahtijevati poseban dodatni napor, a mo

  ze pridonijetiprosirivanju vasih matematickih vidika.

 • 7/22/2019 matematika 1 udbenik

  6/156

  OGLED

  NI

  PRIM

  JERAK

  Kutak plusKutak plus sadrzava dodatne napomene uz tekuce gradivo. Tim malimdodatcima mozete upotpuniti i produbiti svoje znanje. Savjetujemo ivama, koji mozda mislite kako ti dodatci nisu za vas: ne odustajte olako.Barem pokusajte razumjeti o cemu se radi jer ovdje nije rijec ni o cemunedostupnom.

  Istrazite

  U ovim kutcima naici cete na otvorene probleme koje valja istraziti.Otvoreno znaci da vam nije unaprijed propisan put k rjesenju, niti jesamo rjesenje predvidivo. Neki od problema pod ovim naslovom moguse obraditi i kao projektni zadatci ili kao matematicki eseji.

  Bez rijeci

  Dokaze nekih matematickih cinjenica mozemo izraziti zorno i bez rijeci

  kao svojevrsne matematicke rebuse. Kad kazemo bez rijeci, podrazu-mijevamo da je dokaz neke matematicke cinjenice predocen bez ikakvapisanog obrazlozenja. Dokazu vodi analiza same slike, a na vama je daga opisete rijecima.

  Iz zabavne matematike

  Zabavna (ili rekreacijska) matematika priznata je grana matematike. Za-

  bavna je zbog zabavnih problema,

  sto ne zna

  ci da su ti problemi sasvimmatematicki bezazleni. Uz zadatke u ovim kutcima, u udzbeniku cetenaci jos citav niz zadataka, ugra-denih u samo izlaganje gradiva, koji bise tako-der mogli svrstati u zabavnu matematiku.

  Povijesni kutak

  Matematicka znanost ima bogatu i zanimljivu povijest. U svakom pojedi-nom poglavlju ovog udzbenika povijesni kutak ukratko govori o povijesti

  podrucja matematike koje se u tom poglavlju obra-duje. Ponekad su to

  samo male napomene.

  Tocno-netocno pitalice

  Tocno-netocno pitalice namijenjene su prije svega za vas samostalan rad.One su pozorno i sustavno osmisljene te sadrzajno pokrivaju pojedinecjeline. Nije dovoljno reci je li vas odgovor na pojedinu pitalicu tocanili netocan. Upravo podrobno obrazlozenje izbora izme-du da i ne je

  ono sto se trazi. Zbog toga budite uporni u traganju za rjesenjima.

  Autori

 • 7/22/2019 matematika 1 udbenik

  7/156

  OGLED

  NI

  PRIM

  JERAK

  Sadr zaj

  1. Brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1. Prirodni i cijeli brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2. Racionalni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  1.3. Realni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.4. Operacije sa skupovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  2. Potencije i algebarski izrazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352.1. Pojam potencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.2. Racunanje s potencijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.3. Znanstveni zapis realnog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522.4. Algebarski izrazi. Potenciranje binoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592.5. Razlika i zbroj potencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

  2.6. Rastavljanje na faktore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742.7. Algebarski razlomci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792.8. Linearne jednadzbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  3. Ure-daj na skupu realnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013.1. Svojstva relacije ure-daja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023.2. Linearne nejednadzbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093.3. Apsolutna vrijednost realnog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173.4. Udaljenost tocaka na brojevnom pravcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

  3.5. Jednadzbe i nejednadzbe s apsolutnim vrijednostima . . . . . . . . . . . . . . 125

  4. Koordinatni sustav u ravnini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314.1. Koordinatni sustav u ravnini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1324.2. Udaljenost dviju tocaka u ravnini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364.3. Povrsina trokuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1404.4. Poloviste duzine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

  5. Vektori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1495.1. Definicija i opis vektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1505.2. Mnozenje vektora realnim brojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1535.3. Zbrajanje vektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1545.4. Rastav vektora u komponente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1595.5. Vektori u koordinatnom sustavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

  Rjesenja i upute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1671. Brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1682. Potencije i algebarski izrazi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1723. Ure-daj na skupu realnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1834. Koordinatni sustav u ravnini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875. Vektori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recommended

View more >