grile comert international

Download Grile Comert International

Post on 22-Jul-2015

433 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1.

Prin raportul juridic de dreptul comertului international se intelege :

a. norma de dreptul comercial aplicabila intr-un caz anume determinat; b. o relatie sociala reglementata de o norma de drept comercial international c. raportul patrimonial reglementat de o norma de drept comercial international ANS: C 2. Sunt elemente definitorii ale raportului juridic de drept comercial :

a. comercialitatea b. nationalitatea c. nepatrimonialitatea ANS: A 3. Criteriul comercialitatii se defineste :

a. prin opozitie cu actul sau faptul de drept civil b. prin intelegerea partilor c. prin referire la normele dreptului national ANS: A 4. Un raport juridic comercial dobandeste vocatie internationala in masura in care prezinta atributul internationalitatii ? a. da, intotdeauna b. nu, deoarece un raport comercial nu poate dobandi vocatie international c. cateodata ANS: A 5. Un raport juridic ce contine elemente de internationalitate in structura sa si in imprejurarile referitoare la nasterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic cu element strain din orice domeniu al dreptului privat apartine: a. dreptului comertului international 1

b. dreptului international privat c. dreptului civil ANS: B 6. Cetatenia pe care o au partile unui raport juridic de drept comercial international este in masura sa confere acestuia caracterul de extraneitate ? a. corect b. incorect c. cetatenia are un caracter predominant in raporturile de drept comercial international ANS: B 7. Sediul unei societati comerciale, domiciliul unei persoane fizice (ori in lipsa acestuia resedinta) partilor, situate in state diferite confera elementul de internationalitate unui raport juridic comercial ? a. confera in mod direct atributul internationalitatii b. este necesar ca in structura sa sa fie intalnit si un alt element de extraneitate apt de a-i acorda valenta internationalitatii ANS: A 8. Continutul raportului juridic de comert interrnational este format:

a. parti, obiect si cauza b. drepturile si obligatiile asumate de catre parti c. doar obligatii ANS: B 9. Izvoarele dreptului comertului international sunt :

a. cu caracter intern si international b. cu caracter special 2

c. cu caracter general si international ANS: A 10. Uzantele comerciale sunt de regula:

a. clauze tip, elaborate de catre partile raportului juridic de dreptul comertului international b. componente ale practicii arbitrale c. tratate internationale ANS: A 11. In raport de forta lor juridica uzantele se clasifica in:

a. uzante conventionale b. uzante cutumiare c. uzante locale ANS: A 12. Conventia internationala este izvor al dreptului comertului international doar in masura in care stabileste norma de reglementare al raportului juridic al comertului international si de cooperare economica si tehnico-stiintifica internationala a. corect b. incorect c. enuntul este partial incorect ANS: A 13. Codificarea dreptului comertului international presupune :

a. o activitate de comasare a normelor dreptului de comert international lasata la latitudinea statelor interesate, conform principiului libertatii comertului. b. un proces constient la care iau parte statele lumii alaturi de organizatiile internationale interesate c. 3

constituirea premiselor unui drept material neuniform in domeniu ANS: A 14. Principiul libertatii conventiilor exprima regula in fata careia un subiect de dreptul comertului international se obliga doar la ceea ce considera ca este in interesul sau si in masura in care doreste prin propria sa : a. fapta b. vointa c. diligenta ANS: B 15. Lex voluntatis este regula care se manifesta in sfera contractelor comerciale internationale , potrivit careia fondul si efectele obligationale ale contractelor respective vor fi deduse jurisdictiei anume aleasa de catre parti . a. enuntul este corect; b. enuntul este fals; c. enuntul este partial incorect ANS: A 16. Poate Lex voluntatis sa reglementeze si asupra formei actelor juridice ?

a. nu, deoarece conditiile de forma ale unui act juridic sunt stabilite de legea care ii carmuieste fondul b. da pentru ca atunci cand o astfel de lege a fost desemnata de catre parti principiul Lex voluntatis va cuprinde in reglementarea sa si forma actului juridic c. nu, deoarece Lex voluntatis se aplica exclusiv in materia cetateniei ANS: B 17. Principiul libertatii comertului este expresia nevoii obiective de a elimina obstacolul de ordin economic , vamal , fiscal , administrativ, politic etc. care impiedica normala circulatie, la nivel mondial, a urmatoarelor elemente : a. bunuri, valori, cunostinte tehnico-stiintifice, servicii 4

