op koers 2008-4

Download Op Koers 2008-4

Post on 10-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het magazine van het Havenziekenhuis Rotterdam.

TRANSCRIPT

 • NOVEMBER 2008 NUMMER 4

  Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V. is een dochteronderneming van

  MEENEMEN

  MAG!!!

  Steunpunt Krimpen aan den IJssel van start

  blz. 6

  SNAQs tegen ondervoedingblz. 4

  Onderzoek moet meer bekendheid geven aan pijnlijke aandoening

  blz. 8

  Havenziekenhuis blij met vrijwilligersblz. 14

 • Dun haar, kale plekken,haaruitval, enz.Wat nu? Wie helpt mij goed?

  Mogelijk hebben wij een oplossing voor uw haarprobleem.

  Wij bieden u aan:gehele of gedeeltelijke haarprotheses,van echt- en/of kunsthaar, naar uw wens.

  Gratis advies en informatie bij:

  Allround Haarwerken,Goudsesingel 101, 3031 EE Rotterdam.

  Telefoon: 010 - 412 39 39www.allroundhaarwerken.nl

  Behandeling(en) op afspraak

  Krijg meer zelfvertrouwen met onze hulp als uw haarwerker

  Onze specialiteit:het leveren van maathaarwerkvan echt europees haar(permanente bevestiging) volgensuw wens, model en kleur.

  Lid van Top HaarwerkersGilde Nederland

  HAARWERKSTUDIOPETRA VAN DE LAAR

  R O T T E R D A M & S P I J K E N I S S E

  Petra van de Laar is specialist in het vervaardigenvan haarwerken, in haar eigen atelier, voor mensen die te maken krijgen met volledige of gedeeltelijke kaalheid door alle soorten alopecia(medicijnen, erfelijkheid, ziekte)Petra is een door de SEMH gecertificeerd haarwerk-specialist en erkend door alle zorgverzekeraars.Bezoekt u ook aan huis en ziekenhuis.Groene Hilledijk 346a3075 EC RotterdamTel. (010) 432 83 47Dorpsstraat 493209 AD SpijkenisseTel. (0181) 680 466e-mail: info@petravandelaar.nlVraag ook naar onzeinformatiefolder!www.petravandelaar.nl

 • NOVEMBER 2008 NUMMER 4 Op Koers 1

  Colofon

  Havenziekenhuis Patintenmagazine

  13e jaargang, nr. 4, november 2008

  Op Koers is een informatieblad

  voor de patinten en bezoekers van

  het Havenziekenhuis Rotterdam

  Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam

  Telefoon 010 - 404 33 00

  Telefax 010 - 412 15 17

  e-mail: karin.alberda@havenziekenhuis.nl

  website: www.havenziekenhuis.nl

  Hoofdredacteur

  Karin Alberda

  Aan dit nummer werkten mee

  Karin Alberda

  Nynke Feenstra

  Cristel van Rijsewijk

  Rick Keus (fotografie pagina 1, 8, 10, 11, 12 en 14)

  Jos Brakkee (fotografie omslag en pagina 7)

  Met dank aan

  Clintenraad

  Barbara de Groot

  Dr. W.I. van der Meijden

  Drs. H. van der Zee

  Marieke Kuiper

  Inge Klein Ovink

  Leon Hueting

  Ontwerp

  De Jongens Ronner Rotterdam / Groningen

  Opmaak

  Hannique de Jong

  Uitgeverij

  Business Communications Uitgevers

  Postbus 416, 8600 AK Sneek

  Telefoon 0515 - 429 429

  Fax 0515 - 429 422

  E-mail: bcuitgevers@planet.nl

  Bladmanager & advertentieverkoop

  Digna Schoonen

  Barbara Verschoor

  Telefoon 0515 - 429 429

  Druk:

  Agropers, Sneek

  De volgende Op Koers verschijnt in

  maart 2009

  Beste lezer,

  Het Havenziekenhuis isvolop in beweging. Wij zijn aan het verbouwen,ontplooien een aantalnieuwe activiteiten in Krimpen aan den IJssel, het jaarlijkse Captains Dinner met de huisartsenheeft plaats gevonden en we hebben een flink aantal nieuwe leden in onze Clintenraad, om maar een paarontwikkelingen te noemen.

