documentatia de atribuire

Download Documentatia de Atribuire

Post on 26-Oct-2015

14 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SI SPORTULUI

INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI SUCEAVA

CENTRUL COLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA SF. ANDREI

GURA HUMORULUI

Str. Parcului; nr. 1-3; 725300; Gura Humorului; Suceava

Tel/fax 0230230601; 0230233546

E- mail: sfandrei@ymail.comNr. 1334 / 07.07.2011DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE:

INTOCMIRE PT SI Lucrari de REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) la sediul CentruL SCOLAR Sf. Andrei din Gura humorului, Judetul Suceava

CPV 45232141-2 - Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2)CPV 71321200-6 - Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)AUTORITATEA CONTRACTANT:

CENTRUL SCOLAR SF. ANDREIGURA HUMORULUICUPRINS

SECIUNEA FIA DE DATE A ACHIZIIEI

SECIUNEA CAIETUL DE SARCINI

SECIUNEA FORMULARE

SECIUNEA CONTRACT DE LUCRARI SECIUNEA

= FIA DE DATE A ACHIZIIEI =

I.a. AUTORITATEA CONTRACTANT

Denumire: CENTRU SCOLAR SFANTU ANDREI

Adresa: str. Parcului; nr. 1-3

Localitate: Gura HumoruluiCod potal: 725300ara: Romnia

Cod unic de nregistrare: 4440926Telefon: 0230233546

Persoana de contact: Dir. Prof. Mihail CiocoiuFax: 0230230601

I.b Principala activitate sau principalele activiti ale autoritii contractante

( ministere ori alte autoriti publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

( agenii naionale( autoriti locale ( alte instituii guvernate de legea public( instituie european/organizaie internaional( ntreprindere public cu activitate relevant( altele

( servicii publice centrale

( aprare(ordine public/siguran naional( mediu

( economico-financiare

( sntate( construcii i amenajarea teritoriului(protecie social( cultura, religie i actv. recreative( educaie( activitate relevant - ap( activitate relevant - energie( activitate relevant - transporturi( activitate relevant - pot( altele (specificai)________________

Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti contractante

DA ( NU(A. Data limit recomandat de transmitere a solicitrilor de clarificri: 19.07.2011 ora 10:00Data limit recomandat de transmitere a rspunsului la clarificri : 20.07.2011 ora 12:00

B. Informaii i/sau clarificri pot fi obinute direct de la Autoritatea Contractant sau prin intermediul consultantului - organizator BRM Terminal Suceava Str. Universitatii Nr. 15-17, Cod postal 720229, J40/19450/1992, CUI 1562694, Cont in LEI deschis la ING BANK Suceava : RO59INGB0019000034978911 , telefon / fax: 0230 520099, 0230 521506, Persoan de contact: Marius Moldovan .

C. Soluionarea contestaiilor

I. Jurisdicia special administrativa prevzut de art. 255 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 - competena de soluionare a contestaiilor revine Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor

Contestaiile se vor depune la sediul Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Localitatea: BUCURETI Cod postal: 030084 ara: Romnia

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021.3104641

Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021.3104642

II. Cale de recurs

Curtea de Apel Suceava

Str. tefan cel Mare nr. 62

Localitatea: SUCEAVA Cod potal: 720062 ara: Romnia

E-mail: doinafodor@just.ro Telefon: 0230.215.383

III. Termenul de depunere al contestaiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare lurii la cunotin de ctre contestator despre actul pe care acesta l consider nelegal. .

I.c. Sursa de finanare :

Fonduri BugetareDup caz, proiect/program finanat din fonduri comunitare

DA ( NU (

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire obiect procedur:

Lucrari de REABILITARE TERMICA (CANAL TERMIC) la sediul Centrul SCOLAR Sf Andrei din Gura humorului, Judetul Suceava- Proiectare si Executie

CPV 45232141-2 - Lucrari de Instalatii de incalzire (Rev 2)CPV 71321200-6 - Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)

II.1.2.1. Amplasamentul lucrrii: Centrul SCOLAR Sf. Andrei din Gura Humorului, Judetul SuceavaTermenul limita de finalizare a lucrarilor pana la data de 10 septembrie 2011.