b. devize c. efecte de comert ANS: A 18. Subiectele raportului juridic de dreptul comertului international apartinand ordinei juridice nationale sunt : a. comerciantii (persoane fizice) si societati comerciale, regiile autonome b. societatile civile c. uniunile economice internationale cu caracter guvernamental ANS: B 19. Subiectele raporturilor juridice de dreptul comertului international apartinand ordinei juridice internationale sunt: a. statele b. societatile nationale c. organizatiile guvernamentale ANS: A 20. Societatea comerciala dobandeste potrivit legislatiei Romaniei nationalitatea statului pe al carui teritoriu si-a stabilit, potrivit actului constitutiv sediul social. a. enuntul este corect b. enuntul este incorect c. enuntul este corect, cu exceptia societatilor in nume colectiv ANS: A 21. Daca o societate comerciala are mai multe sedii pe teritoriile mai multor state determinant pentru identificarea nationalitatii acesteia este : a. locul unde se afla centrul principal de conducere si gestiune a activitatii statutare 5

b. locul de constituire al societatii comerciale respective c. oricare dintre sediile in care societatea comerciala isi desfasoara activitatile sale statutare ANS: A 22. Societatile comerciale constituite in Romania cu capital majoritar strain ori in intregime strain sunt persoane juridice romane . a. enuntul este corect b. enuntul este incorect c. nu pot fi constituite in Romania societati comerciale cu capital majoritar strain ANS: A 23. Sunt recunoscute de plin drept in Romania persoanele juridice straine cu scop patrimonial , valabil constituite in statul a carei nationalitate o au ? a. nu , deoarece au fost constituite in raport cu o legislatie nationala b. da pentru ca legea romana recunoaste de plin drept personalitatea juridica a societatilor comerciale straine c. da , insa numai dupa reintocmirea actului constitutiv potrivit cerintelor legii romane. ANS: B 24. Statutul juridic al sucursalei infiintate de catre o societate comerciala intr-o alta tara este supus : a. legii nationale a societatii comerciale b. legii nationale pe teritoriul careia isi desfasoara activitatea sucursala c. ambele jurisdictii nationale ANS: A 25. Statutul organic al filialei este supus legii statului pe al carui teritoriu si-a stabilit propriul sediu independent de legea aplicabila persoanei juridice care a infiintat-o a. enuntul este corect 6

b. enuntul este fals c. enuntul este fals, deoarece filiala este o forma exogena a intreprinderii ANS: A 26. Conventia anticoncurentiala poate fi definita ca :

a. o manifestare a principiului libertatii comertului b. expresie a caracterului volitional al raportului juridic de Drept civil c. din dorinta statului de a diminua functia concurentei ANS: A 27. Potrivit principiului de jure gestionis persoanele fizice si juridice , din state diferite, se situeaza : a. pe pozitii diferite, in raport de modul de gestionare a afacerii comerciale b. pe pozitie de egalitate juridica, chiar si statele fiind in aceasta postura c. ca titulare inegale de drepturi si obligatii ANS: B 28. Practica judecatoreasca precum si cea arbitrala constituie izvor de drept :

a. intotdeauna deoarece legiuitorul roman permite aceasta modalitate b. nu, deoarece legiuitorul roman nu permite acest lucru c. raman la aprecierea instantelor de judecata precum si a celor arbitrale ANS: B 29. Grupurile de Interes Economic

a. desemneaza o forma de asociere intre doua sau mai multe persoane fizice si juridice, constituita pe o perioada de timp determinata . b. o noua forma juridica de manifestare a principiului liberei asocieri a persoanelor c. 7

o forma organizatorica propusa de un anumit cadru juridic ANS: A 30. Grupurile de Interes Economic au caractere juridice similare cu :

a. marile corporatii internationale b. in special cu societatile comerciale de persoane c. cu organizatiile statale cu atributii in comertul international ANS: B 31. Membrii Grupului de Interes Economic raspund

a. nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale ale grupului cu exceptia cazului in care contractele incheiate cu tertii cocontractanti, s-a prevazut astfel; b. nu sunt obligati la raspunderea nelimitata si solidara. c. raspund doar in raport de aportul personal adus la capitalul Grupului de Interes Economic ANS: A 32. de : a. 50 b. 40 c. 20 ANS: C 33. Grupul de Interes Economic nu poate avea mai mult de : Numarul membrilor Grupului de Interes Economic nu poate fi mai mare

a. 200 de angajati; b. 400 de angajati; c. 500 de angajati ANS: C 8

34. In prezent Grupurile Europene de Interes Economic sunt recunoscute si isi pot desfasura activitatea in Romania ? a. nu , deoarece tara noastra nu este inca membru al Uniunii Europene b. da , deoarece tara noastra si-a armonizat legislatia sa cu cea a Uniunii Europene c. nu, deoarece nu exista o conventie bilaterala in acest sens ANS: B 35. Suma minima pentru formarea capitalului social al Grupului European de Interes Economic este : a. 20.000 ; b. 25.000 ; c. 50.000 ANS: B 36. Trasaturile caracteristice ale contractului de comert international sunt :

a. comercialitatea; b. nationalitatea; c. necomercialitatea ANS: A 37. Caracterul sinalgmatic al contractelor de comert international este con