  Zoals u in de media heeft kunnen lezen is de veiligheid in de operatiekamers van deNederlandse ziekenhuizen een belangrijk issue. Ook het Havenziekenhuis werd eindseptember 2008 geconfronteerd met een incident op de OK, veroorzaakt door een bacterie in een narcosemiddel in een flesje. De werkwijze met dit middel is aangepast,waardoor dit niet meer kan plaats vinden. Op grond van de aanbevelingen van een externe en een interne onderzoekscommissie hebben wij samen met de medewerkersvan de OK alle procedures en richtlijnen getraind en de andere Nederlandse zieken-huizen genformeerd over onze bevindingen.

  In september is het steunpunt Krimpen aan den IJssel geopend in zorgcentrum Tiendhove. Een buitenpoli waar patinten terecht kunnen voor onder andere geriatrisch en echografisch onderzoek zonder dat een vermoeiende reis naar hetHavenziekenhuis in het centrum van de stad nodig is. Het steunpunt in Krimpen aanden IJssel is een gezamenlijk initiatief van de Zorggroep Rijnmond en het Haven-ziekenhuis.

  De verbouwing ligt goed op koers. Zo hebben we een paar maanden geleden tweenieuwe verpleegafdelingen in gebruik genomen met ruime lichte kamers, modern sanitair, gratis radio en televisie n een eigen afdelingsrestaurant.

  Ook in de directe omgeving onderneemt het Havenziekenhuis nieuwe activiteiten. We hebben de begane grond van het Coopra gebouw aan het Haringvliet, vlakbij hetziekenhuis, kunnen huren met de bedoeling daar straks een aantal poliklinieken te vestigen, zoals interne geneeskunde, dermatologie, kaakchirurgie en oogheelkunde.Nu is de Travel Clinic al op deze locatie gevestigd.

  Het Havenziekenhuis maakt ook dankbaar gebruik van de diensten van een grote groepvrijwilligers. Over het belang van de rol van onze vrijwilligers en hun werk in het zieken-huis kunt u lezen in het interview met Leon Hueting, vrijwilliger op verschillende afde-lingen van ons ziekenhuis.

  Binnen de ziekenhuisorganisatie zelf zitten we ook niet stil. We zijn bezig met een reorganisatie met als belangrijkste doel "meer handen aan het bed" en meer betrokken-heid van de medisch specialisten bij het ziekenhuisbeleid. De voorbereidingen voor de nieuwe organisatie worden nu getroffen en in januari zal er gewerkt gaan wordenvolgens de nieuwe organisatiestructuur.

  Kortom; het Havenziekenhuis is volop in actie om het voor u, onze patinten, zo prettig mogelijk te maken. Voor alle actuele ontwikkelingen kunt u kijken op onzewebsite: www.havenziekenhuis.nl. En natuurlijk leest u meer in deze Op Koers!

  Drs. Johan Dorresteijn Drs. Ineke Leenders

  Directeur Voorzitter vereniging medische staf

  Voorwoord

 • JB&A grafische communicatie is een combinatie van drie bedrijven die samen grafisch maatwerk leveren. Grafisch ontwerpbureau,drukkerij en repro service zorgen voor totaaloplossingen van concepten ontwerp tot en met de verzending van communicatie middelen. JB&A werkt voor (semi)overheid, zorginstellingen en bedrijfsleven.Gevestigd in Rotterdam en Delft, is JB&A actief in de Benelux.

