op koers special over neurologie

Download Op Koers special over Neurologie

Post on 22-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De ontwikkelingen binnen het medisch specialisme Neurologie in het Havenziekenhuis volgen elkaar snel op. Er zijn veel nieuwe behandelingen mogelijk die van grote waarde kunnen zijn voor patiënten. In dit magazine vertellen we u daar graag meer over.

TRANSCRIPT

 • Maak kennis met ons team Neurologie Dagbehandeling voor Parkinson patinten

  Hernia operaties in het Havenziekenhuis

  Intensieve zorg bij beroerte

  2012

  Het Havenziekenhuis is een algemeen ziekenhuis en gespecialiseerd in Tropen- en Ouderengeneeskunde. Het is een dochteronderneming van

  special Neurologie

 • 2 Op Koers SPECIAL NEUROLOGIE 2012

  Voorwoord

  Voor u ligt een speciale editie van Op Koers, geheel gewijd aan het medisch specialisme Neurologie in hetHavenziekenhuis. Neurologie is een vakgebied dat een snelle ontwikkelingdoormaakt. Er zijn nu veel nieuwe behandelingen mogelijk die van grote waarde kunnen zijn voor patinten. Onder Neurologie vallen aandoeningen vande hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren.U kunt hierbij denken aan epilepsie, multiple sclerose(MS), de ziekte van Parkinson, Alzheimer en een nek- ofrughernia.

  In het Havenziekenhuis zetten vijf betrokken en enthousiaste neurologen zich dagelijks in voor de besteneurologische zorg aan de patint. Daarbij werken zij intensief samen met de neurochirurgen en met het nabijgelegen Erasmus MC. Maar ook bijvoorbeeld met deafdeling Klinische Neurofysiologie en Radiologie wanneerze iemand verwijzen voor aanvullend onderzoek. Jonge patintjes met een neurologische aandoeningzoals hoofdpijn en epilepsie worden behandeld bij KinderHaven, de kinderpolikliniek van het Havenzieken-huis.

  De speciale aandachtsgebieden van de afdeling Neurologie in het Havenziekenhuis zijn Parkinson, Hernia, Carpaal Tunnel Syndroom, Slaapstoornissen enCVA/TIA (herseninfarct of hersenbloeding; ook wel beroerte genoemd). In dit magazine kunt u hier dan ookuitgebreid over lezen. Zoals over mevrouw Kortland diemet haar dochter een bezoek brengt aan onze ParkinsonDagbehandeling. Of over meneer De Jager die zich aanbeide handen laat helpen bij het speciale spreekuur voorhet Carpaal Tunnel Syndroom. Maar bijvoorbeeld ookover het nieuwe Alzheimercentrum dat wij onlangssamen met het Erasmus MC zijn gestart.

  Wij wensen u veel leesplezier!

  Team Neurologie Havenziekenhuis

  inhoud

  blz. 3 Carpaal Tunnel Syndroom

  blz. 4 De operatie is me honderd procent meegevallen

  blz. 6 Intensieve zorg bij beroerteblz. 8 t Is hier fantastisch

  blz. 9 Nieuw Alzheimercentrum geopend

  blz. 10 Tijdverlies is hersenverliesblz. 12 Hernia operaties in het Havenziekenhuis

  blz. 14 Tijd en aandacht voor epilepsiepatinten in KinderHaven

  blz. 16 Slaap- en snurkproblemen zijn geen aanstellerij

  blz. 17 Klinische Neurofysiologie (KNF)blz. 18 Dagbehandeling voor Parkinson patinten

  blz. 20 Onze specialisten van Neurologie

  Blz. 6

  Voor mij nooit meer een

  ander ziekenhuis

  ColofonApril 2012

  Deze Neurologie special is een eenmalige uitgave voor patinten, bezoekers en

  relaties van het Havenziekenhuis Rotterdam.

