wniosek o wydanie kbe

Download Wniosek o Wydanie KBE

Post on 07-Dec-2015

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wniosek Lublin

TRANSCRIPT

 • WNIOSEK */***

  WYDANIE KARTY BILETU ELEKTRONICZNEGO

  ZAKODOWANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

  IMI

  NAZWISKO

  PESEL

  ULICA NR DOMU NR LOKALU

  MIEJSCOWO KOD POCZTOWY

  E-MAIL**

  DATA PODPIS WNIOSKODAWCY

  LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

  DATA

  PIECZ I PODPIS OSOBY

  UPOWANIONEJ DO

  PRZYJCIA WNIOSKU

  POTWIERDZAM ZOENIE WNIOSKU

  DATAPODPIS WNIOSKODAWCY

  LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

  -

  * Wniosek prosz w caoci wypeni drukowanymi literami

  POTWIERDZAM ODBIR KARTY O POWYSZYM NUMERZE I OWIADCZAM,

  E ZNANE MI S ZASADY UYTKOWANIA KARTY BILETU ELEKTRONICZNEGO.

  WYDANO KART NR

  MIEJSCE ZOENIA

  WNIOSKU

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

  (Dz. U. nr 133 poz. 883 z pn. zmianami) podanie danych osobowych jest niezbdne w celu

  realizacji umowy przewozu tj. wydania Karty Biletu Elektronicznego, kodowania biletw

  i prowadzenia ich ewidencji.

  Administratorem danych osobowych podanych we Wniosku jest Zarzd Transportu Miejskiego

  w Lublinie. Przysuguje Pani/Panu prawo wgldu do swoich danych, prawo ich poprawiania

  i uzupeniania

  ** Pola nieobowizkowe do wypenienia

  *** Pola w ramkach wypenia osoba przyjmujca wniosek (sprzedawca)

  E DANE NA KARCIE S ZGODNE Z PODANYMI WE WNIOSKU ORAZ

  Wyraam zgod na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu korzystania z prowadzonej

  przez ZTM w Lublinie usugi NEWSLETTER ZTM Jestem wiadomy (-a), e moja zgoda

  jest dobrowolna i moe by odwoana w kadym czasie, co skutkowa bdzie usuniciem

  mojego adresu e-mail z listy dystrybucji usugi NEWSLETTER ZTM

  DATA PODPIS WNIOSKODAWCY

  LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

  Owiadczam, e podane przeze mnie dane osobowe s pene i prawdziwe.

  **

  TELEFON**