koers houden - deerns jaarverslag 2011

Download Koers houden - Deerns Jaarverslag 2011

Post on 10-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Koers houden - Deerns Jaarverslag 2011

TRANSCRIPT

 • ...brengt ideen tot leven

  Gezonde leef- en werkomgevingBedrijfskritische faciliteitenDuurzaamheid en energie

  Nieuwe techniekenVeiligheid

  Koers houden

  Jaarverslag 2011

  Deerns Groepwww.deerns.nl

 • 2 Deel 1 Deerns in het kort

  Deerns Jaarverslag 2011

  Koershoud

 • Onze thuismarktenzijn momenteel tenprooi aan wereldwijdeberoering, onvoorspel-bare politieke invloedenen onzekerheid op dekorte termijn, en laten zich zo vergelijken meteen stormachtige zee die wij bezeilen

  sen

 • Belangrijke investeringen zijn gedaan in de voor bereidingen ter vervanging van ons management-informatiesysteem, in BIM (bouwinformatie-modellering, waarmee driedimensionaal op intelligente, gentegreerde wijze wordt ontworpen), en in maatregelen gericht op duurzaam werken (zoals de aanschaf in Nederland van onze eerste drie elektrische autos en hun laadstations). Tijd en aandacht zijn ook besteed aan de voorberei-ding van enkele wijzigingen in de organisatiestructuur van ons bureau. Hieruit voortvloeiend zal aanvang 2012 de leiding van de Deerns Groep overgaan van de directie van Deerns oorspronkelijke kern, Deerns Raadgevende Ingenieurs BV, naar de nieuw gevormde internationaal samengestelde Raad van Bestuur van de Groep. Deerns Groep, dat al een aantal diensten aan het Nederlandse bedrijfsonderdeel leverde, zal vanaf dat moment ondersteunende diensten leveren aan alle landenvestigingen (National Of ces): in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Itali, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

  Net als in eerdere jaren hebben we ink genvesteerd in de kwaliteit van onze dienstverlening. Drie internationale praktijkgroepen (International Practices) zijn opgezet om wereldwijd op topniveau advies- en ontwerpdiensten te kunnen aanbieden op terreinen die bij uitstek een internationaal karakter hebben: datacentra, zuivere-luchttechniek en luchthavens. Vooral de internationale datacentrapraktijk maakte een inke groei door, niet alleen in spreiding van opdrachtgevers en omzet-volume, maar ook op het vlak van innovaties en nieuwe energiebesparende technologien waarmee onze opdrachtgevers CO2-emissie reduceren en geld besparen.

  We presenteren u dan ook met trots dit verslag over het jaar 2011, voor het laatst als gecombineerd verslag van Deerns Groep BV en Deerns Raadgevende Ingenieurs BV. Lezing ervan geeft u naar wij hopen een goed beeld van de activiteiten, prioriteiten en resultaten van ons bureau. Wij zien ernaar uit u in 2012 te ontmoeten.

  Jan Karel Mak

  Algemeen directeur Deerns Raadgevende Ingenieurs BV & Deerns Groep BV (2011), Voorzitter Raad van Bestuur Deerns Groep BV (2012).

  02

  Deerns Jaarverslag 2011

  Deerns brengt ideen tot leven

  Deerns heeft in 2011 koers gehouden. Het was een dynamisch jaar voor onze onderneming, zowel wat de marktsituatie als de interne organisatie betreft. Uiteraard werd de markt-ontwikkeling gedomineerd door wereldwijde onrust en economische neergang. Intern is er hard gewerkt aan het voorbereiden van de ondernemingsstructuur op stabiele verdere groei in kwaliteit, tevredenheid van opdracht-gevers en medewerkers, en als gevolg daarvan in omvang en resultaat. In weerwil van de moeilijke externe omstandigheden heeft het bureau zich stevig ontwikkeld net als veel van onze getalenteerde medewerkers.

  De prestaties in Nederland waren in het eerste halfjaar bijzonder goed, maar hadden in het tweede halfjaar te lijden van het uitstellen en stilleggen van opdrachten; dit resulteerde in een licht tegenvallend, doch nog steeds goed rendabel bedrijfsresultaat. De goed gestemde Duitse markt contrasteerde sterk met de slechte situatie in de Nederlandse vastgoed- en bouwsector, en de beide Duitse vestigingen leverden bijzonder goede prestaties. Bovendien was het eerste volledige bedrijfs-jaar in onze nieuwe vestiging Parijs zeer succesvol. In mei openden we een nieuwe vestiging in Londen, waarin uiteraard aanvangsinvesteringen nodig waren zodat deze nog niet aan het ondernemingsresultaat bijdroeg; een duidelijke entree in de Britse markt is gemaakt en rond de jaarwisseling was een team van zeven personen bezig met een snelle ontwikkeling en reputatieopbouw ter plaatse.

  In onze beide grootste marktgebieden, Nederland en Duitsland, handhaafde of verbeterde Deerns zijn marktaandeel. In Duitsland werd onze groei weliswaar beperkt door een tekort aan geschikt talent op de arbeidsmarkt, maar ons dienstaanbod onderging er een duidelijke verbreding. Hoewel het bedrijfsresultaat in Nederland enkele procentpunten bij de begroting achterbleef, overtrof onze jaaromzet de begroting met meer dan 2 miljoen. In een gedurende het afgelopen jaar duidelijk krimpende markt kon dit worden bereikt door sterke groei in projecten van opdrachtgevers buiten Nederland, bijvoorbeeld in Rusland en enkele andere landen waar Deerns geen vestiging heeft.

