op koers, editie 2 2011

Download Op Koers, editie 2 2011

Post on 23-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Op koers is het blad voor patienten, bezoekers en relaties van het Havenziekenhuis en verschijnt drie keer per jaar.

TRANSCRIPT

 • Het Havenziekenhuis is een algemeen ziekenhuis en gespecialiseerd in Tropen- en Ouderengeneeskunde. Het is een dochteronderneming van

  Intensieve zorg bij beroerteCarpaal Tunnel Syndroom spreekuur;

  onderzoek, diagnose en behandeling in n

  Oncoplastische chirurgie bij borstkanker

  Oktober 2011

 • OKTOBER 2011 Op Koers 1

  Voorwoord

  Oktober is borstkankermaand en daarom besteden weaandacht aan de zorg voor borstkanker. We zien dat veelpatinten de persoonlijke aanpak, korte wachttijden ensnelle start van de behandeling in het Havenziekenhuiswaarderen. Ook ofcile instanties zoals de Borst-kankervereniging onderschrijven dit met het roze lintje.En van de ontwikkelingen op dit gebied is onco-plastische chirurgie. Dr. Titia Lans heeft indrukwekkendeervaring op dit gebied en vertelt ons daar meer over oppagina 4. In september hebben we afscheid genomen vanIneke Leenders als voorzitter van de medisch specialisten. Zij blijft wel als cardioloog werkzaam in onsziekenhuis. Op pagina 6 vindt u een interview met InekeLeenders over de afgelopen vijf jaar als voorzitter enmaken we kennis met de nieuwe voorzitter (en onder-getekende) Bianka Mennema.Ineke Leenders blikt in het dubbelinterview ook terug op het incident op de OK in 2008 tijdens haar periode alsvoorzitter. Zeven patinten raakten genfecteerd via eennarcosemiddel door een verkeerde werkwijze. JournalistMatthijs Buikema beschrijft in zijn boek Onder zeil hoedit kon gebeuren en wat de impact van de fout was, zie pagina 22. Met het boek willen we graag bijdragen aan de veiligheid van patinten in ziekenhuizen. Ook in het kader van patintveiligheid vindt u op pagina 11 een artikel over de sirene-actie. Iedere eerstemaandag van de maand, als de sirene gaat, vindt er eenkorte opdracht plaats om de veiligheid te testen en waar nodig verder te verbeteren. Zo wordt ons ziekenhuisnog veiliger.

  We wensen u veel leesplezier toe.

  Johan Dorresteijn Bianka Mennemadirecteur voorzitter Vereniging Medische Staf

  inhoud

  blz. 3 Heupfractuur belangrijke oorzaak van invaliditeit en sterfte

  blz. 4 Dubbelinterview Ineke Leenders en Bianka Mennema

  blz. 6 Oncoplastische chirurgie bij borstkankerblz. 8 Operatie verbouwingblz. 11 Sirene-actie houdt medewerkers scherp blz. 12 Intensieve zorg bij beroerteblz. 15 Terug in de tijdblz. 17 Carpaal Tunnel Syndroom spreekuurblz. 18 CTS in beeldblz. 20 Indianenverhalen over allergie en astma blz. 22 Onder zeilblz. 24 Op de achterbank van De Haventaxiblz. 26 Wegwijs in het Havenziekenhuisblz. 28 Onze specialisten

  Blz. 4

  Dubbelinterview:Als dokter wil je ookgraag een open relatiemet je patint

  ColofonNummer 2, oktober 2011

  Op Koers is het blad voor patinten, bezoekers en relaties van het

  Havenziekenhuis Rotterdam en wordt gemaakt door de afdeling

  Communicatie & Marketing van het Havenziekenhuis.

