entegrasyon - mtk:home lأ¼k hayatؤ±nؤ±zؤ± kolaylaإںtؤ±rmak iأ§in, bأ¶lge...

Download Entegrasyon - MTK:Home lأ¼k hayatؤ±nؤ±zؤ± kolaylaإںtؤ±rmak iأ§in, bأ¶lge yأ¶netimi, yabancؤ± kأ¶kenli

Post on 05-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • � � � � � � � � � � � � � � � � �

  Entegrasyon Main-Taunus-Bölgesi

 • 2

 • 3

  İçindekiler

  1. Hoş Geldiniz 5 Main-Taunus-Bölgesindeki Uluslar Çeşitliliği 7 2. Main-Taunus-Bölgesindeki Aktiviteler I. Çocuk ve Aile 10 II. Eğitim, Okul ve Meslek 24 III. Sağlık ve Sosyal Yaşam 37 IV. Boş Zaman ve Kültür 41 3. Main-Taunus-Bölgesi Entegrasyon Kılavuzları 49 4. Main-Taunus-Bölgesi Entegrasyon Konseyi 51 5. Main-Taunus-Bölgesindeki Yabancılar Kurulu 52 6. Main-Taunus Yuvarlak Masası 53 7. Bağımsız Hayır Kurumlarını Destekleyenler 54 8. Bölge Yönetimi 55

 • 4

 • 5

  Sevgili Vatandaşlar,

  Main-Taunus-Bölgesinde farklı ul- uslardan gelen bir çok insan toplu- luğu, kendilerine bir yurt edinmiş ve yaşamlarını burada sürdürmeye çalışmaktadır. Bu farklı uluslardan gelen insanlar, bölgemizin çeşitli- liğinin bir aynasıdır. Bunlardan bir kısmı Afrika’dan, Asya’dan ve Avru- pa’nın farklı ülkelerinden gelmekte- dir.

  Siz değerli vatandaşlarımız kendi ülkelerinizden getirdiğiniz kültürle, bizim kültürümüzü de zenginleşti- riyorsunuz.

  Main-Taunus-Bölgesindeki gün- lük hayatınızı kolaylaştırmak için, bölge yönetimi, yabancı kökenli vatandaşlarımız için çok geniş danışma hizmetlileri sunmaktadır. Bizler bu nedenle Main-Taunus-

  Bölgesinin entegrasyon kılavuzunu güncelleştirip, yeni etkinlikler de ekledik. Bu kılavuz sayesinde siz- lere hem aile, okul, eğitim ve sağlık hem de sosyal yaşam ve kültür ko- nularındaki hizmetlerimizi tanıtmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için kılavuzumuzu farklı dillerde de yayımlıyoruz.

  Çoğunlukla gönüllü insanlardan oluşan (bunların içinde göçmen kö- kenli insanlarda bulunmaktadır), din ve hayır kurumları, bulundukları be- lediyelerde aile, okul, eğitim, sağlık,

  Hoş Geldiniz

 • 6

  sosyal yaşam ve kültür konularınd- aki bu çalışmaları üstlenmektedir. Bölgemizde bu tür organizasyon- larda görev alan yada almak is- teyen aktif insanları, diğer göçmen kökenli vatandaşlarımıza yardımcı olmaları için kazanmak istiyoruz. Biz ve sekiz belediye, daha kaliteli danışmanlık hizmeti sunmak için, bu projeye destek vermekteyiz.

  Bundan öte Main-Taunus-Bölge- sinde yaşayan ve sayıları yük- selen mültecilerle ilgilenmek için, geniş bir şekil de, gönüllü girişim- ler kurulmuştur. Bu girişimler aktif bir hoş geldiniz kültürü için önemli katkı sağlamaktadır. Entegrasyonu ve kültürler arası yeterliliği des- teklemek için, görevlendirdiğimiz W.I.R koordinatörü ile, bu yaklaşımı dışarıya karşı sergilemek istiyoruz.

