svijet životinja - harun yahya

Download Svijet životinja - Harun Yahya

Post on 12-Nov-2014

3.038 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Draga djeeo, u ovoj knjizi ćete se upoznati sa životinjama iz vaše okoline ali i sa životinjama koje možda nikada prije niste vidjeli i čija imena nikada niste čak ni čuli, sa njihovim tajanstvenim i simpatičnim svijetom. I sve ove životnije će vam postati drage. Sa divljenjem i čuđenjem čitati ćete kako su životinje u stanju obavljati određene poslove.Ono što od nas traži Allah dž. š. Stvoritelj ovih simpatičnih životinja je da razmišljamo o Njegovoj neograničenoj moći i umjetnosti dok posmatramo njihove ljepote, da uočimo da je On sve stvorio. U isto vrijeme da ga mnogo volimo i zahvaljujemo Mu na ovim neograničenim ljepotama koje je stvorio radi nas.Tako, nakon čitanju ove knjige trebate posmatrati sva živa bića koja vas okružuju.

TRANSCRIPT

BILJEKE O AUTORUAdnan Oktar, koji koristi pseudonim Harun Yahya, roen je 1956. godine u Ankari. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja koje je stekao u Ankari, koluje se na fakultetu primijenjenih umjetnosti na Mimar Sinan univerzitetu i na filozofskom fakultetu Istanbulskog univerziteta. Od osamdesetih godina naovamo, napisao je niz djela iz oblasti vjere, nauke i politike. Autor je napisao veoma znaajna djela koja iznose neosnovanosti teorije evolucije, obmanjivake metode evolucionista i mrane povezanosti darvinizma s krvavim ideologijama. Pseudonim Harun Yahya je nastao kao spomen i izraz potovanja prema dvojici vjerovjesnika, Harunu i Yahyi, a.s., koji su se borili protiv demantirane jevrejske misli. Simbolika autorova koritenja Resulullahova peata na koricama knjiga jeste u vezi sa sadrajem ovih knjiga. Peat simbolizira Kuran, kao posljednju objavu Allaha, d. ., i vjerovjesnika Muhammeda, a.s., kao hatemu'l-enbijaa. Sva svoja djela autor je, takoer, zasnovao na dva osnovna temelja: Kuranu i sunnetu Muhammeda, a. s. Na taj nain on ima za cilj da kae posljednju rije koja e, jednu po jednu, pobiti sve temeljne tvrdnje ateistike filozofije i ideologije i u potpunosti uutkati ateistike prigovore uperene protiv vjere. Resulullahov peat je koriten kao dova namjere izgovaranja ove posljednje rijei. Zajedniki cilj svih autorovih djela jeste irenje kuranskih informacija i saopenja irom svijeta i na taj nain podsticanje ljudi na razmiljanje o temeljnim postavkama vjere, kao to su Allahovo postojanje, Njegova jedinost i budui svijet (ahiret) i iznoenje neosnovanosti ateistikih sistema i njihove izopaene prakse. Veliku panju privukla su djela Haruna Yahye u mnogim zemljama irom svijeta od Indije do Amerike, od Engleske do Indonezije, od Poljske do Bosne i Hercegovine, od panije do Brazila. Djela, koja su prevedena na mnoge jezike poput engleskog, francuskog, njemakog, bosanskog, talijanskog, panskog, portugalskog, pakinstanskog (urdu), arapskog, albanskog, ruskog, ujgurskog i indoneanskog prati iroka italaka publika.