  Redactie Karin Alberda (hoofdredactie), Angelique van der Sterren, Erna Quant,Ramona van der Giesen Fotograe Rick Keus Ontwerp De Jongens RonnerUitgever BC Uitgevers BV, Sneek Drukwerk Telenga Media, Franeker

  HavenziekenhuisPostbus 70031, 3000 LN Rotterdam

  Telefoon: (010) 404 33 00

  Polikliniek Neurologie: (010) 404 33 64

  E-mail: neurologie.poli@havenziekenhuis.nl

  www.havenziekenhuis.nl en www.zorgmetaandacht.nl

 • SPECIAL NEUROLOGIE 2012 Op Koers 3

  Meneer De Jager had last van hinderlijke prikkelingen aanbeide handen. Alles wat ik aanraakte stond als het wareonder stroom. Ik hoopte dat het vanzelf weer over zougaan. In plaats van minder werden zijn klachten steedserger. Op een gegeven moment straalde de pijn uit naarzijn onderarm en schouders. Zelfs een kopje vasthoudenging niet meer. Via de huisarts kwam meneer De Jager terecht op het Carpaal Tunnel Syndroom spreekuur.

  Onderzoek, diagnose en behandeling in n

  Speciaal spreekuurHet Carpaal Tunnel Syndroom, ook wel CTS genoemd, iseen beknelling van de middelste armzenuw ter plaatse vande pols, legt neuroloog Liselotte Ruts uit. De beknellingontstaat door een zwelling van het bindweefsel. Hierdoorneemt de druk toe in de carpale tunnel, waar de zenuwdoorheen loopt. In het Havenziekenhuis kunnen patintensnel worden geholpen. Op het Carpaal Tunnel Syndroomspreekuur vinden alle onderzoeken op n dag plaatswaarna de patint meteen de diagnose en het behandel-voorstel krijgt. Meneer De Jager is tevreden: Ik kon binnen een week

  terecht op het spreekuur en het was jn dat ik niet voor iedere afspraak naar het ziekenhuis terug hoefde tekomen.

  Onderzoek en behandeling Op het spreekuur gaat de patint eerst naar de neuroloog.Dr. Liselotte Ruts: Bij verdenking op het Carpaal Tunnel Syndroom verwijs ik de patint door naar de afdeling Klinische Neurofysiologie voor een zenuwgeleidings-onderzoek. Hiermee kunnen we meten hoe snel en hoegoed de zenuw de signalen doorgeeft aan de spier. Vervolgens bespreekt de neuroloog de uitslag van het onderzoek met de patint en nemen ze samen de behandelmogelijkheden door. Een injectie in de pols meteen pijnstillende vloeistof die de zwelling vermindert kanlange tijd goed helpen. Soms wordt gekozen voor eenoperatie. Dit is een kleine ingreep in dagbehandeling. Patinten kunnen na de diagnose meteen terecht bij nvan de chirurgen van het Havenziekenhuis om de operatie te bespreken en een afspraak in te plannen, lichtLiselotte Ruts toe. Meneer De Jager is geholpen aan beide handen. In mijnrechterhand heb ik meteen een injectie gehad van de neuroloog. Aan mijn linkerhand moest ik geopereerd worden. Binnen een week kon meneer De Jager terechtbij de chirurg voor zijn operatie. Het was zo gebeurd. Ikzat twee uur later alweer in de metro op weg naar huis.

  Carpaal Tunnel SyndroomspreekuurDe polikliniek Neurologie heeft een speciaal

  spreekuur voor patinten met het Carpaal

  Tunnel Syndroom (CTS). Meneer De Jager

  bezocht dit spreekuur.

  Neuroloog Liselotte Ruts onderzoekt de heer De Jager

 • 4 Op Koers SPECIAL NEUROLOGIE 2012

  We spreken Henny Lakerveld na zijn operatie op de verpleegafdeling Neurologie. Het is hem niet aan te ziendat hij een week daarvoor nog nauwelijks kon zitten of lopen van de pijn. Ik sta nog wel iets scheef, verontschuldigt Henny Lakerveld zich, maar dat gaat als het goed is langzaam beter. Het is heerlijk om weeroveral naar toe te kunnen.

