osnovna Škola raĆe radiĆa pakra - naslovnicaos-brace-radica- krug 1 : udžbenik glazbene ... 8...

Download OSNOVNA ŠKOLA RAĆE RADIĆA PAKRA - Naslovnicaos-brace-radica- KRUG 1 : udžbenik glazbene ... 8 APPLAUS! 3 : udžbenik ... MATEMATIKA 5 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za peti r oš, 1. polugodište

Post on 06-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kat. Br. Naziv udbenika Autor(i)

  Vrsta

  izdanja Cijena Nakladnik Novo Razred

  5174

  P KAO POETNICA : poetnica za prvi r o, (1.

  dio, za uenje tiskanih slova)

  Vesna Budinski, Marina Dikovi,

  Gordana Ivani, Saa Veronek

  Germadnik udbenik 55,00 PROFIL Novo 1. r o

  5175

  P KAO POETNICA : poetnica za prvi r o (2.

  dio, za uenje pisanih slova)

  Vesna Budinski, Marina Dikovi,

  Gordana Ivani, Saa Veronek

  Germadnik udbenik 45,00 PROFIL Novo 1. r o

  5176

  P KAO POETNICA : radna biljenica sa

  slovaricom za prvi r o (1. dio, za uenje

  tiskanih slova)

  Vesna Budinski, Marina Dikovi,

  Gordana Ivani, Saa Veronek

  Germadnik

  radna

  biljenica 34,00 PROFIL Novo 1. r o

  5177

  P KAO POETNICA : radna biljenica za prvi r

  o (2. dio, za uenje pisanih slova)

  Vesna Budinski, Marina Dikovi,

  Gordana Ivani, Saa Veronek

  Germadnik

  radna

  biljenica 34,00 PROFIL Novo 1. r o

  5118

  NEW BUILDING BLOCKS 1 : udbenik

  engleskoga jezika sa zvunim cd-om za prvi r

  o, I. godina uenja

  Kristina ajo Anel, Daka

  Domljan, Ankica Knezovi,

  Danka Singer udbenik 55,00 PROFIL Novo 1. r o

  5119

  NEW BUILDING BLOCKS 1 : radna biljenica iz

  engleskoga jezika za prvi r o, I. godina uenja

  Kristina ajo Anel, Daka

  Domljan, Ankica Knezovi,

  Danka Singer

  radna

  biljenica 57,00 PROFIL Novo 1. r o

  66

  APPLAUS! 1 : udbenik njemakog jezika sa

  zvunim CD-om za 1. r o : I. godina uenja

  Gordana Barii Lazar, Danica

  Uumli

  udbenik s

  CD-om 59,00 PROFIL 1. r o

  65

  APPLAUS! 1 : radna biljenica njemakog jezika

  za 1. r o : I. godina uenja

  Gordana Barii Lazar, Danica

  Uumli

  radna

  biljenica 49,00 PROFIL 1. r o

  OSNOVNA KOLA BRAE RADIA PAKRAC Miljenje Vijea roditelja: pozitivno

  Osnovna kola - redovni program - 1. r o

  HRVATSKI JEZIK

  ENGLESKI JEZIK

  NJEMAKI JEZIK

  MATEMATIKA

 • 5245

  NOVE MATEMATIKE PRIE 1 : udbenik

  matematike za prvi r o Darko Cindri, Sanja Polak udbenik 54,00 PROFIL Novo 1. r o

