microsoft word - entegrasyon _etawin_+++.doc

Download Microsoft Word - ENTEGRASYON _ETAWIN_+++.doc

Post on 14-Mar-2016

233 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SÜRE 40/24 ÖN KOŞUL 1. Bilgisayar kullanımı 2. I.sınıf defter tutma işlemleri 3. Program yüklemek 4. Cari hesap modülü 5. Çek senet modülü 6. Ön muhasebe 7. Muhasebe Yukarıdaki modüllerin alınmış olması gerekir. KOD 344MV0033 ALAN Muhasebe Finansman DAL/MESLEK Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı MODÜLÜN ADI Entegrasyon (Etawin) MODÜLÜN TANIMI Muhasebe defterlerinin bilgisayar paket programı kullanılarak yapabileceği bir öğrenme materyalidir.

TRANSCRIPT

 • T.C.MLL ETM BAKANLII

  MEGEP(MESLEK ETM VE RETM SSTEMNN GLENDRLMES

  PROJES)

  MUHASEBE FNANSMAN

  ENTEGRASYON (ETAWIN)

  ANKARA 2008

 • Milli Eitim Bakanl tarafndan gelitirilen modller;

  Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 02.06.2006 tarih ve 269 sayl Karar ileonaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarakyaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait ereve retim programlarndaamalanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya ynelik gelitirilmi retimmateryalleridir (Ders Notlardr).

  Modller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel renmeyerehberlik etmek amacyla renme materyali olarak hazrlanm, denenmek vegelitirilmek zere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarndauygulanmaya balanmtr.

  Modller teknolojik gelimelere paralel olarak, amalanan yeterliikazandrmak koulu ile eitim retim srasnda gelitirilebilir ve yaplmasnerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir.

  rgn ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modllere internet zerinden ulaabilirler.

  Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarak datlr.

  Modller hibir ekilde ticari amala kullanlamaz ve cret karlndasatlamaz.

 • iAIKLAMALAR ...................................................................................................................iiiGR .......................................................................................................................................1RENME FAALYET-1 .....................................................................................................31. MUHASEBE ENTEGRASYONU....................................................................................... 3

  1.1 Muhasebeletirme Tanmlar.......................................................................................... 31.1.1. Alm Satm Tanmlar ............................................................................................ 41.1.2. KDV Tanmlar......................................................................................................41.1.3. Kasa Tanmlar ......................................................................................................41.1.4. Banka tanmlar......................................................................................................41.1.5. ek Senet Tanmlar .............................................................................................. 5

  1.2. Paket Programda Muhasebe Entegrasyonu...................................................................51.2.1. Programn Yaps ...................................................................................................5

  1.3 rnek Uygulama ............................................................................................................81.3.1. irket Ama ...........................................................................................................81.3.2 Muhasebe Al Kaytlar ...................................................................................... 81.3.3. Muhasebe Tahsil....................................................................................................81.3.4. Al Faturas...........................................................................................................81.3.5. Tediye Makbuzu ....................................................................................................81.3.6. Bor Senedi............................................................................................................81.3.7. Kapal Gider faturas.............................................................................................. 91.3.8. Ak Sat Faturas................................................................................................. 91.3.9. Tahsil Makbuzu .....................................................................................................91.3.10. Banka Hesabna Para Yatrma .............................................................................91.3.11. Mteri eki ........................................................................................................91.3.12. Mteri Havalesi..................................................................................................91.3.13. Mteri eki Cirosu............................................................................................. 91.3.14. Bor/Alacak Dekontu .......................................................................................... 91.3.15. Gider Faturas-Ak ........................................................................................... 101.3.16. Kapal Sat Faturas. ......................................................................................... 10

  UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 11LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 12

  RENME FAALYET-2 ...................................................................................................172. PERSONEL BORDRO ......................................................................................................17

  2.1 Personel lemleri.........................................................................................................172.2. cret Bordrosu............................................................................................................182.3. Aylk Prim ve Hizmet Belgesi .................................................................................... 202.4. Paket Programda Bordro Modl ...............................................................................202.5. Uygulama.................................................................................................................... 21

  2.5.1. irket Ama .........................................................................................................212.5.2. Al Devri..........................................................................................................212.5.3. Parametreler.........................................................................................................212.5.4. Blm Kart .........................................................................................................222.5.5. Personel Kart ......................................................................................................222.5.6. Puantaj ................................................................................................................. 232.5.7. Bordro Raporlar..................................................................................................24

  NDEKLER

 • ii

  2.5.8. Fazla Mesai..........................................................................................................272.5.9. cret Deiiklii..................................................................................................282.5.10. Personel Kart ptali........................................................................................... 282.5.11. Muhasebeletirme .............................................................................................. 28

  UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 30LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 31

  RENME FAALYET-3 ...................................................................................................353. BLG LEM GVENL ............................................................................................. 35

  3.1. Bakm.......................................................................................................................... 363.1.1.Gnlk Sistem Bakm.......................................................................................... 363.1.2. Bakm Anlamalar .............................................................................................. 37

  3.2. Yedekleme .................................................................................................................. 37UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 38

  MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 42CEVAP ANAHTARLARI .....................................................................................................46NERLEN KAYNAKLAR..................................................................................................48KAYNAKA......................................................................................................................... 49

  NDEKLER

 • iii

  AIKLAMALARKOD 344MV0033ALAN Muhasebe FinansmanDAL/MESLEK Bilgisayarl Muhasebe ElemanMODLN ADI Entegrasyon (Etawin)MODLN TANIMI Muhasebe defterlerinin bilgisayar paket program

  kullanlarak yapabilecei bir renme materyalidir.

  SRE 40/24N KOUL 1. Bilgisayar kullanm

  2. I.snf defter tutma ilemleri3. Program yklemek4. Cari hesap modl5. ek senet modl6. n muhasebe7. MuhasebeYukardaki modllerin alnm olmas gerekir.

  YETERLK Entegrasyon lemleri Yapmak

  MODLN AMACI

  Genel Ama: n muhasebe, muhasebe ve personelilemlerini paket program ile yapabileceksiniz.

  Amalar:1. n muhasebe ve muhasebeletirme ilemlerini paket

  program kullanarak yapabileceksiniz.2. Personel ve bordro ilemlerini paket program

  kullanarak yapabileceksiniz.3. Bilgi ilemde bakm, yedekleme, yedekleme ykleme,

  devir ilemlerini paket program kullanarakyapabilecektir.

  ETM RETMORTAMLARI VEDONANIMLARI

  Bilgisayar laboratuar, Muhasebe paket programlar,Yedekleme programlar, nternet. Projeksiyon, Tepegz,demo cd

  LME VEDEERLENDRME

  Her