aralik 2008

Download Aralik 2008

Post on 28-Mar-2016

244 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Öncü tartışma konuları, alanındaki TKY uygulamalarının, haberlerin ve KalDer faaliyetlerinin paylaşıldığı Önce Kalite, sürekli gelişen içeriği ile gündemdeki yerini alıyor. Kalite camiasının tek dergisi olma misyonunu üstlenen Önce Kalite ağırlıklı olarak, Türkiye'nin seçkin şirketlerinin, karar verme mekanizmalarında yer alan yöneticilerine ulaşıyor. İttifakı olduðunuz bu camianın içindeki yerinizi Dergimizde yer alacak ilanlarınızla pekiştirebilir, yaratılacak sinerjinin destekçisi olabilirsiniz.

TRANSCRIPT

 • Yl: 17 Say: 130 6.50 YTL ARALIK 2008

  Prof. Dr. Ali Rza Kaylan: Kalite ynetiminde eilimler ve gelecek Zafer alayan: Kreselleen Dnyada kalite Gaye nal: Herey kk bir tebessmde sakldr

 • 4 nce Kalite Dergisi ARALIK 2008

 • 6 nce Kalite Dergisi ARALIK 2008

  4 Eitimler 7 Editrden 8 Kalite ynetiminde eilimler vegelecek Prof. Dr. Ali Rza Kaylan KalDer Ynetim Kurulu Bakan

  10 Kreselleen Dnyada Kaliteve AB Nezdinde Yrtlen almalar Zaferalayan T.C. Sanayi ve Ticaret Bakan

  12 17. Kalite Kongresi Kalitelialmak Kaliteli Yaamak

  38 ISO 28000:2007 Tedarik zinciriiin gvenlik ynetim sistemleri Neli Adoni Operation Manager-LRQA Turkey

  42 Pencere Neslihan Gk 44 Herey kk bir tebessmdesakldr Gaye nal Gesta DenizUlam Tur. Tic. A.. Halkla likilerSorumlusu ve Gesta Rota DergisiYazileri Mdr

  46 6 Sigma vesile oldu,kaynatrd: Yetkinlik, stek veFrsatDefne Eroul Vodafone Trkiye yiletirmeKdemli Mdr

  48 Rekabetilik&kalite ilikisi 49 KalDerden Haberler-Tokat 50 ube Haberleri64 yeler 66 Abone

  NDEKLER

  Kalite ynetimindeeilimler ve gelecek

  Prof.Dr.Ali R.KaylanKalDer Ynetim Kurulu Bakan

  ZaferalayanSanayi ve Ticaret Bakan

  Kreselleen Dnyada Kalite ve AB Nezdinde Yrtlen almalar

 • nce Kalite Dergisi ARALIK 2008

  EDTRDEN

  KalDer Adna Sahibi:

  Sorumlu Yazileri Mdr:

  Genel Koordinatr:

  Editr:

  dare Merkezi:

  Yapm:

  Bask:

  Prof. Dr. Ali Rza Kaylan

  Neslihan Gkneslihan.gok@kalder.org

  Samih Yedievli samihy@kalder.org

  Nurdan Snmeznurdan.sonmez@kalder.org

  Trkiye Kalite Dernei (KalDer) Centrum Merkezi, Aydnevler Sanayi Cad. No: 3 Kkyal 34854 stanbul Tel: 0 216 518 42 84Faks: 0 216 518 42 86www.kalder.orgkalder@kalder.org

  Ortam Reklam Danmanlk Ltd. ti. Badat Cad. Tevfikpaa Sok. No: 13 D.2 Kalam-Kadky-stanbul Tel: 0 216 347 56 56 Faks: 0 216 348 64 50 www.kobi-efor.com.trkobi-efor@kobi-efor.com.tr

  Ege Basm Esatpaa Mah. Ziyapaa Cad.No:8 skdar-stanbulTel:0 216 472 84 01Faks: 0216 472 84 05www.egebasim.com.trege@egebasim.com.tr

  Yazlarn sorumluluu yazarlarna aittir. Yaymlanan yazlarn sorumluluu yazarlarna aittir. Yaynlanan yazlardan kaynak gsterilmedenalnt yaplamaz.

  nce Kalite Dergisi Trkiye Kalite Dernei tarafndan ayda bir yaymlanr. Ulusal-Trke-Aylk-lmi ISSN: 1301-4978

