jedan dan muslimana - harun yahya

Download Jedan dan muslimana - Harun Yahya

Post on 12-Nov-2014

437 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kroz ovu knjigu upoznat ćete da je princip života vjernika da živi svoj život dvadeset četiri sata dnevno u skladu s vrijednostima koje je Allah otkrio u Kur’anu. Postoji samo jedan način da se otkloni sva tjeskoba, bitke, ratovi, neprijateljstvo, bijeda, besparica i bijes koji ispunjava svijet. Taj način jeste život u skladu s Kur’anom i sunnetom Muhammeda, a.s. Ne postoji drugi način da postignemo sreću, zdravlje, pravdu, ljubav i mir koji želimo. Vjernici koji slijede vrijednosti koje je Allah opisao u Kur’anu, i koje preovladavaju svakim trenutkom njihovog života, imat će najbolji život.

TRANSCRIPT

Draga djeco!Kroz ovu knjigu upoznat ete da je princip ivota vjernika da ivi svoj ivot dvadeset etiri sata dnevno u skladu s vrijednostima koje je Allah otkrio u Kuranu. Postoji samo jedan nain da se otkloni sva tjeskoba, bitke, ratovi, neprijateljstvo, bijeda, besparica i bijes koji ispunjava svijet. Taj nain jeste ivot u skladu s Kuranom i sunnetom Muhammeda, a.s. Ne postoji drugi nain da postignemo sreu, zdravlje, pravdu, ljubav i mir koji elimo. Vjernici koji slijede vrijednosti koje je Allah opisao u Kuranu, i koje preovladavaju svakim trenutkom njihovog ivota, imat e najbolji ivot. BILJEKE O AUTORUAdnan Oktar, koji koristi pseudonim Harun Yahya, roen je 1956. godine u Ankari. Od '80-ih godina naovamo napisao je niz djela iz oblasti vjere, nauke i politike. Napisao je veoma znaajna djela koja iznose neosnovanosti teorije evolucije, obmanjivake metode evolucionista i mrane povezanosti darvinizma sa krvavim ideologijama. Knjige Haruna Yahye usmjerene su ka irokoj italakoj publici, bez obzira da li su oni muslimani ili ne, i bez obzira kojoj rasi i naciji oni pripadali. Zajedniki cilj svih autorovih djela je podsticanje itaoca na razmiljanje o temeljnim postavkama vjere, kao to su Allahovo postojanje, Negova jedinost i budui svijet (ahiret) i iznoenje neosnovanosti ateistikih sistema i njihove izopaene prakse. Do danas, oko 250 njegovih djela je prevedeno na 57 jezik. Djela Haruna Yahye e, uz Boiju pomo, biti povod da ljude u XXI stoljeu dovedu do mira i spokojstva, estitosti i pravde, do ljepota i blagodati, koji su opisani u Kur'anu.

