edm e fatura ozel entegrasyon www.eimzaci.com

Download Edm e fatura ozel entegrasyon www.eimzaci.com

Post on 22-Jun-2015

122 views

Category:

Software

15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

www.eimzaci.com www.edefterdestek.com www.e-fatura.web.tr

TRANSCRIPT

  • 1. E-Fatura zel EntegrasyonBiliim

2. E-Fatura Nedir?Deerli kada basl olan faturann karl bilgileri ieren, belli bir formattastandart hale getirilmi, deitirilemez bir ekilde mhrlenmi, elektronik belgedir.E-fatura, yeni bir belge tr olmayp, kat fatura ile ayn hukuki niteliklere sahiptir.nceden tanmlanm kullanclarn UBL-TR standardnda ve elektronik belge olarakdzenledikleri faturalar, belirlenen veri aktarm protokol aracl ile gnderentaraftan alc tarafa iletimini salayan mesajlama alt yapsdr.2 3. E-Fatura Uygulamas397 Sra No.lu VUK Genel Teblii ile getirilen uygulama, balangta anonim velimited irketlerin kullanmna almtr.416 Sra No.lu VUK Genel Teblii ile gerek kii mkellefler uygulamayakatlmlardr.421 Sra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii uyarnca, Gelir daresi Bakanltarafndan aada saylan mkellef gruplarna, mali mhr sahip olma, e-deftertutma ve e-fatura uygulamasna dahil olma zorunluluu getirilmitir.Petrol Piyasas Kanunu kapsamnda madeni ya lisansna sahip olanlar ilebunlardan 2011 takvim ylnda mal alan mkelleflerden 31/12/2011 tarihiitibariyle asgari 25 Milyon TL brt sat haslatna sahip olan irketler.zel Tketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayl listedeki mallar (kolal gazoz,ttn rnleri veya alkoll iecek) imal, ina veya ithal edenler ile bunlardan 2011takvim ylnda mal alan mkelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10Milyon TL brt sat haslatna sahip olan irketler.Uygulamaya geecek gerek kiiler faturalarn mali mhrle veya elektronik imzaile de onaylayabileceklerdir.3 4. Cezai MeyyidelerE-fatura ve e-deftere ilikin getirilen zorunluluklara uymayanlara V.U.K.Madde 355e gre zel Usulszlk Cezas uygulanr. (1.200 TL)E-fatura uygulamasna dahil olma zorunluluu getirilen mkellefler e-faturauygulamasna kaytl olan dier mkelleflere fatura dzenleyemezler, katortamnda dzenlenen bu faturalar hi dzenlenmemi saylr. (V.U.K. Madde353/1 zel Usulszlk Cezas Belge bana 190 TL.den az olmamak zeretutarn %10u. Yllk bazda st limit 97.000 TL)4 5. E-Faturaya Gei Avantajlarletmelerde operasyonel etkinlik ve verimlilik artUluslararas standartlara uyumFatura basm ve gnderim masraflarnda azalmaElektronik arivleme olana ile arivleme maliyetlerinde azalma ve belgelerehzl eriimHzl uyumazlk zmNakit akn hzlandrmak suretiyle iletmelere finansal avantajlarElektronik i ve d denetim iin uygun altyapKat tasarrufu sayesinden evrenin korunmasna katk5 6. Mali MhrVUK mkerrer 242. maddesinin Maliye Bakanlna verdii yetkiye dayanlarakMali Mhr karlmtr.Mkelleflerin uygulama ierisinde tanmlanmas amacyla TBTAK tarafndanretilmektedir.Mali nitelikteki belgelerde yasal geerlilie sahiptir. Tzel kiiliklere verilenNitelikli Sertifika olarak tanmlanabilir.lem sertifikas niteliindedir.6 7. Mali Mhr7Kaynak BtnlkKurum Elektronik mza Mali MhrDeimezlikKii 8. E-Fatura Ak8 9. E-Fatura SaklamaE-Faturann kada baslarak saklanmas sz konusu deildir. Mkellefler,dzenledikleri ve aldklar e-faturalar, zerinde Mali Mhr veya elektronik imza ilekanuni sreler dahilinde kendi bnyelerindeki elektronik, manyetik veya optikortamlarda muhafaza ve istendiinde elektronik, manyetik ve optik aralarvastasyla ibraz edeceklerdir.Bakanlktan izin alm saklamac kurulularn sisteminde saklama yaplabilir.Saklama hizmetinin alnmas mkelleflerin elektronik faturalarn muhafaza ve ibrazsorumluluunu ortadan kaldrmaz.Saklama Trkiye Cumhuriyeti snrlar ierisinde yaplmaldr.Birincil kopyasn yurtiinde saklama yapmak artyla yurtdnda ikincil bir arivtutulabilir.9 10. E-Fatura YararlanmaGelir daresi Bakanlna E-Fatura Uygulamas Bavurusu www.efatura.gov.tr Mali Mhr Bavurusu http://mm.kamusm.gov.tr Gelir daresi Bakanlna E-Fatura Kullanma Yntemi Bildirimi1 2310 11. E-Fatura Gei iin 3 Yntem GB Portaline Manuel GiriGB Dorudan Entegrasyonzel Entegratr Kullanm123 11 12. GB Portaline Manuel GiriGB Dorudan Entegrasyonzel Entegratr KullanmAylk E-Fatura Says