wir+ 2 udžbenik

Download WIR+ 2 Udžbenik

Post on 30-Jan-2017

243 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • wir_korice.indd 3 29.8.2013 12:48:26

 • ISBN 978-953-295-005-2

  Giorgio Motta

  Mirjana Klobuar

  WIR+ 2Udbenik njemakog jezika za 5. razred osnovne kole

  2. godina uenja

  Udbenik WIR+ 2 usklaen je s Nastavnim planom i programom

  za osnovnu kolu (2006.) i Hrvatskim nacionalnim okvirnim kurikulumom (2010.)

  Urednica: Ljubica Maljkovi, prof.

  Recenzentica: Mirna Kerekovi, prof.

  Koautorica: Mirjana Klobuar, prof.

  Lektori za njemaki jezik: Renate Simoneit, prof., Toni keva, prof.

  Lektorica za hrvatski jezik:Marina ubri, prof.

  Korektorica: Mirjana Klobuar, prof.

  Hrvatski prijelom: Clinica studio d.o.o.

  Ilustracije i fotografi je: prema izvorniku (v. popis na posljednoj stranici)

  izvorno izdanje: Loescher Editore, Torino, 2002. meunarodno izdanje: Ernst Klett Sprachen GmbH., Stuttgart, 2003. hrvatsko izdanje: Klett Verlag, izdavaka kua d.o.o., Zagreb, 2013.

  Sva prava pridrana!

  Tisak: Radin print d.o.o., Sveta Nedjelja6. izdanjeZagreb, srpanj 2010.

  Ni jedan dio ove knjige ne smije biti pretiskan ili prenesen u ma kojem obliku ili na ikakav nain, elektroniki ili mehaniki, ukljuujui fotokopiranje i snimanje, bez pismene suglasnosti autora i izdavaa.

  Uz ovaj udbenik objavljen je CD za sluanje.

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH odobrilo je uporabu ovog udbenika u 5. razredu osnovne kole rjeenjem KLASA:UP/I-602-09/07-03/00261, URBROJ 533-12-07-0002Zagreb, 30. oujka 2007.

  CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 740144.

  ISBN 978-953-295-XXX-X

  Domagojeva 15, 10000 ZagrebTelefon: (01)4619155,Telefax: (01) 4619156E-pota: ured@klett.hrhttp://www.klett.hr

  wir-2_udzbenik.indb 2 10.9.2013 16:49:21

  Komunikacija Gramatika Tekstovi, igre, pjesme

  Lektion 1 Meine liebe Familiestr. 8

  Mein Personalausweis Wie heit du? Wie alt bist du? Woher kommst du? Hast du Geschwister? Wie ist deine

  Telefonnummer? Wie ist das Wetter? Wann beginnt der Sommer? Zhlen von 1 bis 100

  prezent pravilnih i nekih nepravilnih glagola

  osobne zamjenice u nominativu

  predstavljamo sebe i svoju obitelj

  osobna iskaznica pismo tjedni raspored bingo plakati o godinjim

  dobima pjesma: Wir sprechen

  Deutsch

  Lektion 2 Ein Besuchstr. 21

  Wie gehts dir? Wie gehts Ihnen? Mir gehts gut, danke. Was mchten Sie trinken?

  Ich mchte eine Tasse Tee.

  Und was trinkst du?

  glagolski oblici: Was mchtest du / mchten Sie essen? Ich mchte einen / eine ...

  Ich mchte lieber ... prijedlog in uz pitanje

  wo? (im Zimmer/ in der Schule/ im Garten...)

  pozdravljanje ponuditi neto gostu dijalozi domino pjesma: Hallo, Bea opisivanje stana igra Krii-krui

  Lektion 3 Mautzi, unsere Katzestr. 30

  Hast du Haustiere? Ja, ich habe eine Katze / einen Hund.

  Magst du Tiere? Meine Katze mag Milch.

  prezent glagola mgen i knnen

  akuzativ: neodreeni lan, negacija neodreenog lana

  memory sa ivotinjama igra s karticama intervju bajka: Crvenkapica pjesma: Hast du Tiere? krialjka opisivanje kunog ljubimca pantomima

  Lektion 4 Die Nachbarn von Familie Weigelstr. 42

  Woher kommen Sie? - Ich komme aus Kroatien.

