panambitan ( charlene felix

Download PANAMBITAN ( Charlene Felix

Post on 01-Jul-2015

2.179 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pilipino panambitan

TRANSCRIPT

  • 1. PAGSUSURI SA TULANG BIKOLANO Teoryang Imahismo Panambitan ni Myrna Prado Ang tao isinilang na pantay-pantay dito sa mundo. Walang mayaman o mahirap sapagkat ito ay magiging sagwil lamang sa pamumuhay nang matiwasay sa mundong ginagalawan

2. PANAMBITANPANAMBITAN (tula/bikol)(tula/bikol) Salin ni Mar.Lilia F. Realubit ng Salin ni Mar.Lilia F. Realubit ng Panambitan ni Myrna PradoPanambitan ni Myrna Prado 3. BBakit kaya dito sa mundong ibabawakit kaya dito sa mundong ibabaw Marami sa tao'y sa salapi silaw?Marami sa tao'y sa salapi silaw? Kaya kung isa kang kapus-kapalaranKaya kung isa kang kapus-kapalaran Wala kang pag-asang umakyat sa lipunan.Wala kang pag-asang umakyat sa lipunan. Mga mahihirap lalong nasasadlakMga mahihirap lalong nasasadlak Mga mayayaman lalong umuunladMga mayayaman lalong umuunlad May kapangyarihan, hindi sumusulyapMay kapangyarihan, hindi sumusulyap Mga utang na loob mula sa mahihirap.Mga utang na loob mula sa mahihirap. 4. Kung may mga taong sadyang nadarapaKung may mga taong sadyang nadarapa Sa halip tulungan, tinutulak pa nga:Sa halip tulungan, tinutulak pa nga: Buong lakas silang dinudusta-dustaBuong lakas silang dinudusta-dusta Upang itong dapdi'y lalong managanaUpang itong dapdi'y lalong managana Nasaan, Diyos, ang sinasabi MoNasaan, Diyos, ang sinasabi Mo Tao'y pantay-pantay sa bala ng mundo?Tao'y pantay-pantay sa bala ng mundo? Kaming mga api ngayo'y nariritoKaming mga api ngayo'y naririto Dinggin Mo, Poon ko, panambitang ito.Dinggin Mo, Poon ko, panambitang ito. 5. Pagpapayaman ng kaalamanTeoryang ImahismoTeoryang Imahismo --Ang tuon ay imahe. Naniniwalang ang imahe lamang ang nasasabi ng kahulugan. -Malaya ang makatang pumili ng anumang nais na paksa sa kanyang tula. -Gumagamit ng mga salitang pangkaraniwan, tiyak ang bawat salita. -malinaw ang epeko ng mga ito. -Kung may aral ang tula, hindi ito esensyal sa tula. 6. Ano ang ipinapahiwatig ng tulangAno ang ipinapahiwatig ng tulang panambitanpanambitan ?? ang pahiwatig nito ay ang mga daing ng mahihirap ay di pinakikinggan at kung sino lang ang may kapangyarihan ay sila lamang and pinahahalagahan!! 7. Bigyang hinuha ang pamagat ng akdangBigyang hinuha ang pamagat ng akdang panambitan?panambitan? Ang panambitan ay isang dasal o panalangin na hango sa teoryang imahismo. Ito ay isang tulang bicol na isinulat ni Myrna Prado at isinalin ni Lilia F. Realubit. 8. Panambitan (Tula/Bikol)Panambitan (Tula/Bikol) Salin ni Ma. Lilia F. Realubit ngSalin ni Ma. Lilia F. Realubit ng "PANAMBITAN" ni Myrna Prado"PANAMBITAN" ni Myrna Prado Sa pagsulat ng tula, dapat ay piling-pili ang mga salitang gagamitin. Sa pamamagitan ng mga salitang pinili dapat mapalutang ang matingkad na diwang nais ipahayag ng makata. Napakahalagang sangkap ng tula ang kagandahan at kariktan. Kinakailangan din na ang mga larawang diwa ay pumukaw ng imahinasyon ng mambabasa. 9. Panambitan (Tula/Bikol)Panambitan (Tula/Bikol) Salin ni Ma. Lilia F. Realubit ngSalin ni Ma. Lilia F. Realubit ng "PANAMBITAN" ni Myrna Prado"PANAMBITAN" ni Myrna Prado Sa pagsulat ng tula, dapat ay piling-pili ang mga salitang gagamitin. Sa pamamagitan ng mga salitang pinili dapat mapalutang ang matingkad na diwang nais ipahayag ng makata. Napakahalagang sangkap ng tula ang kagandahan at kariktan. Kinakailangan din na ang mga larawang diwa ay pumukaw ng imahinasyon ng mambabasa. 10. Sa paggamit ng simbolismo at tayutay ay may mga impresyon at kakintalan na maiiwan ang tula sa isipan ng mambabasa. Ang imahismo ay isang teoryang pampanitikan na nagsasaad ng mga imahe na nagpapahayag ng kahulugan. 11. a tulang Panambitan, isang tulang Bicol na isinulat ni Myra Prado na isinalin sa Filipino ni Lilia Realubit ay ito ang kalalabasan ng paglalapat ng teoryang imahismo sa bawat saknong ng tula. 12. Angteoriyang pampanitikanAngteoriyang pampanitikan ay ang sistematikong pagaaral ng panitikan at ang mga paraan sa pag-aaral ng panitikan.