pràctica reflexiva

Download pràctica reflexiva

Post on 16-Aug-2015

423 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Estratgies i einesper desenvolupar un treball per competncies Carme Andrade Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci
 2. 2. Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci
 3. 3. Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci Qu ofereix la metodologia de la PR a un centre que vol comenar a treballar en la lnia de les competncies?
 4. 4. Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci
  • Eines i estratgies per formar unacomunitat de prctiquesamb la quales pot abordar en profunditat un treball docent competencial
  • Les eines per construir nou coneixement des delautoanlisi i lobservaci
  • Estratgies perconsensuar uns objectius de milloracol.lectiusen un dels mbits competencials
  Ofereix:
 5. 5. Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci 4.Instruments per desenvolupar tcniques grupals i construir coneixement mitjanant elcontrast 5.Estratgies per elaborarprojectes i/o plans dacci 6.Instruments de revisi idavaluacidel treball realitzat 7. Impuls a lassoliment denous reptes
 6. 6. Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci Trets especfics de la Comunitat de Prctica
  • Compartir experincies passades amb la finalitat de crear una comprensi conjunta per a abordar noves experincies
  • Nou coneixement a partir de les aportacions de tots els membres
  • Eines i estratgies per formar unacomunitat de prctiquesamb la quales pot abordar en profunditat un treball docent competencial
 7. 7. Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci
 8. 8.
  • Instrument per evidenciar unes prctiques docents de les quals en sentim satisfets
  Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci 2.Les eines per construir nou coneixement des delautoanlisi i lobservaci Instrument perqu aflorin les preocupacions concretes del treball daula Instrument que recull les primeres reflexions sobre la prctica docent actual
 9. 9. Qu podem fer per treballar ... 3.Estratgies perconsensuar uns objectius col.lectius de milloraen un dels mbits competencials
 10. 10. Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci 4.Instruments per desenvolupar tcniques grupals i construir coneixement mitjanant elcontrast Amb mirada docent daula i tamb de centre... Qu fa un alumne/a competent en... lmbit de lautonomia i de la iniciativa personal?
 11. 11. Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci 5.Estratgies per elaborarprojectes i/o plans dacci grupals 1. PLANIFICACI I ELABORACITtol del Pla dAcci:
   • 1.1Objectiu: qu volem aconseguir en relaci a la competncia social i personal?
   • 1.2On?
  • Amb quin grup dalumnes?
  • Quines caracterstiques t lalumnat daquest grup?
   • 1.3Quan?
  • Quan iniciar el meu pla dacci i quan lacabar?
  • En quantes sessions el dur a terme?
   • 1.4Informacions, lectures que ens poden ajudar...(contrast)
   • 1.5Com?
   • Descriuremles accions concretes per aconseguir lobjectiu.
   • Com les portarem a terme?
   • 1.6Observaci daquesta nova acci pedaggica a partir de la incorporaci del pla dacci
  • Com puc observar el que estic fent i amb quins instruments?
 12. 12. Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci Graella dindicadors competencials per aplicar en una seqncia didctica 1.s una activitat que t per objectiurespondre a una pregunta? 2. Porta aaplicarconeixements ja adquirits ia fer alguns nous aprenentatges? 3.- Ajuda arelacionarconeixements diversos dins la matriao amb altres matries? 4.- s una activitat que es potdesenvolupar de diferents formesiestimulala curiositat i la creativitat de lalumnat? 5.- Implicals dinstruments o materials diversos ? 6.- Esfomenta lautonomiadels alumnes?
 13. 13. Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci 7.-Sinterv a partir de preguntesadequades ms que amb explicacions? 8.- Es posa en joc el treball ilesfor individualpertamb el treball en parelles o en grupsque porta aparlar, argumentar, convncer, consensuar,interaccionaretc? 9.- Implicaraonarsobre el qu sha fet ijustificar els resultats? 10.-Savana en la representacide manera cada vegada ms precisai usant progressivament uns llenguatges msacurats ?
 14. 14. Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci 6.Instruments de revisi idavaluacidel treball realitzat
  • El portafolis final col.lectiu
  • Qu hem construt / aprs entre tots?
  • A quines conclusions hem arribat col.lectivament?
  • Quines idees podem projectar en un futur?
  • I a partir dara, qu? En mi...? En el meu centre...?
 15. 15.
  • Quines idees pot projectar un centredesprs daquest cicle reflexiu iformatiu?
  • (exemples extrets de centres)
  • Iniciar un debat al voltant de la possibilitat de treballar en projectes interdisciplinars
  • Qestionar-se la viabilitat de la utilitzaci sistemtica del llibre de text
  • Augmentar la competncia digital de lalumnat com a eina dautoaprenentatge...
  Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci 7. Impuls a lassoliment denous reptes
 16. 16. Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci 1 comunitatdeprctiques
 17. 17.
  • El manteniment del clima emocional positiu
  • La reflexi/acci/reflexi
  • El JO-nosaltres-JO
  • Lobservaci docent (auto i hetero)
  • La formaci entre iguals
  • La interacci activa i constructiva
  • La coconstrucci dels sabers
  Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci
 18. 18. Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci Per la seva transversalitat/interdisciplinarietat Per la seva funcionalitat/aplicabilitat a laula Pel context col.laboratiu en qu es treballa
 19. 19. Qu es desprn o qu es pot desprendre desprs duna intervenci en centre des de la PR? Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci
  • Un nou cicle reflexiu formatiu
  • Necessitat de canvis organitzatius
 20. 20. Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci
 21. 21. Carme AndradeGTPR Departament d'Educaci