projekt javno-privatnog partnerstva „opĆa bolnica varaŽdin”

Download PROJEKT JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA  „OPĆA BOLNICA VARAŽDIN”

Post on 30-Dec-2015

53 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROJEKT JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA „OPĆA BOLNICA VARAŽDIN”. Predsjednik Upravnog odbora Josip Borak. Građevinski zahvat predviđa: dogradnja i adaptacija zgrade kirurgije ukupne bruto razvijene površine 8.919 m2 - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Javno-privatno partnerstvo Razvojne i investicijske mogunosti

PROJEKT JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA OPA BOLNICA VARADIN

Predsjednik Upravnog odbora Josip Borak

CEI, 2013.#JPP PROJEKT:OPA BOLNICA VARADIN Procijenjena Kapitalna vrijednost projekta (bez PDV-a) 300.000.000 kn (40 Meur)Razdoblje trajanja ugovora (priprema i graenje: 2 godine, uporaba: 25 godina) 27 godina Postupak odabira Privatnog partnera OGRANIENI POSTUPAKNaruitelj Javni partner:Provodi i koordinira: MINISTARSTVO ZDRAVLJACEICEI, 2013.#Graevinski zahvat predvia:

dogradnja i adaptacija zgrade kirurgije ukupne bruto razvijene povrine 8.919 m2

izgradnja spojnog hodnika izmeu etiri objekta (kirurgija, neurologija, ginekologija i interna) ukupne bruto razvijene povrine 1.530 m2

nadogradnja 5. kata internistiko-pedijatrijskog paviljona za odjel hemodijalize ukupne bruto razvijene povrine 1.463 m2

JPP Projekt ukljuuje opremanje kirurgije i hemodijalize medicinskom i nemedicinskom opremom.

CEI, 2013.#

CEI, 2013.#Lokacija budue kirurgije, spojnog hodnika i hemodijalize nalazi se na podruju Bolnice, parcelacija zone obuhvata je provedena.

Projektantska podloga za realizaciju projekta je:

"Glavni projekt za dogradnju i adaptaciju kirurgije""Izvedbeni projekt za dogradnju i adaptaciju kirurgije""Graevinska dozvola i prijava poetka dogradnje i adaptacije""Idejni projekt za spojni hodnik"

"Idejni projekt za nadogradnju hemodijalize"

Privatni partner preuzeti e obvezu graevinskog odravanja, nabavu i ugradnju namjetaja i opreme, organizirati Centar za prijavu nedostataka i kvarova (CPNK) te e s pridravati propisanih standarda za upravljanje komunalnom infrastrukturom i energetskom uinkovitosti i odrivosti.

Krajnji korisnik tj. bolnica e plaati energente, usluge ienja, pripreme obroka i osoblje. CEI, 2013.#Postojea zgrada kirurgije: Dograena nova zgrada uz postojeu:

CEI, 2013.#STATUS PROVEDBE PROJEKTA

Priprema projekta zapoela: srpanj 2012.

U SVIBNJU 2014. POTPISAN UGOVOR O REALIZACIJI JPP PROJEKTA IZMEU MINISTARSTVA ZDRAVLJA, VARADINSKE UPANIJE, BOLNICE I CEI-a!

Prijedlog projekta JPP-a:oekuje se dostava Agenciji za JPP u listopadu 2014.

Oekivano raspisivanje nadmetanje: prosinac 2014.

Oekivano trajanje nadmetanja: 4-5 mjeseci

Oekivani datum potpisa JPP ugovora: lipanj 2015.CEI, 2013.#

CEI, 2013.#

Centar za praenje poslovanja energetskog sektora i investicijaMiramarska 24, 10000 Zagreb, CroatiaT: +385 (0)1 64 30 600F: +385 (0)1 64 30 626www.cei.hr

CEI, 2013.#