  Was spricht man in der Schweiz? Deutsch, Franzsisch und Italienisch.

  Was spricht Toni?

  prezent glagola sprechen nazivi zemalja, jezici koji

  se govore u tim zemljama upitna rije: Woher? prijedlog aus / aus der

  opis osoba igra pogaanja memory sa dravama slaganje reenica intervjui pjesma: Sprechen Sie ein

  bisschen Deutsch?

  Wir trainieren ... sluanje: kratki intervjui to je tono?; povezati pitanja i odgovore itanje: djeak i djevojica se predstavljaju to je tono? pisanje: dopuniti dijalog, predstaviti druge ljude govorenje: dijalozi s karticama; dijalog prema predloku str. 54

  Grammatik: 1. Glagoli: prezent 2. Ich mchte ... 3. Glagol mgen 4. Glagol knnen 5. Wie gehts? 6. Struktura reenice 7. Nominativ i akuzativ 8. Upitna rije woher? i prijedlog aus 9. Negacije nicht i kein 10. Upitna rije wo? i prijedlog in str. 58

  Teste dein Deutsch: Wortschatz und Grammatik str. 64

  Landeskunde: Deutschland str. 52

  Modul 4: Meine Welt ...

  wir-2_udzbenik.indb 3 10.9.2013 16:49:21

 • Komunikacija Gramatika Tekstovi, igre, pjesme

  Lektion 5 Was isst du in der Pausestr. 66

  Was isst und trinkst du in der Pause? Ich esse einen Apfel. Ich trinke einen Saft.

  Mchtest du einen Joghurt? Nein, keinen Joghurt.

  Ich habe (keinen) Hunger / Durst

  Was nimmst du? Was kostet ...?

  prezent glagola essen i nehmen

  akuzativ neodreenog lana

  negacija neodreenog lana - nominativ i akuzativ

  igra s lanovima naruivanje jednostavnijih

  jela jelovnik igra s glagolima pjesma: Keinen Apfel bitte!

  Lektion 6 Schule, Schulestr. 76

  Was hast du in deinem Mppchen?

  Brauchst du den Textmarker?

  Was ist dein Lieblingsfach? Wie findest du Mathe? Was machst du in der

  Sportstunde?

  glagoli brauchen i finden akuzativ neodreenog

  lana mnoina nekih imenica redni brojevi (110) struktura: In der ersten

  Stunde ...

  intervju memory sa kolskim

  priborom igra potapanja brodova s

  rasporedom sati Tinin raspored sati

  Lektion 7 Um wie viel Uhr stehst du auf?str. 85

  Wie viel Uhr ist es? Wie spt ist es? Um wie viel Uhr stehst du

  auf? Um halb acht. Wohin gehst du am

  Montag? Ich gehe ins Schwimmbad.

  Was machst du am Montag? Ich fahre nach Berlin.

  prezent glagola sehen, lesen, mssen

  glagoli s naglaenim predmetkom

  upitna rije wohin? prijedlog in + akuzativ izraavanje vremena am Montag ... um 7 Uhr ... upitne rijei: kada?; kako

  dugo?...

  Tinin dnevni raspored Tinin tjedni plan vlastiti tjedni plan intervju s Martinom pjesma: Was machst du

  um sieben Uhr?

  Wir trainieren ... sluanje: kratki intervjui to je tono?; poruke na telefonskoj sekretarici itanje: oglasi na oglasnoj ploi to je tono?; pria o Franzu Tutnixu odgovori na pitanja pisanje: odgovoriti na e-mail govorenje: dijalozi s karticama; dijalog prema predloku str. 94

  Grammatik: 1. Glagoli: prezent 2. Glagol brauchen 3. Nominativ i akuzativ 4. Negacija nicht/kein 5. Upitne rijei wo?/wohin? i prijedlog in 6. Glagoli s djeljivim (naglaenim) predmetkom 7. Prijedlozi um, am, im uz sate, doba dana, mjesece i godinja doba str. 100

  Teste dein Deutsch: Wortschatz und Grammatik str. 104

  Modul 5: Alltgliches

  Landeskunde: sterreich str. 92

  wir-2_udzbenik.indb 4 10.9.2013 16:49:22

  Komunikacija Gramatika Tekstovi, igre, pjesme

  Lektion 8 Kannst du inlineskaten?str. 106

  Was ist dein Hobby? - Mein Hobby ist Fuball.

