koncesioni elaborat o uvoĐenju privatnog partnera

Download KONCESIONI ELABORAT O UVOĐENJU PRIVATNOG PARTNERA

Post on 02-Feb-2017

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Javna zdravstvena ustanova

  OPTA BOLNICA NIKI

  KONCESIONI ELABORAT O UVOENJU PRIVATNOG PARTNERA U VRENJU NEZDRAVSTVENIH USLUGA,

  USLUGA ODRAVANJA HIGIJENE I PRIPREME HRANE U OPTOJ BOLNICI NIKI

  Niki, septembar 2014. godine

 • JZU Opta bolnica Niki

  KONCESIONI ELABORAT O UVOENJU PRIVATNOG PARTNERA U VRENJU NEZDRAVSTVENIH USLUGA,

  USLUGA ODRAVANJA HIGIJENE I PRIPREME HRANE U OPTOJ BOLNICI NIKI

  Niki, septembar 2014.

 • KONCESIONI ELABORAT O UVOENJU PRIVATNOG PARTNERA U VRENJU NEZDRAVSTVENIH USLUGA, USLUGA ODRAVANJA HIGIJENE I PRIPREME HRANE U OPTOJ BOLNICI NIKI

  2 septembar 2014.

  SADRAJ

  1. UVOD ............................................................................................................................................. 5

  2. MEUNARODNA ISKUSTVA......................................................................................................... 7

  3. PREDMET KONCESIJE ............................................................................................................... 10

  3.1 Obezbjeenje objekata ............................................................................................................. 11 3.2 Funkcionisanje privatnog obezbjeenja ..................................................................................... 11

  4. USLUGE UVOENJA PRIVATNOG PARTNERA U VRENJU USLUGA PRIPREME HRANE .... 14

  4.1 Organizacija rada u bolnikoj kuhinji ......................................................................................... 14 4.2 Tehnoloki proces rada, nabavka hrane nain nabavke .......................................................... 16 4.3 Priprema obroka ....................................................................................................................... 17 4.4 Dostavljanje po odjeljenjima ...................................................................................................... 19 4.5 Dostavljanje do pacijenta do kreveta ...................................................................................... 19 4.6 Priprema jelovnika .................................................................................................................... 20 4.7 Uloga nutricioniste .................................................................................................................... 20

  5. OSNOVNI PARAMETRI ZA OCJENU EKONOMSKE OPRAVDANOST INVESTICIJE PRIPREMA I ISPORUKA HRANE ............................................................................................................................ 21

  5.1 Procjena visine ulaganja u objekte, opremu i ostala ulaganja .................................................... 21 5.2 Trokovi .................................................................................................................................... 23 5.3 Ostali trokovi ........................................................................................................................... 27 5.4 Ukupan Prihod .......................................................................................................................... 31

  6. EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA ISPLATIVOSTI ULAGANJA ........................................ 33

  6.1 Bilans uspjeha .......................................................................................................................... 33 6.2 Ekonomski tok .......................................................................................................................... 34 6.3 Finansijski tok ........................................................................................................................... 35 6.4 Pokazatelji ................................................................................................................................ 36

  6.4.1 Statiki pokazatelji ..................................................................................................................... 36 6.4.2 Dinamiki pokazatelji .................................................................................................................. 36

  6.5 Neto sadanja vrijednost ........................................................................................................... 37 6.6 Relativna efikasnost projekta .................................................................................................... 37 6.7 Interna stopa rentabilnosti ......................................................................................................... 38 6.8 Period povraaja investicija ....................................................................................................... 39 6.9 Analiza projekta u uslovima neizvjesnosti .................................................................................. 40

  6.9.1 Statiki pristup ........................................................................................................................... 40

  7. MINIMALNI ILI MAKSIMALNI ROK TRAJANJA KONCESIJE ..................................................... 41

  8. SPISAK POTREBNE TEHNIKE DOKUMENTACIJE .................................................................. 41

  9. INFRASTRUKTURNI OBJEKAT .................................................................................................. 41

  9.1 Trenutno stanje ......................................................................................................................... 41

  10. USLUGE UVOENJA PRIVATNOG PARTNERA U ODRAVANJU HIGIJENE ........................... 43

  10.1 Organizacija odravanja higijene u JZU opta bolnica Niki ................................................. 44

  11. OSNOVNI PARAMETRI ZA OCJENU EKONOMSKE OPRAVDANOSTI I INVESTICIJE ODRAVANJE HIGIJENE, PROCJENA VISINE ULAGANJA U OPREMU I OSTALA ULAGANJA ..... 46

 • KONCESIONI ELABORAT O UVOENJU PRIVATNOG PARTNERA U VRENJU NEZDRAVSTVENIH USLUGA, USLUGA ODRAVANJA HIGIJENE I PRIPREME HRANE U OPTOJ BOLNICI NIKI

  septembar 2014. 3

  11.1 Trokovi ................................................................................................................................ 47 11.2 Trokovi potronog materijala i hemijskih sredstava ............................................................. 49 11.3 Ukupan prihod ...................................................................................................................... 52

  11.3.1 Trokovi odravanja higijene ...................................................................................................... 53 11.3.2 Ostali trokovi ............................................................................................................................ 53

  12. EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA ISPLATIVOSTI ULAGANJA ........................................ 55

  12.1 Bilans uspjeha ...................................................................................................................... 55 12.2 Ekonomski tok ...................................................................................................................... 56 12.3 Finansijski tok ....................................................................................................................... 57 12.4 Pokazatelji ............................................................................................................................ 58

  12.4.1 Statiki pokazatelji ..................................................................................................................... 58 12.4.2 Dinamiki pokazatelji .................................................................................................................. 58

  12.5 Neto sadanja vrijednost ....................................................................................................... 59 12.6 Interna stopa rentabilnosti ..................................................................................................... 59 12.7 Period povraaja investicija ................................................................................................... 60

  13. MINIMALNI ROK TRAJANJA KOCESIJE ZA ODRAVANJE HIGIJENE .................................... 62

  14. SOCIJALNI PROGRAM ............................................................................................................... 62

  14.1 Zaposleni na pripremi i isporuci hrane ................................................................................... 62 14.2 Zaposleni na odravanju higijene .......................................................................................... 62 14.3 Obaveze koncesionara iz socijalnog programa ..................................................................... 63

  15. USLOVI KOJE JE KONCESIONAR DUAN DA ISPUNJAVA...................................................... 66

  16. OSNOVNI ELEMENTI TENDERSKE DOKUMENTACIJE ............................................................. 67

  16.1 Javni oglas ........................................................................................................................... 67 16.1.1 Predmet i cilj Poziva ................................................................................................................... 67 16.1.2 Tehniki opis projekta ................................................................................................................ 68 16.1.3 Dokumentacija javnog poziva ..................................................................................................... 69 16.1.4 Uslovi nadmetanja ..................................................................................................................... 69 16.1.5 Rokovi .....................................................................................................

Recommended

View more >