brochure koers oost personeelsdiensten

Download Brochure Koers Oost Personeelsdiensten

Post on 04-Apr-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Koers Oost Personeelsdiensten is een regionale dienstverlener, waarbij de mens centraal staat. De kerntaak van Koers Oost Personeelsdiensten is het schakelen en bemiddelen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, aan de hand van verschillende onderdelen. Zo hebben wij veel ervaring op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratieaspecten, waar u als werkgever mee te maken krijgt. Ook hebben wij jarenlange expertise op het gebied van in- en uitstroom van personeel en zijn specialist in het begeleiden van mensen die op zoek zijn naar passend werk. Hierin gaan we net een stapje verder: in alles staat aandacht voor de mens centraal. Binding krijgen met uw klant of medewerker staat bij ons hoog in het vaandel. Wij willen de mens in kwestie leren kennen; zijn kwaliteiten, maar ook zijn kwetsbare kanten. Om vervolgens samen richting te geven aan werk.

TRANSCRIPT

 • Richtinggevend in werk

  UitzendbureauSchakelen en bemiddelen in werk

  VerzuimbegeleidingVerzuimbegeleiding op maat bij u gereguleerd

  Re-integratieSamen werk en mens matchen

  PayrollPayroll diensten voor publieke sector en MKB

 • Payroll

  Payroll diensten voor publieke sector, Payroll diensten voor MKB

  5

  Uitzendbureau

  Uitzenden en detacheren, Werving & selectie,Payroll individueel, inhouse Services

  4

  Verzuimbegeleiding

  Preventie, Verzuimbegeleiding, AD onderzoek, Webbased verzuimsysteem, Helpdesk

  6

  Personeelsdiensten

  Uitzendbureau, Payroll, Verzuimbegeleiding, Re-integratie

  Re-integratie

  Re-integratie trajecten voor publieke sector, Sociale activering, 2e spoor re-integratie, Outplacement, Jobcoaching

  3

  7

  Inhoudsopgave

 • Koers Oost Personeelsdiensten is een regionale dienstverlener, waarbij de mens centraal staat. De kerntaak van Koers Oost Personeelsdiensten is het schakelen en bemiddelen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, aan de hand van verschillende onderdelen. Zo hebben wij veel ervaring op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratieaspecten, waar u als werkgever mee te maken krijgt.

  Ook hebben wij jarenlange expertise op het gebied van in- en uitstroom van personeel en zijn specialist in het begeleiden van mensen die op zoek zijn naar passend werk. Hierin gaan we net een stapje verder: in alles staat aandacht voor de mens centraal. Binding krijgen met uw klant of medewerker staat bij ons hoog in het vaandel. Wij willen de mens in kwestie leren kennen; zijn kwaliteiten, maar ook zijn kwetsbare kanten. Om vervolgens samen richting te geven aan werk.

  Onderdelen Koers Oost Personeelsdiensten:

  3

  We schakelen en bemiddelen graag tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

  KoersOostUitzendbureau

  KoersOostPayroll

  KoersOostVerzuimbegeleiding

  KoersOostRe-integratie

 • Een goede match tussen werkgevers en werknemers is niet vanzelfsprekend. Onze kerntaak is dan ook het schakelen en bemiddelen tussen vraag en aanbod opdearbeidsmarkt.UitzendenishetmeestflexibeledienstverbanddatKoersOost

  Uitzendbureaubiedt.WijhanterendemeestflexibeleCAO:NBBU.

  Uw werkgeversrisico is hierdoor nihil. Alles wordt voor u geregeld zodat u zich kunt focussen op de zaken die voor u belangrijk zijn. Wij zorgen voor: werving & selectie, loonadministratie, uitbetaling salarissen en afhandeling van eventuele ziekte. Of u nu mensen nodig hebt voor een dag, een week, een jaar of op projectbasis, u zet onze mensen in wanneer u ze nodig hebt.

  De juiste persoon op de juiste plek is ons speerpunt. Koers Oost Uitzendbureau zorgt ervoor dat we een goede werkgever zijn, door met regelmaat evaluatie-gesprekkentehoudenmetonzeflex-krachten.Uiteraardkuntueenwaardevolle

  terugkoppeling van ons verwachten om samen tot het beste resultaat te komen.

  Bent u nieuwsgierig geworden naar het gemak en de voordelen van onze dienstverleningenwiltudezeookervaren?Neemdancontactopmetde

  dichtstbijzijnde vestiging en wij bespreken graag de voordelen voor uw onderneming.

  Goede communicatie is erg belangrijk!

