pràctica cooperativa

Download Pràctica cooperativa

Post on 03-Jun-2015

991 views

Category:

Education

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hort cooperatiu escola cicle infantil. Atenci a la diversitat. Escola nclusiva.

TRANSCRIPT

 • 1. PRCTICA COOPERATIVA LHORT A PARVULARI Escola Dolors Monserd-Santapau.Cicle dEducaci Infantil. http://www.xtec.cat/ceip-monserda-santapau/ Escola Inclusiva Aspasim.http://www.aspasim.es/ 27 de Maig 2010

2. Motius pels quals es porta a terme lexperincia Entre els tallers anuals que fa el Parvulari, barrejant en grups els nens dels tres nivells, aquest curs lequipde cicle va decidir-ne un titulat TALLER DHORT.Aquest taller sinclou com a prctica docent de lassessorament treball cooperatiu realitzat pel claustre de lescola DMS al llarg del curs 2009/2010. 3. Descripci del grup classe (atenci a la diversitat) El taller de hort lhan composat 14 nens i nenes de P3, P4 i P5. En la definici daquest grup sha tingut en compte: el nombre de nens i nenes, el repartiment per classes i latenci a la diversitat.A lhaver agrupat dues nenes amb n.e.e. en aquest taller, el mestre de lactivitat ha tingut el suport dun altre mestre, durant bona part del taller. 4. Justificaci del mtode elegit Sha realitzat lactivitat amb un mtode mixte de puzle + tutoria entre iguals, intentant formar especialistes en les feines de lhort entre els nens del taller, per tal que desprs ensenyessin la seva tasca als altres.Tots els nens i nenes han acabat fent totes les especialitats 5. Objectius i competncies que es treballen

 • Descobrir i experimentar el cicle vital de les plantes de lhort.
 • Comprendre don vnen els aliments vegetals.
 • Observar cientficament les caracterstiques dels ssers vius vegetals.
 • Desenvolupar habilitats de comunicaci i de cooperaci.

6. Capacitats

 • Observar i explorar lhort amb actitud de curiositat i respecte.
 • Experimentar, formular preguntes i verificarhiptesis.
 • Comportar-se dacord amb unes pautes de convivncia, cooperaci i autonomia personal.
 • Pensar, crear i elaborar explicacions.

7. Continguts

 • Observaci, identificaci i s dalgunes eines de lhort i dels pags.
 • Experimentaci de la preparaci de la terra i de latenci que necessita.
 • Reconeixement dels canvis que es produeixen en les plantes en el decurs dels seu desenvolupament, interpretant les primeres nocions dsser viu i cicle vital.
 • s dinstruments dobservacidirecta: lupes i mquina de fer fotos.
 • Participaci activa en situacions de comunicaci. Cooperaci amb els companys per aprendre a gestionar lhort.

8. Desenvolupament Nm. de sessions: 5 , en dimarts al mat, d115 h. de durada; de la darrera setmana de febrer a la darrera del mar del 2010. Realitzaci dels equips: 4 alumnes de P3: Emma, Arantxa, Max i Joana. 5 alumnes de P4: Perot, Medhi, Elsa, Matafe i Eduard. 5 alumnes de P5: Teo, Jana, Toni, Ariadna i Anna. 9. Descripci del funcionament de lexperincia Aquest grup total sha dividit en 4 subgrups per especialitats. Cada grup despecialistes sha format a liniciar una sessi;a continuaci ha explicat la tasca a fer a la resta del grup-taller, amb el suport dunes fitxes elaborades on sexplica les instruccions pel desenvolupament de la sessi. Aix han pogut recordar ms fcilment les pautes i explicacions. Amb aquestes fitxes de suport sha ajudat especficament als alumnes que presenten ms dificultats i els que tenen n.e.e. El subgrupgrocsha especialitzatinicialment en conixer les eines de lhort. El subgruptaronja sha especialitzat inicialment en saber preparar i netejar la terra. El subgrupverdsha especialitzat inicialment en plantar. El subgrupblau sha especialitzat inicialment en regar i collir els productes. 10. Material de suport: Fitxa Eines 11. Material de suport: Fitxa Preparar la terra 12. Material de suport: Fitxa Plantar 13. Material de suport: Fitxa Regar 14. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. EINES 15. Mostra de treballs realitzats pels alumnes: Eines EINES 16. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. EINES 17. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. EINES 18. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. PREPARAR LA TERRA 19. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. PREPARAR LA TERRA 20. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. PLANTAR 21. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. PLANTAR 22. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. PLANTAR 23. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. PLANTAR 24. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. PLANTAR 25. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. REGAR 26. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. REGAR 27. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. REGAR 28. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. REGAR 29. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. COLLIR 30. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. COLLIR 31. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. COLLIR 32. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. COLLIR 33. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. COLLIR 34. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. 35. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. COLLIR 36. Fotografies, mostra de treballs realitzats pels alumnes. 37. Avaluaci dels mestres Dedicar un dels tallers a iniciar lhort de Parvulari els mestres conductors creiem que ha estat molt positiu pels nens. Shan acomplert en bona mesura els objectius relacionats en el disseny de lactivitat i sha fomentat les capacitats prpies de la descoberta de lentorn del nostre currculum. 38. Avaluaci del cicle En Ciclesha destacat la cohesi del grup, laprofundiment de lactivitat daquest taller i el respecte que tothom ha tingut vers lhort. Sha continuat fent agrupacions daltres tipus com a continuaci dels tallers, en especial per nivells : racons de joc a P3, projeccions audiovisuals, etc. Sha comunicat als pares linici i la naturalesa dels tallers i sha concls amb un mural grfic i escrit, collocat en el vestbul de Parvulari a mode dexposici. Tamb shan publicat les fotos i els objectius del taller en el bloc de cincies de lEscola. 39. Avaluaci dels nens Hem passat un qestionari per fer lautoavaluaci en els nens que han participat al taller de lhort. 40. Avaluaci dels nens 41. Avaluaci dels nens QU THA AGRADAT MS 42. Avaluaci dels nens 43. Avaluaci dels nens 44. Conclusions personals respecte lexperincia

 • Aspectes positius
 • Hem comprovat les possibilitats metodolgiques del treball cooperatiu, que ens facilita donar respostes a latenci de la diversitat de les nostres aules.
 • Lhort com activitat densenyament-aprenentatge ha estat una descoberta per les seves grans possibilitats: inters dels nens, respecte per les plantes, comprensi de lorigen dels aliments vegetals, etc.
 • Aspectes a millorar
 • Buscar laprofundiment en les tcniques del treball cooperatiu entre els nens/nenes i entre els mestres.
 • Millorar les condicions tcniquesde lhort a Parvulari: incorporaci definitiva alcurrculum, major nombre deines, ms nombre de plantades a lany,.....