  Kannst du schwimmen? - Ja, ich kann schwimmen.

  Ich will Tennis spielen lernen.Dann musst du einen Tenniskurs besuchen.

  Ist das dein Fahrrad? - Ja, das ist mein Fahrrad.

  Gehrt der Roller Stefan? Ja, das ist sein Roller.

  Womit fhrst du gern? - Ich fahre gern mit dem Auto.

  prezent modalnih glagola posvojne zamjenice struktura: Mir gefllt die

  rote Hose / das gelbe Hemd / der blaue Pulli.

  struktura: Ich mchte die rote Hose / das gelbe Hemd / den blauen Pulli.

  glagol gehren

  vrste sportova to zna/moe/eli/

  mora? memory igra s lanovima dijalozi anketa intervjui krialjka

  Lektion 9 Bist du gesund?str. 121

  Wie geht es dir? - Mir tut der Kopf weh.

  Ich habe Husten. - Nimm Hustensaft!

  imperativ prezent glagola drfen

  slaganje reenica dijalozi tekst: Stefan ist krank

  Lektion 10 Wir feiernstr. 127

  Advent / Weihnachten Ostern

  Sebastianovo pismo pjesma: Stille Nacht tekst o Uskrsu krialjke

  Wir trainieren ... sluanje: to Stefan zna? oznaiti tone reenice; pokazati dijelove tijela itanje: intervju s Marion sloiti dijelove dijaloga po redu pisanje: odgovoriti na pitanja o Marion; napisati neto o Marion govorenje: intervjuirati prijateljicu/prijatelja; igra ponavljanja str. 132

  Grammatik: 1. Modalni glagoli 2. Posvojne zamjenice str. 136

  Teste dein Deutsch: Wortschatz und Grammatik str. 139

  Rjeenja:Teste dein Deutsch str. 140

  Modul 6: Freizeitaktivitten

  Landeskunde: Die Schweiz str. 131

  wir-2_udzbenik.indb 5 10.9.2013 16:49:22

 • wir-2_udzbenik.indb 6 10.9.2013 16:49:22 wir-2_udzbenik.indb 7 10.9.2013 16:49:23

 • wir-2_udzbenik.indb 8 10.9.2013 16:49:23 wir-2_udzbenik.indb 9 10.9.2013 16:49:24

 • wir-2_udzbenik.indb 10 10.9.2013 16:49:25 wir-2_udzbenik.indb 11 10.9.2013 16:49:25

 • wir-2_udzbenik.indb 12 10.9.2013 16:49:29

  dreizehn | 13

  Zeichne den Stammbaum der Familie Weigel in dein Heft.Nacrtaj obiteljsko stablo obitelji Weigel u svoju biljenicu.

  Stefan Tina

  18

  19

  20

  21

  22

  Zeichne den Stammbaum deiner Familie auf ein Blatt Papier. Hngt eure Stammbume im Klassenzimmer auf.Nacrtaj obiteljsko stablo svoje obitelji na papir. Izvjesite svoja obiteljska stabla u razredu.

  Erzhle und schreibe dann etwas ber deine Familie.Ispriaj i napii neto o svojoj obitelji.

  Wie fragst du Stefans Mutter und wie Stefan?Koja pitanja moe postaviti Stefanovoj mami, a koja Stefanu?

  Wie heit du? Wo wohnen Sie? Wie alt bist du?

  Hast du Geschwister? Haben Sie Kinder?

  Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie heien Sie? Sind Sie verheiratet?

  Wie alt sind Sie? Wo wohnst du?

  Haben Sie Geschwister? Wie ist deine Telefonnummer?

  Macht jetzt eine Pressekonferenz mit eurer Lehrerin / eurem Lehrer. Passt auf die passende