Ova djela bila su povod da mnogi ljudi postanu vjernici, a i povodom da mnogi uvrste svoje ve postojee vjerovanje. Svako ko proita i analizira ove knjige uoit e njihov prepoznatljiv stil pun mudrosti, jezgrovitosti, jednostavnosti i srdanosti te njihov nauni i racionalni pristup. Djela nose odlike kategorinosti i apsolutne nespornosti. Nemogue je da materijalistiku filozofiju, ateizam i sve ostale zalutale filozofije i gledita ubudue iskreno brane oni koji proitaju i ozbiljno razmisle o temama koje se obrauju u njima. Ako, pak, budu branili, to moe biti samo inatna emocionalna odbrana, obzirom da su se oni kroz ova djela uvjerili da su apsolutno pobijeni idejni oslonci ovih filozofija. Sve suvremene ateistike tendencije su idejno poraene u djelima Haruna Yahye. Nesumnjivo, ove karakteristike potiu od nadasve efektnog stila i mudrosti Kur'ana. Sam pisac nije ponesen gordou zbog svojih djela; jedina mu je namjera biti povod da da itaoce usmjeri na pravi, Allahov put. Osim toga, od ovih djela autor nema nikakve materijalne zarade. Nikakvu materijalnu zaradu nemaju ni svi ostali ukljueni u projekat publikovanja knjiga: od onih kojih rade na kompjuterskoj obradi teksta, dizajna stranica i korica, do onih koji su ukljueni u marketing i distribuciju. Jedini im je cilj da svojim hizemtom postignu Allahovo zadovoljstvo. Uzimajui u obzir ove injenice, proistie da je i podsticanje na itanje ovih djela, koja omoguavaju da se vidi ono to se prethodno nije vidjelo i koja su povod usmjeravanja na Pravi put, takoer jedan veoma znaajan hizmet. Umjesto preporuivanja ovih vrijednih knjiga, publikovati knjige koje mute ljudski razum, koje dovode do velikog misaonog nereda i koje su fiksirane generalnim iskustvom koje nema jak i prodoran uticaj u domenu odbrane vjere i razbijanju sumnja, e biti razlogom gubljenja vremena i truda. Sasvim je izvjesno da efektnu odbranu vjere nemaju djela koja su usmjerena ka iskljuivom naglaavanju autorovog knjievnog umijea. Oni, pak, koji u aktualnom kontekstu gaje odreene sumnje, e iz opih miljenja italaca, gdje se sasvim jasno vidi efektnost ovog hizmeta, njegov uspjeh i iskrenost, moi shvatiti da je pobijanje ateizma i irenje kur'anskog morala jedini cilj djela Haruna Yahye. Takoer se ne smije gubiti iz vida da je dominacija ateistike misli osnovni povod velikih svjetskih nereda, tiranija i stradanja koja doivljavaju muslimani irom svijeta. A nain da se svijet oslobodi ovih nedaa lei u poraavanju ateistike misli, iznoenje vjerskih fakata i prezentiranje kur'anskog morala na nain na koji to ljudi mogu poimati i sprovoditi u praksi. Uzme li se u obzir okruenje tiranije, intriga i anarhije, u koje se svijet svaki danom sve vie nastoji uvui, postaje sasvim jasno da se ovaj hizmet mora obaviti to je mogue bre i efektnije. U protivnom, moe biti veoma kasno. Djela Harun Yahye, koja su u kontekstu ovog veoma bitnog hizmeta preuzela avangardnu ulogu, e, uz Boiju pomo, biti povod da ljude u 21. st. dovedu do mira i spokojstva koji su opisani u Kur'anu, do estitosti i pravde, do ljepota i blagodati.

Naslov originala: The World of Animal Autor: Harun Yahya Prijevod s engleskog: Muharem uli Urednik: Nedad Lati Lektor: Omer Resulovi Korektor: Muharem uli Desing: Global Publishing Izdava: NID Bosanica print Za izdavaa: Nedad Lati Made in BiH

Sarajevo, avgust 2007 tampa Seil Ofset Yzyil Mah. MAS-SIT Matbaacilar Sitesi 4. Cadde No: 77 Bagcilar - Istanbul / Turska Tel: (+90 212) 629 06 15

w w w. h a r u n y a h y a . c o m

ITAOCUSve autorove knjige u svjetlu kuranskih ajeta govore o temama koje se tiu vjere i pozivaju itaoce da ue Boiju rije i da ive prema njoj. Sve teme u odnosu na Allahove ajete objanjene su tako da ne ostavljaju mjesta sumnji ili pitanjima u itaoevom umu. Knjiga svojim stilom, koji je iskren, jasan i tean, brine se da svako, ma kojih godina da je ili iz koje socijalne grupe dolazi, lahko moe da je razumije. Zahvaljujui svojoj efektivnoj i lucidnoj naraciji ona moe biti proitana u jednom dahu. ak i na one koji snano odbacuju duhovnost utjeu injenice ove knjige dokumenta i oni ne mogu poricati istinitost sadraja Ova ili druge autorove knjige mogu se itati individulano ili se o njima raspravljati u grupi. Diskusija e biti od velike koristi itaocima koji se ele okoristiti knjigom, omoguavajui im da izmjenjuju svoja razmiljanja i iskustva. Osim toga, doprinos publikovanju i itanju ovih knjiga, pisanih samo za stjecanje Allahovog zaodovljstva, bit e velika korist za islam. Autorova su djela izuzetno uvjerljiva i zato, u komunikaciji istinske religije s drugim, jedna od najefektnijih metoda jeste orhabriti ih da itaju ova djela. Nadajmo se da e italac na zadnjim stranicama proitati preglede njegovih drugih knjiga. Ovaj bogati izvor koji se bavi vjerom veoma je koristan i ita se s velikim zadovoljstvom. U ovim djelima neete, za razliku od drugih djela, pronai autorova lina miljenja, objanjenja bazirana na sumnjivim izvorima, neuoljiv stil vrijedan potovanja s obzirom na temu ili beznadene pesimistine argumente koji izazivaju sumnju ili devijaciju.