  5246

  NOVE MATEMATIKE PRIE 1 : radna biljenica

  iz matematike za prvi r o Darko Cindri, Sanja Polak

  radna

  biljenica 50,00 PROFIL Novo 1. r o

  5293

  POGLED U SVIJET 1 : udbenik prirode i

  drutva za prvi r o

  Sanja kreblin, Sanja Basta,

  Nataa Svoboda Arnautov udbenik 59,00 PROFIL Novo 1. r o

  5294

  POGLED U SVIJET 1 : radna biljenica iz prirode

  i drutva za prvi r o

  Sanja kreblin, Sanja Basta,

  Nataa Svoboda Arnautov

  radna

  biljenica 64,00 PROFIL Novo 1. r o

  5166

  GLAZBENI KRUG 1 : udbenik glazbene kulture

  s tri cd-a za prvi r o

  Ruica Ambru Ki, Ana

  Jankovi, eljkica Mami udbenik 54,00 PROFIL Novo 1. r o

  4772

  UIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : udbenik za

  katoliki vjeronauk prvoga razreda osnovne

  kole

  Josip Jaki, Karolina Manda

  Mianovi udbenik 36,00 GK Novo 1. r o

  4773

  UIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : radna biljenica

  za katoliki vjeronauk prvoga razreda osnovne

  kole

  Josip Jaki, Karolina Manda

  Mianovi

  radna

  biljenica 23,00 GK Novo 1. r o

  5120

  NEW BUILDING BLOCKS 2 : udbenik

  engleskoga jezika sa zvunim cd-om za drugi r

  o, II. godina uenja

  Kristina ajo Anel, Daka

  Domljan, Ankica Knezovi,

  Danka Singer udbenik 56,00 PROFIL Novo 2. r o

  5121

  NEW BUILDING BLOCKS 2 : radna biljenica iz

  engleskoga jezika za drugi r o, II. godina

  uenja

  Kristina ajo Anel, Daka

  Domljan, Ankica Knezovi,

  Danka Singer

  radna

  biljenica 57,00 PROFIL Novo 2. r o

  756

  APPLAUS! 2 : udbenik njemakog jezika sa

  zvunim CD-om za 2. r o : II. godina uenja

  Gordana Barii Lazar, Danica

  Uumli

  udbenik s

  CD-om 59,00 PROFIL 2. r o

  ENGLESKI JEZIK

  NJEMAKI JEZIK

  PRIRODA I DRUTVO

  GLAZBENA KULTURA

  VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

  Osnovna kola - redovni program - 2. r o

 • 755

  APPLAUS! 2 : radna biljenica njemakog jezika

  za 2. r o : II. godina uenja

  Gordana Barii Lazar, Danica

  Uumli

  radna

  biljenica 46,00 PROFIL 2. r o

  5247

  NOVE MATEMATIKE PRIE 2 : udbenik

  matematike za drugi r o

  Sanja Polak, Darko Cindri,

  Sanja Duvnjak udbenik 68,00 PROFIL Novo 2. r o

  5248

  NOVE MATEMATIKE PRIE 2 : radna biljenica

  iz matematike za drugi r o

  Sanja Polak, Darko Cindri,

  Sanja Duvnjak

  radna

  biljenica 50,00 PROFIL Novo 2. r o

  5295

  POGLED U SVIJET 2 : udbenik prirode i

  drutva za drugi r o

  Sanja kreblin, Sanja Basta,

  Nataa Svoboda Arnautov udbenik 59,00 PROFIL Novo 2. r o

  5296

  POGLED U SVIJET 2 : radna biljenica iz prirode

  i drutva za drugi r o

  Sanja kreblin, Sanja Basta,

  Nataa Svoboda Arnautov

  radna

  biljenica 66,00 PROFIL Novo 2. r o

  5167

  GLAZBENI KRUG 2 : udbenik glazbene kulture

  s tri cd-a za drugi r o

  eljkica Mami, Ana Jankovi,

  Ruica Ambru Ki udbenik 54,00 PROFIL Novo 2. r o

  4774

  RASTIMO U ZAHVALNOSTI : udbenik za

  katoliki vjeronauk drugoga razreda osnovne

  kole

  Josip Jaki, Karolina Manda

  Mianovi udbenik 36,00 GK Novo 2. r o

  4775

  RASTIMO U ZAHVALNOSTI : radna biljenica za

  katoliki vjeronauk drugoga razreda osnovne

  kole

  Josip Jaki, Karolina Manda

  Mianovi

  radna

  biljenica 23,00 GK Novo 2. r o

  5182

  HRVATSKI NA DLANU 2 : itanka i udbenik

  hrvatskoga jezika za drugi r o

  Vesna Marjanovi, Andrea

  kribulja, Marina Gabelica,

  Renata Gredelj udbenik 45,00 PROFIL Novo 2. r o

  5183

  HRVATSKI NA DLANU 2 : radna biljenica iz

  hrvatskoga jezika za drugi r o

