documentatia de atribuire servicii - siveco romania

Download Documentatia de atribuire servicii   - SIVECO Romania

If you can't read please download the document

Post on 05-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013Investete n oameni !Titlul proiectului: anse egale pentru cariere de succesAxa prioritar 6. Promovarea incluziunii socialeDomeniul major de intervenie 6.3. Promovarea egalitatii de sanse pe piata munciiNr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237

APROBAT

Irina SOCOLAdministrator, Presedinte si Director General

ACHIZITORSC SIVECO Romania SA

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

privind achizitia de Servicii de formare profesionala, inchiriere sali de curs si servicii catering - pauza de cafea pentru cursul de calificare Operator introducere, validare si prelucrare date din cadrul activitatii 3 a proiectului anse egale pentru cariere de succes - POSDRU/97/6.3/S/64237

AchizitorS.C. SIVECO Romania S.A.

Titlul proiectului POSDRUanse egale pentru cariere de succes

Calitatea achizitorului n cadrul proiectuluiBeneficiar

Introducere

Prin prezenta Documentatie de Atribuire, S.C. SIVECO Romania S.A. invit operatorii economici interesati s depun oferte pentru achiziia de Servicii de formare profesionala, inchiriere sali de curs si servicii catering- pauza de cafea pentru cursul de calificare Operator introducere, validare si prelucrare date pentru implementarea Proiectului anse egale pentru cariere de succes.

Acest proiect este finantat prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, Axa prioritar 6. Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenie 6.3. Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii

Specificatiile tehnice solicitate n cadrul acestei Documentatii de Atribuire vor fi considerate minime si obligatorii. Nendeplinirea acestor specificatii minime si obligatorii va conduce la declararea ofertei ca neconform si la respingerea acesteia. n cadrul Ofertei Tehnice se va detalia de ctre Ofertant conformitatea solutiei ofertate cu toate cerintele specificate n Documentatia de atribuire. Evidentierea modurilor si mijloacelor prin care se asigur conformitatea cu aceste cerinte trebuie s fie detaliat la elaborarea Ofertei Tehnice. Ofertantul trebuie sa raspund punctual la toate cerintele cuprinse n Documentatia de Atribuire si s detalieze n propunerea sa tehnic modurile si mijloacele prin care solutia ofertat ndeplineste aceste cerinte, astfel nct comisia de evaluare s aib posibilitatea evalurii acesteia n mod ct mai informat.

I. INFORMATII GENERALE

I. a. Achizitor Denumire: S.C. SIVECO Romania S.A.

Adresa: Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, sector 1_______________________________

Localitate: BucurestiCod postal: 013685Tara: Romania

Persoane de contact: Rodica PapadopolTelefon: +40 (21) 3023300

E-mail: rodica.papadopol@siveco.ro

Fax: +40 (21) 3023391

Adresa achizitorului: Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, sector 1, Bucuresti

I.b Principala activitate sau activitati ale achizitorului: Persoana juridica romana de drept privat I.c. Sursa de finantare: Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013I.d. Axa prioritar 6. Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenie 6.3. Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. DescriereII. 1.1 Denumire contract: Servicii de formare profesionala, inchiriere sali de curs si servicii catering- pauza de cafea pentru cursul de calificare Operator introducere, validare si prelucrare date din cadrul activitatii 3 a proiectului anse egale pentru cariere de succes

II. 1.2) Descrierea produselor/serviciilor/lucrrilor ce vor fi achizitionateSe vor achizitiona servicii de formare profesionala, servicii de inchirieresali de curs si servicii de servicii catering- pauza de cafea

II. 1.3) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestareServicii de formare profesionala, inchiriere sali de curs si servicii catering- pauza de cafea pentru cursul de calificare Operator introducere, validare si prelucrare date din cadrul activitatii 3 a proiectului anse egale pentru cariere de succes

(a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii

Execuie Proiectare i execuie Realizare prin oricemijloace corespunztoarecerinelor specificate deachizitor Cumprare Leasing nchiriere Cumprare n rate

Principala locatie a lucrrii: Principalul loc de livrare:

Principalul loc de prestare Sediul Social al Achizitorului

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesionala70130000-7 Servicii de inchiriere sau vanzare de imobile5520000-1 - Servicii de catering

II.1.4) Procedura se finalizeaz prin: Contract de achizitie

II.1.5) Durata contractului de achiziie: 30.10.2013Durata de executie a contractului: maxim 3 luni de la data semnarii contractului

II.1.6) Divizare pe loturi:DA NU

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate:DA NU

II. 1.8.) Procedura de efectuare a achizitiei: Conform Ordin 1050/2012

II. 1.9.) Valoarea estimat a contractului este de: 383.660 LEI, fr TVA din care pentru serviciile de catering - pauza de cafea, valoarea estimata este de 42.000 lei, fara TVA.