[1] Mayroong iba't ibang teorya para sa pag-aaral na ito. Katotohanan kaysa kagandahan ang mababakas sa teoryang ito. Kahit sino, ano mang bagay at lipunan ay dapat makatotohanan ang paglalarawan o paglalahad. Nagpapahayag din ito ng pagtanggap sa katotohanan o realidad. 13. Tulad sa akda, totoong ang tao ay nasisilaw sa ginhawang maibibigayng kayamanan. Natanggap ng isang tauhan ang nangyari subalit tinakasan ng isang tauhan ang katotohanan at siya ay nawala sa sarili. Ang sobrang paghahangad ng materyal na bagay ay totoong makasisira rin sa tao EksistensiyalismoEksistensiyalismo Ang layunin ng panitikan ay ipakita na may kalayaan ang tao na pumili o magdesisyon para sa kapakanan ng madami na siyang pinakasentro ng kamatayan sa mundo o pagkabuhay sa mundo (death,life) 14. NaturalismoNaturalismo Ang mga akdang nagbibigay-diin sa teoryang ito ay nagpapakita ng mga pangyayaring nakatutulong ang mga piling salita at mga pahayag upang pangibabawin ito. Ipinakikita rin ang epekto ng kapangitan ng kalagayan sa mga tauhan nito. Ito'y isa sa mga namamayagpag sa Kasalukuyan. 15. HumanismoHumanismo Ipinapakita na ang tao ang sentro ng mundo. Binibigyang-tuon ang kalakasan at mabubuting katangian ng tao. 16. RomantisismoRomantisismo Sa teoryang romantisismo, ang binibigyang- tuon ng akda ay ang pagtakas sa katotohanan. Karaniwan ang mga akda sa wika, kapaligiran at tauhan. Pinahahalagahan din sa akda ang kalikasan, nakaraang institusyong panlipunan at damdaming nakapaloob dito. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal ng tao sa kanyang kapwa,bayan at iba pa. 17. MordernismoMordernismo -Ito ay modernismo o makabagong pananaw na may radikal na pagkakaiba sa mga naisulat na hindi magiging larawan lamang ng realidad ang sining kundi interpretasyon (kung minsan ay hindi maunawaan, puno ng misteryo at hiwaga at kung minsan ay walang kabuluhan) ng bisyon ng mundo. 18. Ang layuninin ng panitikan ay iparating ni Asiong Salonga ang nais niyang ipaabot sa mga tao gamit ang tuwirang panitikan. Samakatuwid kung ano ang nais iparating ni Rizal ay siya ring nais niyang ipaabot sa kanyang mga taga-tangkilik. walang labis at kulang, ngunit mayroong sapat lamang.walang halong simbolismo at walang halong kalokohan at hindi kailangan ng malalimang pagsusuri at pag-unawa. 19. MarxismoMarxismo -Ang layunin ng teoryang ito ay ipakita na ang tao o sumasagisag sa tao ay may sariling kakayahan na umangat buhat sa pagdurusang dulot ng pang-ekonomiyang kahirapan at suliraning panlipunan at pampulitika. Ang mga paraan ng pag-ahon mula sa kalugmukan sa akda ay nagsisilbing modelo para sa mga mambabasa. Pisikal 20. MordernismoMordernismo -Ito ay modernismo o makabagong pananaw na may radikal na pagkakaiba sa mga naisulat na hindi magiging larawan lamang ng realidad ang sining kundi interpretasyon (kung minsan ay hindi maunawaan, puno ng misteryo at hiwaga at kung minsan ay walang kabuluhan) ng bisyon ng mundo. Ang layuninin ng panitikan ay iparating ni Asiong Salonga ang nais niyang ipaabot sa mga tao gamit ang tuwirang panitikan. 21. -Samakatuwid kung ano ang nais iparating ni Rizal ay siya ring nais niyang ipaabot sa kanyang mga taga-tangkilik. walang labis at kulang, ngunit mayroong sapat lamang.walang halong simbolismo at walang halong kalokohan at hindi kailangan ng malalimang pagsusuri at pag- unawa. 22. SosyolohikalSosyolohikal -Naniniwala ang mga tagapagtaguyod nito na ang manunulat ay produkto ng kanyang panahon, lugar, mga kaganapan, kultura, at institusyon sa kanyang kapaligiran kung saan itinuturing sila bilang boses ng kanyang panahon. Biyograpikal -Naniniwala ang mga biyograpikalista na ang manunulat ay nagsusulat ng mga bagay na personal niyang nararanasan at nakikita sa kanyang paligid. 23. MaramingSalamat!!!! Iniulatni:Felix,CharleneR.