  Entegrasyon politikası tüm toplumu kapsayan bir görev olduğu gibi, eğitim kurumları, ekonomiyi, kuru- luşları, sosyal kurumları, danışma

  noktalarını, okulları ve çocuk yu- valarını da kapsar.

  Main-Taunus-Bölgesi tarafından kurulmuş olan entegrasyon kon- seyi, bütün bu toplumsal grupları içerir ve düzenli bir şekilde diyaloğa davet eder.

  Yenilenen broşür, Main-Taun- us-Bölgesindeki hizmetlerin her alanda genişlediğini göstermekte- dir. Bu broşür sürekli güncelleştiri- lip, internette yayımlanacaktır. Siz- lerin destek ve katkılarıyla yeni et- kinlik ve organizasyonları hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

  Ingrid Hasse

  Belediye Başkan Yardımcısı, Aile, Kadınlar ve Entegrasyon

 • 7

  Main-Taunus-Bölgesindeki Uluslar Çeşitliliği

  Mülteci ve Göçmen Federal Ofisinin 31.12.2014’te yaptığı değerlendir- melere dayanarak, Main-Taunus- Bölgesinde, 154 ülkeden 36.121 in- san yaşamaktadır.

  Çoğunluğu yüzde 73’lük bir oranla Avrupa’dan, yüzde 18’i Asya’dan ve

  yüzde 5’i Amerika Birleşik Devletle- rinden ve Afrika’dan gelmektedir.

  Bu dağılımın yüzde 51’i erkek ve yüzde 49’u kadın olmak üzeri Main-Taunus-Bölgesine dağılmakt- adır. Dağılım cinsiyetler için eşittir.

  51%49%

  Männlich

  Weiblich

  Ausländische Personen im Main-Taunus-Kreis nach Geschlecht

  Cinsiyetlere göre dağılımı

  Main-Taunus-Bölgesindeki Yabancı Uyruklu İnsanlar

  Erkek Kadın Toplam

  18.484 17.630 36.121

  51,20 % 48,80 % 100,00 %

  Erkek

  Kadın

 • 8

  10%

  2%

  8%

  18%

  23%

  17%

  11%

  11%

  0-16

  16-18

  18-25

  25-35

  35-45

  45-55

  55-65

  Ab 65

  Alter der ausländischen Personen im Main-Tanus-Kreis Yaş grubu dağılımı

  Main-Taunus-Bölgesindeki yabancı uyruklu vatandaşların, yaş grubu dağılımı

  0-16 16-18 18-25 25-35 35-45 45-55 55-65 65 üzeri Toplam 3.655 670 2.873 6.636 8.171 6.144 4.018 3.954 36.121 10,10 % 1,90 % 8 % 18,30 % 22,60 % 17,10 % 11,10 % 10,90 % 100 %

  Diğer bir istatistik 35-45 yaş grubu yabancı uyruk insanların Main-Tau- nus-Bölgesinde yüzde 23’lük bir or- anla bulunduklarını göstermektedir. Bunu 25-35 ve 45-55 yaş grubu ta-

  kip etmektedir. 36.121 yabancı uy- ruklu vatandaşın yüzde 12’sini ço- cuklar ve gençler takip etmektedir. Main-Taunus-Bölgesi bu grup için çok imkan sunabilmektedir.

 • 9

  Europa

  Amerika

  Asien

  Afrika

  Australien

  Sonstige

  Ausländische Personen im Main-Taunus-Kreis nach Kontinenten

  72,8%

  ,3%

  17,5%

  4,9%

  0,15%

  0,35%

  Kıtalara göre dağılım

  Main-Taunus Bölgesindeki yabancı uyruklu vatandaşların kıtalara göre dağılımı

  Avrupa Amerika Asya Afrika Avustralya Diğerleri Toplam 26.301 1.550 6.307 1.785 54 124 36.121 72,80 % 4,29 % 17,46 % 4,95 % 0,15 % 0,35 % 100 %