II.2) Cantitatea sau scopul contractuluiII.2.1) Total cantittiInformatiile privind specificatiile tehnice ale serviciilor se regsesc n Specificatiile tehnice din capitolul VI al prezentei documentatii.

II.2.2) OptiuniDA NU

II.3.) Legislaia aplicabil- Ordinul nr. 1050 din 26.10.2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati deproiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta emis de Ministrul Afacerilor Europene.- Instructiunea 65/2013 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050/29.10.2012 pentru procedurile de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate sin instrumente structurale, obiectivul Convergenta

III. Informatii detaliate si complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei cstigtoare:

Criteriul de atribuire al procedurii de achizitie: Pretul cel mai scazut Ofertele calificate conform documentatiei de atribuire vor fi clasate n ordinea crescatoare a pretului ofertelor. Va fi declarat cstigtoare oferta care in urma intocmirii clasamentului se va situa pe primul loc. n situatia n care, dup ntocmirea clasamentului final dou sau mai multe oferte se vor afla la egalitate, atunci se va solicita ofertantilor n cauz s depun o nou ofert de pret, n plicuri nchise si sigilate. Va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut obtinut in urma procesului de reofertare.

Criterii de calificareIV.1. Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la nscrierea n registrul comerului sau al profesiei

IV.1.a) Situaia personal a candidatului sau ofertantului:

Niveluri specifice minime necesareInformaii i formalitai necesare pentru evaluarea respectarii cerinelor menionate:

Cerina nr. 1 Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 14 din OUG nr. 66/2011

Modalitatea de ndeplinire Cerinta minim obligatorie: Formularul 1 n originaln situaia n care din documentele solicitate reiese c ofertantul se afl n una din situaiile prevzute de art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie. Acest document se va prezenta, de ofertant, asociati subcontractanti sau terti sustinatori, dupa caz. Persoanele cu funcie de decizie din partea achizitorului n ceea ce privete organizarea, derularea i finalizarea procedurii de atribuire, precum si membrii comisie de evaluare sunt: Nume/Prenume

Irina SOCOL

Alexandru Mihail RADASANU

Doina Mihaela BINIG

Daniela BICHIR

Florian-Gabriel ILIA

Bogdan CIUNGRADI

Aurora-Ecaterina CRUSTI

Adelina Simina PREDESCU

Alexandra Corina TANASE

Teodora MANEA

Rodica PAPADOPOL

Camelia MOCANU

Maria Lucia ANDONE

Ioana DANAILA

Razvan CODREANU

Diana SPINCIU

Dana ONIGA

Dana VLADOIU

Cerina nr. 2Dovada plilor ctre bugetul consolidat de stat, precum i taxele i impozitele locale.

1. Certificat de atestare fiscala (bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele.2. Certificat de taxe si impozite locale (bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele.Documentele se vor prezenta n original, copie legalizat sau copie conforma cu originalul.In cazul persoanelor juridice strine:Documente edificatoare care s dovedeasc plata obligaiilor la bugetul statului de care aparine n conformitate cu prevederile legale din ara n care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele se vor prezenta n original sau copie legalizat nsoite de traducerea autorizat n limba Romn.n situaia n care din documentele solicitate reiese c ofertantul are obligaii restante neachitate, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie.Nu se accepta declaratie pe propria raspundere. Ofertantul este obligat sa prezinte certificatele fiscale la data depunerii ofertelor.

IV.1.b) Capacitatea de exercitare a activitaii profesionale

Niveluri specifice minime necesare (dup caz): Informaii i formalitai necesare pentru evaluarea respectarii cerin

Recommended

View more >