BILJEKE O AUTORUAdnan Oktar, koji koristi pseudonim Harun Yahya, roen je 1956. godine u Ankari. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja koje je stekao u Ankari, koluje se na fakultetu primijenjenih umjetnosti na Mimar Sinan univerzitetu i na filozofskom fakultetu Istanbulskog univerziteta. Od osamdesetih godina naovamo, napisao je niz djela iz oblasti vjere, nauke i politike. Autor je napisao veoma znaajna djela koja iznose neosnovanosti teorije evolucije, obmanjivake metode evolucionista i mrane povezanosti darvinizma s krvavim ideologijama. Pseudonim Harun Yahya je nastao kao spomen i izraz potovanja prema dvojici vjerovjesnika, Harunu i Yahyi, a.s., koji su se borili protiv demantirane jevrejske misli. Simbolika autorova koritenja Resulullahova peata na koricama knjiga jeste u vezi sa sadrajem ovih knjiga. Peat simbolizira Kuran, kao posljednju objavu Allaha, d. ., i vjerovjesnika Muhammeda, a.s., kao hatemu'l-enbijaa. Sva svoja djela autor je, takoer, zasnovao na dva osnovna temelja: Kuranu i sunnetu Muhammeda, a. s. Na taj nain on ima za cilj da kae posljednju rije koja e, jednu po jednu, pobiti sve temeljne tvrdnje ateistike filozofije i ideologije i u potpunosti uutkati ateistike prigovore uperene protiv vjere. Resulullahov peat je koriten kao dova namjere izgovaranja ove posljednje rijei. Zajedniki cilj svih autorovih djela jeste irenje kuranskih informacija i saopenja irom svijeta i na taj nain podsticanje ljudi na razmiljanje o temeljnim postavkama vjere, kao to su Allahovo postojanje, Njegova jedinost i budui svijet (ahiret) i iznoenje neosnovanosti ateistikih sistema i njihove izopaene prakse. Veliku panju privukla su djela Haruna Yahye u mnogim zemljama irom svijeta od Indije do Amerike, od Engleske do Indonezije, od Poljske do Bosne i Hercegovine, od panije do Brazila. Djela, koja su prevedena na mnoge jezike poput engleskog, francuskog, njemakog, bosanskog, talijanskog, panskog, portugalskog, pakinstanskog (urdu), arapskog, albanskog, ruskog, ujgurskog i indoneanskog prati iroka italaka publika.

Ova djela bila su povod da mnogi ljudi postanu vjernici, a i povodom da mnogi uvrste svoje ve postojee vjerovanje. Svako ko proita i analizira ove knjige uoit e njihov prepoznatljiv stil pun mudrosti, jezgrovitosti, jednostavnosti i srdanosti te njihov nauni i racionalni pristup. Djela nose odlike kategorinosti i apsolutne nespornosti. Nemogue je da materijalistiku filozofiju, ateizam i sve ostale zalutale filozofije i gledita ubudue iskreno brane oni koji proitaju i ozbiljno razmisle o temama koje se obrauju u njima. Ako, pak, budu branili, to moe biti samo inatna emocionalna odbrana, obzirom da su se oni kroz ova djela uvjerili da su apsolutno pobijeni idejni oslonci ovih filozofija. Sve suvremene ateistike tendencije su idejno poraene u djelima Haruna Yahye. Nesumnjivo, ove karakteristike potiu od nadasve efektnog stila i mudrosti Kur'ana. Sam pisac nije ponesen gordou zbog svojih djela; jedina mu je namjera biti povod da da itaoce usmjeri na pravi, Allahov put. Osim toga, od ovih djela autor nema nikakve materijalne zarade. Nikakvu materijalnu zaradu nemaju ni svi ostali ukljueni u projekat publikovanja knjiga: od onih kojih rade na kompjuterskoj obradi teksta, dizajna stranica i korica, do onih koji su ukljueni u marketing i distribuciju. Jedini im je cilj da svojim hizemtom postignu Allahovo zadovoljstvo. Uzimajui u obzir ove injenice, proistie da je i podsticanje na itanje ovih djela, koja omoguavaju da se vidi ono to se prethodno nije vidjelo i koja su povod usmjeravanja na Pravi put, takoer jedan veoma znaajan hizmet. Umjesto preporuivanja ovih vrijednih knjiga, publikovati knjige koje mute ljudski razum, koje dovode do velikog misaonog nereda i koje su fiksirane generalnim iskustvom koje nema jak i prodoran uticaj u domenu odbrane vjere i razbijanju sumnja, e biti razlogom gubljenja vremena i truda. Sasvim je izvjesno da efektnu odbranu vjere nemaju djela koja su usmjerena ka iskljuivom naglaavanju autorovog knjievnog umijea. Oni, pak, koji u aktualnom kontekstu gaje odreene sumnje, e iz opih miljenja italaca, gdje se sasvim jasno vidi efektnost ovog hizmeta, njegov uspjeh i iskrenost, moi shvatiti da je pobijanje ateizma i irenje kur'anskog morala jedini cilj djela Haruna Yahye. Takoer se ne smije gubiti iz vida da je dominacija ateistike misli osnovni povod velikih svjetskih nereda, tiranija i stradanja koja doivljavaju muslimani irom svijeta. A nain da se svijet oslobodi ovih nedaa lei u poraavanju ateistike misli, iznoenje vjerskih fakata i prezentiranje kur'anskog morala na nain na koji to ljudi mogu poimati i sprovoditi u praksi. Uzme li se u obzir okruenje tiranije, intriga i anarhije, u koje se svijet svaki danom sve vie nastoji uvui, postaje sasvim jasno da se ovaj hizmet mora obaviti to je mogue bre i efektnije. U protivnom, moe biti veoma kasno. Djela Harun Yahye, koja su u kontekstu ovog veoma bitnog hizmeta preuzela avangardnu ulogu, e, uz Boiju pomo, biti povod da ljude u 21. st. dovedu do mira i spokojstva koji su opisani u Kur'anu, do estitosti i pravde, do ljepota i blagodati.