II. 1.2.2 Execuie ( Proiectare i execuie ( Realizarea prin orice mijloace corespunztoare cerinelor specificate (

II. 1. 3) Procedura se finalizeaz prin :

ncheierea unui acord cadru ( Contract de achiziie public: (

II. 1.4. Durata contractului de achiziie public : de la data semnarii pana cel tarziu 10.09.2011

II.1.5) Divizare pe loturi ( DA NU (Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de lucrari. Nu se accept oferte pariale in sensul ofertarii numai anumitor categorii de lucrari.

II.1.6) Acceptarea ofertelor alternative DA ( NU (

III. Clauze specifice contractului

III.1.1. Contract rezervat

III.1.2. Clauze contractuale obligatorii

Nu se accepta actualizarea pretului. In elaborarea ofertei financiare se va tine cont obligatoriu de aceasta cerinta.

- termen limita de finalizare a lucrarilor : 10 septembrie 2011.- modaliti de plat: OP - plata se va efectua lunar in perioada 24-31 a lunii conform categoriilor de servicii si lucrari finalizate pentru care s-a semnat Procesul verbal de receptie partiala / receptie la terminarea lucrarilor.

- Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea de finantare a lucrarii cel putin pana la decontarea primelor facturi pentru lucrarile receptiomnate partial si serviciul de proiectare.- alte condiii specifice solicitate de ordonator:

1. Centrul Scolar nu acord Avans pentru inceperea executiei lucrarilor 2. Garantia solicitata pentru intreaga lucrare este de minim 5ani.

3. In perioada de garantie, executantul are obligatia de a intretine in bun stare lucrarea efectuat, astfel interventia pentru remedierea defectelor constatate se va face in cel mult 24 ore de la solicitarea Beneficiarului Valoarea alocata = 240.000 lei, valoare fara TVADA ( NU ( DA ( NU (

IV. PROCEDUR

IV.1) Procedura selectat Cerere de Oferte ONLINE Operatrorii economici vor posta pe SEAP , atasat la invitatia de participare, oferta.

Solicitarile de clarificari adresate de Comisia de evaluare si raspusnurile se vor transmite respectiv posta pe SEAP.

La solicitarea Comisiei de evaluare ofertantul are obligatia de a prezenta oferta in original si copie la sediul autoritatii contractante.

IV.2) Etap final de licitaie electronic DA( NU (

V . Legislaia aplicat:

1. Ordonana de urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare.

2. HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii

3. Legea nr.357/2005 privind bursele de mrfuri.

4. Legea nr.346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, modificat i completat prin Ordonana Guvernului nr.27/2006.

5. HG nr. 1660 / 22.11.2006 actualizata prin modificarile aduse de HG nr. 198/27.02.2008 privind Normele de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice.

VI. CRITERII DE CALIFICARE

VI.1) n cazul unei oferte comune, situaia personal i capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociai n parte iar cerinele privind situaia economico-financiar i capacitatea tehnic i/sau profesional vor fi ndeplinite prin cumul, mai puin cerinele care vizeaz atribuii n executarea viitorului contract care trebuie ndeplinite de acela dintre asociai, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atribuii.

In cazul sustinerii tehnice si/sau profesionale a ofertantului de catre o persoana fizica sau juridica se vor avea in vedere prevederile Art. 190 din OUG 34/2006 referitoare la eligibilitate.

VI.2) Conform Art 11 alin"(4) din HG 925/2006 actualizata pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare prevzute la art. 176 din ordonana de urgen, ofertantul are dreptul de a prezenta iniial doar o declaraie pe propria rspundere, semnat de reprezentantul su legal, prin care confirm c ndeplineste cerinele de calificare astfel cum au fost solicitate n documentaia de atribuire. Declaraia va fi nsoit de o anex n care ofertantul trebuie s menioneze succint, dar precis, modul concret de ndeplinire a respectivelor cerine - inclusiv, dac au fost solicitate, diverse valori, cantiti sau altele asemenea."

In cazul sustinerii de catre un tert (Contracte de colaborare pentru personal de specialitate; Contracte de inchiriere pentru resurse tehnice, sustinere financiara sau experienta similara) se aplica prevederile OUG 34/2006 Articolul 186 si 190. In ac

Recommended

View more >