op koers augustus 2012

Download Op Koers augustus 2012

Post on 16-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Halfjaarlijkse magazine Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

TRANSCRIPT

 • augustus 2012

  Rinske Jansen winnaar associatieaward 2012

  HalfJaaRliJkse uitgave van de nedeRlandse associatie vooR PRaktiJkexamens

 • 10% KORTING

  voor lezers

  van Op Koers!

  w w w . r e n d e m e n t . n l

  Opleidingen Personeel & Arbeid

  Opstapcursus Personeelszaken

  Medewerker Personeelszaken

  Updatecursus Personeelszaken

  Praktijkopleiding Arbeidsrecht

  Praktijkopleiding Sociale Verzekeringen

  Nemas Personeelsmanagement

  Compensation Benefi t Consultant

  Opleidingen SalarisadministratieOpstapcursus Salarisadministratie

  Basiskennis Loonadministratie

  Praktijkdiploma Loonadministratie

  Updatecursus Salarisadministratie

  Vakopleiding Payroll Services I t/m III

  Vakopleiding Payroll Services IV

  Compensation Benefi t Consultant

  Met een opleiding van Rendement kom je

  hogerop!

  GELD TERUG?De Belastingdienst

  betaalt mee aan uw opleidingKijk snel op

  www.rendement.nl/wva

  Meer informatie en inschrijven op

  www.rendement.nl

  Goed opgeleid personeel heeft betere kansen op de arbeidsmarkt. Met de praktijkgerichte opleidingen

  van Rendement op het gebied van salarisadministratie of personeelszaken, bent u verzekerd van de juis-

  te kennis en op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Er is een opleiding voor elk niveau: van

  opstapcursus voor de eerste kennismaking met het vak, tot opleidingen voor het management.

  Specialiseer uzelf in uw vakgebied en vergroot zo uw kansen op een glansrijke carrire!

 • De SER (Sociaal Economische Raad) heeft onlangs een advies uitgebracht over de postinitile scholingsmarkt onder de titel Werk maken van scholing. In dit rapport wordt mooi samengebracht wat de laatste jaren aan onderzoeken over de postinitile scholingsmarkt is verschenen en de SER heeft daar vervolgens zijn eigen visie en advies aan verbonden. Voor de lezer die het jargon niet zo goed beheerst: onder postinitile scholing wordt de scholing verstaan die iemand in het voltijdsonderwijs volgt na het doorlopen van zijn eerste oorspron-kelijke onderwijstraject. Postinitieel onderwijs is daarom vooral volwassenenonderwijs en is er in vele soorten en maten. Het kan om een korte cursus, workshop of training gaan, maar ook om langdurige opleidingstrajecten zowel voor erkend als niet-wettelijk erkend onderwijs. Het SER-onderzoek geeft aan dat jaarlijks 1,4 miljoen mensen een cursus of opleiding volgen die als postinitieel valt aan te merken. Ruim 90% is werkgerelateerd en 40% van de onder-vraagden geeft aan dat het op peil houden van kennis de belangrijkste reden is. Interessant is ook dat ruim 27% van de deelnemers aangeeft scholing te volgen omdat zij ander werk of een promotie willen. Helaas geeft het rapport geen antwoord op de vraag of dat motief de laatste jaren belangrijker is geworden. Evenmin is helder of er een relatie is tussen dat motief (ander werk) en het type scholing (lang/kort en wel/niet diplomagericht). Waarom deze vragen interessant zijn? Omdat het bij een meer flexibi-liserende arbeidsmarkt steeds belangrijker wordt dat de inspanningen van scholingstrajecten (de leeropbrengsten) transparant en waardevast zijn. Kwalitatief goede examinering is dan cruciaal. Het SER-advies gaat echter niet in op de rol van examinering in het postinitieel onderwijs. Bijzonder eigenlijk, want in het mbo en hbo staan de examenkwaliteit en de diplomaborging al jaren volop in de aandacht. Misschien moeten we die discussie eens breder trekken. Aan de Associatie zal het niet liggen.

  Natasja Kroonalgemeen directeur Associatie

  4

  Wienke Blomen, directeur van Hobon en lid van de RvC van de Associatie praat ons bij over de rol van examinering in het hbo.

  15

  Rinske Jansen, winnaar van de AssociatieAward Manager Financile Administratie 2012: Het is een stukje erkenning en beloning voor wat je doet en voor wat je gedaan hebt.

  Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt bij Randstad vertelt ons over de ontwikkelingen op de toekomstige arbeidsmarkt.

  Inhoudsopgave Associatie Actueel 21

  AssociatieActueelDe Associatie voor

  Praktijkexamens

  PersoneelJuridisch

  TalenSecretarieel-

  administratiefFunctiegericht

  Financieel-

  administratief

  Loon-

  administratie

  Management Ondernemer MKB

  En VERDER...Associate degree: instrument voor verdere flexibilisering 6Communicatie essentieel bij organisatieverandering 10Belastinginspecteur geeft advies op congres Associatie 12Associatie presenteert toetsmatrijzen 16nederlands in Vlaanderenland 18

  3

  inHoudsoPgave

  8

  10% KORTING

  voor lezers

  van Op Koers!

  w w w . r e n d e m e n t . n l

  Opleidingen Personeel & Arbeid

  Opstapcursus Personeelszaken

  Medewerker Personeelszaken

  Updatecursus Personeelszaken

  Praktijkopleiding Arbeidsrecht

  Praktijkopleiding Sociale Verzekeringen

  Nemas Personeelsmanagement

  Compensation Benefi t Consultant

  Opleidingen SalarisadministratieOpstapcursus Salarisadministratie

  Basiskennis Loonadministratie

  Praktijkdiploma Loonadministratie

  Updatecursus Salarisadministratie

  Vakopleiding Payroll Services I t/m III

  Vakopleiding Payroll Services IV

  Compensation Benefi t Consultant

  Met een opleiding van Rendement kom je

  hogerop!