  Kresel mali krizin etkileri btn lkelere, bu arada Trkiyeye de ulat. Kriz ev-rensel geerli bir nedene dayal olduuna gre, krize kar kurumsal, sosyal vetoplumsal direniin de evrensel bir manta gre olmas kanlmazdr.Krizin ilk etkisi geneldi. Tartlmas da genel oldu. Kriz giderek ekonomininsektrel damarlarna dald ve sonuta tek tek firmalarn kapsn ald. Firmalarhzla, kendilerince radikal saydklar nlemlere yneldiler. retim ve istih-damlarn daraltmaya baladlar. Her eyde azami tasarruf ima eden bu radikalnlemler gerekten radikal midir? Bize gre en azndan, krizin ekonomik ve sosyal etkilerinden koruyacak lderadikal deildirler. Hatta olayn btnl asndan bakarsak, alnan ilk veaceleci nlemlerin kriz karsnda beyaz bayrak ekmek anlamna geldiinigrrz. Gn kurtarmaya ynelik hibir nlem olumlu anlamda radikal olmaz.Yaam gerekliine kar gerek anlamyla radikal tutum, evrensel ierik ve amatamas kouluyla, bugne bakarak yarn zmlemektir. Kriz balamnda sy-lersek, KOBler dahil, zel ve kamusal tm kurumlarda ve toplumsal yaamdaalnm veya alnacak nlemlerin gerekte radikal olmas gerekir. Peki ne gibi? Her ekonomik kriz doal olarak firmalar ynnden Kalite ve Maliyet sorunla-rn gndemin bana tar. Karllk bu erevede yeniden kurulur. Bunu baara-bilmenin temel art, her eyde ve yaamn her alannda yaratc olmaktr.Yaratcln rgtlenmesi ise ynetim ve yaam kalitesini olmazsa olmaz klar.Bunu Toplam Kalite Ynetimi (TKY) ad altnda btnletiriyoruz.17. Kalite Kongresi, kresel krizin etkilerine kar mcadeleyi de dikkate alarakTKY btnlnn iinden iki yaamsal unsuru seerek, olabilecek en anlaml veetkin vurgularyla i dnyasnn ve toplumun nne koydu. Bunlardan biri Kong-re ana temasyd, Kaliteli almak ile Kaliteli Yaamak arasndaki felsefi ba-n somuttaki anlamn youn ierikle irdelemekti. Bu baarld ve krize kar m-cadelede NSANa yatrmn nemi aa kt. Kongre ayrca Ynetim Kadnn Hakkdr hareketini balatt. Krize karmcadelede kadnn da gcnn toplumsallatrlmas art ve Trkiye bunubaarabilecek durumdadr. Unutmayalm; ikinci byk savatan sonra yeniden in-a edilen bugnk Avrupann mimar, sava yorgunu erkekten kalan her dzey-de ynetim boluunu dolduran Avrupal kadndr.

  Nurdan Snmez

  Kurumsal Sponsorlar

  Krize karradikalizm

 • 8 nce Kalite Dergsi ARALIK 2008

  Toplam kalite ynetim felsefesi gncelli ini hi bir zaman yitir-meyecek evrensel bir yaklamdr. Sonulara ynlendirme,mteri odakllk, liderlik ve amacn tutarll , sreler ve ve-rilerle ynetim, alanlarn gelitirilmesi ve katlm, srekli renme, yenilikilik ve iyiletirme, ibirliklerinin gelitirilme-si, kurumsal sosyal sorumluluk olarak sralanan ve mkem-melli in temeli olarak vurgulanan sekiz kavramn nemi n-mzdeki yllarda da artarak devam edecektir. 2009 ylna girerken, gelecekle ilgili deiimingleri nasl ekillenmektedir? Kalite alanndabeklentilerimiz nelerdir? Kurumlarn deiim y-netiminde etkisel olabilmeleri ve rekabet glerinikoruyabilmeleri ve artrmalar iin neler yapmalargerekir? Kriz dnemlerinde srdrlebilir baariin her zamandan ok gereksinim duyulan kaliteolgularnn daha iyi anlalmas iin grleri pay-lamadan nce, 28 ubat 2008 tarihinde kaybettii-miz ve kalite mimar olarak adlandrlan kalite d-nr Joseph Juran ksaca anmak ve katklarn-dan sz etmek isterim. Juran srekli iyiletirme almalarnda sorunlarnnemli bir kk nedeninin deiime kar diren,kendi terimiyle kltrel diren olduunu vurgular.103 yana kadar kesintisiz srdrd 75 yllkmeslek yaamnda 34 lkede yaklak 20.000 kii-ye eitim seminerleri veren Jurann kalitenin te-mel kavramlarna nemli katklar olmutur. Kali-teyi kullanm amacna uygunluk olarak tanmlayanJuran, kalite kontrolu hatalardan arnma ve m-kemmelliin hedeflenmesi olarak grmtr. S-rekli iyiletirme almalarnda Planla, kontrol etve iyiletir olarak belirtilen aamal yntemona aittir. Pareto ilkesi olarak bildiimiz 80-20 ku-raln kalite iyiletirme aralar arasna kazandrankii Jurandr. Sorunlarn yzde 80i, nedenlerinyzde 20sinden kaynaklanmaktadr. Juran irketlerin kresel pazarlarda rekabet edebilmeleri iinrn ve hizmet kalitelerinin ynetiminde katklar nedeniyle1992 ylnda A.B.D.nde Ulusal Teknoloji ve Yenilikilik Madal-yas kazanmtr. Bu madalyay 29 Eyll 2008 tarihindeA.B.D.nde Beyaz Sarayda alan bir baka kalite dnr de Ar-mand V. Feigenbaumdur. Kendisi kurumlarn kresel rekabet-ilik ve mkemmellik yolculuklarnda toplam kalite ynetimiyaklamna katklar nedeniyle bu madalyaya layk grlm-tr. Bu madalyay 1987 ylnda kazanan Deming ve 1989 yln-da kazanan Jay W. Forresterla beraber toplam kalite ynetimi-

