documentatia de ... documentatia de atribuire a contractului de furnizare consumabile aferente...

Download DOCUMENTATIA DE ... DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare consumabile aferente proiectului

Post on 07-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare consumabile aferente proiectului „TransAgropolis-Transfrontier Agribusiness Support” CODE MIS-ETC 1132

  2/59

  DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare consumabile aferente proiectului

  „TransAgropolis-Transfrontier Agribusiness Support CODE MIS-ETC 1132”

  DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

  COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, ELABORAT, CONSILIER

  Costel CIORNEI Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,

  legalitatea intocmirii acestui inscris oficial

 • DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare consumabile aferente proiectului „TransAgropolis-Transfrontier Agribusiness Support” CODE MIS-ETC 1132

  3/59

  Documentaţia de atribuire se structurează astfel:

  • SECŢIUNEA I - Fişa de date a achiziţiei, • SECŢIUNEA II - Formulare şi modele, • SECŢIUNEA III - Caietul de Sarcini, • SECŢIUNEA IV - Model de contract.

 • DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare consumabile aferente proiectului „TransAgropolis-Transfrontier Agribusiness Support” CODE MIS-ETC 1132

  4/59

  SECŢIUNEA I - Fişa de date a achiziţiei

 • DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare consumabile aferente proiectului „TransAgropolis-Transfrontier Agribusiness Support” CODE MIS-ETC 1132

  5/59

  FIȘA DE DATE A ACHIZIȘIEI

  SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

  I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

  Denumire oficială: JUDETUL IASI CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI, cod fiscal 4540712 Adresă: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69 Localitate: Iaşi Cod poştal: 700075 Ţara: ROMANIA Punct(e) de contact: În atenţia d-nei Anca Muscheru Director executiv Directia Achizitii Publice

  Telefon: 0232/235100 int. 492

  E-mail: achizitii.publice@icc.ro Fax: 0232/214425 Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.icc.ro Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro Alte informaţii pot fi obţinute la:

   Punctul de contact menţionat anterior □ Altele: completaţi anexa A.I

  Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:

  Punctul de contact menţionat anterior □ Altele: completaţi anexa A.II

  Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:  Punctul de contact menţionat anterior □ Altele: completaţi anexa A.III

  I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

  □ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora □ Agenţie/birou naţional sau federal □ Agenţie/birou regional sau local Autoritate regionala sau locala □ Organism de drept public □ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană □ Altele: □ Altele (precizaţi): —————————

  □ □ Servicii generale ale administratiilor publice □ Apărare □ Ordine şi siguranţă publică □ Mediu □ Afaceri economice şi financiare □ Sănătate □ Construcţii şi amenajări teritoriale □ Protecţie socială □ Recreere, cultură şi religie □ Educaţie □ Altele (precizaţi): administraţie publică

  mailto:achizitii.publice@icc.ro� http://www.icc.ro/� http://www.e-licitatie.ro/�

 • DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare consumabile aferente proiectului „TransAgropolis-Transfrontier Agribusiness Support” CODE MIS-ETC 1132

  6/59

  Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu 

  SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

  II.1) DESCRIERE

  II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă Contract de furnizare consumabile aferente proiectului „TransAgropolis-Transfrontier Agribusiness Support”CODE MIS-ETC 1132 II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor a) Lucrări □

  B) Produse  c) Servicii □

  Executare □ Proiectare şi executare □ Executarea, prin orice □ mijloace, a unei lucrări, conform cerinţelor specificate de autoritatea contractantă

  Cumpărare  Leasing □ Închiriere □ Închiriere cu opţiune de □ cumpărare O combinaţie între acestea □

  Categoria serviciilor: nr. □□

  Locul principal de executare ........................ Cod NUTS □□□□□□

  Locul principal de livrare Sediul Consiliului Judetean Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, cod 700075, Iasi

  Locul principal de prestare ........................ Cod NUTS □□□□□□

  II.1.3) Procedura implică Un contract de achiziţii publice  Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) □ Încheierea unui acord-cadru □ II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) Nu este cazul II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor Obiectul contractului il constituie furnizarea de consumabile aferente proiectului „TransAgropolis-Transfrontier Agribusiness Support CODE MIS-ETC 1132”. Produsele si cantitatile ce vor fi achizitionate, precum si descrierea acestora sunt prezentate in caietul de sarcini. II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) Voca

Recommended

View more >