  Vesna Marjanovi, Andrea

  kribulja, Marina Gabelica,

  Renata Gredelj

  radna

  biljenica 34,00 PROFIL Novo 2. r o

  HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOST I JEZIK

  Osnovna kola - redovni program - 3. r o

  ENGLESKI JEZIK

  MATEMATIKA

  PRIRODA I DRUTVO

  GLAZBENA KULTURA

  VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

 • 5122

  NEW BUILDING BLOCKS 3 : udbenik

  engleskoga jezika sa zvunim cd-om za trei r

  o, III. godina uenja

  Kristina ajo Anel, Ankica

  Knezovi udbenik 56,00 PROFIL Novo 3. r o

  5123

  NEW BUILDING BLOCKS 3 : radna biljenica iz

  engleskoga jezika za trei r o, III. godina

  uenja

  Kristina ajo Anel, Ankica

  Knezovi

  radna

  biljenica 57,00 PROFIL Novo 3. r o

  7

  APPLAUS! 3 : radna biljenica njemakog jezika

  za 3. r o : III. godina uenja Danica Uumli

  radna

  biljenica 46,00 PROFIL 3. r o

  8

  APPLAUS! 3 : udbenik njemakog jezika sa

  zvunim CD-om za 3. r o : III. godina uenja Danica Uumli

  udbenik s

  CD-om 59,00 PROFIL 3. r o

  5249

  NOVE MATEMATIKE PRIE 3 : udbenik

  matematike za trei r o

  Danijela Janda Abbaci, Ksenija

  osi, Nada Hiak, Edita Sudar udbenik 68,00 PROFIL Novo 3. r o

  5250

  NOVE MATEMATIKE PRIE 3 : radna biljenica

  iz matematike za trei r o

  Danijela Janda Abbaci, Ksenija

  osi, Nada Hiak, Edita Sudar

  radna

  biljenica 50,00 PROFIL Novo 3. r o

  5297

  POGLED U SVIJET 3 : udbenik prirode i

  drutva za trei r o

  Sanja kreblin, Sanja Basta,

  Nataa Svoboda Arnautov udbenik 59,00 PROFIL Novo 3. r o

  5298

  POGLED U SVIJET 3 : radna biljenica iz prirode

  i drutva za trei r o

  Sanja kreblin, Sanja Basta,

  Nataa Svoboda Arnautov

  radna

  biljenica 66,00 PROFIL Novo 3. r o

  5168

  GLAZBENI KRUG 3 : udbenik glazbene kulture

  s tri cd-a za trei r o

  Ana Jankovi, eljkica Mami,

  Ruica Ambru Ki udbenik 56,00 PROFIL Novo 3. r o

  4859

  ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : udbenik

  za katoliki vjeronauk treega razreda osnovne

  kole Ivica Pain, Ante Pavlovi i drugi udbenik 36,00 KS Novo 3. r o

  NJEMAKI JEZIK

  MATEMATIKA

  PRIRODA I DRUTVO

  GLAZBENA KULTURA

  VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

 • 4860

  ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : radna

  biljenica za katoliki vjeronauk treega

  razreda osnovne kole Ivica Pain, Ante Pavlovi i drugi

  radna

  biljenica 34,00 KS Novo 3. r o

  5185

  HRVATSKI NA DLANU 3 : radna biljenica iz

  hrvatskoga jezika za trei r o

  Vesna Marjanovi, Andrea

  kribulja, Marina Gabelica,

  Renata Gredelj

  radna

  biljenica 34,00 PROFIL Novo 3. r o

  5184

  HRVATSKI NA DLANU 3 : itanka i udbenik

  hrvatskoga jezika za trei r o

  Vesna Marjanovi, Andrea

  kribulja, Marina Gabelica,

  Renata Gredelj udbenik 45,00 PROFIL Novo 3. r o

  5251

  NOVE MATEMATIKE PRIE 4 : udbenik

  matematike za etvrti r o

  Danijela Janda Abbaci, Ksenija

  osi, Nada Hiak, Edita Sudar udbenik 68,00 PROFIL Novo 4. r o

  5252

  NOVE MATEMATIKE PRIE 4 : radna biljenica

  iz matematike za etvrti r o

  Danijela Janda Abbaci, Ksenija

  osi, Nada Hiak, Edita Sudar

  radna

  biljenica 50,00 PROFIL Novo 4. r o

  5299

  POGLED U SVIJET 4 : udbenik prirode i

  drutva za etvrti r o

  Sanja kreblin, Sanja Basta,

  Nataa Svoboda Arnautov udbenik 59,00 PROFIL Novo 4. r o

  5300

  POGLED U SVIJET 4 : radna biljenica iz prirode

  i drutva za etvrti r o

  Sanja kreblin, Sanja Basta,

  Nataa Svoboda Arnautov

  radna

  biljenica 66,