  Bergambachtstraat 23079 DA Rotterdam

  t 010 482 90 44f 010 483 44 95info@jbena.nlwww.jbena.nl

 • NOVEMBER 2008 NUMMER 4 Op Koers 3

  SNAQs tegen ondervoeding blz. 4

  Steunpunt Krimpen aan den IJssel is onze eerste buurtwinkel voor patinten blz. 6

  Huisartsen en specialisten van het Havenziekenhuis ontmoeten elkaar tijdens Captains Dinner blz. 10

  De klachtenbemiddelaar is er voor iedereen blz. 11

  Nieuwe samenstelling Clintenraad blz. 12

  Kunst in het Havenziekenhuis blz. 13

  Patintveiligheid: een zaak van iedereen blz. 16

  Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis blz. 17

  Opname informatie blz. 18

  Medisch specialisten blz. 24

  En verder

  Acne ectopica

  Meer bekendheid voor

  pijnlijke huidaandoening

  en patinten beter en

  sneller helpen

  blz. 8

  Vrijwilliger Leon Hueting

  65 jaar en al 11 jaar

  vrijwilliger in het

  Havenziekenhuis

  blz. 14

 • 4 Op Koers NOVEMBER 2008 NUMMER 4

  Per 1 september is er een pilot gestart om ondervoedingin het Havenziekenhuis tijdig te herkennen en te behandelen. We zijn begonnen op de afdelingen Chirurgie en Interne Geneeskunde. De preoperatieve polikliniek volgt later dit jaar en de overige verpleeg-afdelingen starten begin 2009.De behandeling van ondervoeding bestaat uit het tijdig

  herkennen van de verslechterde voedingstoestand, hetop tijd aanbieden van aanvullende bijvoeding of snacksen het op het juiste moment inschakelen van de ditist.Om de mate van ondervoeding vast te stellen maakt hetHavenziekenhuis gebruik van de SNAQ (Short NutritionalAssessment Questionnaire). Dit is een vragenlijst die tijdens het opnamegesprek met de patint wordt

  Sneller beter door aandachtvoor ondervoedingZiektegerelateerde ondervoeding is een onderschat probleem binnen de Nederlandse gezond-

  heidszorg. Uit onderzoek blijkt dat in Nederlandse ziekenhuizen 25-40 % van de patinten

  ondervoed is. De gevolgen van ondervoeding kunnen zeer ernstig zijn. Zo is de kans op een

  heroperatie groter en er is een verhoogde kans

  De ditisten Inge Klein Ovink en Marieke Kuiper zijn de sleutelfiguren in de aanpak van ondervoeding in het Havenziekenhuis.

 • NOVEMBER 2008 NUMMER 4 Op Koers 5

  ingevuld. Aan de hand van de antwoorden op de vragenkan de behandeling worden bepaald en ingezet. De SNAQ-methode blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek een betrouwbaar en kosteneffectief instrument om patinten met een verhoogd risico op ondervoeding te screenen.

  Hoe ziet de behandeling van ondervoeding in het ziekenhuis er in de praktijk uit? Patinten die na het afnemen van de SNAQ matig ondervoed zijn krijgen energie- en eiwitrijke hoofd-maaltijden en 3 keer per dag een snack. Deze snackszijn zorgvuldig geselecteerd. Zo moeten de snacks volgens landelijke richtlijnen voldoende eiwitten en energie bevatten. Snacks die aan deze criteria voldoenzijn bijvoorbeeld een snicker, een broodje bapao of poffertjes. Patinten kiezen door middel van een menukaart zelf welke snack ze op dat moment willen. Patinten die ernstig ondervoed zijn krijgen ook energie-en eiwitrijke hoofdmaaltijden en drie keer per dag aanvullende bijvoeding of een snack. Daarnaast wordt de ditist ingeschakeld. De ditist brengt de voedings-

  toestand in kaart door het gewichtsverloop, de BodyMass Index (BMI) en het ziekteverloop te inventariseren.De eiwit- en en