  GELD TERUG?De Belastingdienst

  betaalt mee aan uw opleidingKijk snel op

  www.rendement.nl/wva

  Meer informatie en inschrijven op

  www.rendement.nl

  Goed opgeleid personeel heeft betere kansen op de arbeidsmarkt. Met de praktijkgerichte opleidingen

  van Rendement op het gebied van salarisadministratie of personeelszaken, bent u verzekerd van de juis-

  te kennis en op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Er is een opleiding voor elk niveau: van

  opstapcursus voor de eerste kennismaking met het vak, tot opleidingen voor het management.

  Specialiseer uzelf in uw vakgebied en vergroot zo uw kansen op een glansrijke carrire!

 • 4Het hoger beroepsonder-wijs is volop in beweging. na diplomarellen bij onder meer de hogescholen Inholland en Windesheim worden plannen ontwikkeld om tot centrale examens in het hbo te komen. Uitsluitend centrale examens afnemen ter verbetering van kwaliteit is volgens de Leidse hoogleraar Jan Anthonie Bruijn echter veel te kort door de bocht. Zo eenvoudig is het allemaal niet. Waar ligt de balans tussen objectieve, trans-parante en neutrale diplomakwaliteit enerzijds en anderzijds de hoogwaardige kwaliteit van de opleiding in kwestie, de praktijkgerichte orintatie en de maat-schappelijke verantwoordelijkheid die van het hbo mogen worden verwacht? Professor Bruijn, die voorzitter is van een commissie, probeert op deze vraag een antwoord te geven. Voorwaar geen gemakkelijke opdracht!

  Gedachten over centrale examens in het hbo bevatten veel misverstanden, aldus prof. Bruijn. Hij waarschuwt voor onbe-raden centralisaties en bureaucratie.

  Ik praat over deze problematiek met de heer Wienke Blomen, directeur van Hobon in Den Haag en sinds kort lid van de raad van commissarissen van de Associatie voor Praktijkexamens in Amersfoort. Hobon is een advies-bureau voor onder meer strategische vraagstukken van onderwijs- en ken-nisinstellingen, met name gericht op mbo-instellingen en hogescholen.

  HBO-RAAdWienke Blomen weet waarover hij praat. Als student was hij al werkzaam bij de HBO-raad, een overkoepelende vereni-ging van hogescholen in nederland. Op een gegeven moment splitste Hobon

  zich van de HBO-raad af en werd het een zelfstandig adviesbureau, dat zich bijvoorbeeld ook bezighoudt met certifi-cering en accreditatie. Voor hogeronder-wijsopleidingen, zowel door de overheid bekostigde als niet-bekostigde erkende opleidingen, is waarborging van de kwa-liteit door de nederlands Vlaamse Ac-creditatieorganisatie (nVAO) verplicht. Wie niet is geaccrediteerd, mag geen bachelor- of masterdiplomas afgeven.

  Sinds enige tijd legt de Onderwijsin-spectie onderwijsbreed het vergrootglas op examencommissies. Die commissies moeten professioneel en onafhankelijk zijn en steeds meer waken over de kwaliteit van het onderwijs.

  Komen er volgens u landelijke examens in het hbo?Dat zou heel goed kunnen, maar het gaat dan niet om een vervanging maar om een aanvullende vorm van exami-nering. Kijk bijvoorbeeld naar de hbo accountantsopleidingen. Studenten moeten daar eerst een soort landelijk kennisexamen met succes afronden voordat ze mogen deelnemen aan de eigen hogeschoolexamens. Dat systeem draait al jaren. Dat zou straks ook in andere delen van het hbo kunnen worden toegepast, mogelijk voor enkele kernvakken. We zien dat verschijnsel ook al bij de pabos voor bijvoorbeeld het vak nederlands, waarvoor in eigen kring landelijke examens worden ontwikkeld. Denk in de economische sector bijvoorbeeld aan een landelijk examen voor bedrijfseconomie hbo. De Associatie voor Praktijkexamens zou in de sfeer van serviceverlening en logistiek hier haar diensten kunnen aanbieden. Maar de Associatie kan naast de meer bedrijfseconomische opleidin-

  gen ook verder kijken, bijvoorbeeld naar opleidingen op het gebied van rechten, personeel en organisatie, en veilig-heid. Het toetsen van competenties en dergelijke kan dan door de afzonderlijke hogescholen zelf worden verzorgd.

  Examencommissies zijn op dit moment niet onafhankelijk genoeg?Wienke Blomen verwacht dat een directeur of andere manager van een opleiding straks geen zitting meer mag nemen in de eigen examencommissie. Straks zit er wellicht hooguit nog n docent van de eigen instelling in zon commissie en voor de rest bijvoorbeeld een docent van een andere instelling, een onderwijs- of toetsdeskundige en/of een vertegenwoordiger uit het be