  ne nemli katklarda bulunan drt kalite dnr de bu niankazanmlardr. Amerikan Kalite Dernei (ASQ) kalitenin gelecei almasnbeinci kez tekrarlayarak Ekim 2008de Quality Progress dergi-sinde yaynlamtr. lki 1996 ylnda yaplan ve 1999, 2002,2005 ve 2008 ylnda tekrarlanan almann amalar boyut-ludur. ncelikle kalitenin geleceini ekillendirecek anahtar

  glerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Dahasonra iyimser ve ktmser senaryolar ere-vesinde gelimelerin neler olabilecei tartl-maktadr. Sonu olarak kalite profesyonelleri-nin ve irketlerin ne ekilde etkilenecei ko-nusunda yorumlar yaplmaktadr. Sz konusu kalitenin gelecei almasnda,kreselleme, sosyal sorumluluk ve kaliteninyeni boyutlar deiimin gleri arasnda nplana kmaktadr. Deiime yn veren yedig arasnda dierleri ise yalanan dnya n-fusu, salk hizmetlerinde kalite, evre duyar-ll ve teknolojik ilerlemelerdir.Kreselleme olgusunun daha ok vurgulan-d gnmzde deiim hz artmakta, yokolmamak ve deiime ayak uydurabilmekiin uyum salayabilme ve eviklik giderekdaha nem kazanmaktadr. Kresel pazar, k-resel igc ve tedariki a oyunun kurallar-n deitirmektedir. Kalite kurum snrlariinde kalmamakta, kresel, toplumsal veevre duyarll boyutlar daha geni bakasn zorunlu klmaktadr. rn mrnnsrekli ksald, mteri beklentilerinde ta-nn giderek ykseldii bir ortamda mteriiin deer yaratmak glemektedir. Sorunla-rn zlmesinde sistem yaklam ve sistemdncesi kanlmazdr. Mteri memnuni-

  yetini artrmak ve mteri balln srdrebilmek iin n ko-ul, mteri gereksinimlerini daha iyi anlamaktr. Mteri bek-lentileri arttka kalite kurumlar iin her zamankinden daha okyaamsal nem tamakta, rekabet gcnn glenmesi iin ka-lite giriimleri ve kalite bilincinin en etkin ekilde yaygnlatrl-mas baarl yneticilerin gndeminde yerini korumaktadr. Bu noktada kresellemeyi arpc bir ekilde anlatan bir kitap-tan da sz etmek isterim. New York Times gazetesi ke yazar-larndan Thomas L. Friedman'n 2005te yazd ve Trkeye deevrilen Dnya Dzdr: Yirmi Birinci Yzyln Ksa Tarihibalkl kitab Internetin dnyaya hzla yaylmasyla yaanan

  GR

  Kalite ynetimindeeilimler ve gelecek

  Prof.Dr.Ali R.KaylanKalDer Ynetim Kurulu Bakan

 • nce Kalite Dergsi ARALIK 2008 9

  deiimi arpc rneklerle yanstmaktadr. Bylece gnmzdnyasnn nasl klp hzlanarak kresel bir kye dnt- vurgulanmaktadr. Friedman, snrlar yokeden, bireyleriyer ve zamandan bamsz klan yeni ada, baarl olmakiin bireylerin, irketlerin ve lkelerin neler yapmas gerekti-ini de anlatyor. Mteriler, irketlerin ve kurumlarn sosyal sorumluluk kap-samnda neler yaptklarn daha ok renmek istemektedir-ler. Sosyal sorumluluk projelerinin etkinlii, mterilerin sat-nalma davranlarna da olumlu ynde yansmaktadr. Kalitenin yeni boyutlarnda ise yaratclk ve yenilikilik yak-lamlar n plana kmaktadr. Yeni fikirlerin gelitirilmesi veetkin deiim ynetimi iin yeni yetkinlikler gerekmektedir.Yeniliki liderler tm alanlarn etkin olabilecei yeniliki-lik ortamlarn ve kltrel yapy hazrlamak durumundadr. Toplam kalite ynetimi felsefesine gre yrtlen iyiletirmealmalarnn admsal veya byk sramalar eklinde ger-ekletirildii Kaize