  Redactie Karin Alberda (hoofdredactie), Angelique van der Sterren (eindredactie),Erna Quant / Fotografie Rick Keus / Ontwerp De Jongens Ronner / Uitgever Business Communications / Drukwerk Agropers Sneek

  HavenziekenhuisPostbus 70031, 3000 LN Rotterdam, Telefoon: (010) 404 33 00

  www.havenziekenhuis.nl en www.zorgmetaandacht.nl

 • De markt telkens dt bieden waaraan actueel behoefte

  is. Daarmee is J.P. van Eesteren geworden tot wat het

  nu is: n van Nederlands vooraanstaande bouwers

  met een kerngezonde organisatie en een referentielijst

  die klinkt als een klok.

  Onze expertise omvat het gehele bouwspectrum:

  utiliteitsbouw, woningbouw, industrie, verbouw, onder-

  houd en renovatie. Enkele J.P. van Eesteren-specialismen

  zijn: plannen optimaliseren en haalbaar maken, plan-

  ontwikkeling, design & build, engineering, constructie,

  bouwkunde, cordinatie en integrale projecten.

  2 Op Koers OKTOBER 20112

 • 3OKTOBER 2011 Op Koers 3

  Heupfractuur belangrijke oorzaak van invaliditeit en sterfte

  Jonge mensen krijgen bij uitzondering te maken met een gebroken heup, maar bij ouderen komt

  het vaak voor. In Nederland hebben we jaarlijks te maken met 20.000 heupfracturen. Vallen is een

  belangrijke oorzaak.

  Van de oudere mensen die een heup breken, overlijdtbijna 25% binnen n jaar na het oplopen van de heup-fractuur. Slechts een deel van de patinten is na genezingweer net zo mobiel als daarvoor en minder dan de helft isna een jaar volledig hersteld. Een groot deel, namelijk25%, blijft permanent invalide. Al met al is een gebrokenheup behoorlijk ingrijpend voor ouderen. Orthopeed drs. Karim Raissadat vertelt over zijn ervaringen.We weten vaak niet in hoeverre het overlijdenmoet worden toegeschreven aan de slechte gezondheids-toestand die iemand al vr de heupfractuur had. Complicaties en sterfte kunnen worden veroorzaakt doorde fractuur zelf, de immobiliteit, de chirurgische ingreep en bijbehorende anesthesie en ook door patintgebondenfactoren zoals hart en vaat ziekten, longziekten, lichte verwardheid, herseninfarct of een hersenbloeding. Slechts een deel van de patinten is na genezing van een gebroken heup weer net zo mobiel als daarvoor. Een kwart blijft permanent invalide.

  Eerder naar huis Een groot deel van de patinten moet na de behandelings-fase verzorgd worden in een verpleeghuis of heeft anderehulp nodig. Andere gevolgen van heupfracturen zijn verliesaan zelfstandigheid en minder kwaliteit van leven. DokterRaissadat. Het is belangrijk dat de revalidatie van de patint vanaf het eerste moment na de operatie goed gepland wordt. Goed uitgebalanceerde medicatie is daarbij essentieel. Pijnstilling ook, maar soms kan dat ookweer ongewenste bijwerkingen hebben. Goede voedingspeelt een centrale rol bij het herstel. Vaak raken patintenerg in de war na een gebroken heup, de zogenaamdedelier. Het is zaak om dat vroeg in de opname zoveelmogelijk te voorkomen c.q. te behandelen. Hierbij speeltde geriater een belangrijke rol. Jongere patinten en patinten die vr een operatie aan een gebroken heupnog goed konden lopen, kunnen vaak eerder naar huis.Ook worden mensen eerder uit het ziekenhuis ontslagenals ze snel na de breuk geholpen worden en als er iemandanders thuis is.

 • 4 Op Koers OKTOBER 2011

  Wisseling voorzitter Medische Staf

  Als dokter wil je ookgraag een open relatiemet je patintEen dubbelinterview met twee bevlogen artsen die patintenzorg en een bestuurlijke rol binnen het

  Havenziekenhuis combineren. Ineke Leenders, cardioloog en vertrekkend voorzitter van de medisch

  specialisten en Bianka Mennema, longarts en sinds september de nieuwe voorzitter medische staf.