  Voorwoord Jan Karel Mak

 • 03

  Deel 1Deerns in het kortKerncijfers 06Pro el 07Strategie 08Markten en opdrachtgevers 10

  Deel 2De vijf Deerns-themasGezonde leef- en werkomgeving 14Bedrijfskritische faciliteiten 16Duurzaamheid en energie 18Nieuwe technieken 20Veiligheid 22

  Deel 3OndernemingsbestuurVerslag van de Directie 26Verslag van het Stichtingsbestuur 30Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 31Personeelsbeleid 35

  Deel 4JaarcijfersGeconsolideerde balans 38Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40Geconsolideerd kasstroomoverzicht 41 Toelichting op de geconsolideerde balans 42Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 45

  Deel 5Vooruitblik 2012

  Deel 6PersonaliaManagement 54Organigram 55Management in Nederland 56Adressen 57

  Inhoud

  04

  12

  24

  36

  4852

  Colofon Tekst en redactie Deerns Vormgeving DesignDesk Omslagfoto OVG re/developers (client), PLP/ARCHITECTURE (architect) Fotogra e Hollandse Hoogte, Jeroen Dietz Drukwerk Drukkerij Opmeer bv, Den Haag

 • Deerns Jaarverslag 2011

  04 Deel 1 Deerns in het kort

  1D

  Op elke dag van onze reis moeten we ons richtpunt herijken, zo nodig onze koers aanpassen en nieuwe kansen grijpen om onze toekomstige uitdagingen te lijf te kunnen gaan

 • Deerns in het kort

  eel05

  Koers houden

  KerncijfersPro elStrategieMarkten en opdrachtgevers

 • Deerns Jaarverslag 2011

  06

  KerncijfersDeerns Groep

  Deel 1 Deerns in het kort

  60,0

  50,0

  40,0

  30,0

  20,0

  10,0

  0,0

  7,0

  6,0

  5,0

  4,0

  3,0

  2,0

  1,0

  0,0

  600

  500

  400

  300

  200

  100

  00

  95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

  95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

  95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

  14,9

  1,1

  225

  52,2

  6,3

  480

  Omzet in miljoenen Euro's

  Bedrijfsresultaat (EBIT) in miljoenen Euro's

  Medewerkers in voltijdsequivalent

 • Koers houden

  07

  Pro elOnze kernwaarden

  opdrachten en werkrelaties in onze ambitie om op de meest doeltreffende en doelmatige wijze ideen tot leven te brengen.

  Het ontwikkelen en onderhouden van bestendige relaties met onze opdrachtgevers maakt het ons mogelijk hun bedrijfsprocessen en technische behoeften te doorgronden, waardoor wij hun de best mogelijke adviezen en ingenieursdiensten kunnen leveren.

  Ons streven naar een grondige service-gerichtheid is geworteld in onze kernwaarden:

  het koesteren van professionele kwaliteit; het aanmoedigen van ondernemerschap; het verder ontwikkelen van onze reputatie; het handhaven van strikte ethische normen; het waarborgen van adequate interne en

  externe samenwerking.

  Via toepassing van praktische innovaties zoeken wij naar kansen onze dienstverlening te verbeteren en bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Met veel plezier zijn wij opdrachtgevers van dienst door jaarlijks honderden kleinere technische vraagstukken op te lossen. We zijn echter op ons best wanneer we ideen tot leven kunnen brengen door het ontwerpen van integrale oplossingen voor complexe technische uitdagingen in complexe clintorganisaties.

  De Deerns Groep is een internationaal werkzaam technisch ingenieursbureau dat particuliere en publieke opdrachtgevers terzijde staat bij het verwezenlijken van een duurzame, gerie ijke en veilige gebouwde omgeving. Hiertoe ontwerpen wij de technische en energie-infrastructuur van gebouwen en infrastructurele voorzieningen, van eerste concept tot gedetailleerd ontwerp en bouw-begeleiding. Wij willen de top zijn in technische kwaliteit en kwaliteit van dienstverlening door onze clinten ons gehele spectrum aan vaardig heden, kennis en ervaring beschikbaar te stellen, en daarmee maximale waarde te geven aan de inzet en toewijding van onze klantgerichte project- en ondersteunende medewerkers.

  Als eerste prioriteit binnen onze organisatie koesteren wij een innovatieve en professionele werksfeer waarin onze medewerkers tot bloei komen en zich medever-antwoordelijk voelen. Daarom investeren we diep in het aantrekken, ontwikkelen, inspireren en vasthouden van getalenteerde vakmensen, met wie we de project-teams bouwen die topkwaliteit leveren aan onze opdrachtgevers.

  Als toegewijd gespecialiseerd bureau zijn we gericht op samenwerking met partners die op hun eigen werkterrein onze ambities en normen delen. Met hen werken wij samen in zeer uiteenlopende soorten

  D

  Deskundigheid

  O

  Ondernemerschap

  R

  Reputatiegerichtheid

  I

  Integriteit

  S

  Samenwerking

 • Deerns Jaarverslag 2011

  08

  2 Ontwikkelen van een volledig pakket diensten in onze Europese kantoren

  Door onze historie als Nederland