  Ga voor het gemak en de voordelen van onze dienstverlening

  Een flexibel dienstverband nodig? Wij ontzorgen u graag!

 • Pay-roll

  Steeds meer bedrijven kiezen voor payroll service van Koers Oost Personeelsdiensten. De reden ervoor is simpel. Het hebben van personeel draagt risicos met zich mee. Door gebruik te maken van Koers Oost Payroll, geeft u uw administratieve taken en de formele werkgeverschap uit handen. Dat houdt in dat u gewoon uw personeel heeft zoals u gewend bent, maar wij dragen het risico op doorbetaling bij ziekte en zijn verantwoordelijk voor de juiste salarisadministratie.

  Wij weten wat er speelt in de publieke sector door onze jarenlange ervaring. Dit zorgt ervoor datwijonzedienstenoptimaalkunneninzetten.Dankzijpayrollblijftuflexibel,bespaartu

  kosten en vermindert u het risico op WW, wachtgeldverplichtingen of ziekteverzuim. Onze transparante en scherpe uurtarieven geven u een helder beeld van de kosten.

  Als werkgever in het MKB heeft u uw tijd voor uw kernactiviteiten hard nodig. Door gebruik te maken van payroll voor (een deel van) uw personeel vermindert u het risico. U blijft flexibel,bespaarttijdengeeftuwpersoneelsadministratieuithanden.Hierdoorkuntuzich

  concentreren op uw bedrijfsvoering in de huidige veranderende markt.

  Payroll diensten voor publieke sector

  Payroll diensten voor MKB

  5

  Dankzij payroll blijft u flexibel en bespaart u kosten.

 • Een duurzaam functionerende organisatie is wat elke werkgever wil. Gezonde en goed functionerende medewerkers zijn hierin onmisbaar en zorgen voor een maximaal rendement. Koers Oost Verzuimbegeleiding is uw onafhankelijke en persoonlijke adviseur voor mens, werk en functioneren.

  Het komt helaas voor dat een werknemer door fysieke en/of mentale beperkingen niet optimaal kan functioneren. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor u, uw organisatie en uw medewerkers. Koers Oost Verzuimbegeleiding is gespecialiseerd om u hierin te adviseren en heeft als uitgangspunt uw medewerker zo snel mogelijk weer goed te laten functioneren door middel van passend werk. Zo draait uw organisatie voor u het weet weer zo optimaal mogelijk en behaalt u het beste rendement.

  Advies over verzuimbeleid, verzuimpreventiescan, inzet verzuimadviseur, casemanagement met behulp van een webbased verzuimsysteem, consult van bedrijfsarts, vereiste documenten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, spoedcontrole door middel van een huisbezoek, arbeidsdeskundig onderzoek eerste spoor, tweede spoor integratietraject en onze algemene helpdesk.

  Schakel Koers Oost Verzuimbegeleiding in bij:

  6

  Een duurzaam functionerende organisatie... ... is wat elke werkgever wil.

 • Schakel Koers Oost Re-integratie in bij:

  Mensenwerk

  Gemiddeld zijn we 50% van onze dag bezig met werk, of wllen we dat zijn. U kunt zich voorstellen dat het dan van het grootste belang is dat werk en mens matchen. Medewerkers moeten zich genspireerd, gewaardeerd en uitgedaagd voelen, zodat werkgevers hier het resultaat van ondervinden. Alleen op deze manier is er winst, voor iedereen. De juiste plek op de arbeidsmarkt vinden bij uitkering of ziekte, is niet vanzelfsprekend. Koers Oost Re-integratie richt zich daarom op het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kerndoel is een duurzame re-integratie: werk vinden dat cht bij de persoon past met als resultaat een tevreden werkgever voor lange tijd.

  Personeel is mensenwerk. Koers Oost is mensenwerk. Hierdoor is de strategie van Koers Oost Re-integratie niet gericht op protocollen en vaststaande tactieken. Als adviseur en coachstappenwijgraagachteropdefietsvanmensendievanuiteenuitkeringofziekte

  willen re-integreren op de arbeidsmarkt, zodat we samen het beste resultaat behalen.

  Re-integratie trajecten voor publieke sector, sociale activering, 2e spoor re-integratie, outplacement, job coaching, sollicitatietraining.

  Werk vinden dat cht bij de persoon past met als resultaat een tevreden werkgever voor lange tijd.

 • Deurningerstraat 35 - 377571 BA Oldenzaal

  T 0541 - 538370E info@koersoost.nl

  Bouwstraat 7a7462 AX Rijssen

  T 0548 - 745016E info@koersoost.nl

  Vestiging Oldenzaal

  Vestiging Rijssen

  www.koersoost.nl