  Avrupa’nın 48 değişik ülkesinden gelen 26.301 göçmen, Main-Taun- us-Bölgesindeki göçmenlerin çeşit- liğini göstermektedir. Yüzde 30’luk bir oranla, çoğunluğu Türkiye’den gelmektedir, bunları yüzde 22’si İta- lya’dan, yüzde 17’si Polonya’dan ve yüzde 15’i Hırvatistan’dan gelen

  göçmenler takip etmektedir. 9788 yabancı uyruklu insan, Avrupa’nın diğer 42 ülkesinden gelmektedir. Düşük oranlarından dolayı, bu grup grafiğin içinde gösterilmemektedir. Şunu söyleyebiliriz ki, Main-Taun- us-Bölgesinde Avrupa’nın her ülke- sinden insan bulunmamaktadır.

  Europa

  Amerika

  Asien

  Afrika

  Australien

  Sonstige

  Ausländische Personen im Main-Taunus-Kreis nach Kontinenten

  72,8%

  ,3%

  17,5%

  4,9%

  0,15%

  0,35%

  Avrupa 72,8 %

  Amerika ,3 %

  Asya 17,5 %

  Afrika 4,9 %

  Avustralya 0,15 %

  Diğerleri 0,35 %

 • 10

  2. Main-Taunus Bölgesindeki Etkinlikler I. Çocuk ve Aile

  Eschborn Kadın Onuru Derneği

  Dorothea Nassabi Wacholderweg 4 65760 Eschborn Tel.: 06173 65220 beratung@frauenwuerde-eschborn. de

  Hamile veya 0-36 ay arası bebeği olan annelere özel psiko-sosyal, sosyal-hukuksal ve maddi sorun- ların üstesinden gelebilmek için sunulan danışmanlık hizmeti. İngi- lizce, Fransızca, İspanyolca, Hırva- tça / Sırpça, Rusça ve Türkçe ola- rak verilmektedir.

  Çalışma Saatleri: Sal, Çar, Per 9.30 - 17.00 Pyt und Cum 9.30 - 15.00

  Main-Taunus-Bölgesi’nin Farklı Nesiller Evi

  Beate Baum-Dill Hauptstraße 18-20 65760 Eschborn Tel.: 06196 9 31 48 23 info@eschbornhaus.de

  Her yaş grubundan ve farklı kültür- den insanların bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunduğu, hoş bir sohbet ortamında yeni şeylerin öğrenilebileceği bir kurumdur. Sizin de yeni ve değişik fikirlerinizle biz- lere yardımcı olmanızı bekliyoruz. Farklı nesiller evi, her yaştan ve kültürden gelen insanlar için canlı bir buluşma, kişisel diyalog ve eğitim, öğrenim noktasıdır.

  ESCHBORN

 • 11

  Kafe Vis-á-Vis, Farklı Nesiller Evi, Kültürler Arası Sohbet

  Salı 11.00 - 12.30 İspanyolca Sohbet

  Çarşamba 11.00 - 12.30 Fransızca Sohbet

  Çarşamba 14.00 - 15.00 Mükemmel Almanca Perşembe 11.00 - 12.00 Yeni başlayanlar için Fransızca sohbet

  Japon Oyun Grubu

  Perşembe, 15.00 - 16.30 Mehrgenerationnenhaus’taki 3 nu- maralı oda Hauptstr. 20 65760 Eschborn

  Bölgemizde çok sayıda Japonya kö- kenli insanlar bulunmaktadır. Bun- ların bir kısmı evlilik yoluyla ülke-

  mize gelmişlerdir. Bu ailelerde, ço- cukların iki dili de kullanabilmeleri ve de atalarının kültürlerini tanıma- ları çok önemlidir. Anneler, baba- lar, ve 6 yaş altı çocuklar haftada bir kez, kendi kültürlerindeki çocuk şarkılarını söylemek, çocuk kitapları okumak, boyamak ve Japon kâğıt katlama sanatı olan Origami’yi uy- gulamak için buluşurlar. Ayrıca tipik Japon bayramlarını kutlayarak Al- manya-Japonya hakkında gündem- deki konular hakkında fikir alışve

Recommended

View more >