  Prettige dokterHenny Lakerveld liep al een tijd met rugklachten bij dehuisarts en nadat hij een boom uit zijn tuin had verwijderd,werd de pijn alleen maar erger. Ik merkte dat de pijn naarmijn rechterbeen trok en zelfs met de zwaarste pijnstillersbleef de pijn aanhouden. Via de huisarts kwam ik in eenziekenhuis bij mij in de buurt terecht waar ze een herniaconstateerden. De wachtlijst in dit ziekenhuis was erg langen zo kwam ik terecht bij neuroloog dr. Sonia Rosso in het Havenziekenhuis, een aardige en kundige dokter. Ik werdmeteen opgenomen om de pijn te bestrijden met morne-pillen. Snel daarna werd duidelijk dat ik geopereerd konworden.

  ZwangerEen operatie was wel even schrikken voor Henny Lakerveld. Aan de andere kant was hij ook erg opgeluchtdat er iets aan zijn rug gedaan werd. Hij stond op het punt vader te worden. Henny: Mijn vrouw heeft al die tijdvoor mij moeten zorgen, omdat ik bijna niets kon, en daarvoelde ik me erg schuldig over. Ik wilde er graag voor haarzijn toen ze zwanger was en ook voor de baby die eraankwam. Gelukkig kon ik in het Havenziekenhuis al binnentwee weken terecht voor de operatie.

  OperatieHenny Lakerveld zag als een berg op tegen de operatie.Je wordt toch geopereerd in je zenuwcentrum. Nu hetachter de rug is, kan ik zeggen dat het me honderd procent is meegevallen. Ik heb nauwelijks pijn en na anderhalve dag slikte ik al geen pijnstillers meer. De operatiewond, n klein sneetje, valt ook heel erg mee.Natuurlijk voelt mijn rug nog wel stram aan, maar dat isniets in vergelijking tot de pijn die ik had voor de ingreep.De dag na de operatie liep ik alweer in het rond. Eerst

  Herniaoperatie

  Henny Lakerveld: De operatie is me honderdprocent meegevallenHenny Lakerveld kampte al een tijd met ernstige rugklachten. Toen hij in het ziekenhuis terecht kwam,

  bleek dat hij een hernia had. Een slechte timing met een baby op komst. Gelukkig kon hij in het Haven-

  ziekenhuis snel behandeld worden.

 • SPECIAL NEUROLOGIE 2012 Op Koers 5

  Henny Lakerveld en fysiotherapeut Rob Pijl

  met behulp van een fysiotherapeut een rondje langs hetbed en toen de gang op. Ik kon ook meteen weer zelfdouchen en naar het toilet, iets wat daarvoor heel moeizaam ging door de pijn. Het voelt heerlijk om mijnzelfstandigheid weer terug te hebben. Vandaag mag ikweer naar huis, aldus Henny Lakerveld. Aan zijn stralendeogen, zien we dat hij er erg naar uitkijkt.

  Goed bevallenWat vond Henny Lakerveld van het Havenziekenhuis? Ditis de eerste keer dat ik in het Havenziekenhuis ben en hetis me zeer goed bevallen. Ik kom niet graag in een zieken-

  huis, maar als het weer nodig is dan kies ik meteen voorhet Havenziekenhuis. Ik vind het hier erg gemoedelijk eniedereen is erg aardig voor me. De verpleegsters en dokters komen regelmatig vragen hoe het met me gaat.Er is echt aandacht voor je en dat vind ik leuk. Ook zit ikgraag in het cafeetje van de afdeling, wat een beetje aanvoelt als een huiskamer door de gezellige sfeer.

  Terwijl Henny ons vertelt over de babykamer, die al bijna afis, zien we vanuit onze ooghoeken de neuroloog naderenmet de ontslagpapieren. Na vier dagen is het voor HennyLakerveld tijd om naar huis te gaan.

  Neuroloog dr. Sonia Rosso:Patinten met een hernia worden in het Havenziekenhuis gezien door n van de vijf neurologen. Rugklachten zijn n van onze specialisaties. Bij een hernia zorgt een uitpuilende tussenwervelschijf voor een beknelling van de zenuw, waardoor pijnklachten kunnen ontstaan. In 70 80% van de geva