SADRACUVOD 10 VJEVERICA: ivotinja koja voli orahe 12 ZEC: ivotinja koja voli mrkvu 18 PAS: na vjerni prijatelj 22 MALO BIJELO JAGNJE 27 KONJ: na odani prijatelj 30 ZEBRA: konj u pidami 34 IRAFA: pjegava kula 39 OGROMNI SLON 458

JELEN: ivotinja prepoznatljiva po rogovima 50 KENGUR: ivotinja sa depom 53 KOALE SPAVALICE 56 MAKA: nestana ivotinja koja trai panju 60 LAV: KRALJ DUNGLE 63 TIGAR: divlja maka 65 PANDA: ivotinja sa maskom 68

MEDVJED: ivotinja koja voli med 70 POLARNI MEDVJED: ogromni snjeko 72 FOKA: brzi pliva 78 PINGVIN U SMOKINGU 80 RIBOLOVAC PAFIN 85 PTICE: gospodari neba 88 DUGONOGA RODA 94 FLAMINGO: ruiasta ptica 98 ELEGANTNI LABUD 100 NOJ 103 NAGIZDANI PAUN 106 PAPAGAJ: ptica imitator 109 PATKA ZELENE GLAVE 113 LEPTIR: savrenstvo boja 117 RIBE: stanovnici mora 124 RIBA KLOVN 128 DELFIN: riba nasmijanog lica 130 OGROMNI KITOVI 133 ZAKLJUAK 1389

UVODDraga djeco, u ovoj knjizi emo, zajedno sa vama, otkriti savrenstva u stvaranju ivih bia koja nas okruuju. Na narednim stranicama upoznat ete se sa zbunjujuim i zanimljivim odlikama simpatinih ivih bia. itajui ovu knjigu uvjerit ete se da je Allah d. ., stvorio sva iva bia u njaljepem obliku i da sva ova bia odslikavaju Njegovu neogranienu ljepotu, mo i znanje. Na pitanje "koliko poznajete ivotinja?", kao da ujemo odgovor: "Veinu". Dobro, a ta znate o nainu ivota vama poznatih ivotinja? Kako dolaze na svijet i kako ive; kako se hrane i kako dolaze do hrane?... Nije teko pogoditi da e va odgovor glasiti: "Ne znam ba mnogo.", ali itanjem ove knjige doi ete do veoma zanimljivih podataka u vezi s tim. Vidjet ete mnogo savrenih i zapanjujuih odlika, kojima je Allah d. ., obdario ova simpatina bia. Veina ovih ivotinja blisko su vam poznate. Me|utim, u ovoj knjizi upoznat ete se sa ivotinjama, koje moda nikada prije niste vidjeli i ija imena nikada niste ak ni uli, sa njihovim tajanstvenim i simpatinim svijetom. I sve ove

10

Harun Yahya (Adnan Oktar)

ivotinje e vam postati veoma drage. Sa divljenjem i u|enjem itat ete kako su ivotinje u stanju obavljati odre|ene funkcije. Povrh svega, vidjet ete i prelijepe fotografije koje e vam pomoi da prepoznate naprimjer noja, jednog od najbrih trkaa na svijetu, tigra, jednog od najboljih skakaa, vjeverice, koje imaju veoma otre zube, i pauna privlane ljepote. Me|utim, budite sigurni da je to samo nekolicina od ivih bia sa kojima ete se upoznati... Na svijetu postoji neogranien broj ivih vrsta. Ono to od nas trai Allah d. ., Stvoritelj ovih simpatinih ivotinja, je da razmiljamo o Njegovoj neogranienoj moi i umjetnosti dok posmatramo njihove ljepote, da uoimo da je sve On stvorio i da sve Njemu pripada i da uivamo u ljepotama onoga to je On stvorio. U isto vrijeme da Ga, tako|e, mnogo volimo i zahvaljujemo Mu na ovim neogranienim ljepotama koje je stvorio radi nas. Stva