  Over hoogte- en dieptepunten, ontwikkelingen binnen de zorg en een goede relatie met patinten.

  Het Havenziekenhuis, eind 2006. In de voorgaande jarenhad het ziekenhuis vele wisselingen in directie en voorzitters van de medische staf achter de rug. Praktischieder jaar zat er een nieuw team aan het roer. Dat gaf veel onrust. Niet echt bevorderlijk voor de sfeer en het vertrouwen van patinten en medewerkers. CardioloogIneke Leenders had er zelf ook last van en besloot de uitdaging aan te gaan. Na 18 jaar als cardioloog aan hetziekenhuis te zijn verbonden werd zij, naast haar werk alscardioloog, voorzitter van de Vereniging Medische Staf.Een paar maanden later volgde de aanstelling van JohanDorresteijn als directeur en kwam het Havenziekenhuis instabieler vaarwater terecht.

  Sinds 2005 is het Havenziekenhuis een zelfstandigedochter van het Erasmus MC en in 2007 is gekozen voor drie speerpunten; algemene basiszorg, Ouderen-geneeskunde en Tropen- en Reizigersgeneeskunde, vertelt Ineke Leenders. Het aantal patinten van het Havenziekenhuis neemt sindsdien ieder jaar toe, de tevredenheid over onze zorg is groot en ook de ofcileinstanties zoals het NIAZ en de Inspectie voor deGezondheidszorg rapporteren positief over ons. In 2010zijn we ruim 6% gegroeid in het aantal patinten.Bianka Mennema is sinds 2007 als longarts aan het Havenziekenhuis verbonden. Nu is zij naast haar werk inde patintenzorg voorzitter van de medische staf.

  De stabiliteit in het bestuur van het ziekenhuis heefthet ziekenhuis en haar patinten en medewerkersveel goeds gebracht. Wat waren de hoogtepuntenvan de afgelopen vijf jaar?Ineke Leenders hoeft niet lang na te denken over het antwoord op deze vraag. Ons thema zorg met aandachtlaat erg goed zien waar wij voor staan en waarin wij anderszijn dan andere ziekenhuizen. Patinten krijgen hier meerpersoonlijke aandacht. Met onze vriendin Loes Luca zijnleuke en inspirerende TV- en radiospotjes gemaakt voorRTV Rijnmond. Zij laat daarin zien wat zorg met aandachtin het Havenziekenhuis precies is. Waar ik ook trots opben is op onze mooie Buitenpolikliniek in Krimpen aan denIJssel waar patinten dichtbij huis even naar hun specialist kunnen gaan. We hebben natuurlijk ook prachtigenieuwe verpleegafdelingen gekregen en een aantal poli-klinieken is vernieuwd. De warme en persoonlijke sfeervan het Havenziekenhuis is daarbij goed bewaard gebleven. We krijgen veel positieve reacties van patintenen het is voor ons zelf ook prettiger werken. Bianka Mennema vult aan: Ineke heeft er in de afgelopen jarenook voor gezorgd dat er hele goede jonge gedreven specialisten aan het team zijn toegevoegd. Ik denk dat patinten in het Havenziekenhuis in goede en veilige handen zijn.

 • OKTOBER 2011 Op Koers 5

  En dieptepunten? Die waren er ongetwijfeld ook Zeker, jammer genoeg waren die er ook, antwoordtIneke Leenders met een diepe zucht. Het incident oponze OK in 2008 was een dieptepunt. Zeven patintenraakten genfecteerd via een narcosemiddel door een verkeerde werkwijze. Het was vreselijk om mee te makendat deze patinten na hun behandeling zieker werden inplaats van beter. We hebben er veel van geleerd en achter-af gezien vind ik dat we er als team sterker uitgekomenzijn. Ik ben blij dat we mete