ITAOCUSve autorove knjige u svjetlu kuranskih ajeta govore o temama koje se tiu vjere i pozivaju itaoce da ue Boiju rije i da ive prema njoj. Sve teme u odnosu na Allahove ajete objanjene su tako da ne ostavljaju mjesta sumnji ili pitanjima u itaoevom umu. Knjiga svojim stilom, koji je iskren, jasan i tean, brine se da svako, ma kojih godina da je ili iz koje socijalne grupe dolazi, lahko moe da je razumije. Zahvaljujui svojoj efektivnoj i lucidnoj naraciji ona moe biti proitana u jednom dahu. ak i na one koji snano odbacuju duhovnost utjeu injenice ove knjige dokumenta i oni ne mogu poricati istinitost sadraja Ova ili druge autorove knjige mogu se itati individulano ili se o njima raspravljati u grupi. Diskusija e biti od velike koristi itaocima koji se ele okoristiti knjigom, omoguavajui im da izmjenjuju svoja razmiljanja i iskustva. Osim toga, doprinos publikovanju i itanju ovih knjiga, pisanih samo za stjecanje Allahovog zaodovljstva, bit e velika korist za islam. Autorova su djela izuzetno uvjerljiva i zato, u komunikaciji istinske religije s drugim, jedna od najefektnijih metoda jeste orhabriti ih da itaju ova djela. Nadajmo se da e italac na zadnjim stranicama proitati preglede njegovih drugih knjiga. Ovaj bogati izvor koji se bavi vjerom veoma je koristan i ita se s velikim zadovoljstvom. U ovim djelima neete, za razliku od drugih djela, pronai autorova lina miljenja, objanjenja bazirana na sumnjivim izvorima, neuoljiv stil vrijedan potovanja s obzirom na temu ili beznadene pesimistine argumente koji izazivaju sumnju ili devijaciju. Naslov originala: 24 hours in the life of a muslim Autor: Harun Yahya Prijevod s engleskog: Amra Rustanovi Urednik: Nedad Lati Lektor: Omer Resulovi Korektor: Muharem uli Desing: Global Publishing Izdava: NID Bosanica print Za izdavaa: Nedad Lati Made in BiH Sarajevo, avgust 2007 tampa: FSF Matbaacilik Baglar Mevkii, Firuzky Cad. No: 44 Avcilar - Istanbul / Turska Tel: (+90 212) 690 89 89

w w w. h a r u n y a h y a . c o m

SADRAJUvod............................................................................................................................8 Jedan dan muslimana .............................................................................................14 Jutarnje buenje ........................................................................................................14 ienje .....................................................................................................................20 Oblaenje...................................................................................................................28 Doruak .....................................................................................................................36 Na putu......................................................................................................................54 Na poslu ....................................................................................................................72 Kupovina ...................................................................................................................78 Vjebe i fizike aktivnosti ........................................................................................84 Molitva ...................................